Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EKSPERYMENT W NAUCZANIU CHEMII
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BUREWICZ Andrzej, JAGODZIŃSKI Piotr : Doświadczenia chemiczne.Cz. 1 - dla szkół podstawowych. - Warszawa : WSiP, 1997
Filia w Radomsku

BUREWICZ Andrzej, JAGODZIŃSKI Piotr : Doświadczenia chemiczne.Cz. 2 - dla szkół średnich. - Warszawa : WSiP, 1998
Filia w Radomsku

FORSTERLING Horst - Dieter, KUHN Hans : Eksperymentalna chemia fizyczna. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 1976

GROSSE Erich, WEISSMANTEL Christian : Z chemia za pan brat : eksperymenty chemiczne. - Warszawa ; Wydawnictwo "Iskry", 1975

LUCK Gisela : Nowe łatwe eksperymenty dla rodziców i dzieci. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2007

SĘKOWSKI Stefan : Efektowna chemia. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 1988
Zbiór interesujących doświadczeń chemicznych.

VANCLEAVE Janice : Chemia dla każdego dziecka : 101 ciekawych doświadczeń. - Warszawa : WSiP, 1993

WASELOWSKY Kurt : 225 doświadczeń chemicznych. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 1987

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BETTERTON E.A. : Badanie kwaśnych deszczów w praktyce szkolnej // Chemia w Szkole. - 1993, nr 5, s. 285-290

BUREWICZ Andrzej, JAGODZIŃSKI Piotr : Szkolny eksperyment chemiczny w świetle przepisów // Chemia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 46-53

BUREWICZ Andrzej, JAGODZIŃSKI Piotr, WELSKI Robert : Eksperyment chemiczny w realizacji zagadnień ochrony środowiska w liceum // Chemia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 17-24

BUREWICZ Andrzej, JAGODZIŃSKI Piotr, WELSKI Robert : Eksperymentalne przedstawienie wybranych reakcji w liceum // Chemia w Szkole. - 2002, nr 1, s. 30-33

CZAJA Małgorzata : Proste doświadczenia szkolne // Chemia w Szkole.- 2008, nr 2, s. 49-55

DOBROSZ - TEPEREK Katarzyna, DASIEWICZ Beata : Atrakcyjne doświadczenia w nauczaniu chemii // Chemia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 42-46

DOMAŃSKA Elżbieta : Efekt akustyczny doświadczenia z roztworami elektrolitów // Chemia w Szkole. - 2001, nr 2, s. 95

DOMAŃSKA Elżbieta : Substancje zastępcze w szkolnych eksperymentach chemicznych // Chemia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 38

JONG de Onno : Problemowe podejście do eksperymentu w nauczaniu chemii // Chemia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 14-21

KOTARBA Andrzej, ZAPOTOCZNY Szczepan : Kolorowe doświadczenia // Chemia w Szkole. - 1991, nr 3, s. 185-186

LANGNER Marian : Pouczający eksperyment // Chemia w Szkole. - 1991, nr 5, s. 310-311
Dotyczy powstawania wiązań semipolarnych w substancjach o charakterze jonowym.

LEHMAN Thomas, RENICH Paul, SCHMIDT Norman : Puszka aluminiowa jako źródło energii elektrycznej // Chemia w Szkole. - 1995, nr 3, s. 185-186
Dotyczy sposobu zbudowania własnego ogniwa galwanicznego.

ŁOPATA Krystyna : Doświadczalna ilustracja efektu cieplarnianego // Chemia w Szkole. - 1994, nr 1, s. 37-38

NEWTON Thomas : Badanie parametrów jaj jako eksperyment z chemii ogólnej // Chemia w Szkole. - 1992, nr 3, s. 170-171
Dotyczy eksperymentu polegającego na pomiarze masy, wymiarów i objętości jaj, a także na wyznaczeniu masy skorupki, białka i żółtka.

NIKIEL Anna, GMOCH Ryszard, SZTEJNBERG Aleksander : Zadania eksperymentalne w praktyce szkolnej // Chemia w Szkole. - 1995, nr 2, s. 100-102

OSIECKA Gabriela : Sól soli nierówna - propozycje zadań i doświadczeń // Chemia w Szkole. - 1998, nr 2, s. 87-91

PAŚKO Jan Rajmund : Doświadczalne wykazanie rodzaju wiązania występującego między atomami chloru a pozostałymi atomami w związku chemicznym // Chemia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 300-301

PIOSIK Romuald : Doświadczenie chemiczne z lotnymi i trującymi substancjami - bez wyciągu // Chemia w Szkole. - 1995, nr 3, s. 172-173

PIOSIK Romuald, KOWALIK Elżbieta : Równowagi kwasowo - zasadowe w przewodzie pokarmowym człowieka - doświadczenia modelowe // Chemia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 35-39

POWER G.P., RITCHIE I.M. : Potencjały mieszane. Doświadczalna ilustracja pojęcia ważnego dla elektrochemii praktycznej // Chemia w Szkole. - 1997, nr 2, s. 75-83

SCHIBECI Renato, CARLSEN Connie : Interesujący eksperyment uczniowski - badanie pierścieni Lieseganga // Chemia w Szkole. - 1992, nr 3, s. 142-146

STANKIEWICZ Maria, WAWRZYNIAK - KULCZYK Maria : Uczniowskie badania jakości wód // Chemia w Szkole. - 1995, nr 1, s. 55-58

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.11.2008


© Biblioteka Pedagogiczna