Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KAROL JÓZEF TEOFIL ESTREICHER (1827-1908)
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze

polski historyk literatury i teatru, krytyk literacki, bibliograf,
nazywany "ojcem bibliografii polskiej"

 

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 1, T. 1, Stolecie XIX [1800- 1880] A-F : katalog 50000 druków polskich lub Polski dotyczących od roku 1800, ułożony abecadłowo [...]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 1, T. 2, Stolecie XIX [1800-1880]. (G-L). - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 1, T. 3, Stolecie XIX [1800-1880]. (Ł-Q). - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 1, T. 4, Stolecie XIX [1800-1880]. (R-U). - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 1, T. 5, Stolecie XIX [1800-1880]. (W-Z) [i.e. Ż]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 1, T. 6, Stolecie XIX [1800-1880]. Dopełnienia (A-O) . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 1, T. 7, Stolecie XIX [1800-1880]. Dopełnienia (P-Ż) / . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 2 t. 8, Chronologiczne zestawienie 73000 druków polskich lub Polski dotyczących od 1455 do 1799 [i. e. 1699] włącznie. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 2 t. 9, (Stólecie XVIII i dopełnienia do wieku XV-XVII) : spis chronologiczny [1700-1799]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. [Cz. 2] t. 10, Spis chronologiczny : [1800-1870]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 2 t. 11, Spis chronologiczny : 1871-1889 (stólecie XIX i dopełnienia do wieku XV-XIX). - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 12, Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. [A-Be] . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 13, Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. [Bi-Bz] . -Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 14, Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. [C] . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 15, Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. [D] . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 16, Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. Lit[era] E-F . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 17, Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. Lit[era] G / . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 18, Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. Lit[era] H-I [i.e. J]. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 19, Stólecie XV- XVIII w układzie abecadłowym. Lit[era] K . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 20, Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. Lit[era] Ko-Ky. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 21, Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. Lit[era] L-Łz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 22, Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym. Lit[era] M-My. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 3, T. 23, (Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym). Litera N-O. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 24, (Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym). Litera P-Pom. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 25, (Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym). Litera Pon-Q. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 26, Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym). Litera R. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 3, T. 27, (Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym). Litera S-Sh. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 3, T. 28, (Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym). Litera Si-Soj. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 3, T. 29, (Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym). Litera Sok-St. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 3, T. 30, (Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym). Litera Su-Sz. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 3, T. 31, (Obejmująca druki stólecia XV-XVIII w układzie abecadłowym). Litera T. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 3, T. 32, (Obejmująca druki stólecia XV-XVIII w układzie abecadłowym). Litera U-Wik. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 3, T. 33, (Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym). Litera Wil-Y. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 4, T. 1, Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. A-F . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska. Cz. 4, T. 2, Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. G-K / . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 4, T. 3, Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. L-Q . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska . Cz. 4, T. 4, Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. R-Z . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977

BIBLIOGRAFIA polska XIX stulecia . T. 4, D-Dramat polski. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966

BIBLIOGRAFIA polska XIX stulecia . T. 5, Dramat tłumaczony-Dzwony. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967

BIBLIOGRAFIA polska XIX stulecia . T. 6, Litera E. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967

BIBLIOGRAFIA polska XIX stulecia . T. 7, Litera F. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969

BIBLIOGRAFIA polska XIX stulecia . T. 8, G. - Głuszyński. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969

BIBLIOGRAFIA polska XIX stulecia. T. 9, Gmach-Gzowski. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970

BIBLIOGRAFIA polska XIX stulecia . T. 10, Litera H. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

BIBLIOGRAFIA polska XIX stulecia . T. 11, Litera I = Lettre I. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

BIBLIOGRAFIA polska XIX stulecia . T. 13, K. Kalendros. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

BIBLIOGRAFIA polska XIX stulecia . T. 14, Kalenkiewicz - Katakumby. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976  

BIBLIOGRAFIA polska XIX stulecia . T. 16, Katar - Knaus. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991

NIE od razu Kraków zbudowano . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

 

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARYCZ Henryk : Schyłek katedry bibliografii na Uniwersytecie Jagiellońskim i niedoszła profesura tego przedmiotu Karola Estreichera // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 31-43

BAUMGART Jan : Karol Estreicher jako bibliotekarz // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 133-197

BIBLIOGRAFIA : metodyka i organizacja / red. Zbigniew Żmigrodzki. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2000. - S. 273-279: Bibliografia polska Estreicherów

BIBLIOGRAFIA : poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii specjalnych / red. Helena Hleb - Kostańska, Maria Dembowska, Henryk Sawoniak. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1960

BIRKENMAJER Aleksander : Karol Józef Teofil Estreicher (1827-1908) // W: Polski Słownik Biograficzny / red. Władysław Konopczyński. T. VI. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1948. - S. 309-312

CIECHANOWSKA Zofia : Karol Estreicher jako historyk literatury // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 328-369

CZACHOWSKA Jadwiga, LOTH Roman : Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty. - Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - S. 73-79: "Bibliografia Polska" Estreichera

DAWNI pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny . T. I / red. Jarosław Maciejewski. - Warszawa : WSiP, 2000. - S. 273-275: Karol Józef Teofil Estreicher

DEMBOWSKA Maria : Ewolucja pojęcia bibliografii narodowej od Karola Estreichera do naszych czasów // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 98-113

DEMBOWSKA Maria : Metoda bibliografii polskiej Karola Estreichera. - Wyd. 2 rozszerz. i uzup.. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1970

GOT Jerzy : Estreicher i teatr // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 387-412

GRZYBOWSKA Jadwiga : Karol Estreicher (1827-1908) : studium biograficzne // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 7-28

GUTRY Czesław : Biblioteka Gustawa Zielińskiego a "Bibliografia" Estreichera // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 89-97

HAHN Wiktor : Bibliografia bibliografij polskich. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966

HULEWICZ Jan : Związki Karola Estreichera z Akademią Umiejętności w Krakowie // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 281-327

KORPAŁA Józef : Dzieje bibliografii w Polsce. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1969. - S. 155-179: Karol Estreicher i jego dzieło bibliograficzne

KORPAŁA Józef : Jak kształtował się warsztat bibliograficzny Karola Estreichera // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 44-60

KORPAŁA Józef : Karol Estreicher [st.] twórca "Bibliografii polskiej". - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

KORPAŁA Józef : Krótka historia bibliografii polskiej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - S. 116-145: Epoka Karola Estreichera aż do odzyskania niepodległości w 1918 roku

KORPAŁA Józef : O bibliografiach dla wszystkich : poradnik informator. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1964. - S. 36-40: "Bibliografia Polska" Estreichera

KORPAŁA Józef : O bibliografiach i informatorach : poradnik dla wszystkich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1974. - S. 98-100: "Bibliografia Polska" Karola Estreichera

KORPAŁA Józef : Zarys dziejów bibliografii w Polsce. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wydawnictwo PAN, 1953. - S. 103-120: Karol Estreicher - twórca "Bibliografii polskiej"; S. 121-132: Bibliografia narodowa Estreicherów

KRAWCZYŃSKI Aleksander : Estreicher a księgarze // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 258-277

LEWICKA - KAMIŃSKA Anna : Początki drukarstwa w Krakowie : śladami Karola Estreichera // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 233-257

LITERATURA polska : przewodnik encyklopedyczny . T. I / red. Julian Krzyżanowski, Czesław Hernas. - Warszawa : PWN, 1984. - S. 247-248: Estreicherowie

MENDYKOWA Aleksandra : Podstawy bibliografii. - Warszawa : PWN, 1981. - S. 121-124: [O bibliografii Karola Estreichera]

NOWODWORSKI Witold : Lelewel a Estreicher // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 61-88

PIASECKI Władysław : Karol Estreicher a warsztat literacki autora "Olbrachtowach rycerzy" // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 223-232

PIUSIŃSKA Wanda : Narodowa Bibliografia Retrospektywna 1901-1955 : kontynuacja bibliografii polskiej Estreicherów w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 114-130

STARNAWSKI Jerzy : Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. - Warszawa : PWN, 1971. - S. 76-100: Bibliografia Polska Karola Estreichera

ŚWIERKOWSKI Ksawery : Bibliografia prac Karola Estreichera // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 413-433

TUROWSKA - BAROWA Irena : Karol Estreicher jako historyk i krytyk czasopiśmiennictwa polskiego // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 370-381

VRTEL - WIERCZYŃSKI Stefan: Znaczenie Estreichera w metodyce badań literackich // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 382-386

WIELKI Leksykon Pisarzy Polskich . T. 3 / red. Jan Pieszczachowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Fogra", 2006. - S. 125-127: Karol Józef Teofil Estreicher

ZATHEY Jerzy : Karol Estreicher a zbiory rękopiśmienne // W: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908) : studia i rozprawy / red. Roman Hennel. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964. - S. 203-222

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANASIAK Wiesława : Niezwykły człowiek z niezwykłej rodziny - Karol Estreicher // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 2, s. 12-14

LICHAŃSKI Jakub Zdzisław : O Karolu Estreicherze, bibliografii i dziejach kultury // Nowe Książki. - 1990, nr 12, s. 53

MICHALIK Jan : Wystawa Estreicherowska // Pamiętnik Teatralny. - 1990, nr 3/4, s. 553-556
Wystawa poświęcona Karolowi Estreicherowi i jego działalności teatrologicznej.

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 17.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna