Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

RASIZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2009

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BACHORSKA Aleksandra, BARANOWSKA Anna Weronika : Kto tak naprawdę jest kolorowy?! // W: Edukacja regionalna / red. Brzezińska Anna Weronika, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 401-407
Zawiera m. in. scenariusz zajęć.

DUMONT Louis : Homo hierachicus: kasta, rasizm i "stratyfikacja". Przemyślenia antropologa społecznego // W: Badanie kultury : elementy teorii antropologicznej : kontynuacje / wyboru dokonali i przedmową opatrzyli Marian Kempny i Ewa Nowick. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006. - S. 329-347

GUTEK Gerald L. : Filozofia dla pedagogów. - Gdańsk : GWP, 2007. - S. 245-258: Totalitaryzm a edukacja

IDEE i doktryny polityczne XX wieku - wybór / [Redakcja Andrzej Wojtaszek, Dariusz Wybranowski]. - Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003
Filia w Radomsku

NELSON Todd D. : Psychologia uprzedzeń / tł. z ang. Agnieszka Nowak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
Filia w Radomsku

PANKOWSKI Rafał : Rasizm a kultura popularna. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006
Filia w Radomsku

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - S. 50-65: Stereotypy i uprzedzenia

WYSOCKA Ewa : "My" i "oni" - dlaczego tak trudno być razem? // W: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. Danuta Lalak. - Wraszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2007. - S. 13-64

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DUTHEIL Florence, FELLNER Henri : Zły dotyk Nie! - Rec.: Barbara Pytlos // Guliwer. - 2005, nr 2 , s. 47-50
Autorzy pragną wyjaśnić dziecku, na czym polega rasizm i nietolerancja, nienawiść i ignorancja.

GEREMEK Rafał : Armia honoru // Wprost. - 2004, nr 7, s. 53-54
Organizacje walczące z dyskryminacją rasową i etniczną w Stanach Zjednoczonych.

ŁUKÓW Paweł : W imię czego? // Nowe Książki. - 2007, nr 2, s. 21
Zawiera rec. książki: Od rasizmu do ludobójstwa : antropologia w Trzeciej Rzeszy / Gretchen Engle Schafft. - Kraków, 2006

OSTROWSKI Marek : Rasizm w raju // Polityka. - 2006, nr 1, s. 42-44
Zamieszki na tle rasowym w Australii.

SZYMBORSKI Krzysztof : Grzechy białych // Polityka. - 2004, nr 27, dod. s. 28-31
Czy istnieją rasy ludzkie? Rasizm - zjawisko głęboko zakorzenione w naszej mentalności, zwłaszcza ludzi białych.

TYRAŁA Radosław : Spór o rasy ludzkie i jego konsekwencje dla teorii socjologicznej // Kultura i Społeczeństwo. - T. 51, nr 3 (2007), s. 149-169

 

Zobacz także zestawienie:

Dyskryminacja i uprzedenia

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna