Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ZABAWY W PRZEDSZKOLU
(TEMATYCZNE, BADAWCZE I RUCHOWE)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze      

 

ZABAWY TEMATYCZNE  

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYNER Władysław Jan : Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu. - Wyd. 2 . - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ACISZEWSKA Ewa : Zabawa w muzeum // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 4, s. 222-224  

ASYNGIER-KOZIEŁ Anna : Zabawy teatralne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 5, s. 284-288
Zabawy z podziałem na role. Tworzenie improwizacji scenicznych za pomocą tekstu literackiego i inne formy zabawowe.  

BOCHNO Ewa : Zabawy symulacyjne - jako propozycja zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 2 // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 3, dod. "Wkładka Metodyczna" s. I-III  

BOCHNO Ewa : Zabawy z elementami symulacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 7, s.431-434
Przykłady zabaw dydaktycznych, badawczych i symulacyjnych.  

DOMAŃ Robert : Zabawy wieku dziecięcego // Grupa i Zabawa. - 1998, nr 1, s. 4-7
Wśród kategorii zabaw preferowanych przez dzieci wyróżnia się zabawy tematyczne, zręcznościowe, konstrukcyjne.  

FLAJSZER Aleksandra : Kwiat dobrych życzeń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 1, s. 33-34
Propozycja zajęć dla dzieci przedszkolnych, których tematem są urodziny danego dziecka. Przykłady zorganizowania różnych zabaw i wykonania przez dzieci prezentów dla solenizanta.  

GRABOWSKA Anna : W co się bawić - podstawowe elementy zabaw tematycznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 4, s. 209-212
Zabawy umożliwiające poznawanie otaczającego świata.  

KRASKA Agnieszka : Lalka czy samochód? : zabawy najmłodszych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 17-20  

KRÓL Katarzyna : Zabawa na niby // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 43-47
Rola zabawy w wychowaniu przedszkolnym.  

KURUC Teresa : Odkrywanie świata // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 7, s. 424-427
Przykłady zabaw umożliwiających dziecku samodzielne poszukiwanie sposobów odkrywania rzeczywistości.  

MICHNAR Marta : Słońce, słonko, słoneczko. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 3, s. 165-167

MIGDAŁ-BARAN Teresa : Poznajemy zawody naszych rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 2, s. 106-109  

ORDON-SZCZEPKA Aneta : Zabawy tematyczne sześciolatków - uwagi i obserwacje // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 10, s. 587-589  

RUTKOWSKA Anna : Korzyści z zabawy na niby // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 43-47 Zawiera:
Zabawa na niby, podczas której dziecko przeżywa i pracuje naprawdę. Zabawa na niby przygotowuje dziecko do życia w realnym świecie. Okres przedszkolny w rozwoju dziecka to czas przede wszystkim zabaw tematycznych polegających na bawieniu się w role, czyli w kogoś lub w coś.

SŁOMIŃSKA Ewa : Muzyka w naszym przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 360-361

 

ZABAWY BADAWCZE

WYDAWNICTWA ZWARTE

MUCHACKA Bożena : Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMOWICZ Elżbieta : Do źródeł ciekawości // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 45 (173)-46 (174)
Zabawa badawcza. Puszczanie baniek mydlanych.  

AMBROŻUK Jolanta : Zabawy badawcze pięciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 32-33
Scenariusz zajęć pokazujących dzieciom substancje, które pływają, toną lub rozpuszczają się. Pomoce, przebieg zajęć.  

BRODA Salomea : Zbliżanie dzieci 6-letnich do świata przyrody // Aura. 2000, nr 6, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 1-2
Formy pracy: mityng ekologiczny, gawędy, zabawy badawcze, apele. 

BULANDA Renata : Szukamy i tropimy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 40-42  

FABER G. : Inspirowanie zabaw badawczych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 7, s. 421-423  

KRAJNIK Maria : Zabawy badawcze // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 9, s. 547-548  

KULIGOWSKA Anna : Zabawy z wodą // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 120, s. [1]-2
Scenariusz zajęć "Zabawy badawcze i twórcze z wodą" z dziećmi 6-letnimi.  

ŁAPIŃSKA Edyta : Zabawy badawcze w przedszkolu // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 43, s. 17-18
Znaczenie zabaw badawczych w procesie nabywania wiedzy o otoczeniu. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem zabaw badawczych.  

MARCHEL Agnieszka : Wyprawa po skarb : zabawy badawcze // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 3, s. 26-35  

MITROS Katarzyna : Pozwólmy dzieciom eksperymentować // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 8, s. 482-488
Zabawy badawcze podczas których dziecko się brudzi. Współpraca z rodzicami, która prowadzi do rozumienia potrzeby organizowania takich zabaw i zajęć.  

MYŚLIWSKA Bożena : Co pływa, a co tonie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 163-164  

SCHMIRT C. : Pytania do pani przyrody // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 5, s. 294-295
Przykłady zabaw badawczych.  

USAKIEWICZ B. : Zabawy badawcze // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 10, s. 616-621  

   

ZABAWY RUCHOWE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAUM Heine : Chodźcie, pobawimy się : gry i zabawy na powietrzu i w pomieszczeniu. - Kielce : "Jedność", 2007

BROICH Josef : Zabawy na świeżym powietrzu. - Kielce : "Jedność", 1999

FLEMMING Irene, FRITZ Jürgen : Zabawy ruchowe. - Kielce : "Jedność", 1998

ERKERT Andrea : Zajęcia sportowe w przedszkolu : Pomysły na każdy dzień. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2004.
Filia w Radomsku

OWCZAREK Sławomir : Gimnastyka przedszkolaka. -Warszawa : WSiP, 2001

VOPEL Klaus W. : Witajcie nogi! : gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat : cz. 1. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999
Filia w Bełchatowie

VOPEL Klaus W. : Witajcie ręce! : gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat : cz. 2. -Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999.
Filia w Bełchatowie

VOPEL Klaus W. : Witajcie oczy! : gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat : cz. 3. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999
Filia w Bełchatowie

VOPEL Klaus W. : Witajcie uszy! : gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat : cz. 4. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999
Filia w Bełchatowie

WILMES-MIELENHAUSEN Brigitte : Kiedy myszki skaczą żwawo : propozycje zabaw ruchowych. - Kielce : "Jedność" ; Briesgau : "Herder", cop. 2007

ZAJĘCIA ruchowe w przedszkolu / red. Gabriela Antoszczuk. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2004
Filia w Tomaszowie Maz.
Filia w Radomsku

ZDUŃ Alicja : Zabawy z ruchem a możliwości poznania dzieci sześcioletnich // W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / red. nauk. Danuta Waloszek. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2005. - S. 233-241

ZIMMER Renate : Dzieci potrzebują wiary w siebie : zabawy ruchowe, które czynią mądrymi i silnymi. - Kielce : "Jedność", cop. 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CIEŚLAK Elżbieta : Ruch i muzyka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007 , nr 3 , s. 24-26  

CZAPICKI Zdzisław : Kształcąca i wychowawcza funkcja zabaw i gier ruchowych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 9, s.539-543  

DRABEK Renata : W świecie zabawek - ćwiczenia gimnastyczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 10, s. 602-604  

DUDZIAK-PRZYBYTEK Ewa : Gry i zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 1, s. 39-40, bibliogr.
Przykłady zabaw i gier z nietypowymi przyborami.  

DURMAJ Jolanta : W ogrodzie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s. 60-62  

GELLETA-MAC Izabela : Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 28-29  

GUZIK Aleksandra : Karnawał - czas radości i zabawy : bale naszych dziadków, rodziców i nasze // Wychowanie w Przedszkolu. -1997, nr 1, s. 33-34  

HOFFMAN-LIPSKA Ewa : Muzyka w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 4-9  

JAŚKOWIAK Ewa : Współpraca nauczycieli i rodziców w przedszkolu // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 12, dod. s. V-VII
Spotkanie z okazji Święta Mamy i Taty - zabawy ruchowe wg metody W. Sherborne (scenariusze zajęć).  

KAMIŃSKA Krystyna : Zainteresowanie światem innych kultur. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 10-14
Zabawy dydaktyczne, ruchowe, schematy zajęć w przedszkolu. Rozwijanie aktywności dzieci, ich zainteresowań i ciekawości.  

KOPEK Renata : O potrzebie współdziałania z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 37-39
Rola rodziców w edukacji przedszkolnej dziecka. Formy kontaktów, charakterystyka współpracy nauczycieli z rodzicami. Propozycja zabawy z rodzicami, mającej na celu doskonalenie funkcji motorycznych dziecka.  

KOWALIK-OLUBIŃSKA Małgorzata : Zabawy ruchowe i ich rola w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 12, s. 18-24  

KRASOŃ Katarzyna : Poezja i zabawa // Wychowanie w Przedszkolu. -1997, nr 3, s. 152-156  

LANGA Jolanta : W krainie piłek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 7, s. 430-432
Przykłady zabaw rozwijających sprawność ruchową dzieci w wieku przedszkolnym.  

LASZUJ Jolanta : Zabawy ruchowe w domu // Wychowanie w Przedszkolu. -1997, nr 7, s. 440-441  

LEŚNIOWSKA Maria : Na łące i w lesie : zabawy ruchowe // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s. 30
Dzieci przedszkolne.  

LIPA Wioletta, SZŁAPKA Wioletta : Od karety do rakiety // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 22(406)-25(409) Przykłady zabaw zaspakajających potrzebę ruchu.  

MAJCHRZAK Hanna : Żyjmy zdrowo // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s. 302-304
Przykłady ćwiczeń i zabaw gimnastycznych z rodzicami.  

MIEDZIŃSKA Aurelia : W krainie Indian // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 39-40  

MOZOLEWSKA Bożena, ZARZYCKA Dorota : Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 16-17  

MUSIELAK Beata : Muzyka blisko dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 37 (165)-40 (168)
Zabawy muzyczno-ruchowe, ilustrowanie ruchem treści piosenek.  

NIEDŹWIEDZIA Barbara : W trosce o zdrowie dziecka nie tylko w przedszkolu // Lider. - 2004, nr 3, s. 11-12  

PIECH Krzysztof : Korfball w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 1, s. 45-46  

PRZEWOŹNA Mariola : Zestaw ćwiczeń dla dzieci 4-5-letnich // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 7, s. 416-418  

RUSINEK Ewa : Codzienne przedmioty - niecodzienne zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 36(548)-40(552)
Zabawy dzieci i ćwiczenia z wykorzystaniem codziennych przyborów.  

STANIEK Marzena : Papierowe czary : zabawy ruchowe // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 38-40  

TRZCIŃSKA Dorota : O próbach kształtowania uwagi podczas zajęć ruchowych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s. 279-283, bibliogr.
Przykłady zabaw.  

WILCZYŃSKI Jacek : Stretching w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 10, s. 613-615

WLAŹNIK Kazimiera : Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem plastykowych butelek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 3, s. 160-165
Przyklady ćwiczeń.  

WRÓBEL Wiesława : Przykładowe zestawy zabaw i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania w pracy z dziećmi sześcioletnimi // Szkolne Wieści. - 2008, nr 5/6, s. 16-20    

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.01.2009


© Biblioteka Pedagogiczna