Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 2002-2008)

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DERECKA Danuta : Sąd nad muchomorem : scenariusz lekcji przyrody w klasie V // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 19

FRAŃCZAK Justyna : Dzień młodego ekologa w bibliotece szkolnej : scenariusz uroczystości : [np. z okazji Dnia Ziemi - 22 kwietnia] // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 22-24

GNYP Aneta : Las i jego mieszkańcy : scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla kl. II // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2003, nr 6, wkł. s. 10-11

GNYP Aneta : Polskie parki narodowe : scenariusz lekcji ekologicznej dla klasy V szkoły podstawowej, przeprowadzonej w Pracowni Multimedialnej BPP // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2003, nr 8, wkł. s. 3-5

GNYP Aneta : Przyjaciele z wiejskiego podwórka : scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla klasy II // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2003, nr 7, wkł. s. 11-13

GOŁĘBIOWSKA Dorota : Kto przyrodę chroni - tego ona jutro obroni : scenariusz happeningu ekologicznego dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 23

GRZYWACZ Dagmara : Rola biblioteki w edukacji ekologicznej - lekcje biblioteczne // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2003, nr 5, wkł. s. 1-3

KABAT Ewa, KWIATKOWSKA Krystyna, KABAT Mirosław : Tydzień ekologiczny w naszej szkole // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 17

KOŹMIŃSKA Dominika : Spotkajmy się na ścieżce ekologicznej : scenariusz apelu dla szkól podstawowych // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 22-23
Scenariusz przeznaczony jest do wykorzystania z okazji Dnia Ziemi, Dnia Lasu, akcji Sprzątania Świata lub innych zaplanowanych przez szkołę uroczystości związanych z upowszechnianiem działań proekologicznych.

KULIŃSKA Irena : Redagujemy czasopismo o tematyce ekologicznej : projekt edukacyjny dla gimnazjalistów // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 16

LESZCZYŃSKA-KOZAK Teresa : Wyprawa do lasu : czy jesteś ekoludkiem? : (quiz dla kl. I-III) // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 22

MARKOWSKA-LEWKO Krystyna : Rzadkie ptaki Polski : krzyżówka : [dla uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum] // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 24

SUPRONOWICZ Iwona, WITKOWSKA Iwona : Zwierzęta cierpią milcząc : scenariusz happeningu dla uczniów gimnazjum na Dzień Praw Zwierząt (22 maja) // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 3, s. 14-15

ŚWIDERSKA Irena : Zielono mi : scenariusz audycji radiowej lub przedstawienia z okazji Dnia Wiosny, Święta Ziemi, Sprzątania Świata lub zakończenia roku szkolnego // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 22-23

TRZCIONKOWSKA Elżbieta : Zagrożenia cywilizacyjne: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, zanieczyszczenie powietrza i wody : konspekt zajęć z chemii realizowanych w bibliotece szkolnej nie wyposażonej w komputer (kl. I gimnazjum) // Biblioteka w szkole. - 2004, nr 2, s. 12

WACHNIK Jolanta, GRZYWACZ Dagmara : Źródła informacji ekologicznej : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas gimnazjalnych // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2003, nr 5, s. 3-5

WYDRA Sylwia : Co zrobić z tą górą śmieci? : scenariusz zajęć z ekologii dla klas gimnazjalnych // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2003, nr 8, wkł. s. 6-9

ŻACZEK Anna : Przyroda w poezji : scenariusz zajęć w kl. V-VI // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 6-7

 

DOKUMENTY ELKEKTRONICZNE

BARTCZAK Iwona, WÓJCIK Elżbieta, SALSKA-KOPEĆ Katarzyna : Ziemia planetą wiecznie zieloną : scenariusz ekologicznych zajęć warsztatowych dla kl. II szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 2 (18). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/2/060209.htm

GNYP Aneta : Co należy robić, aby być zdrowym? : scenariusz lekcji ekologicznej dla klas II-III, przeprowadzonej w Ekologicznej Pracowni Multimedialnej BPP // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 1 (17). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/1/060110.htm

GNYP Aneta : Las i jego mieszkańcy : ptaki i ssaki chronione : scenariusz lekcji ekologicznej dla klas IV-VI, przeprowadzonej w Pracowni Multimedialnej BPP // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 1 (13). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/1/050110.htm

GNYP Aneta : Poleski Park Narodowy : scenariusz zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2007, nr 4 (24). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070413.htm

GNYP Aneta :  Poznajemy zwierzęta Australii : scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla klas IV-VI z wykorzystaniem technik multimedialnych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2007, nr 1 (21). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/1/070110.htm

GNYP Aneta : W świecie wilgotnych lasów równikowych : scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla klasy VI // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 2 (18). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/2/060211.htm

GNYP Aneta : Zwiastuny wiosny - scenariusz lekcji dla klas I-III szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, n 1 (9). -Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/1/040115.htm

GNYP Aneta : Zwierzęta domowe - nasi milusińscy : scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla klas I-III szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 3 (11). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/3/040312.htm

GNYP Aneta : Zwierzęta dzikie i drapieżne (Afryka) : scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej dla kl. IV // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 2 (10). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/2/040211.htm

GNYP Aneta : Zwierzęta wodne i wodno-lądowe : scenariusz zajęć dla klas II-III szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 3/4 (19/20). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/3-4/060312.htm

KUBICKA Sylwia : Drzewa (drzewo-dłoń, drzewo-krzesło, drzewo-parasol, drzewo-but) : scenariusz warsztatów plastyczno-ekologicznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2007, nr 1 (21). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/1/070109.htm

KUBICKA Sylwia : Mieszkańcy Arktyki : scenariusz zajęć dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem technik multimedialnych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2007, nr 4 (24). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070412.htm

KUBICKA Sylwia : "Podwodna Odyseja" : scenariusz zajęć dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 4 (16). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/4/050412.htm

LEWIŃSKA Grażyna : Charakterystyka środowiska gminy Rozprza : konspekt zajęć dla klasy VI szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 2 (18). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/2/060210.htm

LEWIŃSKA Grażyna : Ekosystem leśny : konspekt zajęć dla szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 2 (14). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/2/050211.htm

LEWIŃSKA Grażyna : Formy ochrony przyrody w Polsce // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 3 (11). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/3/040311.htm

LEWIŃSKA Grażyna : Opakowany świat - wspólny problem, wspólna odpowiedzialność : scenariusz lekcji dla szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 1 (13). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/1/050111.htm

LEWIŃSKA Grażyna : Poznajemy przyrodnicze elementy krajobrazu okolicy szkoły : scenariusz zajęć na ścieżce dydaktycznej dla klasy IV // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 1/2 (25/26). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/1-2/080114.htm

LEWIŃSKA Grażyna : Poznajemy życie na łące : lekcja z edukacji ekologicznej dla klasy II szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 1 (17). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/1/060112.htm

LEWIŃSKA Grażyna : Przegląd "darów jesieni" : lekcja z edukacji ekologicznej dla klasy II szkoły podstawowej / Grażyna Lewińska // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 3 (15). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/3/050312.htm

LEWIŃSKA Grażyna : Segregujesz - odzyskujesz, czyli nasze rady na odpady // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2007, nr 4 (24). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070411.htm

LEWIŃSKA Grażyna : Zioła lecznicze i przyprawy ; scenariusz lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 3/4 (19/20). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/3-4/060314.htm

LEWIŃSKA Grażyna : Znaczenie szaty roślinnej dla życia na Ziemi // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 2 (10). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/2/040209.htm

LEWIŃSKA Grażyna : Zwierzę nasz brat - czy stosunek człowieka do zwierząt może być miarą cywilizacji? : scenariusz zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 4 (12). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/4/040410.htm

PORWOLIK Zofia, KWAPIE Urszula : Las i jego rola w przyrodzie : cykl zajęć dla klas II-III szkoły podstawowej prowadzonych w ramach szkolnego programu ekologiczno-turystycznego "Mały Ekoturysta" // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2007, nr 1 (21). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/1/070111.htm

WĄSOWICZ Danuta : Otwieramy wrota lasu : scenariusz zajęć dla klasy I szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 3 (11). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/3/040313.htm

WYDRA Sylwia : Katastrofy ekologiczne : scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 4 (12). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/4/040411.htm

WYDRA Sylwia : Chrońmy przyrodę ojczystą : konspekt lekcji z ekologii dla klas I-III szkoły podstawowej / Sylwia Wydra // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny. - 2004, nr 2 (10). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/2/040210.htm

WYDRA Sylwia : Co możemy zrobić, aby chronić środowisko? : konspekt lekcji z ekologii dla klas gimnazjalnych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 1 (9). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/1/040113.htm

WYDRA Sylwia : Światowa Deklaracja Praw Zwierząt : scenariusz lekcji z ekologii dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 1 (13). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/1/050112.htm.

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 21.11.2008


© Biblioteka Pedagogiczna