Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

EDUKACJA EUROPEJSKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

BANACH Czesław : Reforma systemu edukacji w Polsce - na tle tendencji europejskich // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s. 16-21

BARTOSZEWSKA Maria : Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum // Geografia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 36-41
Sposoby wkomponowania edukacji europejskiej do programu dydaktyczno-wychowawczego gimnazjum, propozycja rozkładu materiału

BUTRYN Danuta : Możliwości realizacji ścieżki "Edukacja europejska" z wykorzystaniem programów multimedialnych // Geografia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 211-215

CEGLARZ Beata : Edukacja europejska na serio // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s. I

CZESZAK Alicja : Edukacja europejska w mojej szkole // Nowe w Szkole. - 2003, nr 4, s. 12-20

GRABOWSKA Mirosława, RATAJCZAK Bożena : Biblioteki w edukacji europejskiej ( na przykładzie Pedagigicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu) // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 5, s. 8-11

GRÓDECKA Ewa, GAJEWSKA Małgorzata : Edukacja europejska jako ścieżka miedzyprzedmiotowa // Polonistyka. - 1999, nr 7, s. 422-424

GUTOWSKA Magdalena : Edukacja europejska w szkole : (zestawienie adnotowane w wyborze) // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 10, s. 30-31

IWANOWSKA-MAĆKOWIAK Mariola : Edukacja europejska w polskiej oświacie // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 8-16

IWANOWSKA-MAĆKOWIAK Mariola : Edukacja europejska w polskiej oświacie. - [CZ.1-2] // Nowe w Szkole. - 1998/1999, nr 10, s. 4-5; 1999/2000, nr 2, s. 2-4

JADCZAK Maria : Integracja europejska w oczach uczniów // Nowe w Szkole. - 2003, nr 4, s. 13,14,15

KARMAŃSKA-KOCZNUR Ewa : Europa w naszym gimnazjum // Nowe w Szkole. - 2003, nr 4, s. 14-15

KARPUK Monika : Programy edukacyjne Unii Europejskiej // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 10, s. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

KRACIK Stanisław : Edukacja w krajach Unii Europejskiej // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 10, s. 2-3, 4

ŁYSAKOWSKA Magdalena : Nauczycviel wobec integracji // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, s. 19,20,21

MALINOWSKA Grażyna : Edukacja europejska // Nowe w Szkole. - 1998/1999, nr 10, s. 12-13

MELOSIK Zbyszko, ŚLIWERSKI Bogusław, SZKUDLAREK Tomasz : Pedagogika i edukacja w jednoczącej się Europie // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 29-34

NALASKOWSKI Aleksander : Integracja a wychowanie // Nowe w Szkole. - 2003, nr 4, s. 21-24

NOWOSAD Inetta : W drodze do integrującej się Europy : szkoła i nauczyciel w nowej perspektywie // Wychowanie na co Dzień . - 1999, nr 6, s. 21-25

ONISZWESKA Ewa : Integracja - z nami lub bez nas? // Nowe w Szkole. - 2003, nr 4, s. 10-12

PIOTROWSKA Anna : Znaczenie muzyki i wychowania muzycznego w kulturze europejskiej // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 1, s. 50-55

REPSCH Ewa : Dlaczego i po co edukacja europejska ? // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 10, s. 10-11, 12

STAŻYŃSKI Wojciech : Dlaczego TAK dla Unii // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 2-3

SZKOŁUT Tadeusz : Edukacja współczesna a "język wartości" // Przegląd Humanistyczny. - 1999, nr 6, s. 1-14
O istocie współczesnej edukacji, która może być jednocześnie edukacją dla Europy.

SZWOCH Elżbieta : Unijna półka w bibliotece // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. s.77-78

ŚNIEŻYŃSKI Marian : Edukacyjne zadania i wyzwania w dobie integrującej się Europy // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 6-10

WAL Iwona : Powszechny program edukacji europejskiej w naszej szkole // Nowa Szkoła. - 1999. nr 3. s. 19-23

WAROT-ZAŁĘCZNA Ewa : "Unijna Młodzież" - oknem na Europę // Forum Nauczycielskie. - 2003, nr 24, s. 19-20

WĘŻYK Bożena : Spacer do Unii // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, s. 9,10,11,12

WIELOWIEYSKI Andrzej : Edukacja europejska w szkole // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 10, s. 7,8,9

WILCZAK Maria : Jesteśmy w zjednoczonej Europie! // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, s. 8-9

WOJCIECHOWSKA Anna : Edukacja europejska w szkole // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1998/1999, nr 2, s. 75-84

ZAKROCZYŃSKA Katarzyna : Edukacja europejska w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, s. 7-9

ZAWADOWSKA Janina : Opieka pozalekcyjna w Europie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 48-49, 60

 

POZYCJE METODYCZNE, SCENARIUSZE ZAJĘĆ

BARTOSZEWSKA Maria : Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum // Geografia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 36-40

BROŻYŃSKA Jadwiga : Jak wykorzystać lekcję powtórzeniową do przybliżenia uczniom polskiej drogi do Unii Europejskiej? : konspekt lekcji w kl. III LO i na zajęciach fakultatywnych // Geografia w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 123-126

DEDA Sławomir : Jak przedstawić problem integracji europejskiej w szkole ? - konspekt lekcji // Geografia w Szkole. -1999, nr 3, s. 145-149

DEDA Sławomir : Kierunki polskiej polityki zagranicznej - Unia Europejska // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 3, s. 8-10
Konspekt lekcji dla kl. IV LO na temat: Unia Europejska -fakty, obawy, nadzieje.

EUROPA na co dzień : pakiet edukacyjny / koordynacja prac i red. Małgorzata Taraszkiewicz. - Warszawa : Wydaw. CODN, 1997
Pakiet (w formie skoroszytu) składa się z podręczników (dla ucznia i nauczyciela), filmów wideo oraz CR-ROM-u.

FIRLEJ Krystyna, SMYK Elżbieta, CEBULA Zbigniew : Tematyka wiodąca - edukacja europejska // Nowe w Szkole. - 1998/1999, nr 10, s. 12, 13. 14. 15, 16
Propozycja realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego "Europa w szkole"

GAJDA Halina : Edukacja europejska - formy i metody pracy // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 4, s. 9, 10-11

GOŚCINNIAK Maria, WILCZYŃSKA Grażyna : Korzenie i skrzydła // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 4, s. II-III
Konkurs dotyczący państw Europy.

JAROSŁAWSKA Barbara : Program nauczania edukacji europejskiej dla gimnazjum : (na podstawie treści programowych ścieżki edukacyjnej) // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 2-4

JAWORSKA-SĘK Elżbieta : Mały Polak - Europejczyk // Nowe w Szkole. - 2003, nr 4, s. I-II
Program oparty na obowiązującej "Podstawie programowej".

JAŹWIŃSKA Grażyna : Edukacja europejska w polskiej szkole - program autorski // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999, nr 4, s. 18-20

JURGOWIAK Elżbieta M. : Wizyta w unijnej szkole // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 66-69

KIK Grażyna : Edukacja europejska // Problemy Opiekuńczo--Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 26-27 Program i jego realizacja w klasach IV-VI

KLEFAS Ewa : Metoda projektów w realizacji Dni Europejskich // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, s. I-II

KOCLEJDA Ewa : Edukacja drogą do europejskiego obywatelstwa // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 10, s. 13, 14-15, 16
Przegląd metod aktywizujących mogących znaleźć zastosowanie w realizacji edukacji europejskiej w szkole.

KOWALSKI Jacek : Zjednoczona Europa ? // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 12, s. [271-280]
Konspekt zajęć, których celem jest ukazanie uczniom argumentów "za" i "przeciw" integracji europejskiej.

KOWALSKI Jacek, SIELATYCKI Mirosław : Integrująca się Europa : zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadpodstawowych (WOS, geografia, historia). - Warszawa : Wydaw. CODN, 1996
Publikacja w formie skoroszytu zawiera 22 scenariusze zajęć, materiały pomocnicze, komentarze do lekcji dla nauczycieli.

KOTOWSKI Waldemar : Z Unią Europejską czy bez? : konspekt lekcji geografii // Kwartalnik Geograficzny. - 1998, nr 4, s. 50-52

KREFT Mirella, POPÓW Małgorzata : Projekt zajęć pozalekcyjnych dotyczących integracji europejskiej // Geografia w Szkole. - 2000, nr 5, s. 262-264

KREFT Mirella, POPÓW Małgorzata : Wędrówki po Europie : projekt zajęć pozalekcyjnych na temat integracji europejskiej // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 6, s. 9
Scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI.

ŁAPIŃSKA Joanna Ewa : Edukacja europejska na zajęciach bibliotecznych : scenariusz zajęć dla klasy III szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 18-19

MALINOWSKA Grażyna : Edukacja europejska : [gimnazjum] // Nowe w Szkole. - 1998/1999, nr 10, s. 12-13

MALINOWSKA Krystyna : Poznajemy państwa Unii Europejskiej : konspekt lekcji // Kwartalnik Geograficzny. - 1999, nr 3, s. 60-62

RODAK Bożena, SKÓLSKA Maria : Chcę być Europejczykiem : projekt debaty dla uczniów klas szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 9

SIELATYCKI Mirosław : Szkolne kluby europejskie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 72-76

SIELATYCKI Mirosław : Ścieżka edukacji europejskiej // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 50-55

STRZYŻEWSKA Ewa, HINCMAN Iwona, CHYL Jolanta : Klub Europejski : scenariusz spotkania otwartego // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 20-21

WASILEWSKA Lidia : Udział rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 33-34

WILCZEWSKA Elżbieta, TOMASZEWSKA Barbara : Bogactwo języków - bogactwem Europy : konkurs czytelniczy // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 10

 

TREŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

BAIN BRIDGE Timothy, TEASADALE Anthony : Leksykon Unii Europejskiej. - Kraków : Wydaw. PLATAN, 1998

DOKUMENTY europejskie : Traktaty Wspólnot Europejskich, Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Układ Europejski / opraC. Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska. T. 1. - Lublin : Wydaw. "Morpol", 1996

DZIEWULAK Dobromir : Polityka oświatowa wspólnoty europejskiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1995

DZIEWULAK Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1997

INTEGRACJA europejska - implikacje dla Polski : praca zbiorowa / red. Jacek Czaputowicz. - Kraków : Wydaw. WAM, 1999

IZDEBSKI Hubert : Rada Europy : organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 1996

KACZMAREK Julian : NATO w systemie bezpieczeństwa świat. - Wrocław : ATLA 2, 1998

KANTOWICZ Ewa : Ochrona praw dziecka : w kontekście działalności UNICEF. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1996

KAWECKA-WYRZYKOWSKA Elżbieta : Polska w drodze do Unii Europejskiej. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999

KLEPACKI Zbigniew M. : Rada Europy 1949-1991. - Białystok : Dom Wydawniczy "Totus", 1991

KOMAR Andrzej : Europejska Unia Walutowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1993

INTEGRACJA europejska : podręcznik / pod red. Antoniego Marszałka. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1997

LEONARD Dick : Przewodnik po Unii Europejskiej / przeł. (z ang.) Aldona i Witold Matuszyńscy. - Warszawa : Wydaw. Studio EMKA, 1998

MOLENDOWSKI Włodzimierz, RATAJCZAK Małgorzata : Euroregiony : pierwszy krok do integracji europejskiej. - Wrocław : ATLA 2, 1998

MALOSSE Henri, FONTAINE Pascal : Słownik instytucji i terminów Unii Europejskiej. - Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 1997

POPIUK-RYSIŃSKA Irena : Unia Europejska : geneza, kształt i konsekwencje integracji. - Warszawa : WSiP, 1998

RUSZKOWSKI Janusz, GÓRNIEWICZ Ewa, ŻUREK Marek : Leksykon integracji europejskiej. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998

SZCZERSKI Krzysztof : Integracja europejska : cywilizacja i polityka. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2003

TADEUSIEWICZ Grażyna : Edukacja w Europie : szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. - Warszawa; Łódź : Wydaw. Nauk. PWN, 1997

WYSOKIŃSKA Zofia : Integracja europejska : rozwój rynków. - Warszawa; Łódź : Wydaw. Nauk. PWN, 1999

 

Oprac. Jolanata Wachnik,
Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.07.2003


© Biblioteka Pedagogiczna