Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

CHOROBY ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BINIĘDA Ewa : Zespół "wypalania się" u nauczycieli // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. nauk. Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2000. - S. 51-56

BOGUSŁAWSKA - WILCZYŃSKA Anna : Schorzenia narządu głosu u osób pracujących głosem // W: Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy / red. Lidia Kataryńczuk - Mania, Iwona Kowalkowska. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 49-53

GAŁUSZA Marek, LANGER Wiesław : Wypadki i choroby zawodowe - dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo. - Kraków; Tarnobrzeg : Wydawnictwo Tarbonus, 2007. - S. 54-64: Postępowanie dotyczące chorób zawodowych; S. 65-90: Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

GAWROŃSKA Magdalena : Kształcenie i ochrona narządu głosu nauczycieli - problem wciąż niedoceniany // W: Zdrowie : istota, diagnostyka i strategie zdrowotne / red. nauk. Igor Murawow. - Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2001. - S. 213-217

GRZEGORZEWSKA Maria Katarzyna : Wpływ zmian wynikających z reformy oświaty na poziom stresu w grupie zawodowej nauczycieli // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. Bożena Muchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 69-82

HARTLEY Mary : Stres w pracy. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2005. - S. 160-167: Stresujące zajęcia

KATARYŃCZUK - MANIA Lidia : Głos jako warsztat pracy nauczyciela - znaczenie emisji i higieny głosu // W: Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy / red. Lidia Kataryńczuk - Mania, Iwona Kowalkowska. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 39-48

KIJOWSKA Iwona : Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli a ich kompetencje społeczne // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenie i wyzwanie. T. 1 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej, 2005. - S. 301-314

ROTTERMUND Jerzy, KLINIK Anna : Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa w zawodzie pedagoga specjalnego // W: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / red. Jerzy Rottermund. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 33-43

ŚCIGAJ Mirela : Przyczyny niepełnosprawności narządu głosu w zawodzie nauczyciela i sposoby zapobiegania im // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno - gospodarczych. T. 1 / red. Helena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 373-379

TARASIEWICZ Bogumiła : Mówię i śpiewam świadomie : podręcznik do emisji głosu. - Kraków : Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS, 2006
Dotyczy m. in. chorób zawodowych nauczycieli związanych z nieprawidłowym używaniem głosu.

TARASIEWICZ Bogumiła : Zadbaj o głos - swój warsztat pracy // W: Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej / red. nauk. Dorota Amborska - Głowacka, Romuald Marek Jabłoński. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - S. 269-278

TERELAK Jan : Stres zawodowy : charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007
Filia w Tomaszowie Maz.

WRONA - POLAŃSKA Helena : Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela a zdrowie // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / red. Maria Ledzińska, Grażyna Rudkowska, Leszek Wrona. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 336-343

WRONA - POLAŃSKA Helena : Zdrowie nauczyciela w sytuacji przemian społecznych i reformy edukacji // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. Bożena Muchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 57-67

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEREJ Joanna : Higiena pracy głosem // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 14-16

CHOROBY zawodowe nauczycieli // Głos Nauczycielski. - 1992, nr 46, s. 11

CHOROBY zawodowe nauczycieli // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 2, s. 11

CZWARNY Marzena : Dbaj o głos! // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 22-23

CZWARNY Marzena : Jedenaste : dbaj o głos // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 37-39
Sposoby pielęgnacji głosu w pracy nauczyciela.

CZWARNY Marzena : Jedenaste : dbaj o głos // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 50, s. 12
Głos jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela. Profilaktyka tego narządu.

GACKA Ewa : Prawidłowa emisja głosu : higiena pracy nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 18-22
Sposoby pielęgnacji głosu w pracy nauczyciela.

KAROLCZAK - BIERNACKA Barbara : Kondycja psychiczna nauczycieli. Cz. 1-2 // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 2, s. 3-5, 13-16

KASPRZAK Jolanta : Nie tylko gardło / rozm. przepr. Maria Aulich // Głos Nauczycielski .-2004, nr 19, s. 9
Dotyczy różnych chorób zawodowych nauczycieli.

KRASUCKA Aldona : Głos w pracy nauczyciela : (propozycja treningu). Cz. 1 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 1, s. 25-33
Dotyczy chorób gardła u nauczycieli.

KRASUCKA Aldona : Głos w pracy nauczyciela : (propozycja treningu). Cz. 2 // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 67-76

KRZYŻANOWSKA - ZBUCKA Joanna : Ten zawód się wypala / rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 44, s. 5
Dotyczy schorzeń nauczycieli.

KULETA Urszula, BUCHACZ - SYNOWIEC Jolanta : Nauczyciele pracują głosem // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 109-113

KULETA Urszula, BUCHACZ - SYNOWIEC Jolanta : Nauczyciele pracują głosem . Cz. 2 // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 109-120

SOKOŁOWSKA Maria : Środowisko społeczne szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 13-16
Negatywny obraz społeczności szkolnej i jego niekorzystny wpływ na zdrowie nauczycieli i uczniów.

TATAROWICZ Jan : "Można zwariować.!" : o zagrożeniach zdrowia psychicznego nauczycieli // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 48-52

TOMCZYK Joanna : Zadbaj o głos // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 40-43

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna