Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

CHOROBA TERMINALNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BINNEBESEL Józef : Społeczne aspekty umierania dzieci z chorobą nowotworową // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 281-287

BISHOP George D. : Psychologia zdrowia. - Wrocław : Wydaw. ASTRUM, 2000. - S. 355-386: Śmierć i umieranie
Śmierć jako ostatni etap życia. Opieka nad umierającym. Poradnictwo dla pacjentów chorych terminalnie. Dziecko wobec śmierci.

CHODKIEWICZ Jan : Psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - S. 116-121: Choroba terminalna, umieranie i żałoba
Filia w Radomsku

JUSZCZYK Zygfryd : Dylematy informowania pacjenta o nieuleczalnej chorobie // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / red. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 29-39
Rozważania na temat zakresu i sposobu informowania nieuleczalnie chorego pacjenta o chorobie i jej przebiegu.

KOŻYCZKOWSKA Adela : Model działania opiekuńczo-interwencyjnego w opiece paliatywnej nad dzieckiem śmiertelnie chorym. Perspektywa pedagogiczna // W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / red. nauk. Bożena Grochmal-Bach, Anna Knobloch-Gala. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 193-203

O'CONNOR Nancy : Pożegnanie miłości : jak przetrwać stratę ukochanej osoby. - Warszawa : Agencja Wydaw. Jacek Santorski & CO, 1994

OLSZAK Alicja : Preferencja wartości osób przewlekle chorych - w świetle badań empirycznych // W: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / red. Andrzej Pielecki. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - S. 263-269
Dotyczy m. in. chorób nieuleczalnych.

PAWŁOWSKA Róża, JUNDZIŁŁ Elżbieta : Pedagogika człowieka samotnego. - Gdańsk : Wydaw. Uczelniane Gdańskiej Wyższej Szkoły, 2000. - S. 95-123: Hospicja - instytucje opieki paliatywnej pomagające przezwyciężyć samotność osób nieuleczalnie chorych

SZYSZKO-BOHUSZ Andrzej : Pomoc psychiczna ciężko chorym i umierającym. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977

UMIERAĆ bez lęku : wstęp do bioetyki kulturowej / pod red. Mieczysław Gałuszka. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Nauk. PWN, 1996

WIDERA-WYSOCZAŃSKA Agnieszka : Psychologiczne aspekty rozmowy lekarza z pacjentem umierającym i jego rodziną // W: Podstawy psychologii zdrowia / red. Grażyna Dolińska-Zygmunt. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2001. - S. 315-330

ŻUREK Alina : Zarys problematyki promocji zdrowia osób niepełnosprawnych, chorych przewlekle i terminalnie // W: Podstawy psychologii zdrowia / red. Grażyna Dolińska-Zygmunt. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2001. - S. 263-272

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACZAŁA Ditta : Gdy choroba nowotworowa spotyka się u dziecka z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. - Summ. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 192-198

BARTUSEK Mariola : Integracja społeczna niepełnosprawnych w terminalnym okresie choroby // Polityka Społeczna. - 2001, nr 4, s. 57-60
Dot. opieki paliatywnej/hospicyjnej.

CHODKIEWICZ Jan, MINISZEWSKA Joanna : Psyche i soma - od emocji do choroby // Remedium. - 2007, nr 12, s. 1-3
Choroby nowotworowe i układu krążenia jako najczęstsza przyczyna zgonów.

KACPERCZYK Anna : Budowanie interakcji z nieuleczalnie chorym // Kultura i Społeczeństwo. - 1998, nr 2, s. 181-200

KACPERCZYK Anna : Opieka nad pacjentem w stanie terminalnym (na przykładzie analizy przypadku konkretnej instytucji) // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 2, s. 103-128
Opieka paliatywna - hospicja.

KRAWCZYK Agnieszka : Fundacja "Mam Marzenie" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 46-48
Fundacja, której głównym celem jest spełnianie marzeń dzieciom nieuleczalnie chorym.

NOWAKOWSKA Ewa : We śnie latam jak ptak // Polityka. - 2003, nr 51/52, s. 136-139
W Polsce powstała fundacja, która wzorem amerykańskiej Make-A-Wish będzie spełniać marzenia nieuleczalnie chorych dzieci.

OWSIANY Ewa : Gdy się przeplatają strach i nadzieja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 6, s. 20-23
Dzieci z chorobą nowotworową - ich sytuacja w środowisku rówieśników.

PCYGA Agnieszka : Praca socjalna w opiece paliatywnej sprawowana w hospicjum nad rodzinami osób chorych na nowotwór oraz osieroconymi // Pracownik Socjalny. - 2007, nr 5, s. 5-8
Prezentacja projektu wyróżnionego w konkursie "Pracownik socjalny kreatorem nowych inicjatyw". Wyjaśnienie czym jest hospicjum, na czym polega opieka paliatywna, rola pracownika socjalnego w hospicjum.

ROGALSKA Justyna : Dziecko wobec własnej śmierci i przemijania // Życie Szkoły. -2006, nr 9, s. 12-15

SAS Natalia : Opieka paliatywna i jej funkcjonowanie. - Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 5, s. 5-7
Terminologia i zadania opieki paliatywno-hospicyjnej.

SOBCZYŃSKA Karolina : O nadziei wbrew nadziei // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 3, s. 28-30
Dziecko terminalnie chore. Zachowania rodziców.

WALEWSKI Paweł : Życie za życie // Polityka. - 2004, nr 6, s. 68-70
Metoda pozyskiwania komórek z zarodków ludzkich skazanych na unicestwienie, dzięki którym będzie można przywracać zdrowie ofiarom nieuleczalnych chorób a etyka.

ZAWADZKA Dorota : Postawy osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej wobec kresu życia. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. [73]-80

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.02.2009


© Biblioteka Pedagogiczna