Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

POLSKIE PARKI KRAJOBRAZOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze  

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARIERY w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Filia w Tomaszowie

FUNKCJONOWANIE parków krajobrazowych w Polsce = Functioning of Landscape Parks in Poland / red. Józef K. Kurowski, Piotr Witosławski; Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002

DOLINA Pilicy : województwo łódzkie : informator przyrodniczo-turystyczny / red. Józef K. Kurowski. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 2003

KRAJOBRAZY znad Pilicy / tekst Andrzej Kowalczyk; zdjęcia Piotr Wypych; oprac. graficzne Piotr Wypych. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 1998
(Przedborski Park Krajobrazowy; Sulejowski Park Krajobrazowy; Spalski Park Krajobrazowy)

PARKI krajobrazowe i rezerwaty / tekst Małgorzata Walczak; zdjęcia Agnieszka i Włodek Bilińscy. - Katowice : "Videograf II", 2005

PARKI krajobrazowe Ziemi Piotrkowskiej / tekst Ireneusz Burzyński; opracowanie graficzne Piotr Wypych; zdjęcia Czesław Abratkiewicz [i in.]. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych : ALS Studio, 1999

PARKI narodowe i krajobrazowe w Polsce / zdj. Agnieszka i Włodek Bilińscy; [aut. tekstów Jarosław Borejszo [i in.]]. - Wyd. 2. - Katowice : "Videograf II", 2008

PARKI narodowe i krajobrazowe w Polsce : nawigator turystyczny / [red. Paweł Zalewski]. - Warszawa : "Carta Blanca", 2008
Filia w Bełchatowie

PRZEDBORSKI Park Krajobrazo wy / red. Zygmunt Wnuk. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 1998

SPALSKI Park Krajobrazowy : środowisko przyrodniczo-kulturowe : praca zbiorowa / red. Ireneusz Burzyński. - Moszczenica : Zespół Napilicznych Parków Krajobrazowych, 1998

SULEJOWSKI Park Krajobrazowy : środowisko przyrodniczo-geograficzne : praca zbiorowa / red. Józef K. Kurowski. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 1998

SYMONIDES Ewa : Ochrona przyrody. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2008

30 najdzikszych miejsc w Polsce / poleca Paweł Fabijański. - Warszawa : "Multico", 2007. - S. 60-63 : Iński Park Krajobrazowy

WNUK Zygmunt, OLACZEK Romuald : Ochrona przyrody w województwie piotrkowskim. - Piotrków Trybunalski : Zarząd Parków Krajobrazowych : CASTOR, [1999]
Przedborski Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMOWICZ Jerzy : Nadmorski Park Krajobrazowy . (Cz. 1-5) : podwodne sanktuaria // Przyroda Polska. - 2008, nr 2, s. 30-31; nr 3, s. 20-21; nr 4, s. 20-21; nr 5, s. 22-23; nr 6 , s. 24-25

ABRAMOWICZ Jerzy : Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana . [Cz. 1] : podwodne sanktuaria // Przyroda Polska. - 2008 , nr 7, s. 22-23; nr 8, s. 22-23; nr 9, s. 22-23; nr 10, s. 22-23; nr 11, s. 24-25

BIŃKOWSKA Dorota : Chronią park // Tydzień Trybunalski. - 2006, nr 33, s. 13
Sulejowski Park Krajobrazowy

BUDZYN Magdalena : Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy // Aura. - 2005, nr 12, s. 30-31

DENISIUK Zygmunt : Parki krajobrazowe na tle systemu obszarów chronionych w Polsce // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2004, nr 6, s. 78-103
Zawiera wykaz parków krajobrazowych w Polsce (stan na 31 grudnia 2003 r.)

KOŁODZIEJ Zbigniew, BŁAŻKIEWICZ Agnieszka, KACZMARSKI Jan : Problemy ochrony zabytków przyrody i krajobrazu w Rogalinie nad Wisłą // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2006, nr 4, s. 41-46

KUROWSKI Józef Krzysztof, KIEDRZYŃSKI Marcin : Walory szaty roślinnej i propozycje ochrony śródleśnych strumieni w Spalskim Parku Krajobrazowym // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. -2006, nr 4, s. 56-70

KURZYŃSKI Jerzy, MIELNICKA Barbara : T urystykajako czynnik konfliktogenny w parkach krajobrazowych // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - R. 61, z. 3 (2005), s. 77-92

MUSIELEWICZ Zofia : Kształtowanie przestrzeni gmin w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych // Aura. - 2006, nr 11, s. 30-33

NIEWIŃSKA Agnieszka : W 15 rocznicę utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego // Geografia w Szkole. - 2002, nr 3, s. 178-181

OŻAROWSKI Dariusz : Trójmiejskie pamiątki // Poznaj Swój Kraj. - 2007, nr 4/6, s. 24-25
Trójmiejski Park Krajobrazowy

PIESZALSKA Agnieszka, JOSZCZYK-NIKITIUK Agnieszka : "Cudze chwalicie swego nie znacie" : od A do Z o Suwalskim Parku Krajobrazowym // Aura. - 2006, nr 11, dod. s. 1-3

PTASZYCKA-JACKOWSKA Danuta : Francuskie przyrodnicze parki regionalne a polskie parki krajobrazowe //Aura. - 2005, nr 3, s. 4-7

PYTLIŃSKI Stanisław : Śladami turów i budników : XX lat Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - 1986-2006 // Przyroda Polska. - 2006, nr 9, s. 26-27

RADECKI Wojciech : Uzgadnianie decyzji planistycznych w parkach krajobrazowych // Aura. - 2005, nr 2, s. 36

SAMUSIK Jerzy : Park Krajobrazowy Doliny Narwi // Poznaj Swój Kraj. - 2007, nr 4/6, s. 37-38
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

SZMIDT Zofia : Na szlaku parków krajobrazowych województwa łódzkiego // Forum Nauczycielskie. - 2004, nr 28, s. 26-27

SZADE Krzysztof : Żywiecki Park Krajobrazowy // Przyroda Polska. - 2006, nr 10, s. 28-29

W krainie wąwozów // Przyroda Polska. - 2007, nr 5, dod. s. 11-12
Kazimierski Park Krajobrazowy

WIECZOREK Tadeusz : Walory przyrodnicze Popradzkiego Parku Krajobrazowego w rozwoju turystyki // Aura. - 2003, nr 8, s. 8-10

WYPYCH Piotr : Sulejowski Park Krajobrazowy // Ziemia Łódzka. - 2006, nr 10, s. 12-13

WYPYCH Piotr : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych // Ziemia Łódzka. - 2006, nr 6/7, s. 12-13

ZDZIENICKI Maciej : Chojnowski Park Krajobrazowy // Przyroda Polska. - 2008, nr 5, s. 15

ZIENTEK- VARGA Jolanta : Cuda parków krajobrazowych // Przyroda Polska. -2006, nr 11, dod. s. 10-12

ZIENTEK- VARGA Jolanta : Wokół jeziora Hańcza // Przyroda Polska. - 2007, nr 2, dod. s. 10-12
Suwalski Park Krajobrazowy

ZIENTEK- VARGA Jolanta : Z zachwycającą rzeką Wel : cuda parków krajobrazowych // Przyroda Polska. - 2006, nr 8, dod. s. 1-3

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna