Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

JUSZCZYK Stanisław : Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002

NAUCZANIE na odległość : wyzwania - tendencje - aplikacje / red. Stanisław Wrycza, Jerzy Wojtkowiak. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002

SIEMIENIECKI Bronisław : Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

GRĄCKA Joanna : E-learning // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 23, s. 6

JANUKOWICZ Maria : Telenauczanie // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s. 8-10

KOSIARZ-STOLARSKA Anna : Uniwersytet wirtualny - nadzieje i zagrożenia // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 3/4, s. 104-110

KWIATKOWSKA Izabela : Wirtualne uniwersytety - nowe trendy w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych uniwersytetów Europy (Niemcy, Wielka Brytania) i USA : (część 1) // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 35-43

KWIATKOWSKA Izabela : Wirtualne uniwersytety : (część 2) // edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 22-29

KUBIAK Mirosław : Edukacja na odległość // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 6, s. 2-6

LISECKI Michał : Strategie komunikacyjne w nauczaniu na odległość // Przegląd Rusycystyczny. - 2001, nr 4, s. 36-46

NAGÓRSKI Roman : Edukacja na odległość. Cz. 1 // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s. 23-27

NAGÓRSKI Roman : Edukacja na odległość. Cz. 2 // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 7-11

PINDERA Paweł : Internet - edukacja na odległość // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 1, s. 29-34

SAPA Remigiusz : Konferencje organizowane przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego : jakość, elektroniczne publikowanie, edukacja na odległość i public relations w bibliotekach // Przegląd Biblioteczny. - 2002, nr 3, s. 235-237

SOBOLEWSKI Jan : Internetowe nauczanie na odległość // Biznes trendy. - 2003, [nr 4], s. 22

SZCZESZEK Karolina : Miejsce komunikowania głosowego w e-learning // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 34-39

ŻYGULSKI Kazimierz, MUFFOLETTO Roberto, BOKWA Anita : Kształcenie na odległość // Kwartalnik Geograficzny. - 1999, nr 4, s. 49-50

ŻYGULSKI Kazimierz, MUFFOLETTO Roberto, BOKWA Anita : Metody kształcenia na odległość i możliwości ich wykorzystania w geografii // Przegląd Geograficzny. - 2000

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 09.07.2003


© Biblioteka Pedagogiczna