Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EKSPERYMENT W NAUCZANIU FIZYKI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ENGLAND J.B.A. : Metody doświadczalne fizyki jądrowej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

OLEŚ Andrzej : Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, 1983

PŁOCHOCKI Zbigniew : Co to jest światło?. - Warszawa : Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1987
Na podstawie historii badań nad światłem, autor proponuje czytelnikowi wspólne eksperymentowanie.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEDNAREK Stanisław : Ewolucja szkolnego eksperymentu fizycznego // Fizyka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 205-210

BEDNAREK Stanisław : Tor ruchu a układ odniesienia // Fizyka w Szkole. - 1996, nr 5, s. 291-292
Dwie wersje prostego przyrządu, które umożliwiają przeprowadzenie pokazu podczas lekcji fizyki.

DINDORF Wojciech : Pochwała wózków // Fizyka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 100-103
Doświadczenia z użyciem wózków.

DOMAŃSKI Juliusz : Domowe zadania doświadczalne (3) // Fizyka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 97-99

DOMAŃSKI Juliusz : Domowe zadania doświadczalne (4) // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 19-22

DOMAŃSKI Juliusz : Domowe zadania doświadczalne (5) // Fizyka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 49-55

DOMAŃSKI Juliusz : Domowe zadania doświadczalne, ciąg dalszy // Fizyka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 160-162

DOMAŃSKI Juliusz : Domowe zadania doświadczalne z fizyki // Fizyka w Szkole. - 1994, nr 1, s. 35-37

DOMAŃSKI Juliusz : 15 domowych zadań doświadczalnych // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 4, s. 194-196

DOMAŃSKI Juliusz : Doświadczalny hit - magnesy neodymowe // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 14-17

DOMAŃSKI Juliusz : Doświadczenia domowe (6) // Fizyka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 32-34

DOMAŃSKI Juliusz : Doświadczenia domowe (7) // Fizyka w Szkole. - 1997, nr 5, s. 31-34

DOMAŃSKI Juliusz : Doświadczenia wspomagane komputerowo // Fizyka w Szkole. - 1997, nr 4, s. 240-243

DOMAŃSKI Juliusz : Interferencja światła : doświadczenia z wykorzystaniem lasera // Fizyka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 18-20

GAJDA Marek : Domowe zadania doświadczalne // Fizyka w Szkole. - 2003, nr 3, s. 161-165

GŁOWACKI Marian, OLESIK Zygmunt, JASIKOWSKI Tadeusz : Kondensator płaski na żywo // Fizyka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 18-21
Duży kondensator powietrzny, dający możliwość dokładnej obserwacji zachodzących zjawisk między pojemnością kondensatora a odległością między okładkami i wielkością powierzchni czynnej okładek.

GORZKOWSKI Waldemar : O pomiarach i błędach doświadczalnych // Fizyka w Szkole. - 1996, nr 1, s. 9-12

JAGODZIŃSKA Ewa : Zadania czy doświadczenie? // Fizyka w Szkole. - 1999, nr 3, s. 177-179

KŁOPOCKI Andrzej : Eksperymenty fizyczne wspomagane komputerowo // Szkoła Zawodowa. - 1993, nr 2, s. 28-29

KORDYASZ Andrzej : Wytworzenie i badanie promieniotwórczego źródła w warunkach szkolnych // Fizyka w Szkole. - 1990, nr 5, s. 8-10

KOTLORZ Leszek : Doświadczenia z laserem // Fizyka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 13-17

KUTAJCZYK Teresa, KUTAJCZYK Kazimierz : Emisja i absorpcja promieniowania : lekcja z doświadczeniami // Fizyka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 163-165

KUZAK Stanisław : Doświadczenia prowadzące do sformułowania I zasady termodynamiki // Fizyka w Szkole. - 1993, nr 1, s. 21-23

LEHMAN Ludwik : Model standardowy i proste doświadczenie myślowe // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 20-21

MARCJAN - DATA Bożena : Tor powietrzny. Doświadczenia z zadaniami // Fizyka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 217-224

MIKULSKI Kazimierz : Doświadczenia z indukcji elektromagnetycznej // Fizyka w Szkole. - 1996, nr 1, s. 45-47

MIKULSKI Kazimierz : Efekt Becquerela a elementy ekologiczne : w 160 rocznicę odkrycia // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 47-48
Schemat fotowoltaicznej komórki elektrochemicznej, w której można obserwować efekt Becquerela.

MIKULSKI Kazimierz : Kolor a temperatura // Delta. - 1994, nr 3, s. 6-7
Opis doświadczenia.

NATORF Włodzimierz : Doświadczenie i zadania // Fizyka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 19-22; nr 3, s. 144-148

NIEWIAROWSKA Zofia : Domowe zadania doświadczalne z fizyki // Fizyka w Szkole. - 1993, nr 5, s. 274-279

ORCZYK Adam : Doświadczenia z EA100 // Fizyka w Szkole. - 2006, nr 3, s. 33-34

PĘCZKOWSKI Paweł : Doświadczenia dyfrakcyjno - interferencyjne z neutronami // Fizyka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 7-14

PROSTE doświadczenia ze źródłami światła / oprac. Damian Pliszka [i in.] // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 5, s. 239-245

PRZENICZNY Zygmunt : Całkowite wewnętrzne światła odbicie a efekt Goosa - Hanchena // Fizyka w Szkole. - 1996, nr 1, s. 13-15
Opis prostego eksperymentu pokazowego.

PRZENICZNY Zygmunt : Doświadczenia z silnikami prądu stałego // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 87-91

PRZENICZNY Zygmunt : Wykorzystanie generatora akustycznego GA-1 do doświadczeń z wyładowań elektrycznych w gazach rozrzedzonych // Fizyka w Szkole. - 1991, nr 3, s. 159-161

PRZENICZNY Zygmunt : Zorza dodatnia rozwarstwiona a fale jonizacji i solitony // Fizyka w Szkole. - 1994, nr 5, s. 269-277
Pokaz eksperymentu.

STANKOWSKI Jan : Pokaz lewitacji magnesu nad nadprzewodnikiem // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 38

STRUGAŁA Ewa : Domowe zadania doświadczalne z fizyki w liceum ogólnokształcącym // Fizyka w Szkole. - 1994, nr 3, s. 166-168

SZYDŁOWSKI Henryk : Miejsce i rola doświadczeń w nauczaniu fizyki // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 51-53

TOKAR Jan : Wykorzystanie korytek instalacyjnych do doświadczeń // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 125-127

TOKAR Jan : Zestaw do doświadczeń z promieniowaniem podczerwonym // Fizyka w Szkole. - 1998, nr 2, s. 101-103

TRYKA Stanisław, TRYKA Anna : Pomiar czasu a niepewność wyznaczania niektórych złożonych wielkości fizycznych // Fizyka w Szkole. - 1995, nr 2, s. 18-24
Pokaz eksperymentu.

WROŃSKI Zdzisław : Wahadło stożkowe : eksperyment i teorie // Fizyka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 78-82

ZARUDZKI Piotr : Jak zmierzyć rezystancję za pomocą woltomierza? // Fizyka w Szkole. - 1998, nr 3, s. 171-172
Na str. 172 o wykorzystaniu drobnego sprzętu medycznego, a na str. 177 o badaniu diody półprzewodnikowej.

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.11.2008


© Biblioteka Pedagogiczna