Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

EKOLOGICZNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
PRACA KOŁA EKOLOGICZNEGO I KOŁA LOP
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BAKINOWSKI Marian : Olimpiada ekologiczno-sportowa w Krzyżu Wlkp. // Przyroda Polska. - 2003, nr 7, s. 12

BOCHENEK Jolanta : Wędrujmy razem : [zajęcia nt. osobliwości parków narodowych w Polsce] // Przyroda Polska. - 2002, dod. s. 1-2

CICHOSZ Barbara : Program zajęć koła ekologicznego // Biologia w Szkole, 1997, nr 1, s. 43-44

CIĘCIEL Urszula : Program kółka ekologicznego // Przyroda Polska. - 2002, nr 10. dod. s. 10

CZERWIŃSKA Alina : Błękitna wycieczka do Ryczanowskiego Jaru // Aura. - 2001, nr 6, Dod. ekol. dla szkół, s. 5-7

DWORCZAK Bożena : Apel z okazji Dni Ochrony Przyrody : scenariusz przyjęcia klas IV na członków Szkolnego Koła LOP // Przyroda Polska. - 2002, nr 9, dod. s. 12

GARECKA Danuta : Jak wielki i piękny jest mój świat... : zajęcia Koła Ekologicznego // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 3, s. 28-30

GODLEWSKA Grażyna, JANKOWSKA Bernadeta : Jak długo jeszcze będą padały kwaśne deszcze : scenariusz zajęć pozalekcyjnych // Aura. - 2001, nr 9, Dod. ekol. dla szkół, s. 4

JASTRZĘBSKA-KOŁODYŃSKA Aleksandra : Las - znaczenie w przyrodzie i gospodarce : program autorski zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej // Aura. - 1997, nr 11, Dod. ekol. dla szkół, s. 2-4

JASTRZĘBSKA-KOŁODYŃSKA Aleksandra : Woda wspólnym dobrem : program zajęć pozalekcyjnych w szkole podstawowej // Aura. - 1998, nr 10, Dod. ekol. dla szkół, s. 6-7

JASZEK Danuta : Wykorzystanie ścieżki przyrodniczej : scenariusz zajęć koła biologicznego // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 294-295

KORCZYŃSKA Barbara, GOTTO Anna : Szkolne badania jakości wód lokalnej rzeki Dzierżęcinki : [zajęcia koła ekologicznego] // Przyroda Polska. - 2002, nr 6, dod. s. 8-9

KOSIKOWSKA Irena : Szkolne Koło LOP w Szkole Podstawowej w Rzeczycy Księżej "kręci się" już 21 rok // Przyroda Polska. - 2002, nr 7, dod. s. 2-3

KRUPKA Ewa : Program klubu "Mały Ekolog" dla uczniów klas I-III // Aura. - 2002, nr 5, Dod. ekol. dla szkół, s. 11-12

KULIKOWSKA Elżbieta, WERNIK Elżbieta : Koło biologiczno-ekologiczne w szkole podstawowej i gimnazjum : scenariusze zajęć. - Płock : Wydaw. "Korepetytor" - M. Gałczyński, 1999

LIS-ŁUBKOWSKA Krystyna : Dlaczego trzeba chronić wody : konspekt zajęć pozalekcyjnych dla szkoły podstawowej // Biologia w Szkole. - 1997, nr 4, s. 229-231

LIS-ŁUBKOWSKA Krystyna, JAROMI-WOLNIAKOWKA Grażyna : Co zrobić z tą górą śmieci? : scenariusz zajęć pozalekcyjnych // Biologia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 97-104

ŁOWIECKA Janina : Las celem naszych wycieczek // Przyroda Polska. - 2002, nr 8, dod. s.1,5
W artykule również konspekty zajęć wg autorskiego programu edukacyjnego "Lekcje w lesie, czyli praktyczne formy edukacji leśnej"

ŁOZIŃSKA Wanda, SZCZYGIEŁ Beata : Zielona szkoła : poradnik dla nauczycieli organizujących zajęcia w terenie. - Warszawa : Agencja "Sukurs", 2001

KRUPKA Ewa : Program klubu "Mały Ekolog" dla uczniów klas I-III // Aura. - 2002, nr 5, Dod. ekol. dla szkół, s. 11-12

MAZIARZ Zofia, WIĄCEK Maria, WÓJCIK Alina : Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w ramach pracy Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody // Przyroda Polska. - 2002, nr 8, dod. s. 8-11

MIKA Ewa : Ekologia na co dzień // Przyroda Polska. - 2002, nr 3, dod. s. 8-9
Propozycja zajęć realizowanych metodą projektu dla nauczycieli biologii, ekologii i zajęć pozalekcyjnych w LO i gimnazjum

PIEGDOŃ Alicja : "Mamy tylko jeden świat" - sejmik ekologiczny // Aura. - 2001, nr 7, Dod. ekol. dla szkół, s. 9

RADZIKOWSKA Zofia : Ćwiczenia terenowe w lesie na trasie "Błękitnego Szlaku" : propozycja zajęć sportowo-rekreacyjnych // Aura. - 2002, nr 7, Dod. ekol. dla szkół, s. 2-5

ROMANOWSKA Alicja : Przykłady zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami edukacji prozdrowotnej i ekologicznej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, dod. s. 23-30

ROMANÓW-SEMENIUK Barbara : Badanie gleby, wody i powietrza : zajęcia pozalekcyjne w szkole średniej (liceum ogólnokształcące lub technikum ochrony środowiska) // Aura. - 2001, nr 6, Dod. ekol. dla szkół, s. 1-2

STASIAK Teresa : Czy w muzeum przyrodniczym można zdobywać wiedzę "lekko, łatwo i przyjemnie"? // Grupa i Zabawa. - 1997, nr 3, s. 15-17

SZCZEPKOWSKA Anna : "SOS dla wody" : scenariusz zajęć koła ekologiczno-turystycznego (przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych - klasy IV-VI) // Przyroda Polska. - 2002, nr 10, dod. s. 4

SZULC-GUZIAK Dorota : Ratujmy bociany! // Przyroda Polska. - 2002, nr 5, dod. s. 1, 5

TOMASZEK Daniela : Projekt edukacji ekologicznej wspierającej rozwój zrównoważony // Aura. - 2001, nr 7, Dod. ekol. dla szkół, s. 1-4
Realizowany przez Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody i na lekcjach wychowawczych oraz na wycieczkach przedmiotowych i turystyczno-rekreacyjnych

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Antropogenizacja gleb w środowisku miejskim : propozycja zajęć pozalekcyjnych z ochrony i kształtowania środowiska // Biologia w Szkole. - 1999, nr 5, s. 314-319

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Nie damy się powodzi ! : [zajęcia pozalekcyjne] // Aura. - 2001, nr 9, Dod. ekol. dla szkół, s. 1-3

WIECZOREK Jolanta : Plan pracy koła ekologicznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej // Aura. - 2002, nr 12, Dod. ekol. dla szkół, s. 1-2

WILKIEWICZ Justyna : Gospodarka odpadami : konspekt zajęć pozalekcyjnych dla koła ekologicznego // Biologia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 225-227

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.07.2003


© Biblioteka Pedagogiczna