Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

LITERACKA NAGRODA NOBLA (1901-1945). Cz. 1
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Zestawienie bibliograficzne zostało opracowane w układzie chronologicznym.
W pierwszej części zestawienia zostały zamieszczone publikacje zawierające podstawowe wiadomości o laureatach i Literackiej Nagrodzie Nobla.
Zestawienie obejmuje bibliografię podmiotową i przedmiotową.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAŁUTOWA Bronisława : Powieść angielska XX wieku. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004

GÓRNY Grzegorz : Leksykon literackich laureatów Nagrody Nobla : 1903-1993. - Kraków : Zebra, 1993

KAMIŃSKI, Leszek : Leksykon dzieł literackich. - Warszawa : Oficyna PANDA, cop. 1996
M.in. krótkie streszczenia dzieł laureatów Literackiej Nagrody Nobla

NAGRODY Nobla / pod red. Beaty Tarnowskiej. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2001. - (Leksykon PWN)

PISARZE świata : słownik encyklopedyczny / red. prowadząca Jolanta Skrunda. - Wyd. 2 zm. i popr. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN., cop. 1999
M.in. biografie laureatów Literackiej Nagrody Nobla

TERMER Janusz : Leksykon : 155 najważniejszych książek świata. - Toruń : Wydaw. Adama Marszałek, cop. 2003
M.in. opis książek laureatów Literackiej Nagrody Nobla

ŻAK Stanisław : Polscy pisarze nobliści. - Kielce : Oficyna Wydaw. Ston 2, 1998

HAUSMAN Marzena : Nagi Nobel : wiadomo już, dlaczego Nobla nie dostali Żeromski, Dąbrowska, Orzeszkowa i Staff : [korespondencja ze Sztokholmu] // Wprost. - 2001, nr 50, s. 112-113

 

1901 r.
SULLY PROUDHOMME, René F. A. (Właściwie René François Armand Proudhomme) - Francja
(16 III 1839 - 7 IX 1907) Poeta. Przedstawiciel parnasizmu . Nagroda Nobla za "wybitne osiągnięcia literackie"

1902 r.
MOMMSEN, Theodor - Niemcy
(30 XI 1817 - 1 XI 1903). Poeta, historyk, prawnik, krytyk i artysta

1903 r.
BJORNSON, Bjornstjerne Martinus - Norwegia
(8 XII 1832 - 24 IV 1910). Powieściopisarz, dramaturg, poeta, publicysta i polityk

Bibliografia podmiotowa:

DZIEWCZĘ ze Słonecznego Wzgórza / przeł. z norw. Franciszek Mirandola. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1957

Bibliografia przedmiotowa:

NAWROCKI Witold : Bjornstjerne Bjornson : pisarz i polityk // Życie Literackie. - 1983, nr 10, s. 3

 

1904 r.
ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE, José - Hiszpania
(19 IV 1832 - 14 IX 1916). Dramaturg i polityk

MISTRAL, Frédéric - Francja
(8 IX 1830 - 25 III 1914). Poeta , pisarz, autor słownika prowansalsko-francuskiego. Nagroda literacka za "świeżość i orginalność utworów poetyckich"

Bibliografia podmiotowa:

PAMIĘTNIKI i opowieści / przeł. Anna Ludwika Czerny. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959

 

1905 r.
SIENKIEWICZ, Henryk - Polska
(5 V 1846 - 15 XI 1916). Pisarz. Nagroda Nobla za powieść "Quo vadis"

Bibliografia podmiotowa:

BARTEK Zwycięzca : nowela . - Wyd. 20. - Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1947. - (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych ; 15)

BARTEK Zwycięzca. - Warszawa : "Książka", [19-]. - (Mała Biblioteczka "Książki" ; 2)

BARTEK Zwycięzca. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1947

BAŚNIE i legendy / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967

BEZ dogmatu. - Wyd. 4 z diapozytywów wyd. pierwszego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - (Lektura Szkolna)

BEZ dogmatu : powieść. Tom I. - Warszawa ; Kraków : Gebethner i Wolf, [19-?]

BEZ dogmatu : powieść. Tom II. - Warszawa ; Kraków : Gebethner i Wolf, [19-?]

BEZ dogmatu : powieść. Tom III . - Warszawa ; Kraków : Gebethner i Wolf, [19-?]

BEZ dogmatu. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 11)

BEZ dogmatu. Cz. 1. - Warszawa : Nakład Redakcyi [!] "Tygodnika Ilustrowanego", 1899

BEZ dogmatu. Cz. 2 - Warszawa : Nakład Redakcyi [!] "Tygodnika Ilustrowanego", 1899

BEZ dogmatu. Cz. 3 . - Warszawa : Nakład Redakcyi [!] "Tygodnika Ilustrowanego", 1899

BEZ dogmatu. Cz. 4. - Warszawa : Nakład Redakcyi [!] "Tygodnika Ilustrowanego", 1899

BEZ dogmatu. Cz. 5. - Warszawa : Nakład Redakcyi [!] "Tygodnika Ilustrowanego", 1899

HUMORESKI z teki Woroszyłły / oprac. Alina Nofer. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1952. - (Nasza Biblioteka)

HUMORESKI z teki Worszyłły / oprac. i wstępem opatrzyła Wanda Wasilewska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951. - (Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych / red. Zbigniew Wasilewski ; T. 66)

JANKO Muzykant ; Jamioł. - Wyd. 2. - Warzsawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Książka", 1946. - (Mała Biblioteczka "Książki" ; 1)

JANKO Muzykant ; Jamioł.- Wyd. 5. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951. - Mała Biblioteczka "Książki i Wiedzy" ; 1)

JANKO Muzykant ; Latarnik . - Wyd. 29. - Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1947. - (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych ; 13)

KRZYŻACY : powieść historyczna. T. 1 . - Wyd. 32. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1979

KRZYŻACY : powieść historyczna. T. 1 . - Wyd. 18. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. - (Biblioteka Powszechna)

KRZYŻACY : powieść historyczna. T. 2 . - Wyd. 32. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1979

KRZYŻACY : powieść historyczna. T. 2. - Wyd. 18. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. - (Biblioteka Powszechna)

KRZYŻACY : powieść. T. 1. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953

KRZYŻACY : powieść. T. 1. - Warszawa : Spółdz. Wydaw. "Czytelnik" : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1946

KRZYŻACY : powieść. T. 1. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" : Państwowy Instytut Wydawniczy, [1948?]

KRZYŻACY : powieść. T. 2. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953

KRZYŻACY : powieść. T. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1953

KRZYŻACY : powieść. T. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

KRZYŻACY : powieść. T. 2. - Warszawa : Spółdz. Wydaw. "Czytelnik", 1946

KRZYŻACY : powieść. T. 2. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" : Państwowy Instytut Wydawniczy, [1948?]

KRZYŻACY. T. 1 / drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Wyd. 27. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1969

KRZYŻACY. T. 1 . - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 14)

KRZYŻACY. T. 1. - Wyd. 35. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988

KRZYŻACY. T. 2 / drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Wyd. 21. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966

KRZYŻACY. T. 2. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 15)

KRZYŻACY. T. 2. - Wyd. 35. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988

LISTY do Mścisława Godlewskiego : (1878-1904) / oprac., wstęp i koment. Edward Kiernicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956

LISTY z Afryki / [oprac. Danuta Stępniewska; wstępem opatrzył Zdzisław Najder]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

LISTY z podróży do Ameryki. - Warszawa : "Świat Książki", 2004

LISTY z podróży do Ameryki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

LISTY z podróży do Ameryki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 4)

LISTY z podróży do Ameryki. [T.] 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950. - (Dzieła : wydanie zbiorowe / Henryk Sienkiewicz; red. Julian Krzyżanowski ; T. 41)

LISTY z podróży do Ameryki. [T.] 2 . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950. - (Dzieła : wydanie zbiorowe / Henryk Sienkiewicz; red. Julian Krzyżanowski ; T. 42)

LISTY. T. 1. Cz. 1, (Marian Albiński - Cyprian Godebski) / wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski; listy oprac. i opatrzyła przypisami Maria Bokszczanin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - (Biblioteka Poezji i Prozy)

LISTY. T. 1. Cz. 2, (Mścisław Godlewski - Władysław Jabłonowski) / wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski; listy oprac. i opatrzyła przypisami Maria Bokszczanin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - (Biblioteka Poezji i Prozy)

NA polu chwały. - Wyd. 3. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986

NA polu chwały . - Łódź :"Margaret", 1993

NA polu chwały. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. -- (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 16)

NIEWOLA tatarska : urywki z kroniki szlacheckiej Aleksego Zdanoborskiego. - Warszawa [i in.] : Nakł. Gebethnera i Wolffa, [ok. 1922]. - (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych ; 50)

NOWELE : obrazki - przypowieści. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949. - (Dzieła : wydanie zbiorowe / red. Julian Krzyżanowski ; T. 5)

NOWELE ludowe. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1948. - (Dzieła : wydanie zbiorowe / Henryk Sienkiewicz; red. Julian Krzyżanowski ; T. 2)

NOWELE młodzieńcze. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949

NOWELE współczesne . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949. - (Dzieła : wydanie zbiorowe / red. Julian Krzyżanowski ; T. 6)

NOWELE wybrane - [B. m.] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950

NOWELE wybrane. - Wyd. 19. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. - (Seria Książek Kieszonkowych PIW)

NOWELE wybrane. - Wyd. 20. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973- (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

NOWELE. T. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

NOWELE. T. 1. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 1)

NOWELE. T. 2 . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

NOWELE. T. 2. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 2)

NOWELE. T. 3. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 3)

OGNIEM i mieczem : powieść. T. 1 / [il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

OGNIEM i mieczem : powieść. T. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

OGNIEM i mieczem : powieść. T. 2 . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

OGNIEM i mieczem. T. 1 / [il. Jan Marcin Szancer]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

OGNIEM i mieczem. T. 1 / [wstępem opatrzył Samuel Sandler; il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

OGNIEM i mieczem. T. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. - (Seria Książek Kieszonkowych PIW)

OGNIEM i mieczem. T. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966

OGNIEM i mieczem. T. 1. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 5)

OGNIEM i mieczem. T. 2 / [il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

OGNIEM i mieczem. T. 2 / [wstępem opatrzył Samuel Sandler; il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

OGNIEM i mieczem. T. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

OGNIEM i mieczem. T. 2. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 6)

OPOWIADANIA. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001

PAN Wołodyjowski / [il. Jan Marcin Szancer]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

PAN Wołodyjowski / [red. Julian Krzyżanowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969

PAN Wołodyjowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. - (Biblioteka Klsyki Polskiej i Obcej)

PAN Wołodyjowski : powieść / [il. Jan Marcin Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

PAN Wołodyjowski : powieść historyczna. - Warszawa : Wydaw. KUBA, 1990. - (Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 6). - Reprint

PAN Wołodyjowski : powieść . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

PAN Wołodyjowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966

PAN Wołodyjowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 10)

PAN Wołodyjowski. T. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969

PAN Wołodyjowski. T. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969

PISMA ulotne. - Warszawa : Nakład Redakcyi [!] "Tygodnika Ilustrowanego", 1906. - (Pisma Henryka Sienkiewicza ; T. 81)

POTOP : powieść. T. 1 / [rys. Antoni Uniechowski]. - Wyd. nowe ilustrowane. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949

POTOP : powieść. T. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957

POTOP. T. 1 : powieść / il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

POTOP. T. 1 / [il. Jan Marcin Szancer]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

POTOP. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - 1977. - (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

POTOP. T. 1. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 7)

POTOP. T. 1. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

POTOP : powieść. T. 2 / [rys. Antoni Uniechowski]. - Wyd. nowe ilustrowane. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949

POTOP : powieść. T. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957

POTOP. T. 2 . - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 8)

POTOP. T. 2 / [il. Jan Marcin Szancer]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

POTOP. T. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953

POTOP : powieść. T. 3 / [rys. Antoni Uniechowski]. - Wyd. nowe ilustrowane. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949

POTOP : powieść. T. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957

POTOP. T. 3 / il. Jan Marcin Szancer. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

POTOP. T. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953

POTOP. T. 3. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 9)

POTOP : powieść. T. 4 / [rys. Antoni Uniechowski]. - Wyd. nowe ilustrowane. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949

POTOP : powieść. T. 5 / [rys. Antoni Uniechowski]. - Wyd. nowe ilustrowane. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949

POTOP : powieść. T. 6 / [rys. Antoni Uniechowski]. - Wyd. nowe ilustrowane. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949

POTOP. Tom 1 / redakcja wydania Julian Krzyżanowski; ilustrował Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

POTOP. Tom 2 / redakcja wydania Julian Krzyżanowski; ilustrował Jan Marcin Szancer. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

POTOP. Tom 3 / redakcja wydania Julian Krzyżanowski; ilustrował Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

Quo vadis. - Kraków : Wydaw. Pinnex, 2001

QUO vadis / oprac. graf. Andrzej Heidrich. - Wyd. 25. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

QUO vadis / wstęp napisał Julian Krzyżanowski; przypisy i aneks oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. - (Lektura Szkolna)

QUO vadis. - Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydaw., [1994]

QUO vadis. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

QUO vadis. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz)

QUO vadis. T. 1 / wstęp Julian Krzyżanowski; przypisy i aneks oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki. - Wyd. 22. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - (Lektura Szkolna)

RODZINA Połanieckich. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2005

RODZINA Połanieckich. - Warszawa : "Świat Książki", 2004

RODZINA Połanieckich . - Wyd. 2 w tej edycji. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 12)

RODZINA Połanieckich. T. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957

STARY sługa ; Hania ; Selim Mirża. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

SZKICE węglem / oprac. Alina Nofer. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952. - (Nasza Biblioteka)

SZKICE węglem / wstęp i przypisy Bogdan Mazan. - Wyd. 2. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. - (Nasza Biblioteka)

SZKICE węglem / na podstawie noweli udramatyzował Stanisław Średnicki; wstępem zaopatrzył Andrzej Stawar. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949. - (Biblioteczka Świetlicowa ; Nr 8)

SZKICE węglem. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953

W PUSTYNI i w puszczy / [il. i okł. projektował Jan Marcin Szancer]. - Wyd. nowe ilustrowane. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949

W PUSTYNI i w puszczy / [oprac. graficzne i posłowie Szymon Kobyliński]. - Wyd. 44. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988

W PUSTYNI i w puszczy : z rycinami / [ryc. Szymon Kobyliński]. - Wyd. 28. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1968

W PUSTYNI i w puszczy : z rycinami / [posłowie Krystyna Kuliczkowska; przypisy Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

W PUSTYNI i w puszczy. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. - (Pisma Wybrane / Henryk Sienkiewicz ; 17)

WIRY. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993

WSPOMNIENIE z Maripozy ; Jamioł ; Organista z Ponikły. - Wyd. nowe. - Warszawa [i in.] : Gebethner i Wolff, 1918. - (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych ; 14)

WYBÓR nowel / oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydaw. Greg, 2005. - (Lektura : wydanie z opracowaniem)

WYBÓR nowel i opowiadań / oprac. Tadeusz Bujnicki. -Wyd. 3 skrócone. - Wrocław : Kraków : Zakł. Narodowych im. Ossolińskich, 1988. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 231)

WYROK Zeusa ; Z wrażeń włoskich ; Organista z Ponikły ; U źródła ; Bądź błogosławiona! ; Pójdźmy za nim ; Listy o Zoli / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1900. - (Pisma Henryka Sienkiewicza ; T. XX)

Z PAMIĘTNIKA poznańskiego nauczyciela : nowela. - Wyd. 15. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1946. - (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych ; 54)

ZA chlebem ; Latarnik. - Wyd. 4. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951. - (Mała Biblioteczka "Książki i Wiedzy" ; 3)

ZA chlebem. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1947

ZA chlebem. - Wyd. 15. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1946. - (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych ; 53)

 

Bibliografia przedmiotowa:

BUJNICKI Tadeusz : Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968. - (Monografie Historycznoliterackie)

BUJNICKI Tadeusz : Sienkiewicz i historia : studia. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981

CZEMPIŃSKI Jan : Henryk Sienkiewicz : duchowy wódz narodu : jego żywot i czyny. - Warszawa : nakł. Towarzystwa Oświaty Narodowej, 1924

EUSTACHIEWICZ Lesław : "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagog., 1983. - (Biblioteka Analiz Literackich)

FALKOWSKI Zygmunt : Przede wszystkim Sienkiewicz. - Warszawa : Inst. Wydaw. "Pax", 1959

GORSKIJ Ivan Konstantinovič : O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim / Iwan Gorski; [przeł. Mirosław Czertowicz]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1986

HENRYK Sienkiewicz / materiały zebrała i wstępem opatrzyła Janina Kulczycka-Saloni. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1966. - (Biblioteka "Polonistyki" / red. J. Z. Jakubowski)

HENRYK Sienkiewicz 1846-1916 : poradnik bibliograficzny / Alina Ładyka. - Warszawa : BN, 1967. - 43 s. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979
Filia w Radomsku

HENRYK Sienkiewicz : materiały rocznicowe / [red. Monika Michalska]. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1966

HENRYK Sienkiewicz : twórczość i recepcja światowa : materiały konferencji naukowej : listopad 1966 / red. Aniela Piorunowa, Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1968

KORNIŁOWICZÓWNA Maria : Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1973

KORNIŁOWNICZÓWNA Maria : Postawa pisarska Sienkiewicza i wzory postaw przezeń proponowane. - Zamość : Zamojskie Towarzystwo Miłośników Książki, 1981- (Sesja Naukowo-Literacka na Temat "Patriotyczne i obywatelskie funkcje lektur młodego czytelnika" / red. nauk. Lech Ludorowski ; Z. 2)

KRZYŻANOWSKI Julian : Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

KRZYŻANOWSKI Julian : Henryk Sienkiewicz : kalendarz życia i twórczości. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

KRZYŻANOWSKI Julian : Henryk Sienkiewicz : żywot i sprawy. - Wyd. 4. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981. - (Biografie Sławnych Ludzi)

KRZYŻANOWSKI Julian : Henryka Sienkiewicza : żywot i sprawy. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1973. - (Biografie Sławnych Ludzi ; 10)

KRZYŻANOWSKI Julian : Henryka Sienkiewicza : żywot i sprawy. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1968

KRZYŻANOWSKI Julian : Pokłosie Sienkiewiczowskie : szkice literackie. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1973

KRZYŻANOWSKI Julian : Twórczość Henryka Sienkiewicza. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1973

KULICZKOWSKA Krystyna : Wielcy pisarze - dzieciom : (Sienkiewicz i Konopnicka). - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1964

LAM Stanisław : Henryk Sienkiewicz : cechy i elementy twórczości. - Poznań [i in.] : Księgarnia Św. Wojciecha, [między 1923 a 1939 r.)

MAJCHROWSKI Stefan : Pan Sienkiewicz. - Wyd. 2 przerobione i uzup. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966

MERESIŃSKI Sławomir : Henryk Sienkiewicz wobec tradycji romantycznej. - Kielce : Wydawawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1992

NOFER-ŁADYKA Alina : Henryk Sienkiewicz / Alina Ładyka. - Wyd. 5. - Warszawa : Państ. Wydaw. "Wiedza Powszechna", 1971. - (Profile)

PAPÉE Stefan : Sienkiewicz wielki czy mały?. - Kraków : Wydaw. M. Kot, 1948

POLSKA powieść XIX i XX wieku : interpretacje analizy - konteksty. Tom II / red. Lech Ludorowski. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1993. - (Litteraria Lublinensia ; 7)

SANDLER SamueL : Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1967

SCHUMMER-SZERMENTOWSKI Eugeniusz M. : Powieść niedługo napiszę prześliczną : młode lata Henryka Sienkiewicza / E. Szermentowski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1959

SIENKIEWICZ : odczyty / Julian Krzyżanowski [i in.]. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1960. - (Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; T. 2)

SIENKIEWICZ dzisiaj : studia i szkice / wyboru dokonał i oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki; red. Jan Zygmunt Jakubowski. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1968

SIENKIEWICZ i piękna Wielkopolanka / wstęp, wyb. i oprac. Krystyna Kolińska-Sochaczewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973

SŁOWNIK pisarzy polskich / Elwira Buszewicz [i in.] ; pod red. Arkadiusza Latuska. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2003. - S. 447-448 : Sienkiewicz Henryk

STAWAR Andrzej : Pisarstwo Henryka Sienkiewicza. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960

SZCZUBLEWSKI Józef : Żywot Sienkiewicza. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1989. - (Żywoty)

SZONERT Ewa : Spotkania z Sienkiewiczem : studia, szkice, sylwetki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1987
Filia w Tomaszowie

WACHOWICZ Barbara : Marie jego życia. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1973

WARNEŃSKA Monika : Śladami Sienkiewicza. - Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka, 1967

WARNEŃSKA Monika : Zamek siedmiu wysp. - [B.m.] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967

WOJCIECHOWSKI Konstanty : Henryk Sienkiewicz : (Henryk Sienkiewicz, protoplasta Zagłoby, żywioł subjektywny [!] w Trylogji [!] Sienkiewicza, wojsko polskie i Sienkiewicza) / słowo wstepne Stanisław Sobiński. - Wyd. 3. - Lwów ; Warszawa : Książnica - Atlas, 1925

WROŃSKI Stanisław : Problemy w literaturze. Cz. 2. - Kraków : [b.w.], 1999. - S. 127-135 : Miłość romantyczna postaci H. Sienkiewicza

ŻABSKI Tadeusz :Sienkiewicz. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie. - 1998. - (A to Polska Właśnie)

BUJNICKI Tadeusz : O rzekomym odkryciu nieznanego dzieła Sienkiewicza // Ruch Literacki. - R. 45, z. 4/5 (2004), s. 527-532

BUJNICKI Tadusz : Tryumf popularności i Sienkiewicz - laureat Nobla // Ruch Literacki. - 1992, z. 3, s. 173-180

BUJNICKI Tadeusz : Sienkiewicz, ale który? // Polityka. - 2006, nr 45, s. 72-74

DWORAKOWSKA-MARINOW Dominika : Litwos jako baśniopisarz : (kilka uwag na temat wybranych baśni Henryka Sienkiewicza) // Guliwer. - 2007, nr 2, s. 73-76

FLORKOWSKA-FRANČIĆ Halina : Veveyskie lata Henryka Sienkiewicza : między dobroczynnością i polityką // Ruch Literacki. - 1996, z. 4, s. 417-430

GÓRSKI Konrad : Kilka uwag o artyzmie językowym Henryka Sienkiewicza // Poradnik Językowy. - 1968, z. 3, s. 120-134

JANOWSKA Katarzyna : Laur za całokształt z wątkiem patriotycznym : Nobel dla Sienkiewicza // Polityka. - 2005, nr 45, s. 76-78

PIETRASIK Zdzisław : Pojedynek Gombrowicza z Sienkiewiczem // Polityka. - 2006, nr 41, s. 68-71

STALA Teresa : Zakopiańskie fascynacje Henryka Sienkiewicza // Pamiętnik Literacki. -1996, z. 4, s. 77-89

STĘPNIK Krzysztof : O Sienkiewiczu : mowy, kazania, wiersze // Pamiętnik Literacki. -1996, z. 4, s. 15-48

 

1906 r.
CARDUCCI, Giosué - Włochy
(27 VII 1835 - 16 II 1907). Poeta, historyk i krytyk literacki

1907 r.
KIPLING, Rudyard - Anglia
(30 XII 1865 - 18 I 1936). Powieściopisarz, nowelista i poeta

Bibliografia podmiotowa:

DRUGA księga dżungli / przekł. autoryzowany Józef Birkenmajer; il. Katarzyna Latałło. - Wyd. 3. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1957

DRUGA księga dżungli / przekł. autoryzowany Józef Birkenmajer. - Wyd. 7. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1975. - (Klasyka Młodych)

KSIĘGA dżungli / oprac. Barbara Włodarczyk; przeł. Józef Birkenmajer. - Kraków : Wydawnictwo GREG, cop. 2008. - (Lektura z Opracowaniem)
Filia w Opocznie

KSIĘGA dżungli / przekł. autoryzowany Józef Birkenmajer; il. Katarzyna Latałło. - Wyd. 4. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1957

KSIĘGA dżungli ; Druga księga dżungli / przekł. autoryzowany Józef Birkenmajer. - Wyd. 13. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988

KSIĘGA dżungli ; Druga księga dżungli / przeł. [z ang.] Józef Czekalski. - 1996. - (Seria z Jeżykiem)

LE second livre de la jungle / trad. Louis Fabulet, Robert D'Humiéres; ill. Paul Durand. - Paris : Librairie Delagrave, [1961?]

PUK z Pukowej Górki / przekład autoryzowany Józef Birkenmajer. - Wyd. 2. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958

RIKKI-TIKKI-TAVI / przeł. J. Czekalski. - Wyd. 2. - Warszawa [i in.] : Gebethner i Wolff, 1908- (Bibljoteczka Młodzieży Szkolnej ; 14)

STALKY i spółka / tł. Józef Birkenmajer; przedmowę napisał Mikołaj Kozakiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1978

TAKIE sobie bajeczki. - Wyd. 4. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1970

W JAKI sposób został napisany pierwszy list / przeł. z ang. Maria Krzeczowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1968

Bibliografia przedmiotowa:

DYBOSKI Roman : Sto lat literatury angielskiej. - Warszawa : "Pax", 1957

 

1908 r.
EUCKEN, Rudolf - Niemcy
(5 I 1846 - 16 IX 1926). Filozof. Nagroda Nobla głównie za pracę "Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie"

1909 r.
LAGERLÖF, Selma - Szwecja
(20 XI 1858 - 16 III 1940) Powieściopisarka i nowelistka

Bibliografia podmiotowa:

GÖSTA Berling / przeł. Franciszek Mirandola; zweryfikowała Maria Olszańska; posłowie napisał Zygmunt Łanowski. - Wyd. 5. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1976. - (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)
Filia w Radomsku

CUDOWNA podróż. T. 1 / tł. ze szwedzkiego Janina Mortkowiczowa; il. Maria Orłowska. - Wyd. 3. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1957

CUDOWNA podróż. T. 2 / tł. ze szw. Janina Mortkowiczowa; il. Maria Orłowska. - Wyd. 3. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1957

GÖSTA Berling / przeł. Franciszek Mirandola; oprac. Maria Olszańska. - Wyd. 6. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. - (Biblioteka Ludowa)

TĘTNIĄCE serce / przekł. autoryzowany F. Mirandoli. - Warszawa : Wydaw. INTERLIBRO, 1992. - (Biblioteka Laureatów Nobla)

Bibliografia przedmiotowa:

NAWROCKI Witold : Zbawcza moc wspomnienia : glosy do Cudownej podróży Selmy Lagerlof // W : W kręgu literatury i języka. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 283-316

SZEWCZYK Grażyna : Selma Lagerlőf. - Katowice : Uniw. Śląskiego, 1985

SZEWCZYK Grażyna : Selma Lagerlőf - szwedzka laureatka nagrody Nobla. - Kielce : "Szumacher"

ENQUIST Per Olov : Ciemny prąd w głębinie // Dialog. - 1998, nr 10, s. 86-99

LAGERLÖF Selma : Ciekawostki szperacza // Guliwer. - 1994, nr 2, s. 59-60
Związki pisarki z Polską

SZCZEPAŃSKI Tadeusz : Selma w krainie żywych obrazów // Dialog. - 1998, nr 10, s. 100-109
Filmowe adaptacje prozy S. Lagerlöf

ŻUKOWSKA Kazimiera : O sztuce przekładu i komentowania tekstów // Guliwer. - 1994, nr 1 s. 61-63
Krytyka edycji książek wydanych przez Ossolineum w serii Biblioteka Narodowa, Seria 3, Dla Młodzieży: Janusz Korczak: Kiedy znów będę mały, William Faulkner: Niepokonane, Frances Burnett: Tajemniczy ogród, Alfons Daudet: Listy z mojego młyna, Selma Lagerlof: Cudowna podróż

 

1910 r.
HEYSE, Paul - Niemcy
(15 III 1830 - 2 IV 1914). Pisarz i teoretyk noweli

1911 r.
MAETERLINCK, Maurice - Belgia
(29 VIII 1862 - 5 V 1949). Dramaturg i prozaik belgijski piszący po francusku

Bibliografia podmiotowa:

ŚLEPCY ; Peleas i Melisanda / przeł. Przesmycki. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 199. - ("Lektury Dla Każdego")
Filia w Radomsku

UTWORY dramatyczne / Maurice Maeterlinck. - [B.m.] : [b.w.], [19-]

ŻYCIE mrówek / przeł. Maria Czartkowska, Adam Czartkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Alfa", 1992

ŻYCIE mrówek / przekład autoryzowany Adam Czartoryski, Maria Czartoryska. - Mikołów : Książnica Śląska, 1947

ŻYCIE pszczół / przeł. [z fr.] Franciszek Mirandola. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1958
Filia w Opocznie

ŻYCIE pszczół / przeł. [z fr.] Franciszek Mirandola. - Mikołów : Książnica Śląska, 1947

ŻYCIE pszczół / przeł. [z fr.] Franciszek Mirandola. - Wyd. 3. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1984. - (Biblioteka Ludowa)

Bibliografia przedmiotowa:

STYKOWA Maria Barbara : Teatralna recepcja MaeterLincka w okresie Młodej Polski. - Wrocław etc. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

PLUTA Paweł : Problematyka przestrzeni i milczenia w "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta i "Wnętrzu" Maurice'a Maeterlincka // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 147-153

PROROK Leszek : Przypomnienie Maeterlincka // Życie Literackie. - 1969, nr 19, s. 5

SZYMANOWSKI Piotr : "Pelleas - impresje" // Dialog. - 1993, nr 3, s. 163-164
Nt. spektaklu muzycznego "Impressions de Pelleas" według "Palleasa i Melissandy" Claude'a Debussy'ego i Maurice'a Maeterlincka w reż. Petera Bróoka wystawionego 13 XI 1992 r. w teatrze Bouffes du Nord w Paryżu

 

1912 r.
HAUPTMANN, Gerhart - Niemcy
(15 XI 1862 - 6 VI 1946). Dramaturg, poeta i powieściopisarz

Bibliografia podmiotowa:

TKACZE : sztuka z lat czerdziestych XIX wieku. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

Bibliografia przedmiotowa:

ALBRECHT Dietmar : Verlorene Zeit - Gerhard Hauptmann. - Lüneburg 1997 AUTOR-RECENZJI: Rec. Ryszard Ergetowski // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 5/6, s. 170-173

CZARNECKA Mirosława, SZAFARZ Jolanta : Gerhart Hauptmann : życie i twórczość w latach 1914-1946. - Wroc. 1997: Rec. Jan Koprowski // Nowe Książki. - 1998, nr 6, s. 36-37

GERHART Hauptmann w krytyce polskiej 1945-1990 . - Wroc. 1992 : Rec. Aleksander Kozłowski // Przegląd Humanistyczny. - 1995, nr 2, s. 163-165

GŁOWACKA Malwina : "Nie tak wyobrażaliśmy sobie zjednoczone Niemcy" // Teatr. - 2000, nr 12, s. 14-15
Spektakl "Tkacze Hauptmanna" w reżyserii Franka Castorfa

PLATA Tomasz : Biedni tkacze Castorfa // Dialog. - 2000, nr 11, s. 123-129
Spektakl "Tkacze Hauptmanna" w reżyserii Franka Castorfa

WĘGRZYNIAK Rafał : Gerhart Hauptmann w polskim teatrze // Dialog. - 2001, nr 9, s. 162-171

 

1913 r.
TAGORE, Rabindranath - Indie
(6 lub 7 VI 1861 - 7 VIII 1941). Pisarz i prozaik bengalski, filozof. Nagroda Nobla głównie za zbiór poezji "Gitańdżali"

Bibliografia podmiotowa:

DOM i świat. - Wyd. 2. - Warszawa : PIW, 1989

GŁODNE kamienie i inne opowiadania / tł. Jerzy Bandrowski, Franciszek Mirandola. - Warszawa : "Czytelnik", 1961
Filia w Radomsku

Bibliografia przedmiotowa:

KRAWCZYK Zofia : Rabindranath Tagore - poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i praktyce wychowania. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990

KABIRA Hamayun : Rabindranath Tagore. (W stulecie urodzin) // Twórczość. - 1961, nr 1, s. 154-157

KOCIĘCKA Mirosława : Rabindranath Tagore w Polsce // Przegląd Humanistyczny. - 1961, nr 4, s. 125-134

POBOŻNIAK Tadeusz : Rabindranath Tagore w Polsce // Ruch Literacki. - 1963, z. 5-6, s. 274-281

TOKARSKI Stanisław : Tagore - rytm i Maja // Literatura na Świecie. - 1987, nr 1, s. 284-301

 

1914 r. - Nagrody nie przyznano

1915 r.
ROLLAND, Romain - Francja
(29 I 1866 - 30 XII 1944). Pisarz, dramaturg, muzykolog, historyk sztuki

Bibliografia podmiotowa:

COLAS Breugnon : żyje jeszcze człowiek poczciwy / przeł. [z fr.] Franciszek Mirandola. - Wyd. 16. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1987

DUSZA zaczarowana. T. 4, Zwiastunka (Anna Nuncia) / Roman Rolland ; [przekł. autoryz. Leopolda Staffa. - Poznań : Wydaw. Polskie R. Wegner, 1949

HAENDEL / [z fr. przeł. Michalina Jarocińska]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1985

JAN Krzysztof. Ks. 1, Świt ; Poranek ; Młodzieniec / przeł. [z fr.] Leopold Staff. - Wyd. 5. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1966

JAN Krzysztof. Ks. 2, Bunt ; Targowisko / przeł. [z fr.] Leopold Staff. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1956

JAN Krzysztof. Ks. 3, Antonina ; Dom ; Przyjaciółki / przeł. [z fr.] Leopold Staff. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw, 1988

JAN Krzysztof. Ks. 4, Krzak gorejący ; Nowy dzień / przeł. [z fr.] Leopold Staff. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988

PIOTR i Łucja / przeł. [z fr.] Maria Zabojecka i Henryk Bezmaski. -Warszawa : Wydaw. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1987

ŻYCIE Beethovena / przeł. [z fr. i posł. napisał] Jerzy Popiel. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984

BEETHOVEN / Władysław Dulęba ; teksty Romain Rollanda [tł. z fr. Jerzy Popiel ; adapt. tekstów uzup. Zofia Sokołowska]. - Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984

Bibliografia przedmiotowa:

BARRERE Jean-Bertrand : Romain Rolland par lui-meme. - [Paris] : "Seuil", 1955

JE AN Albertini : Romain Rolland, Europa i rewolucja / tł. Wiesław Kroker // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 3 (2005), s. 83-88

KARCZEWSKA-MARKIEWICZ Zofia : Romain Rolland. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964

KARCZEWSKA-MARKIEWICZ Zofia : Teatr Romain Rollanda. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955

KOTULA Adam : Romain Rolland. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1953

NALIWAJEK Zbigniew : Henryk Sienkiewicz jako tłumacz Romain Rollanda. Ref. // Przegląd Humanistyczny. - 1967, nr 3, s. 119-127

NALIWAJEK Zbigniew : Materiały do dziejów Romain Rollanda w Polsce (1910-1925) // Przegląd Humanistyczny. - 1969, nr 2, s. 125-147

NALIWAJEK Zbigniew : Romain Rolland i Polska // Przegląd Humanistyczny. - 1970, nr 4, s. 67-87

NALIWAJEK Zbigniew : Nowa biografia Romain Rollanda // Przegląd Humanistyczny. - R. 49, nr 3 (2005), s. 150-154

PARVI Jerzy : Romain Rolland // Języki Obce w Szkole. - 1966, nr 5, s. 257-259

 

1916 r.
HEIDENSTAM, Verner von - Szwecja
(6 VII 1859 - 20 V 1940). Poeta, pisarz

1917 r.
GJELLERUP, Karl - Dania
(2 VI 1857 - 11 X 1919). Prozaik i dramaturg

Bibliografia podmiotowa:

DOJRZALI do życia : powieść / przeł. Franciszek Mirandola. - Poznań : Wydaw. poznańskie, 1957

Bibliografia przedmiotowa:

PĘDZIŃSKI Zbigniew : Na przykładzie Gjellerupa... // Nowa Kultura. - 1960, nr 49, s. 2

 

PONTOPPIDAN, Henrik - Dania
(21 VII 1857 - 21 VIII 1943). Pisarz

1918 r. - Nagrody nie przyznano

1919 r.
SPITTELER, Carl (właściwie : Tandem Carl Felix) - Szwajcaria
(24 IV 1845 - 29 XII 1924). Poeta i prozaik

1920 r.
HAMSUN, Knut (właściwie : Knud Pedersen) - Norwegia
(4 VIII 1859 - 19 II 1952). Powieściopisarz, dramaturg

Bibliografia podmiotowa:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ziemi : powieść / [przeł. z norw. Czesław Kędzierski]. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1957. - (Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich)

GŁÓD / przeł. Franciszek Mirandola; posłowiem opatrzył Witold Nawrocki. - Wyd. 4. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1989. - (Powieści Dwudziestego Wieku)

GŁÓD / przełożył [z norw.] Franciszek Mirandola. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. - (Biblioteka Arcydzieł : najsławniejsze powieści świata)
Filia w Radomsku

GŁÓD / przeł. Franciszek Mirandola. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1957. - (Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich)

WŁÓCZĘGI : powieść / przeł. Czesław Kędzierski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1957. - (Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich)

Bibliografia przedmiotowa:

ROGALSKI Aleksander : Knut Hamsun. - Warszawa : "Czytelnik", 1981

HENSEN Thorkild : Hamsun u Hitlera. Fragment książki "Processen mod Hamsun" // Dialog. - 1992, nr 8, s. 121-129

HENSEN Thorkild : Maria opowiada prawdę o Hamsunie. Fragm. książki "Sprawa Hamsuna" // Życie Literackie. - 1979, nr 4, s. 8-9

KOPROWSKI Jan : O Hamsunie // Twórczość. - 1960, nr 4, s. 146-150

WODECKI Wiesław : Kolaborant Hamsun // Polityka. - 1995, nr 8, s. 21

 

1921 r.
FRANCE, Anatol (właściwie : François Anatole Thibault) - Francja
(16 IV 1844 - 12 X 1924). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

BOGOWIE łakną krwi / przeł. [z fr.] Jan Sten. - Warszawa : "Czytelnik", 1959. - (Nike)

BUNT Aniołów / przeł. [z fr.] Stefan Flukowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1958

GOSPODA pod Królową Gęsią Nóżką , [wyd.4] ; Poglądy księdza Hieronima Coignarda, [wyd.2] / przeł. Jan Sten, Franciszek Mirandola. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1966

GOSPODA pod Królową Gęsią Nóżką / przeł. Jan Sten. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

HISTORIA współczesna ; W cieniu wiązów ; Manekin trzcinowy ; Pierścień z ametystem ; Pan Bergeret w Paryżu / przeł. Jan Sten, Julian Rogoziński. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

KOŚCIÓŁ a republika / przekł. przejrz. i popr. Michał Mutterrmilch; wstęp Jarosław Jurkiewicz; posłowie Mikołaj Kozakiewicz. - Warszawa : "Iskry", 1959. - (Biblioteka Postępowego Wychowania / Towarzystwo Szkoły Świeckiej ; 7)
Filia w Opocznie

LE lys rouge. - Paris : "Calmann-Lévy", 1966. - (Le Livre de Poche)

LES dieux ont soif . - Paris : "Calmann-Lévy", 1962. - (Le Livre de Poche)

OPOWIADANIA / przeł. Eligia Bąkowska [i in.]; wstęp Julian Rogoziński; wybór Jerzy Adamski. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

POGLĄDY księdza Hieronima Coignarda / przeł. Franciszek Mirandola. - Warszawa : "Czytelnik", 1958. - (Symposion / red. Leopold Staff)

SZKICE literackie / wybór i wstęp Maciej Żurowski. - [B. m.] : "Czytelnik", 1951

TAIS / przeł. [z fr.] Jan Sten. - Warszawa ; Kraków : Spółdzielnia Wydawnicza "Książka", 1948. - (Z Wydawnictw J. Mortkowicza)

TAIS / przeł. Jan Sten. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

ZAZULKA / przeł. [z fr.] Zofia Rogoszówna. - Warszawa : VOTUM, 1992. - (Niezapomniane Książki Dzieciństwa. Biblioteka Klasyki dla Dzieci i Młodzieży / red. Joanna Rodziewicz-Cygan ; 7). - Skarb z Poletka Bobu i Kwiat Groszku : czarodziejska bajka / Charles Nodier; przeł. [z fr.] Joanna Guze. - S. 139-179

ZBRODNIA Sylwestra Bonnard / przekł. [z fr.] Jan Sten. - Warszawa : Tow. Upowszechniania Czytelnictwa, 1996. - (Seria z Jeżykiem)

ZBRODNIA Sylwestra Bonnard / przekł. Jan Sten. - Warszawa : "Książka", 1946

ZBRODNIA Sylwestra Bonnard / przeł. Jan Sten. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

Bibliografia przedmiotowa:

SUFFEL Jackues : Anatole France par lui-meme. - Paris : "Seuil", 1957

NATANSON Wojciech : Anatol France // Twórczość. - 1975, nr 3, s. 88-94

UBERSFELD Annie : Anatol France - od humanizmu mieszczańskiego do humanizmu socjalistycznego // Zeszyty Teoretyczno-Polityczne. - 1956, z. 3, s. 135-145

W.N. : Anatol France i Polacy // Literatura na Świecie. - 1975, nr 6, s. 354-358

W.N. : "Czyściec" Anatola France'a // Twórczość. - 1966, nr 9, s. 154-155

 

1922 r.
BENAVENTE Y MARTINEZ, Jacinto - Hiszpania
(12 VIII 1866 - 14 VII 1954). Dramatopisarz

1923 r.
YEATS, William Butler - Irlandia
(13 VI 1865 - 28 I 1939). Poeta, prozaik, dramatopisarz

Bibliografia podmiotowa:

YEATS William Butler : Poezje wybrane / tł. Stanisław Barańczak. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1987

Bibliografia przedmiotowa:

DUDEK Jolanta : Poetyka Williama B. Yeatsa i Kazimierza Wierzyńskiego : paralela. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2001

KRAJEWSKA Wanda : William Butler Yeats. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1976

BILCZEWSKI Tomasz : "W odśrodkowym wirze" : katastrofizm wierszy Cz. Miłosza i W.B. Yeatsa z lat trzydziestych w kontekście "Problematyki modernizmu europejskiego" Richarda Shepparda // Topos. - 2000, nr 5/6, s. 81-93

DUDEK Jolanta : William Butler Yeats wśród poetów polskich ref. : (o recepcji poezji W.B. Yeatsa w Polsce) // Ruch Literacki. - 2001, z. 3, s. 279-290

ENGELKING Leszek : Yeatsa sztuka dla tancerzy // Literatura na Świecie. - 1981, nr 8, s. 209-219

HOFFMAN Jerzy : Yeats// Twórczość. - 1990, nr 1, s. 3

JARNIEWICZ Jerzy : Zbyt długa nieobecność, czyli Yeats po polsku // Literatura na Świecie. - 1993, nr 7, s. 406-415

ŁABĘDZKA Izabella : Artaud, Yeats, Brecht i teatry Wschodu // Dialog. - 1997, nr 5, s. 142-149

NIEMOJOWSKA Maria : Iryjski głos // Poezja. - 1967, nr 3, s. 69-77

PARTYGA Ewa : Romans poety z teatrem // Teatr. - 1996, nr 5, s. 41-43

WĘGRZYNIAK Rafał : Yeats : celtyckie mity i labirynt symboli // Dialog. - 1997, nr 5, s. 135-141

 

1924 r.
REYMONT, Władysław Stanisław - Polska
(7 V 1867 - 5 XII 1925). Pisarz. Nagroda Nobla za powieść "Chłopi"

Bibliografia podmiotowa:

BUNT : baśń / Wł. St. Reymont. - Warszawa [i in.] : Gebethner i Wolff, [192?]

CHŁOPI. [T.] 1, Jesień / Władysław St. Reymont. - Wyd. 20. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1973. - (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej). - Chłopi. [T.] 2, Zima / Władysław St. Reymont

CHŁOPI. T. 1 / Władysław St. Reymont; posłowie i aneks Stefan Lichański. - Wyd. 28. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982

CHŁOPI. T. 1 / Władysław St. Reymont. - Wyd. 28. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980

CHŁOPI. T. 1, Jesień / Władysław St. Reymont. - Wyd. 18. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1970

CHŁOPI. T. 2 / Władysław St. Reymont; posłowie i aneks Stefan Lichański. - Wyd. 28. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1982

CHŁOPI. T. 2, Zima / Władysław St. Reymont. - Wyd. 18. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1970

CHŁOPI. T. 2 / Władysław St. Reymont. - Wyd. 28. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980

CHŁOPI. T. 3, Wiosna / Władysław St. Reymont. - Wyd. 18. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1970

CHŁOPI. T. 4, Lato / Władysław St. Reymont. - Wyd. 18. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1970

FERMENTY. T. 1, 2 / Władysław St. Reymont; posł. Ewa Korzeniowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955. - (Dzieła Wybrane / Władysław St. Reymont; wybór i red. H. Markiewicz, J. Skórnicki ; T. 5)

FERMENTY : powieść. Tom 1 / Władysław St. Reymont. - [19-]. - (Pisma : wydanie zbiorowe zupełne / Władysław Stanisław Reymont; wstęp Zdzisław Dębicki ; T. 5)

FERMENTY. T. 1-[2] / Władysław St. Reymont. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955

KOMEDIANTKA / Władysław St. Reymont; posł. Ewa Korzeniewska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955. - (Dzieła Wybrane / Władysław St. Reymont; wybór i red. H. Markiewicz, J. Skórnicki ; T. 4)

KOMEDIANTKA : powieść / Władysław St. Reymont. - Wyd. 5. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1979

KOMEDJANTKA[!] : powieść / Władysław St. Reymont. - [19-]. - (Pisma : wydanie zbiorowe zupełne / Władysław Stanisław Reymont; wstęp Zdzisław Dębicki ; T. 2)

LISTY do rodziny / Władysław St. Reymont; oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki, Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975

LISTY do rodziny / Władysław St. Reymont; Opracowali Tomasz Jodełka-Burzecki, Barbara Kocówna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976

MARZYCIEL / Władysław St. Reymont. - 2003. - (Klasyka Mniej Znana)

NOWELE ; Śmierć ; Zawierucha ; Tomek Baran ; Z wrażeń włoskich / Władysław St. Reymont. - Warszawa : Wydaw. Tygodnika Ilustrowanego, [19-]. - (Pisma : wydanie zbiorowe zupełne / Władysław Stanisław Reymont; wstęp Zdzisław Dębicki ; T. 10)

NOWELE. T.1 / Władysław St. Reymont. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956. - (Dzieła Wybrane / Władysław St. Reymont; wybór i red. H. Markiewicz, J. Skórnicki ; T.1)

NOWELE. T. 2 / Władysław St. Reymont. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956. - (Dzieła Wybrane / Władysław St. Reymont; wybór i red. H. Markiewicz, J. Skórnicki ; T. 2)

NOWELE. T. 3 / Władysław St. Reymont. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1957. - (Dzieła Wybrane / Władysław St. Reymont; wybór i red. H. Markiewicz, J. Skórnicki ; T. 3)

PEWNEGO dnia i inne nowele / Władysław St. Reymont; il. Stanisław Rozwadowski; [wybór Barbara Walczyna; posłowie Józef Rurawski]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1990. - (Złoty Liść)

ROK 1794 : Ostatni Sejm Rzeczypospolitej : powieść historyczna / Władysław Stanisław Reymont, Władysław St. Reymont. - Wyd. 6. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1949. - (Pisma / Władysław St. Reymont; przedmowa Zygmunt Szweykowski; oprac. i do druku przygotował Adam Bar ; T. 17)

ROK 1794 : powieść historyczna. [T. 1] : Ostatni Sejm Rzeczypospolitej / Władysław St. Reymont; [posłowie napisał Henryk Markiewicz]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955. - (Dzieła wybrane / wybór i redakcja H. Markiewicz, J. Skórnicki)

ROK 1794 : powieść historyczna. [T. 1], Ostatni Sejm Rzeczypospolitej / Władysław St. Reymont; oprac. i przygot. do druku Tomasz Jodełka-Burzecki, Irena Orlewiczowa; wstępem poprzedził Tomasz Jodełka-Burzecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1988

ROK 1794 T. 1. Ostatni sejm Rzeczypospolitej : powieść historyczna / Władysław St. Reymont, Henryk Markiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955. - (Dzieła Wybrane / Władysław St. Reymont; wybór i red. H. Markiewicz, J. Skórnicki ; T. 10)

ROK 1794 T. 2. Nil Desperandum : powieść historyczna / Władysław St. Reymont, Henryk Markiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955. - (Dzieła Wybrane / Władysław St. Reymont; wybór i red. H. Markiewicz, J. Skórnicki ; T. 11)

ROK 1794 : powieść historyczna. [T. 2], Nil desperandum / Władysław St. Reymont; oprac. i przygot. do druku Tomasz Jodełka-Burzecki, Irena Orlewiczowa; wstępem poprzedził Tomasz Jodełka-Burzecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1988

ROK 1794 : powieść historyczna. [T. 2] : Nil Desperandum / Władysław St. Reymont; posłowie napisał Henryk Markiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955. - (Dzieła wybrane / wybór i redakcja H. Markiewicz, J. Skórnicki)

ROK 1794 : powieść historyczna. [T. 3] : Insurekcja / Władysław St. Reymont; posłowie napisał Henryk Markiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955. - (Dzieła wybrane / wybór i redakcja H. Markiewicz, J. Skórnicki)

ROK 1794 : powieść historyczna. [T. 3], Insurekcja / Władysław St. Reymont; oprac. i przygot. do druku Tomasz Jodełka-Burzecki, Irena Orlewiczowa; wstępem poprzedził Tomasz Jodełka-Burzecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1988

ROK 1794. T. 3, Insurekcja : powieść historyczna / Władysław St. Reymont; posłowie Henryk Markiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955. - (Dzieła Wybrane / Władysław St. Reymont; wybór i red. H. Markiewicz, J. Skórnicki ; T. 12)

SPRAWIEDLIWIE / Wł. St. Reymont. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1947. - (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych ; 67)

SPRAWIEDLIWIE i inne opowiadania / Władysław St. Reymont. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

WAMPIR / Władysław St. Reymont. - cop. 2003. - (Klasyka Mniej Znana)

WAMPIR / Władysław St. Reymont. - Wyd. 3. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986. - (Koliber ; 95)

WAMPIR : powieść / Władysław St. Reymont. - [19-]. - (Pisma : wydanie zbiorowe zupełne / Władysław Stanisław Reymont; wstęp Zdzisław Dębicki ; T. 22)

WYBÓR nowel / Władysław St. Reymont. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1954

Z ZIEMI polskiej i włoskiej : wrażenia i notatki ; Pielgrzymka do Jasnej Góry ; Z iemi chełmskiej ; Z wrażeń włoskich / Władysław St. Reymont. - Warszawa [i in.] : Nakł. Gebethnera i Wolffa, dr. 1925. - (Pisma : wydanie zbiorowe zupełne ze wstępem Adama Grzymały-Siedleckiego i portetem autora / Władysław St. Reymont; wstęp Adam Grzymała-Siedlecki ; T. 18)

ZIEMIA obiecana. T. 1 / Władysław St. Reymont. - Wyd. 6. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977. - (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

ZIEMIA obiecana. T. 1 / Władysław St. Reymont; [posł. napisał Lech Budrecki]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956. - (Dzieła Wybrane / Władysław St. Reymont; wybór i red. H. Markiewicz, J. Skórnicki)

ZIEMIA obiecana. T. 2 / Władysław St. Reymont; [posł. napisał Lech Budrecki]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956. - (Dzieła Wybrane / Władysław St. Reymont; wybór i red. H. Markiewicz, J. Skórnicki)

ZIEMIA obiecana. T. 2 / Władysław St. Reymont. - Wyd. 6. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977. - (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

ZIEMIA obiecana. T 2 / Władysław St. Reymont; posł. Lech Budrecki.. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1957. - (Dzieła Wybrane / Władysław St. Reymont; wybór i red. H. Markiewicz, J. Skórnicki ; T. 7)

Bibliografia przedmiotowa:

BUDRECKI Lech : Władysław Reymont : zarys monograficzny. - Warszawa : Spółdzielnia Wydaw."Czytelnik", 1953

DODA Wiktor : Władysław Stanisław Reymont. - Tarnów : nakł. Księgarni Zygmunta Jelenia, 1925

DZENDZEL Henryk : O Reymoncie wspomnienia. - Warszawa : Ludowa Społdzielnia Wydawnicza, 1972

FALKOWSKI Zygmunt : Władysław Reymont : człowiek i twórczość. - Kraków : Drukarnia "Przeglądu Powszechnego", 1927

GOLIŃSKI Leszek : Syn ziemi : rzecz o WŁ. St. Reymoncie. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1954

JODEŁKA-BURZECKI Tomasz : Reymont przy biurku : z zagadnień warsztatu pisarskiego. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1978

KOC Barbara : Kronika życia i twórczości Wł. St. Reymonta . - Legnica : Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wł. St. Reymonta, 2007 u nas brak

KOC Barbara : Reymont : opowieść biograficzna. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973

KOC Barbara : Władysław Reymont / Barbara Kocówna. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1973

KOTOWSKI Witold : Pod wiatr : młodość Reymonta. - Łódź ; Wydaw. Łódzkie, 1979

LANGE Antoni : Pochodnie w mroku : Żeromski - Reymont - Kasprowicz. - Warszawa : [b.w.], [ok. 1927]

LICHAŃSKI Stefan : "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - (Biblioteka Analiz Literackich)

LICHAŃSKI Stefan : Władysław Stanisław Reymont. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1984

RURAWSKI Józef : Władysław Reymont - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988

RURAWSKI Józef : W ładysława Reymonta droga do Nobla . - Kielce : "Gens", 2000

SŁOWNIK pisarzy polskich / Elwira Buszewicz [i in.] ; pod red. Arkadiusza Latuska. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2003. - S. 422-423 : Reymont Władysław Stanisław

TALIKOWSKI Stefan : Reymont w kręgu rodzinnym . - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, dr. 1973

WARNEŃSKA Monika : Medium piszące. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1970

WYKA Kazimierz : Reymont czyli Ucieczka do życia. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979

ŻEROMSKI i Reymont / red. nauk. Jan Detko. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

FARON Bolesław : Wokół literackiej Nagrody Nobla dla Reymonta // Przegląd Humanistyczny. - R. 48, nr 2 (2004), s. 27-43

FERT Beata : Reymont wobec spraw nie z tego świata // Ruch Literacki. - 1997, z. 3, s. 387-401

GENDERA Kamila : Nazwy barw w "Chłopach" Władysława Reymonta // Język Polski. - R. 85, z. 5 (2005), s. 328-336

KALBARCZYK Adam : Epicka metafizyka ładu (O "Chłopach" W. S. Reymonta w 70 lat po nagrodzie Nobla). - Akcent. - 1995, nr 1, s. 207-210

LIPATOW Aleksander : Europeizm Władysława Stanisława Reymonta jako źródło jego sukcesu w Rosji // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 3, s. 29-33

LÖW Ryszard : Z dziejów Reymonta w literaturze hebrajskiej : "Chłopi" // Teksty Drugie. - 2000, nr 1/2, s. 121-129

STAROSTA Maria : O chłopskich korzeniach // Polonistyka. - 2000, nr 1, s. 48-53
Zajęcia na przykładzie "Placówki" B. Prusa i "Chłopów" W.S. Reymonta

WOŹNICKA Agnieszka : W stolicy chłopskiej epopei // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 20, s. 1,6
Obchody Roku Reymontowskiego we wsi Lipce

 

1925 r.
SHAW, George Bernard - Wielka Brytania
(26 VII 1856 - 2 XI 1950). Dramatopisarz, krytyk, publicysta

Bibliografia podmiotowa:

AFORYZMY / wybrała i wstępem opatrzyła Maryla Metelska; przeł. [z ang.] Maryla Metelska [i in.]. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1975. - (Biblioteczka Aforystów)

CEZAR i Kleopatra : sztuka / przeł. Florian Sobieniowski; [przedmowę i uwagi autora tł. Cecylia Wojewoda]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

CZARNA dziewczyna szuka Boga / przeł. Florian Sobieniowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

KANDYDA / przeł. Florian Sobieniowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954

KWINTESENCJA ibsenizmu / przeł. Cecylia Wojewoda. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960

MIŁOŚĆ wśród artystów / przeł. Florian Sobieniowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957

PIGMALION / przeł. [z ang.] Kazimierz Piotrowski; wstęp i przypisy Edmund Misiołek. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1986

PIGMALION / przeł. Kazimierz Piotrowski; wstępem i przypisami opatrzył Edmund Misiołek. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981. - (Lektura Szkolna)

PIGMALION / przeł. [z ang.] Kazimierz Piotrowski; Wstępem i przypisami opatrzył Edmund Misiołek. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1981. - ("Seria Kieszonkowa PIW")
Filia w Radomsku

PIGMALION : Przygoda romantyczna w pięciu aktach / przeł. [z ang.] Florian Sobieniowski. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1972. - ("Biblioteka Szkolna")
Filia w Radomsku

PIGMALION : przygoda romantyczna w pięciu aktach / przeł. [z ang.] Florian Sobieniowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1974

SZTUKI przyjemne i nieprzyjemne. T. 2, Sztuki przyjemne / Bernard Shaw; przeł. Florian Sobieniowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

ŻOŁNIERZ i bohater / przeł. Florian Sobieniowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. - (Biblioteka Szkolna)
Filia w Opocznie

Bibliografia przedmiotowa:

BAŁUTOWA Bronisława : Dramat Bernarda Shaw. - Łódź : Zakład im. Ossolińskich, 1957

KUMOR Stanisława : Polskie debiuty Bernarda Shaw. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1971

LISTY Ellen Terry i Bernarda Shaw / Carew Terry, Alice Ellen; oprac. Christopher St. John; przeł. [z ang.] Krystyna Tarnowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

WEST Alick : G. B. Shaw. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1952

BORGES Jorge Luis : Nota na temat Bernarda Shaw // Argumenty. - 1976, nr 10, s. 10-11

CHOŁODOWSKI Waldemar : George Bernard Shaw : "Żołnierz i bohater". Lektury iproblemy // Tygodnik Kulturalny. - 1970, nr 15, s. 4

ELECTOR : Niewydane pamiętniki Bernarda Shaw // Życie Literackie. - 1958, nr 49, s. 16

MAJSKIJ Iwan : Ze wspomnień o Bernardzie Shawie. Fragm. // Literatura na Świecie. - 1974, nr 11, s. 298-321

OSTROWSKI Witold : Shaw w perspektywie XX wieku // Języki Obce w Szkole. - 1957, nr 1, s. 3-6

PARANDOWSKI Jan : G.B.S. // Twórczość. - 1956, nr 12, s. 176-177

SŁONIMSKI Antoni : George Bernard Shaw // Nowa Kultura. - 1956, nr 49, s. 5

WIŚNIOWSKI Bronisław : Portret Bernarda Shaw // Twórczość. - 1957, nr 2, s. 154-158

 

1926 r.
DELEDDA, Grazia - Włochy
(27 IX 1871 - 15 VIII 1936). Powieściopisarka

Bibliografia podmiotowa:

ANNALENA Bilsini : Trzynaście jaj ; Nocny krzyk / oprac. Józef Heistein. - Wrocław, Kraków [etc.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, [1985]

 

1927 r.
BERGSON, Henri - Francja
(18 X 1859 - 4 I 1941). Filozof

Bibliografia podmiotowa:

EWOLUCJA twórcza / przeł. Florian Znaniecki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1957

ŚMIECH : esej o komizmie / przeł. [z fr.] Stanisław Cichowicz. - Warszawa : Wydaw "KR", 2000

Bibliografia przedmiotowa:

BORZYM Stanisałw : Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich ; Wydaw. PAN, 1984

WOJNAR Irena : Bergson. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985

KOŁAKOWSKI Leszek : Bergson / Rec. Barbara Skarga // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 3, s. 12

KOŁAKOWSKI Leszek : Bergson // Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 13, s. 12
O co nas pytają wielcy filozofowie?

 

1928 r.
UNDSET, Sigrid - Norwegia
(20 V 1882 - 10 VI 1949). powieściopisarka i nowelistka

Bibliografia podmiotowa:

GYMNADENIA / tł. Maria Morstin-Górska. - Warszawa : "Pax", 1956

IDA Elżbieta / przeł. z norw. Beata Hłasko. - Warszawa : "Pax", 1961

KRYSTYNA córka Lavransa. T. 1, Wianek / z niem. przeł. Wanda Kragen. - Wyd. 9. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1977. - (Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich)

KRYSTYNA córka Lavransa. T. 1, Wianek / przeł. z niem. Wanda Kragen. - Wyd. 9. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986

KRYSTYNA córka Lavransa. T. 2, Żona / z niem. przeł. Wanda Kragen. - Wyd. 9. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1977. - (Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich)

KRYSTYNA córka Lavransa. T. 2, Żona / przeł. z niem. Wanda Kragen. - Wyd. 9. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986

KRYSTYNA córka Lavransa. T. 3, Krzyż / z niem. przeł. Wanda Kragen. - Wyd. 9. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1977. - (Seria Dzieł Pisarzy Skandynawskich)

KRYSTYNA córka Lavransa. T. 3, Krzyż / przeł. z niem. Wanda Kragen. - Wyd. 10. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986

LEGENDY o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu / przekł. Beata Hłasko; drzeworytami ozdobiła Maria Hiszpańska-Neumann. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1957

OLAF syn Auduna. [T.] 2 / przeł. z niem. Wanda Kragen. - Wyd. 4 przejrz. i popr.. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1959

Bibliografia przedmiotowa:

WINSNES Andreas H[ofgaard] : Sigrid Undset. - Warszawa : "Pax", 1959

 

1929 r.
MANN, Thomas. - Niemcy
(6 VI 1875 - 12 VIII 1955). Pisarz. Nagroda Nobla za "Buddenbrooków"

Bibliografia podmiotowa:

BUDDENBROOKOWIE : dzieje upadku rodziny / Tomasz Mann; przeł. Ewa Librowiczowa. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

BUDDENBROOKOWIE : dzieje upadku rodziny. T. 1 / przeł. [z niem.] Ewa Librowiczowa; Tomasz Mann. - Wyd. 6. - Warszawa : "Czytelnik", 1971. - (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

BUDDENBROOKOWIE : dzieje upadku rodziny. T. 1 / Thomas Mann; przeł. [z niem.] Ewa Librowiczowa. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

Sygn. 44445, 78544 (Wyd. 5 z 1966 r.), 67057 (Wyd. z 1988 r.), 92017 (Wyd. z 1988 r.)
Filia w Radomsku

BUDDENBROOKOWIE : dzieje upadku rodziny. T. 2 / Thomas Mann; przeł. [z niem.] Ewa Librowiczowa. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

BUDDENBROOKOWIe : dzieje upadku rodziny. T. 2 / Tomasz Mann; przeł. [z niem.] Ewa Librowiczowa. - Wyd. 6. - Warszawa : "Czytelnik", 1971. - (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

CZARODZIEJSKA góra. [T.] 1 / Tomasz Mann; przeł. Józef Kramsztyk; posłowie Roman Karst . - Wyd. 3 - Warszawa : "Czytelnik", 1965

CZARODZIEJSKA góra. [T.] 2 / Tomasz Mann; przeł. Józef Kramsztyk; posłowie Roman Karst. - Wyd. 3 - Warszawa : "Czytelnik", 1965

DOKTOR Faustus / Tomasz Mann; przeł. Maria Kurecka, Witold Wirpsza. - Warszawa : "Czytelnik", 1960

DOKTOR Faustus : żywot niemieckiego kompozytora Adriana Leverkühna,opowiedziany przez jego przyjaciela / Tomasz Mann; przeł. Maria Kurecka, Witold Wirpsza; wstęp Marek Wydmuch. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1985

ESEJE / Tomasz Mann; [przeł. Jan Błoński]. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1964

JAK powstał Doktor Faustus : powieść o powieści / Tomasz Mann; przeł. Maria Kurecka. - Wyd. 2. - Warszawa : Cyztelnik, 1962

JOSEPH und seine Brüder. Dritter Band, Joseph, der Ernährer / Thomas Mann. - Aufl. 2. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1972

JOSEPH und seine Brüder. Erster Band, Die Geschichten Jaakobs ; Der junge Joseph / Thomas Mann. - Aufl. 2. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1972

JOSEPH und seine Brüder. Zweiter Band, Joseph in Ägypten / Thomas Mann. - Aufl. 2. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1972

JÓZEF i jego bracia. T. 1, Historie Jakubowe ; Młody Józef / Tomasz Mann; przeł. [z niem.] Edyta Sicińska. - Warszawa : "Czytelnik", 1961

JÓZEF i jego bracia. T. 2, Józef w Egipcie / Tomasz Mann; przeł. [z niem.] Edyta Sicińska, Maria Traczewska. - Warszawa : "Czytelnik", 1961

JÓZEF i jego bracia. T. 3, Józef żywiciel / Tomasz Mann; przeł. [z niem.] Maria Traczewska Warszawa : "Czytelnik", 1961

KÖNIGLICHE Hoheit : Roman / Thomas Mann. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1972

KORESPONDENCJA 1900-1949 / Tomasz Mann, Henryk Mann; przeł. Tadeusz Zabłudowski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Czytelnik", 1975

KRÓLEWSKA Wysokość / Tomasz Mann; przeł. Witold Hulewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

LISTY : 1889-1936 / Tomasz Mann; wydała Eryka Mann; przeł. [z niem.] Wanda Jedlicka. - Warszawa : "Czytelnik", 1966

LISTY : 1937-1947 / Tomasz Mann; wydała Eryka Mann; przeł. Wanda Jedlicka, Teresa Jętkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1970

LOTTA w Weimarze / Tomasz Mann ; przekł. [z niem.] Feliks Konopka. - Warszawa : "Czytelnik", 1983
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

MARIO und der Zauberer : Erzählung / Thomas Mann. - Leipzig : Philipp Reclam jun., 1971

NOWELE / Tomasz Mann; przeł. [z niem.] Leopold Staff; [wyb. dokonał i posł. opatrzył Roman Karst]. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

O SOBIE : wybór pim autobiograficznych / Tomasz Mann. - Warszawa : "Czytelnik", 1971

TONIO Kröger i inne opowiadania / Tomasz Mann; przeł. Leopold Staff. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1971. - (Seria z Delfinem)

ÜBER deutsche Literatur : Ausgewählte Essays, Reden und Briefe / Thomas Mann; [hrsg. Gerhard Steiner]. - 3 Aufl.. - Leipzig : Philipp Reclam jun., 1975

WYBÓR nowel i esejów / Tomasz Mann; oprac. Norbert Honsza; [przeł. L. Staff [i in.]]. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1975. - (Biblioteka Narodowa. Seria 2, ISSN 0406-0636 [od 1979 r.] ; Nr 182)

WYBRANIEC / Tomasz Mann; przeł. [z niem.] Anna Linke. _ Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik", 1965

WYZNANIA hochsztaplera Feliksa Krulla / Tomasz Mann; przełożył [z niem.] Andrzej Rybicki. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987

ZAMIENIONE głowy / Thomas Mann; przeł. Walentyna Kwaśniakowa. - Łódź : Agencja Wydaw. Peon-V : Agencja Wydaw. Magart, 1992. - (Laureaci Nagrody Nobla ; Nobel 1929)

Bibliografia przedmiotowa:

BIEŃKOWSKA Ewa : W poszukiwaniu królestwa człowieka : utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. - Warszawa : "Czytelnik', 1981

HONSZA Norbert : Nad twórczością Tomasza Manna. - Katowice : "Śląsk", 1972

KURECKA Maria : Czarodziej : rzecz o Tomaszu Mannie. - Kraków : Oficyna Literacka, 1993

PACI Enzo : Związki i znaczenia. Eseje wybrane. - Warszawa : "Czytelnik", 1980

PIANA Theo : Thomas Mann. - Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1968

ROGALSKI Aleksander : Most nad przepaścią. O Tomaszu Mannie. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1968

ROGALSKI Aleksander : Tomasz Mann. Dzieje rozwoju osobowości twórczej. - Warszawa : "Pax", 1975

ROGALSKI Aleksander : Tomasz Mann w oczach krytyki światowej. -Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1975

WROŃSKI Stanisław : Problemy w literaturze. Cz. 3. - Kraków : [b.w.], 2006. - S. 15-36 : Kim jest człowiek z powieści Tomasza Mana "Czarodziejska góra"?

WROŃSKI Stanisław : Problemy w literaturze. Cz. 2. - Kraków : [b.w.], 1999. - S. 153-165. - Konieczność losu i trudne wybory człowieka i narodu w "Fauście" T. Mann'a

WYDMUCH Marek : Tomasz Mann. - Warszawa : "Wiedza Powszechna, 1979

BIEŃKOWSKA Ewa : Pisarz wśród filozofów // Teksty. - 1978, nr 1, s. 83-100

BUJKO Mirosław : Magiczny krąg "Doktora Faustusa" - muzyka w powieści o muzyce // Przegląd Humanistyczny. - 1983, nr 8, s. 93-115

GORSKA Bożena : Mannowskie adagio // Polonistyka. - 1996, nr 1, s. 32-38

GOŚLICKI-BAUR Elisabeth : Mann i Schulz // Teksty. - 1978, nr 5, s. 65-84

HONSZA Norbert : Rozrachunek z nacjonalistyczną doktryną polityczną. (Spór o Tomasza Manna) // Przegląd Humanistyczny. - 1970, nr 3, s. 77-89

LEM Stanisław : "Diabeł" I arcydzieło // Miesięcznik Literacki. - 1968, nr 3, s. 22-31

ŁUKASIEWICZ Małgorzata : Tomasz Mann i cudze słowa // Teksty Drugie. - 2003, nr 5, s. 60-81

MARCISZUK Piotr : Mannowska epopeja ducha w "Józefie i jego braciach" // Literatura na Świecie. - 1989, nr 2, s. 275-303

PRZYBYLAK Feliks : Tomasz Mann naszych czasów // Odra. - R. 45, nr 11 (2005), s. 135-136

ROWIŃSKI Cezary : Studnia czasu // Miesięcznik Literacki. - 1982, nr 12, s. 42-52

SADKOWSKI Wacław : Tomasz Mann, "hipoteza Boga" i hipoteza Fausta // Literatura na Świecie. - 1974, nr 12, s. 84-93

SKWARA Janusz : Proza Tomasza Manna, jej oddziaływanie na strukturę filmu medytacyjnego // Przegląd Humanistyczny. - 1974, nr 6, s. 113-124

ŻBIKOWSKI Zbigniew : Szkoła od Manna : polscy Niemcy // Polityka. - 2003, nr 40, s. 66-68

 

1930 r.
LEWIS, Sinclair - Stany Zjednoczone
(7 II 1885 - 11 XI 1951). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

ELMER Gantry / przeł. Adam Kaska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987

BABBITT / przeł. Z. Popławska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949

Bibliografia przedmiotowa:

SCHORER Mark : Sinclair Lewis. Życie Amerykanina. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1968
Filia w Bełchatowie

BIEŃKOWSKI Zbigniew : Notatnik amerykański // Twórczość. - 1972, nr 8, s. 131-133

GRATEL Jadwiga : "I daj mi siłę abym mógł Ci nie ufać" // Twórczość. - 1999, nr 12, s. 158-159

LEWIS Sinclair [Biogr.] // Nowe Książki. - 1961, nr 20, s. 3 okł.

SPRUSIŃSKI Michał : Prezentujemy : Świetność i bankructwo Sinclaira Lewisa // Kultura. - 1969, nr 15, s. 3-4

 

1931 r.
KARLFELDT, Erik Axel - Szwecja
(20 VII 1864 - 8 IV 1931). Poeta. Nagroda Nobla przyznana pośmiertnie

1932 r.
GALSWORTHY, John - Wielka Brytania (14 VIII 1867 - 31 I 1933). Powieściopisarz i dramaturg

Bibliografia podmiotowa:

KARAWANA / przeł. z ang. Izabela Czermakowa, Wanda Kragen. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1963

KONIEC rozdziału. [T. 1], Dziewczyna czeka. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975

KONIEC rozdziału. [T. 2], Kwiat na pustyni. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1975

KONIEC rozdziału. [T. 3], Za rzeką . - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1975

NA giełdzie Forsyte'ów / przeł. Tadeusz Jakubowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988

NA giełdzie Forsyte'ów / przełożył.[ z ang.] Tadeusz Jakubowicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957
Filia w Radomsku

NOWOCZESNA komedia. [T.] 1, Biała małpa / przeł. [z ang.] Zofia Lasocka. - Wyd. 6. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988

NOWOCZESNA komedia. - Państwowy Instytut Wydawniczy [T.] 2: Milczące zaloty ; Srebrna łyżka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

NOWOCZESNA komedia . - Państwowy Instytut Wydawniczy[T.] 3: Mijający się w mroku ; Łabędzi śpiew. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

NOWOCZESNA komedia. - Państwowy Instytut Wydawniczy[T.] 1: Biała małpa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

NOWOCZESNA komedia. [T.] 1, Biała małpa . - Wyd. 3. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1960

NOWOCZESNA komedia . [T.] 2, Milczące zaloty ; Srebrna łyżka / przeł. [z ang.] Milczące zaloty Krystyna Czerwijowska; przeł. [z ang.] Srebrna łyżka Tadeusz Jakubowicz. - Wyd. 7. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988

NOWOCZESNA komedia. [T.] 3, Mijający się w mroku ; Łabędzi śpiew / przeł. [z ang.] Mijający się w mroku Tadeusz Jakubowicz; przeł. [z ang.] Łabędzi śpiew Wanda Kragen. - Wyd. 7. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988

SAGA rodu Forsyte'ów. [T.] 1, Posiadacz .. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

SAGA rodu Forsyte'ów. [T.] 2, Babie lato jednego z Forsyteów ; W matni / [tł. Jerzy Bohdan Rychliński]. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

SAGA rodu Forsyte'ów. [T.] 3, Przebudzenie ; Do wynajęcia / [tł. Józef Birkenmajer]. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

THE Forsyte Saga : Man of Property = Saga rodu Forsyte'ów : Posiadacz /; wybór, tłum., oprac. Ida Godziszewska-Pac, Jerzy Godziszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

Bibliografia przedmiotowa:

DYBOSKI Roman : Sto lat literatury angielskiej. - Warszawa : "Pax",1957

PALCZEWSKI Juliusz K. : John Galsworthy. - Warszawa : "Czytelnik", 1981

CONRAD Joseph : John Galsworthy // Literatura. - 1974, nr 33, s. 6

ELEKTOROWICZ Leszek : Galsworthy jako nowelista // Życie Literackie. - 1962, nr 34, s. 5

KUROWSKA Elżbieta : "Saga rodu Forsyte'ów" w Polsce lat trzydziestych // Przegląd Humanistyczny. - 1972, nr 5, s. 49-56

 

1933 r.
BUNIN, Ivan Aleksiejewicz - ZSRR (Rosja)
(22 X 1870 - 8 XI 1953). Pisarz i poeta

Bibliografia podmiotowa:

CIEMNE aleje i inne opowiadania / Ivan Bunin; wyboru dokonała Maria Leśniewska; tł. Irena Bajkowska [i in.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1980

CZARA życia i inne opowiadania / Iwan Bunin; przeł. Ewa Dmowska [i in.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

NIEGDYŚ / Iwan Bunin; wyboru dokonała Maria Leśniewska; przeł. [z ros.] Irena Bajkowska [i in.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1986. - (Nike)

SOBRANIE sočinenij v pâti tomah. Tom četvertyj / I. A. Bunin. - Moskva : "Pravda", 1956

SOBRANIE sočinenij v pâti tomah. Tom tretij / Ivan Alekseevič Bunin, I. A. Bunin. - Moskva : "Pravda", 1956

SOBRANIE sočinenij v pâti tomah. Tom vtoroj / I. A. Bunin. - Moskva : "Pravda", 1956

SOBRANIe sočinenij v pâti tomah. Tom pâtyj / I. A. Bunin. - Moskva : "Pravda", 1956

SOBRANIE sočinenij v pâti tomah. Tom pervyj / I. A. Bunin. - Moskva : "Pravda", 1956

SZALEJ i inne wiersze / Iwan Bunin; wybrał, przełożył i posłowiem opatrzył Adam Pomorski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. - 153, [1] s. ; 17 cm

ZAPOMNIANA fontanna / Iwan Bunin. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1986

ŻYCIE Arsieniewa : młodość / Iwan Bunin; tł. Irena Bajkowska, Maria Mongirdowa. - Warszawa : "Czytelnik", 1965

Bibliografia przedmiotowa:

AFANAS'EV, V. : I. A. Bunin : očerk tvorčestva / V. Afanas'ev, Vladislav Nikolaevič Afanas'ev. - Moskva : "Prosvesenie", 1966

GRZENIEWSKI Ludwik Bohdan : Iwan Bunin. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

BERBEROVA Nina : Ten straszny Bunin : wspomnienia / tł. Eugenia Siemaszkiewicz // Literatura. - 1996, nr 3, s. 34-37

BRZOZA Halina : Iwan Bunin - zagadka "czującego widzenia" // Miesięcznik Literacki. - 1971, nr 11, s. 33-38

DURAJ Maria : O źródłach literackich cyklu Iwana Bunina "Ciemne aleje" // Przegląd Humanistyczny. - 1980, nr 7-8, s. 105-118

GRZENIEWSKI Ludwik B. : Iwan Bunin jako powieściopisarz // Literatura na Świecie. - 1978, nr 11, s. 316-323

KRYCKA Iwona : Od wspomnień do mitu. Z problemów autobiografizmu "Życia Arsieniewa" Iwana Bunina // Przegląd Humanistyczny. - 1997, nr 5, s. 111-130

TURCZYŃSKI Andrzej : Winny smak antonówek // Twórczość. - 1993, nr 7, s. 52-73

 

1934 r.
PIRANDELLO, Luigi - Włochy
(28 VI 1867 - 10 XII 1936). Pisarz, dramaturg, reżyser teatralny. Nagroda Nobla za twórczość teatralną

Bibliografia podmiotowa:

CZARNY szal i inne opowiadania / tł. Barbara Sieroszewska. - Warszawa : "Czytelnik", 1958. - (Nike)

CZARNY szal i inne opowiadania / przeł. Barbara Sieroszewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. - (Biblioteka Ludowa)

DRAMATY ; Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora ; Henryk IV ; Tak jest, jak się państwu zdaje ; Żeby wszystko było jak należy ; Człowiek z kwiatem w ustach ; Głupiec ; Patent / [wstęp i notę napisał Mieczysław Brahmer; wybór opracowała Jadwiga Gałuszka]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960

ŚWIĘTEJ pamięci Mattia Pascal / przeł. i wstępem opatrzył Stanisław Kasprzysiak. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1983. - (Powieści XX Wieku)

WYBÓR dramatów / oprac. Józef Heistein. - Wrocław, Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978

Bibliografia przedmiotowa:

EUSTACHIEWICZ Lesław : Luigi Pirandello. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

TEATR Pirandella / w przekładzie, opracowaniu i z przedmową Jerzego Adamskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976
Filia w Bełchatowie

ADAMCZYK-AIELLO Alina : "Nowe stulecie pojmie moją sztukę" // Życie Literackie. - 1987, nr 5, s. 5

BŁOŃSKI Jan : Pirandello : zamienione dziecko // Dialog. - 1967, nr 6, s. 83-91

BRAHMER Mieczysław : Pirandello // Dialog. - 1960, nr 1, s. 90-98

DUŻYK Józef : Luigi Pirandello. Wielcy o filmie // Kultura. - 1978, nr 38, s. 11,14

DUŻYK Józef : W samotnym domu pod Agrigento // Życie Literackie. - 1979, nr 2, s. 15

KRYSIŃSKI Włodzimierz : Le paradigme inquiet. Pirandello et le champ de la modernite. - Rec. : Sinko Grzegorz // Przegląd Humanistyczny. - 1990, nr 11, s. 165-169

PADELLARO Giuseppe : Luigi Pirandello - człowiek bez tożsamości // Twórczość. - 1971, nr 5, s. 117-122

PAŁŁASZ Alojzy : "Tak jest jak się państwu zdaje" // Kultura. - 1967, nr 47, s. 10

SONTAG Susan : Wokół Pirandella / rozm. Przepr. Leonardo Sciascia // Literatura na Świecie. - 1980, nr 4, s. 364-371

 

1935 r. - Nagrody nie przyznano

1936 r.
O'NEILL, Eugene Gladstone - Stany Zjednoczone
(16 X 1888 - 27 XI 1953). Dramaturg

Bibliografia podmiotowa:

TEATR / wybór: Kazimierz Piotrowski ; przeł. K. Piotrowski, Maciej Słomczyński, Bronisław Zieliński. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973
Filia w Radomsku

Bibliografia przedmiotowa:

FILIPOWICZ-FINDLAY Halina : Eugene O'Neill. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975

KRAJEWSKA Wanda : Irlandzkość Eugene'a O'Neill // Przegląd Humanistyczny. - 1966, nr 4, s. 51-66

PRZYBYLSKA Krystyna : O'Neill : zbuntowany naturalista // Dialog. - 1970, nr 5, s. 110-121

WIŚNIOWSKI Bronisław : Eugene O'Neill // Twórczość. - 1958, nr 4, s. 80-93

WIŚNIOWSKI Bronisław : Autobiograficzna tragedia O'Neilla // Twórczość. - 1956, nr 12, s. 178-183

 

1937 r.
MARTIN DU GARD, Roger - Francja
(23 III 1881 - 22 VIII 1958). Pisarz

Bibliografia podmiotowa:

JAN Barois / tł. [z fr.] Zofia Jaremko-Pytowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

RODZINA Thibault. T. 1, Szary zeszyt, Pokuta, Piękny czas / słowo wstępne Albert Camus; przeł. Kalina Wojciechowska. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1987

RODZINA Thibault. Tom 1. Szary zeszyt. Pokuta / tłumaczyła Kalina Wojciechowska. - Wyd.2. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

RODZINA Thibault. Tom 2. Piękny czas. Dzień przyjęć doktora Thibault / tłumaczył Paweł Hulka-Laskowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

RODZINA Thibault. T. 2, Dzień doktora Thibault, Sorellina, Śmierć ojca / przeł. Paweł Hulka-Laskowski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1987

RODZINA Thibault. T. 3, Lato 1914(I) / przeł. Ksawery Pruszyński. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1987

RODZINA Thibault. Tom 3. Sorrellina. Śmierć ojca / tłumaczył Paweł Hulka-Laskowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

RODZINA Thibault. T. 4, Lato 1914(II), Epilog / przeł. Ksawery Pruszyński, Ewa Fiszer. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1987

RODZINA Thibault. T.4, Lato 1914. Część 1 / Ksawery Pruszyński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

RODZINA Thibault. T. 5, Lato 1914. Część 2 / Ksawery Pruszyński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

RODZINA Thibault. T. 6. Lato 1914. Część 3 / tł. Ksawery Pruszyński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

RODZINA Thibault. T. 7. Epilog / tł. Ewa Fiszer. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

Bibliografia przedmiotowa:

BIEŃKOWSKI Zbigniew : Cena klasycyzmu. (Z powodu śmierci Roger Martin du Garda) // Twórczość. - 1958, nr 10, s. 159-163

ZJP : Roger Martin du Gard // Nowe Książki. - 1959, nr 10, s. 3 okł.

 

1938 r.
BUCK, Pearl Sydenstricker - Stany Zjednoczone
(26 VI 1892 - 6 III 1973). Pisarka

Bibliografia podmiotowa:

LUDZIE w rozterce / przekł. poprawił i uzup. Aleksander Bogdański; przeł. Ludwika Ciechanowiecka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

SPOWIEDź Chinki / przeł. Wanda Kragen. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

SYNOWIE / przekł. poprawił i uzup. Aleksander Bogdański. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

ZIEMIA błogosławiona / [przekł. poprawił i uzup. Aleksander Bogdański]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958

Bibliografia przedmiotowa:

SPRUSIŃSKI Michał : Świadek odeszłej epoki // Literatura. - 1973, nr 17, s. 3

 

1939 r.
SILLANPÄÄ, Frans Eemil - Finlandia
(16 IX 1888 - 3 VI 1964). Powieściopisarz

Bibliografia podmiotowa:

SILLANPÄÄ Frans Eemil [i in.] : Żyzny granit : atologia nowel i opowiadań fińskich / przekł. Baschmakoff, Natalia [i in.]. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1970
Filia w Radomsku

 

1940 r., 1941 r., 1942 r. 1943 r. - Nagrody nie przyznawano

1944 r.
JENSEN, Johannes Vilhelm - Dania
(20 I 1873 - 25 IX 1950). Pisarz, poeta

1945 r.
MISTRAL, Gabriela (właściwie : Lucila Godoy y Alcayaga) - Chile
(7 IV 1889 - 10 I 1957). Poetka

Bibliografia przedmiotowa:

NATANSON Wojciech : Gabriela Mistral // Twórczość. - 1957, nr 3, s. 163-164

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna