Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOLE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALEXANDROWICZ Zofia : Grecel – międzynarodowy program edukacji środowiskowej w aspekcie dziedzictwa geologicznego // Chrońmy przyrodę ojczystą. – 2000, z. 1, s. 75-82

ANDRZEJEWSKI Roman : Wiedza ekologiczna po ukończeniu szkoły // Biologia w Szkole. – 1999, nr 4, s. 217-220

BANDZAREWICZ Anna : Wycieczka do Parku Narodowego // Aura. – 2002, nr 3, dod. s. 10-12

BARANOWSKA Marzena : Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkołą promującą kształcenie ekologiczne // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 4/5, s. 42-43

CIESIELSKA Zofia : Ogólnopolski konkurs na najlepsze programy autorskie edukacji ekologicznej : (podsumowanie) // Aura. – 2000, nr 3, dod. s. 32-34

DALEWSKA Elżbieta : Jak uczymy ekologii w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelnie // Aura. – 2002, nr 5, dod. s. 10-11

DOMKA Lubomira : Rozwijanie kompetencji ekologicznych u dzieci w nauczaniu integralnym // Życie Szkoły. – 2000, nr 8, s. 472-475

DUBAJ Jolanta : Bliżej ekologii, bliżej zdrowia // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 3, s. 23-24

DURDA Teresa : Co możemy zrobić, aby chronić środowisko? : konspekt lekcji dla klasy VIII // Biologia w Szkole. – 1999, nr 5, s. 310-314

DZIEDZIOCH Ewa : Propagowanie ekologii w nauczaniu zintegrowanym i blokowym // Aura. – 1999, nr 7/8, dod., s. 5-6

FROŁOWICZ Tomasz : Wychowanie fizyczne i ekologia – integracja w miejsce separacji // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 7-8, s. 19-22

GREŃ K., PASIEKA U.: Tydzień ekologiczny w szkole // Aura. – 2002, nr 2, dod. s. 7-8

GRUSZECKI Krzysztof : Ochrona przyrody w prawie Unii Europejskiej // Aura. – 1999, nr 5, s. 4-5

GRYGIER Urszula : Spotkania ekologiczne // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 10, s. 55-58

GRYGIER Urszula : Warsztaty ekologiczne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 5, s. 16-17

GRZELA Małgorzata : Dlaczego śmieci są niebezpieczne? Jak się z nimi uporać? // Nauczanie Początkowe. – 1998/99, z. 6, s. 49-51

JANUSZEWSKA Bogumiła : Najbliższe środowisko w edukacji ekologicznej. Cz. 1-2 // Aura. – 2001, nr 2, dod., s. 7 ; nr 3, dod. s. 12

JĘDRASIAK Dariusz : Edukacja ekologiczna w województwie łódzkim // Aura. – 2000, nr 2, dod. s. 4-5

JĘDRZEJEWSKA Anna : Edukacja ekologiczna w szkołach angielskich // Nowa Szkoła. – 2001, nr 7, s. 61-62

KĘSNY Inez : Konkurs ekologiczny w Sierakowskim Parku Krajobrazowym // Aura. – nr 7, dod. s. 8-10

KOTYŃSKA-BRANCEWICZ Danuta : Założenia programu zajęć z ochrony środowiska // Chemia w Szkole. – 1999, nr 2, s. 102-108

KRET Lidia : Działalność prozdrowotna, ekologiczna i przyrodnicza w szkole podstawowej // Aura. – 2001, nr 4, dod. s. 9

KUBIEC Beata : “W ogrodzie radości...” : scenariusz słowno-muzyczny // Wychowawca. – 2002, nr 6, s. 20-21

KULON Urszula : Literatura a ekologia (z badań własnych) // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 1/2, s. 25-27

KUŁAKOWSKA Maria : Ochrona i kształtowanie środowisk : wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do technikum gastronomicznego i liceum zawodowego. Cz. 1-2 // Aura. – 2000, nr 12, dod., s. 5-7 ; 2001, nr 1, dod. s. 6-8

LEWIŃSKA Grażyna : Działania ekologiczne w Szkole Podstawowej w Straszowie // Aura. – 2001, nr 5, dod. s. 2-3

LIPSKI Wiesław : Etyka w wychowaniu ekologicznym // Aura. – 1999, nr 9, dod., s. 1-2

ŁASKA Marianna, ŚWIERCZ Ewa : Edukacja ekologiczna w klasach I-II gimnazjum : (III etap kształcenia). Cz. 1-2 //Aura. – 2000, nr 6, dod., s. 4-8 ; nr 7, dod. s. 1-2

ŁUKASZEWSKA Małgorzata : Czystsza produkcja jako nowa strategia ochrony środowiska : materiały pomocnicze do nauczania ochrony i kształtowania środowiska // Aura. – 2000, nr 2, dod., s. 1-3

ŁUKASZEWSKA Małgorzata : Edukacja ekologiczna a zarządzanie środowiskiem // Szkoła Zawodowa. – 2000, nr 3, s. 50-52

MACIEJEWSKA Krystyna : Konkursy, wycieczki, własne badania // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 6, s. 12-13
Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym

MARCINIAK Ewa : Metoda projektu w wychowaniu ekologicznym // Nauczyciel z Klasą. – 2001, nr 2, s. 19-20

METKOWSKA Jolanta : Jak realizować projekty w szkole : o czym szumią cisy w Wierzchlesie : projekt dla klasy VI // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 46-49

MIELECH Magdalena : Edukacja ekologiczno-zdrowotna w klasach 1-3 – zajęcia dodatkowe // Aura. – 2001, nr 2, dod. s. 1-2

MRUK Jolanta : Jestem gościem na ziemi – ekologia : konspekt lekcji katechezy w kl. I gimnazjum // Wychowawca . – 2002, nr 6, s. 22-23

NASZ region : pomysł na edukację regionalną i ekologiczną w Szkole Podstawowej w Brzozówce // Aura. – 2002, nr 3, dod. s. 1-2

NOREK Maria : Jaka może być edukacja ekologiczna // Aura. – 1999, nr 6, dod. s. 12

OSTROWSKA Beata : Kształcenie ekologiczne podczas zajęć fakultatywnych z chemii // Chemia w Szkole. – 1999, nr 2, s. 113-116

PAWELSKI Leszek : Wychowanie ekologiczne na kolonii // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 23-24

PIEGDOŃ Alicja : O ekologii na pięć różnych sposobów : (propozycje różnego typu zajęć) // Geografia w Szkole. – 1999, nr 2, s. 107-113

PIEGDOŃ Alicja : Scenariusze lekcji geografii dla gimnazjum : [o tematyce ekologicznej] // Aura. – 2002, nr 7, dod. s. 1-8

PUSZEK-NOWAK Ewa : Wychowanie ekologiczne w bursie // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 45-46

RADZIKOWSKA Zofia : Ćwiczenia terenowe w lesie na trasie “Błękitnego Szlaku” : propozycja zajęć sportowo-rekreacyjnych // Aura. – 2002, nr 7, dod. s. 3-5

RANOSZEK Elżbieta : Oznaczanie krajowych gatunków roślin iglastych : propozycja zajęć terenowych // Aura. – 2002, nr 7, dod. s. 1-2

RATYNA Małgorzata : turniej ekologiczny klas IV : scenariusz zajęć zintegrowanych // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 30-31

SAWIŃSKI Julian : Ekologiczne kompetencje ucznia // Aura. – 2000, nr 1, dod. s. 1-3

SAWIŃSKI Julian : Planowanie edukacji ekologicznej w gimnazjum // Aura. – 2000, nr 11, dod. s. 6-8

SOBCZAK Iwona : Scenariusze lekcji informatyki dla gimnazjum : [o tematyce ekologicznej] // Aura. – 2002, nr 8, dod. s. 1-8

SZALA Monika : Rady na odpady // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 7/8, s. 17-19

ŚRODA Katarzyna : Dzieci lubią lekcje ochrony środowiska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 6, s. 10-13
Edukacja ekologiczna w nauczaniu zintegrowanym

TKACZYK Lena : Mikrosystem ekologiczno-wychowawczy w szkole zawodowej // Biologia w Szkole. – 1999, nr 5, s. 320-324

TKACZYK Lena : Odpady w środowisku lokalnym // Aura. – 2000, nr 4, dod. s. 8

TOMASZEK Daniela : Projekt edukacji ekologicznej wspierającej rozwój zrównoważony // Aura. – 2001, nr 7, dod. s. 1-4

TYLŻANOWSKA Danuta : Alternatywne źródła energii : metody dyskusji wielokrotnej // Aura. – 1999, nr 9, dod. s. 2-5

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Antropogenizacja gleb w środowisku miejskim : propozycja zajęć pozalekcyjnych z ochrony i kształtowania środowiska // Biologia w Szkole. – 1999, nr 5, s. 314-319

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Co musimy zrobić dla zrównoważonego rozwoju lokalnego systemu powodziowego? // Aura. – 2000, nr 7, dod. s. 10-11

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Program do realizacji w klasach IV-VI szkoły podstawowej // Aura. – 2000, nr 3, dod. s. 1-12

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Szukaj rady na odpady // Aura. – 1999, nr 7/8, dod. s. 1-4

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Tematyka powodziowa w edukacji szkolnej // Aura. – 2001, nr 8, dod. s. 1-4

TYRALSKA-WOJTYCZA Elżbieta : Zielona Szkoła odskocznią od systemu klasowo-lekcyjnego // Aura. –1999, nr 4, dod. s. 6-8

UNKIEWICZ Aneta, WÓJCIK Anna Maria : Równonogi (Isopoda) w badaniach nad skażeniem środowiska // Biologia w Szkole. – 1999, nr 4, s. 244-249

WOJCIECHOWSKA Iwona, ZAPAŁA Małgorzata : Program dla pierwszego etapu nauczania // Aura. – 2000, nr 2, dod. s. 1-5

ZIÓŁKOWSKA Renata : Edukacja ekologiczna w szkole zawodowej specjalnej : propozycja rozkładu materiału nauczania // Aura. – 2001, nr 3, dod. s. 3-5

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo--dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy IV w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli – zbiór ćwiczeń. – Toruń : Wydawnictwo Bea-Bleja, 1999

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo- dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy V w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli – zbiór ćwiczeń. – Toruń : Wydawnictwo Bea-Bleja, 1999

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo- dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy VI w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli – zbiór ćwiczeń. – Toruń : Wydawnictwo Bea-Bleja, 1999

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne dla klas IV–VI w szkole podstawowej : program. – Toruń : Wydawnictwo Bea-Bleja, 1999

BOĆ J. : Ochrona środowiska. – Kolonia : [b.w.], 2000

DOMKA Lubomira : Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju. – Wyd. 2 popr. i poszerz. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 1998

DYMARA Bronisława, MICHAŁOWSKI Stanisław Czesław, WOLLMAN-MAZURKIEWICZ Lidia : Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego. – Kraków : “Impuls”, 1998

EDUKACJA ekologicza-środowiskowa : formy programowe w kształceniu ogólnym. Prace wyróżnione w I Ogólnopolskim Konkursie : “Formy programowe edukacji ekologicznej/środowiskowej w kształceniu ogólnym” / red. H. Ciszewska [i in.]. – Warszawa : Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Krajowe Centrum Edukacji Narodowej, 1994

EDUKACJA ekologiczna wobec wyzwań XXI wieku : materiały Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego : Olsztyn-Giżycko 8-10 września 2000 r. / pod red. nauk. Jana Dębowskiego. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001

HŁUSZYK Halina : Ekologia : słownik szkolny. – Warszawa : WSiP, 1997

KĄKOL Jan Andrzej : Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej : ścieżka międzyprzedmiotowa. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2002

KOMPENDIUM wiedzy o ekologii / red. Jan Strzałko, Teresa Mossor-Pietraszewska. – Wyd 2 popr. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

KORBEL Janusz, LELEK Marta : W obronie Ziemi : radykalna edukacja ekologiczna. – Bielsko-Biała : Stacja Edukacji Ekologicznej “Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot”, 1995

ŁOŹIŃSKA Wanda, SZCZUGIEŁ Beata : Zielona szkoła : poradnik dla nauczycieli organizujących zajęcia w terenie. – Warszawa : Agencja “Sukurs”, 2001

ŁUKASZEWICZ Ryszard M. : “Leczenie głupoty” i ... czyli Salony Edukacji Ekologicznej NATURmy. – Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocł., 1996

OLACZEK Romuald : Ochrona przyrody i środowiska : słownik szkolny. – Warszawa : WSiP, 1999

PAŚKO Ingrid : Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I–III szkół podstawowych. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

ROZWÓJ zrównoważony w edukacji szkolnej : jak nauczać zgodnie z ideami Szczytu Ziemi ; poradnik dla nauczycieli / red. Witold Lenart, Krzysztof Kafel. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1996

SCENARIUSZE zajęć lekcyjnych dla nauczycieli gimnazjów (na podstawie materiałów i doświadczeń Programu GLOBE) / Joanna Angiel [i in.]. – Warszawa : Centrum Informacji o Środowisku, 2000

SKINDER Natalia : Chemia a ochrona środowiska. – Wyd. 3. – Warszawa : WSiP, 1998

SOBCZYK Wiktoria : Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

UMIŃSKI Tomasz : Ekologia – środowisko – przyroda : podręcznik dla szkół średnich . – Wyd. 2. – Warszawa : WSiP, 1996

UMIŃSKI Tomasz : Ekologia : podręcznik dla uczniów gimnazjum. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

WINIARSKI Mikołaj : Rodzina – szkoła – środowisko : problemy edukacji środowiskowej. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2002

 


© Biblioteka Pedagogiczna