Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIEŃKOWSKA Grażyna : Przedsiębiorczość : uproszczone formy ewidencji gospodarczej stosowane w małych firmach : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 1998

BOROWSKA Grażyna, CHOJNOWSKA Ewa, PŁATKOWSKA Małgorzata : Technik ekonomista. - Warszawa : WSiP, 2007

CALIŃSKI Jan : Technik agrobiznesu. - Warszawa : WSiP, 2007

FRANCUZ Władysława Maria : Nauka zawodu w rzemiośle : poradnik dla mistrza. - Warszawa : WSiP, 1995

FRYMARK Irena : Elementy rachunkowości. Cz. 2, Przewodnik dla nauczyciela. - Warszawa : WSiP, 2001

FURMANEK Waldemar : Podstawy edukacji zawodowej. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2000

GOŹLIŃSKA Elżbieta SZLOSEK Franciszek : Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 1997
Filia w Radomsku

JERUSZKA Urszula : Pomiar wyników a jakość kształcenia zawodowego. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000
Filia w Radomsku

KUCZYŃSKA-CESARZ Anna : Zasady rachunkowości : przewodnik dla nauczyciela. - Warszawa : WSiP, 2001

KULIKOWSKA-JAKUBIK Teresa, RICHTER Małgorzata : Fryzjer. - Warszawa : WSiP, 2008

KSZTAŁCENIE zawodowe - rynek pracy - pracodawcy / red. Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2000

KWIATKOWSKI Stefan Michał : Kształcenie zawodowe : wyzwania, priorytety, standardy. - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008
Filia w Tomaszowie Maz.

KWIATKOWSKI Stefan M. : Kształcenie zawodowe : dylematy teorii i praktyki. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2001

MAKIEŁA Zbigniew, RACHWAŁ Tomasz : Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. - Warszawa : "Nowa Era", cop. 2002

MATERIAŁOZNAWSTO : materiały pomocnicze / wyboru dokonała i całość oprac. Bożena Zając. - Warszawa : WSiP, 1997

MONTER instalacji i urządzeń sanitarnych symbol 713 [02] : program nauczania dla szkoły zasadniczej na podbudowie programowej szkoły podstawowej / [konsultacja metodyczna i koordynacja Danuta Frankiewicz]. - Warszawa : "Rea", 2000

NOWACKI Tadeusz W. : O kwalifikacjach prawie wszystko. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. CODN, 1999

NOWY model kształcenia zawodowego poprzez licea profilowane : poradnik dla dyrektorów i nauczycieli liceów profilowanych oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących . - Poznań "Empi 2", 2002

ORNATOWSKI Tadeusz, FIGURSKI Janusz : Praktyczna nauka zawodu. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000
Filia w Radomsku

SEPKOWSKA Zofia, ŻURAKOWSKI Filip : Przedsiębiorczość : komunikacja interpersonalna : istota przedsiębiorczości : poradnik dla nauczyciela. - Warszawa : WSiP, 1997

SEPKOWSKA Zofia : Przedsiębiorczość : kreowanie ról na rynku pracy : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 1999

SERKOWSKA-MĄKA Jadwiga : Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002
Filia w Radomsku

STEFANIAK-PIASEK Ewa : Praca biurowa dla nauczyciela. - Warszawa : WSiP, 1997

SZKOŁA a rynek pracy : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Filia w Radomsku

SZKOŁA i pedagogika w dobie przełomu / red. Tadeusz Lewowicki, Stefan Mieszalski. - Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1995
Filia w Radomsku

SZLOSEK Franciszek : Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998
Filia w Radomsku

SZYMAŃCZAK Mariusz : Mechanik pojazdów samochodowych. - Warszawa : WSiP, 2008

ŻURAKOWSKI Filip : Przedsiębiorczość : wybrane zagadnienia z etyki w biznesie. Techniki negocjacji : poradnik dla nauczyciela. - Warszawa : WSiP, 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AFTAŃSKI Andrzej : Dla kogo dzisiejsze szkoły zawodowe // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 22-25

AFTAŃSKI Andrzej : Szkoła zawodowa a prawa rynku. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, [nr] 2, s. 33-37
Powiązania edukacji z rynkiem pracy.  

BIELAK Bolesław : Technologia nauczania modułowego jako środek realizacji dyferencjacji i indywidualizacji
w nauczaniu zawodowym
// Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 5-8

BIENIEK Andrzej : Kształcenie zawodowe // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 9-12

CZY szkolnictwo zawodowe ma przyszłość ? / Halina Drachal [i in.] // Głos Nauczycielski. - 2006,
nr 37, s. 7-9
Analiza sytuacji w polskich szkołach zawodowych. Sześć przyczyn zapaści.

DRACHAL Halina : Come back zawodowych // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 39, s. 8
Potrzeba wprowadzenia zmian w kształceniu zawodowym młodzieży i reaktywacja szkolnictwa zawodowego.

DRACHAL Halina : Czas na zmiany // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 43, s. 8-9
Głos w sprawie odrodzenia szkolnictwa zawodowego.

DRACHAL Halina : Czy szkolnictwo zawodowe ma przyszłość? // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 37, s. 7-9

DRACHAL Halina : Drgnęło w naborze // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 13, s. 4
W jaki sposób zainteresować uczniów nauką w szkole zawodowej. Zawodowa oferta edukacyjna szkół warszawskich.

DRACHAL Halina : Efekty utopii // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 13, s. 6
Tendencja spadkowa szkolnictwa zawodowego a zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

DRACHAL Halina : Odzyskiwanie formy // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 17, s. 8-9
Zapotrzebowanie na pracowników średniej klasy technicznej. Problemy współczesnych szkół zawodowych.

DYMEK Włodzimierz : Czy egzaminy zewnętrzne będą motywowały uczniów technikum do przekraczania podstawowych wymagań szkoły? // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 31-33

FIGURSKI Janusz, KORNALEWSKA Jolanta : Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym - eksperyment pedagogiczny Ministerstwa Edukacji Narodowej // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 4-8

GRZESZCZAK Adam : Szkolnictwo zawodowe w świetle wzorców Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8 , s. 52-55

IGNACZAK Bożena : Podsumowanie projektu "Nowa szkoła zawodowa" // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 21-23

JANICKI Ludwik : Szerokoprofilowe programy kształcenia dla szkolnictwa zawodowego // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 3, s. 33-35

JANICKI Ludwik : Wybór zawodu a kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s. 24-26

JENDRZEJEK Hanna : Rola pracowni symulacyjnej w nauczaniu ekonomicznych przedmiotów zawodowych // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 23-25

JERUSZKA Urszula : Ocena efektów kształcenia zawodowego // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 4-12

JERUSZKA Urszula : Szkoła zawodowa : kwalifikacje : rynek pracy. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 8-17

KORNALEWSKA Jolanta : Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego dla nowych typów szkół ponadgimnazjalnych // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 3, s. 5-6 

KROGULEC-SOBOWIEC Maria : Nowy egzamin zawodowy - chwila prawdy dla szkoły i uczniów // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 10-12
Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla zawodów kształconych w dwuletnich zasadniczych szkołach zawodowych.

KWIATKOWSKI Michał Stefan : Kształcenie zawodowe - aspekty ilościowe i jakościowe // Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s. 7-9

NOWAK Halina : Sposoby i bariery wdrożenia modułowego programu nauczania // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 8-10

NYCZKAŁO Nella : Rozwój systemów nauczania zawodowego: retrospektywna analiza i dzisiejsze problemy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 28-30

O gimnazjach i szkołach zawodowych // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, dod. "Warszawa Miastem Edukacji : samorząd oświacie przychylny" s. 30-31

ROSIAK Janina : Elastyczność modułowych programów nauczania a rynek pracy // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 5-7

ROSIAK Janina : Rola nauczyciela w kształceniu modułowym // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 5-8

SALAŃSKI Witold : Praktycy widzą więcej // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 29, s. 4

SAWIŃSKI Julian Piotr : Jak wspierać rozwój ucznia szkoły zawodowej? // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 29-32
Metody poszukujące i aktywizujące uczniów.

SUCHY Stanisław : Kształcenie zawodowe a bezrobocie wśród młodzieży // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 2, s. 2-7

SYMELA Krzysztof : Karta Porozumienia Polska Sieć Kształcenia Modułowego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr, s. 48-52
Artykuł dot. kształcenia modułowego szczególnie w szkolnictwie zawodowym

SZABŁOWSKA Elżbieta : Kształcenie modułowe w praktyce. Cz.1-2 // Nowe w Szkole. - 1998/1999, nr 7, s.14-16 ; nr 8, s. 11-12

SZELEWA Stanisław : Zmiany w prawie oświatowym a kształcenie zawodowe : powiat w Świdnicy // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 25-29

WŁODKOWSKI Zbigniew : Powiatowa mapa zawodów / rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 16, s. 5

ZAREMBSKA Irena : "Po herbacie" czyli rozterki idealisty // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003,
nr 26, s. 8
Czy szkoły przygotowują uczniów do wyboru właściwego zawodu i kształcenia.

ZYCH Andrzej : Po(d)glądy : koncepcja kształcenia modułowego // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 5, s. 21-24

ŻOŁUBOWSKI Henryk, MASTALERZ Elżbieta : Metoda modułowego nauczania kluczem do nowoczesnego kształcenia zawodowego // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 5-7

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.01.2009


© Biblioteka Pedagogiczna