Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

POLSKIE PARKI NARODOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2009

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BILIŃSKA Agnieszka, BILIŃSKI Włodek : Polskie parki narodowe i rezerwaty przyrody : albumowy przewodnik. - Katowice : "Videograf II", 2006
Filia w Tomaszowie

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY : 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców / red. Wojciech Różański. - Poręba Wielka : Gorczański Park Narodowy, 2006

IWANIUK Arkadiusz, RÓŻYCKI Andrzej : Poleski Park Narodowy : przewodnik dydaktyczny dla nauczyciela. - Bydgoszcz : Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF, [ok. 2006]

KAROLCZUK-KĘDZIERSKA Monika : Atlas parków narodowych. - Kraków : Wydawnictwo Kluszczyński, [2007]
Filia w Bełchatowie
Filia w Radomsku

KŁOSOWSKI Grzegorz, KŁOSOWSKI Tomasz : Biebrza : sześć pór roku = The Real Poland : The Biebrza Valley - Six Seasons. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2007

KNAFELSKA Jadwiga, SIEMIONOWICZ Michał : Przyroda polska. - Poznań : Wydaw. Podsiedlik-Raniowski i Spółka, 2003. - S. 159-161 : Parki narodowe

KRÓLIKOWSKA Karolina : Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
Fila w Radomsku

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY : 10 lat w służbie przyrodzie i ludziom / red. Wojciech Roszkowski. - Kurowo : Narwiański Park Narodowy, 2006

PARKI narodowe : 23 skarby przyrody = National Parks - 23 Treasures of Nature / tekst Romuald Olaczek. - Warszawa : "Multico", 2007

PARKI narodowe i krajobrazowe w Polsce / zdj. Agnieszka i Włodek Bilińscy; [aut. tekstów Jarosław Borejszo [i in.]]. - Wyd. 2. - Katowice : "Videograf II", 2008

PARKI narodowe i krajobrazowe w Polsce : nawigator turystyczny / [red. Paweł Zalewski]. - Warszawa : "Carta Blanca", 2008
Filia w Bełchatow

PARKI narodowe Polski : przewodnik / [autorzy Monika Karolczuk-Kędzierska, Barbara Ćwikowska, Cezary Ćwikowski, Maciej Szajowski, Witold Warcholik, Tomasz Zwijacz-Kozica; redakcja Michalina Pomorska]. - Kraków : Wydawnictwo Kluszczyński, 2008
Filia w Radomsku

15 [Piętnaście] lat Poleskiego Parku Narodowego : monografia : praca zbiorowa / red. Tadeusz J. Chmielewski; Ministerstwo Środowiska; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Poleski Park Narodowy. - Warszawa ; Lublin ; Urszulin : Poleski Park Narodowy, 2005

POLSKIE parki narodowe / tekst Iwona Wróbel; zdjęcia R. i M. Kosińscy. - Warszawa : "Multico", 2007

SYMONIDES Ewa : Ochrona przyrody. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2008

TOBOLSKI Kazimierz : Torfowiska Parku Narodowego "Bory Tucholskie". - Charzykowy : Park Narodowy "Bory Tucholskie" ; Józefów : Oficyna Wydawnicza FOREST, 2006

30 najdzikszych miejsc w Polsce / poleca Paweł Fabijański. - Warszawa : "Multico", 2007
Narwiański Park Narodowy, Park Narodowy Ujście Warty

UDOSTĘPNIANIE zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez aktywną edukację ekologiczną : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Park Narodowy "Bory Tucholskie", dnia 21 listopada 2003
r. / kom. nauk. konferencji Andrzej Grzywacz [i In.]. - Charzykowy : Park Narodowy "Bory Tucholskie", 2003

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

BANDZAREWICZ Anna : Wycieczka do Parku Narodowego : scenariusz zajęć // Aura. - 2002, nr 3, dod. s. 10-12  

BARTOSZEWICZ Magdalena, WYPYCHOWSKA Dorota : Skrzydlate królestwo : Ujście Warty // Poznaj Świat. - 2005, nr 1, s. 26-37  

BIEBRZAŃSKI Park Narodowy // Poznaj Świat. - 2001, nr 11, s. 50  

CHYLIŃSKI Andrzej : 50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego : mogła tu być elektrownia atomowa // Przyroda Polska. - 2009, nr 1, s. 6-7  

CMAK Jerzy : Świętokrzyski Park Narodowy - pół wieku istnienia // Aura. - 2001, nr 6, s. 14-15  

DENISIUK Małgorzata : Park Narodowy Ujście Warty w systemie parków narodowych w Polsce // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2001, nr 5, s. 18-31
Zamieszczono również ogólną charakterystykę innych polskich parków narodowych.  

DENISIUK Małgorzata : Ochrona przyrody i krajobrazu w parkach narodowych // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 4, s. 13-31  

DENISIUK Małgorzata : Ochrona obszarów wodno-błotnych w parkach narodowych // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2006, z. 2, s. 3-27  

DENISIUK Zygmunt : Złoty jubileusz trzech karpackich parków narodowych // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, z. 6, s. 5-10
Tatrzański, Pieniński i Babiogórski Park Narodowy.

EDUKACJA ekologiczna na terenach przyrodniczo cennych // Przyroda Polska. - 2004, nr 2, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny, s. 10-12, 14-15
Adresy miejsc, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna. Zawiera również informacje o możliwościach edukacyjnych parków narodowych oraz leśnych kompleksów promocyjnych, a także o bazie noclegowej.

FOROWICZ Krystyna : Droga do wolności : w tym roku w Kampinoskim Parku Narodowym pojawią się kolejne rysie // Przyroda Polska. - 2008, nr 5, s. 14-15  

GĄDEK Ewa, GĄDEK Maciej : W cieniu Maczugi Herkulesa // Przyroda Polska. - 2009, nr 1, s. 16-17  

GOSZTYŁA Agnieszka, RESZEL Roman, ANASIEWICZ Alina : Edukacja ekologiczna w Roztoczańskim Parku Narodowym w ocenie zwiedzających i okolicznych mieszkańców // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2003, nr 4, s. 53-60  

GRĄDZIEL Tadeusz : Roztoczański Park Narodowy // Przyroda Polska. - 2004, nr 6, s. 20-22
Trzydzieści lat Roztoczańskiego Parku Narodowego.  

JELONEK Iwona : Analiza zanieczyszczeń związanych z opadem pyłów atmosferycznych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego (wstępne wyniki badań) // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2008, z. 5, s. 103-115  

KAPUŚCIŃSKI Ryszard : Test Białowieża // Aura. - 2002, nr 3, s. 6-8  

KOBIEROWSKA Dorota : Biebrznięci : bagno wciąga // Poznaj Świat. - 2004, nr 4, s. [36]-38
Biebrzański Park Narodowy. Działania WWF (Światowego Funduszu na rzecz Przyrody)zmierzające do zachowania unikatowych walorów Biebrzańskich Bagien.  

KRAUS Władysław : Był sobie park... (narodowy?) // Aura. - 2001, nr 6, s. 16-18
Dot. Tatrzańskiego Parku Narodowego  

KURCZYCH Lucyna, KRZEMIŃSKA Barbara : Parki narodowe : scenariusz szkolnego konkursu przyrodniczego dla klasy III // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 9-10  

ŁUKASIK Łukasz : Polesia czar // Przyroda Polska. - 2008, nr 12, s. 14-15  

ŁUKASIK Łukasz : Na Wyspie Wolin // Przyroda Polska. - 2008, nr 7, s. 14-15

MARCHLEWSKI Andrzej : Zasługi Marcelego Marchlewskiego dla ochrony przyrody i krajobrazu Tatr : wspomnienie z okazji 100-lecia urodzin pierwszego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz 50-lecia jego utworzenia // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2005, z. 1, s. 45-59  

MICHAŁOWSKA Krystyna : Walory przyrodnicze i turystyczne Słowińskiego Parku Narodowego // Wszechświat. - 2003, nr 10/12, s. 244-249  

MISIOŁEK Władysław : Karta Puszczy Białowieskiej // Przyroda Polska. - 2002, nr 26-27  

OŚWIADCZENIE Komitetu Ochrony Przyrody PAN o sytuacji w krajowych parkach narodowych // Aura. - 2006, nr 9, s. 9-11  

PAŃCZYK Janusz : Region w pigułce // Poznaj Swój Kraj. - 2002, nr 9, s. [9]
Muzeum Przyrodniczo-Leśne na Świętym Krzyżu (Świętokrzyski Park Narodowy).  

PAŃSZCZYK Kazimierz : Babiogórskim szlakiem // Poznaj Swój Kraj. - 2001, nr 2, s. 25  

PIEKARZ Lucjan : Polskie parki narodowe na kolejnych kartach pocztowych // Aura. - 2004, nr 6, dod. s. 11-12   Polskie Parki Narodowe // Ekoświat. - 2003, nr 5, s. [24]-[25]
Adresy, telefony, e-maile, rok utworzenia parków.  

POPIEL Józef : Przyroda Białowieskiego Parku Narodowego w 25 rocznicę wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (1979-2004) // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2005, nr 1, s. 60-74  

PRÓSZYŃSKA-BORDAS Hanna : Wycieczkowicze z Warszawy i ich opinie o przystosowaniu Kampinowskiego Parku Narodowego do turystyki // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3/4, s. 2-9  

RAŹNY Jacek : Problemy finansowania działalności parków narodowych w Polsce // Aura. - 2007, nr 4, s. 30-33  

SCHMIDT Hanna : Dlaczego należy chronić przyrodę? // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 44-49
Zawiera charakterystykę (wybranych) polskich parków narodowych.  

SCHMIDT Hanna, KOWALCZYK Grażyna : Zagrożenia środowiska Białowieskiego Parku Narodowego // Biologia w Szkole. - 2003, nr 3, s. 165-168  

SKRZYPEK Grzegorz, SKRZYPEK Elżbieta : Udostępniać, czy chronić - porównanie parków narodowych w USA i Polsce // Aura. - 2008, nr 1, s. 26-29  

SOŁTYS Anna : Nowe gatunki roślin naczyniowych we florze Ojcowskiego Parku Narodowego // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2005, z. 4, s. 18-23  

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Gorczański Park Narodowy // Przyroda Polska. - 2003, nr 10, s. 20-22  

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Magurski Park Narodowy // Przyroda Polska. - 2004, nr 2, s. 16-18  

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Ojcowski Park Narodowy // Przyroda Polska. - 2004, nr 1, s. 20-22  

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Ojców okiem geologa // Przyroda Polska. - 2008, nr 5, s. 34-35   

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Park Narodowy Bory Tucholskie // Przyroda Polska. - 2004, nr 4, s. 22-23  

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Park Narodowy Gór Stołowych // Przyroda Polska. - 2004, nr 9, s. 26-27  

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Park Narodowy Ujście Warty // Przyroda Polska. - 2004, nr 3, s. 20-21  

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Pieniński Park Narodowy // Przyroda Polska. - 2004, nr 11, s. 20-23  

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : "Puszczańską ścieżką do leśnego ogródka" : ścieżka dydaktyczna w Kampinoskim Parku Narodowym // Przyroda Polska. - 2007, nr 5, dod. s. 9-10  

STEMPIEŃ-SAŁEK Marzena : Woliński Park Narodowy // Przyroda Polska. - 2002, nr 10, s. 28-29  

STÓJ Marian : Orły przednie zagnieździły się w Magurskim Parku Narodowym // Przyroda Polska. - 2004, nr 2, s. 19

SZAJTER Anna : Drawieński Park Narodowy // Aura. - 2006, [nr] 5, dod. s. 5-7  

TARASIEWICZ Andrzej : Przedszkolak z plecakiem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 5-13
Wędrówki z małymi dziećmi (Łęczyca, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu-Bojanowie, Park Jurajski w Bałtowie koło Puszczy Iłżeckiej, Ojcowski Park Narodowy, Tarnowskie Góry, Biskupin, Puszcza Białowieska).  

WAGNER Maciej, NOWAKOWSKI Wiesław, CZARNOWSKA Krystyna : Zanieczyszczenie hałasem Tatrzańskiego Parku Narodowego // Aura. - 2006, nr 9, s. 32-34  

WALOSIK Alicja : Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza w Dolinie Prądnika - różnorodność gatunkowa // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 3, s. 49-58  

WAŚKIEL Marek : Matecznik króla // Poznaj Świat. - 2009, nr 1, s. 92-96
Białowieski Park Narodowy - krainą żubra.  

WOJAS Renata : Zachowany na wieki : Świętokrzyski Park Narodowy // Poznaj Swój Kraj. - 2002, nr 9, s. [8]-[9]  

WÓJTOWICZ Bożena, DYBSKA Irena : Świętokrzyski Park Narodowy // Geografia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 217-220  

WYSOKIŃSKA Beata : Konkurs o Poleskim Parku Narodowym : gimnazjum etap rejonowy/powiatowy // Aura. - 2006, nr 3, dod. s. 7-8  

WYSOKIŃSKA Beata : Moja zielona szkoła // Aura. - 2006, nr 4, dod. s. 4-6  

ZIENTEK-VARGA Jolanta : Na spotkanie z żurawiem // Przyroda Polska. - 2007, nr 6, dod. s. 10-12
Poleski Park Narodowy.  

ZAGROŻONE piękno Pienin / W.St. // Poznaj Swój Kraj. - 2003, nr 10, s. 25
Pieniński Park Narodowy.  

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna