Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SZKOLNICTWO PRYWATNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BILEWICZ Aleksandra : Prywatne średnie ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w Galicji w latach 1867-1914. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997

KAWULA Stanisław : Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja. - Warszawa : Olsztyn : Wydawnictwo ETHOS, 1991. - S. 19-24 : Kształcenie państwowe czy prywatne [dotyczy szkolnictwa Stanów Zjednoczonych]

KSZTAŁCENIE przedszkolne i podstawowe w krajach Unii Europejskiej : sytuacja w Austrii, Finlandii, Szwecji i w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) : suplement. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, [1996?]. - S. 12-13 : Szkolnictwo prywatne.

MUSIOŁ Teodor : Polskie szkolnictwo prywatne na Śląsku Opolskim w latach 1930-1939 / Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historyczny. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1962

NIKLEWSKA Jolanta : Prywatne szkoły średnie w Warszawie : 1905-1915. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w Europie Zachodniej i w Polsce. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Filia w Bełchatowie

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w świecie. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w wybranych krajach Europy Zachodniej / Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Warszawa : IBP. MEN, 1990

RABUŚ Bronisław : Odradzanie się szkolnictwa prywatnego w okresie transformacji ustrojowej // W: Edukacja w okresie przemian ustrojowych / red. nauk. Maria Jakowicka, Klaus Dieter Mende ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Pädagogisches Institut Cottbus der Uniwersität Potsdam. - Zielona Góra ; Cottbus : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, 1994. - S. 71-76

SZYMAŃSKA Maria : Koncepcje edukacji pod zaborem rosyjskim w wieku XIX na przykładzie płockich szkół: "Małachowianki" i "Jagiellonki" // W: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniewskiej. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S. 389-415

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

COUTURIER Brice : Szkolna wojna stuletnia // Społeczeństwo Otwarte. - 1994, nr 6, s. 27-31
Szkolnictwo prywatne a szkolnictwo publiczne we Francji.

GÓRAJEK Anna : Szkoły prywatne w Austrii // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 3/4, s. 195-200

GRZEGRZÓŁKA Krzysztof : Drugi obieg szkolny // Wprost. - 2008, nr 22, s. 40-42
Szkolnictwo prywatne w Polsce .

GUMUŁA Teresa, MAJEWSKI Stanisław : Prywatne szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Drugiej Rzeczypospolitej - organizacja i zasięg społecznego oddziaływania // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - T. 36 (1994) , s. 111-150

GUMUŁA Teresa, MAJEWSKI Stanisław : Szkolnictwo prywatne Rzeczpospolitej Polskiej - tradycje, szanse i perspektywy // Nowa Szkoła. - 1992, nr 5, s. 261-265

KOSTYRA Jolanta, SOCHA Natasza : Punkty za wykształcenie : dla kogo szkoły prywatne? / Wprost. - 1998, nr 39, s. 66, 68

KOZACZYŃSKA Beata : Sprawozdanie z konferencji naukowej na temat "Funkcja społeczna prywatnych szkół średnich w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939)", Augustów, 26-27 maja 2003 roku // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2004, nr 1/2, s. 145-148

LISICKI Tomasz, WILK Barbara : Kształcenie w szkołach prywatnych w Austrii // Życie Szkoły. -1995, nr 10, s. 632-635

LISICKI Tomasz, WILK Barbara : Wychowanie fizyczne w szkołach prywatnych w Austrii // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -1996, nr 4, s. 156-159

PACHOCIŃSKI Ryszard : Rozwój szkół prywatnych // Nowe w Szkole. - 2003, nr 2, s. 2, 3, 4, 5
Szkolnictwo prywatne w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii.

PIELOCH Dominika : W szkole Lauder- Morasha // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 63-65
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 Lauder Morasha w Warszawie

PIELACHOWSKI Adam : Prywatne szkolnictwo w Chinach // NEWS - Nowości Oświaty. - 1994, nr 2, s. 11

POTOCKA Elżbieta : Koreańczycy w Japonii - obcy we własnym kraju // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 53-54
Szkolnictwo prywatne: podstawowe, średnie i wyższe.

POZNAŃSKI Karol : Obraz szkół prywatnych i elementarnych rządowych w Królestwie Polskim w raportach wizytatorów z 1853 r. // Przegląd Historyczno- Oświatowy. - 2005, nr 3/4, s. 115-134

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w Hiszpanii i Portugalii // Nowa Szkoła. - 1991, nr 2, s. 94-101

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w Holandii. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1991, nr 1, s. 45-48

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w krajach Europy Zachodniej (RFN, Belgia). - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1990, nr 10, s. 554-562

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w krajach skandynawskich : [Finlandia, Norwegia, Szwecja, Islandia]. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 167-170

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w PRL i RP // Nowa Szkoła. - 1990, nr 10, s. 517-520

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne w wybranych krajach Europy Zachodniej. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1990, nr 4, s. 201-207
Szkolnictwo prywatne w Anglii.

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne we Francji // Nowa Szkoła. - 1990, nr 7, s. 363-369

RABCZUK Wiktor : Szkolnictwo prywatne we Włoszech. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1991, nr 6, s. 344-349

ROGALIŃSKA Izabela : Zmniejszenie różnicy między szkolnictwem publicznym a prywatnym w USA // Nowa Szkoła. - 1993, nr 7, s. 429-430

SADOWSKA Joanna : Reforma szkolnictwa prywatnego 1932 roku // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2000 , nr 3/4 , s. 53-79

SZARKOWSKA Agnieszka : Funkcja społeczna prywatnych szkół średnich w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej : Augustów, 26-27 maja 2003 roku // Edukacja. - 2003 , nr 3 , s. 122-124

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Szkoły prywatne we Francji : [szkolnictwo podstawowe i średnie] // Nowa Szkoła. - 1998, nr 7, s. 37-39

ŚLIWIŃSKI Krzysztof : Uczeń w szkole katolickiej // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 3, s. 32-34

TOTOŃ Przemysław : Prywatna szkoła Yarlet Hall w Anglii // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 44-47

ECO Umberto : Szkoła Eco : czy można narzucić szkole prywatnej, by przyjmowała dzieci czarne, brudne i opóźnione kulturalnie? // Wprost. - 2001, nr 45, s. 31-33
Szkolnictwo prywatne w USA.

ZYZIK Elżbieta : Edukacja wczesnoszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 1, s. 17-22
Termin rozpoczęcia nauki szkolnej i czas jej trwania. Prywatne szkolnictwo wczesnoszkolne. Programy kształcenia i ich realizacja. Kwalifikacje nauczycieli.

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna