Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

OLGA TOKARCZUK
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Laureatka 12. Literackiej Nagrody NIKE

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANNA In w grobowcach świata / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006

BIEGUNI / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007

DOM dzienny, dom nocny / Olga Tokarczuk. - [Wyd. 2 popr.]. - Wałbrzych : Wydawnictwo "Ruta", 1999

GRA na wielu bębenkach : 19 opowiadań / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych : Wydawnictwo "Ruta", 2001
Filia w Tomaszowie Maz.

GRUPA bawi się i pracuje : Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych / oprac. Małgorzata Jachimska; red. Olga Tokarczuk. - Wałbrzych : Oficyna Wydawnicza "Unus", 1994
Filia w Radomsku

LALKA i perła. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001

OSTATNIE historie / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2004
Filia w Bełchatowie

PODRÓŻ ludzi Księgi / Olga Tokarczuk. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 1998
Filia w Tomaszowie Maz.

PRAWIEK i inne czasy / Olga Tokarczuk. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 1996

SZAFA / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005
Filia w Opocznie

TOKARCZUK Olga :  Podziemne rzeki / rozmowę przeprowadziła Gabriela Łęcka // W: Salon literacki. - Warszawa : Wydaw. W.A.B., 2000. - S. 159-167

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

TOKARCZUK Olga : Chrońmy nasze opowiadania // Polityka. - 2004, nr 5, s. 60-61
Atrakcyjność opowiadania jako krótkiej formy literackiej.

TOKARCZUK Olga : Jestem okiem i uchem / rozm. przepr. Agnieszka Wolny-Hamkało. // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 217, s. 18

TOKARCZUK Olga : Lalka Olgi : kim jest Izabela, kto to jest Wokulski : [fragm.] // Polityka. - 2001, nr 15, s. 60-62
"Lalka" Bolesława Prusa wg Olgi Tokarczuk.

TOKARCZUK Olga : Literatura dziecięca w pracy wychowawcy : Muminki - droga do dojrzałości //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 10, s. 443-449

TOKARCZUK Olga : Mogę przestać pisać / rozm. przepr. Karol Maliszewski //Odra. - 1996, nr 4, s. 77-82

TOKARCZUK Olga :  Muminki : droga ku dojrzałości (wybór) //  Guliwer. - 1994, nr 4, s. 35-38

TOKARCZUK Olga : Preteksty do snucia opowieści / rozm. przepr. Iwona Smolka // Nowe Książki. - 2004, nr 8, s. 4-7

TOKARCZUK Olga :   Tajemne porządki świata / rozm. przepr. Stanisław Bereś ; oprac. Konstancja Reklewska, S. Bereś // Odra. - 2000, nr 7/8, s. 60-65

TOKARCZUK Olga : Zmarszczki świata / rozm. przepr. Jarosław Klejnocki, Jerzy Sosnowski // Polityka. - 1999, nr 14, s. 60-61

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BERNACKI Marek, DĄBROWSKI Mirosław : Leksykon powieści polskich XX wieku. - Bielsko-Biała : Wydaw. DEBIT, 2002. - S. 472-480: Olga Tokarczuk "Prawiek i inne czasy"

BORKOWSKA Grażyna, CZERMIŃSKA Małgorzata, PHILIPS Ursula : Pisarki polskie : od średniowiecza do współczesności : przewodnik. - Gdańsk : wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2000. - S. 163-164: Olga Tokarczuk (ur. 1962)

CZAPLIŃSKI Przemysław, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2000. - S. 247-252: Kwestia rzeczywistości : mityzacje
M. in. o twórczości Olgi Tokarczuk.

KANIEWSKA Bogumiła, LEGEŻYŃSKA Anna, ŚLIWIŃSKI Piotr : Literatura polska XX wieku. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2005. - S. 144-148: W świcie mitycznego porządku. "Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk

NASIŁOWSKA Anna : Literatura okresu przejściowego 1975-1996. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - S. 174-182: Proza kobieca, proza męska
M. in. o twórczości Olgi Tokarczuk.

RYTMY prozy czyli jak czytać polską prozę współczesną / red. Teresa Marciszuk. - Warszawa : STENTOR, 2000
Tokarczuk Olga "Prawiek i inne czasy" - interpretacja.

SŁOWNIK pisarzy polskich / pod red. Arkadiusza Latuska. - Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, 2003. - S. 502: Tokarczuk Olga (ur. 1962)

STABRO Stanisław : Literatura polska 1944-2000 w zarysie. - Wyd. II przejrzane i poprawione. - Kraków : Wydaw. UJ, 2005. - S. 154-166: Proza generacji x
M. in. o twórczości Olgi Tokarczuk.

SZURCZAK Anna : Nowe lektury licealistów : propozycje metodyczne dla nauczycieli, uczniów i studentów. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2001
M. in. interpretacja "Podróż ludzi Księgi" Olgi Tokarczuk.

TOMKOWSKI Jan : Dwadzieścia lat z literaturą 1977-1996. - Warszawa : PIW, 1998. - S. 11-113: ["Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk]

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIAŁA Alina : Vermeerowski wszechświat we współczesnej literaturze polskiej. - (Pędzlem i Piórem) // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 1, s. 25-43
Analiza jak współcześni pisarze odczytywali obrazy holenderskiego malarza Vermeera (Gustaw Herling-Grudziński "Perły Vermeera", Manuela Gretkowska "Światowidz", Adam Zagajewski "Solidarność i samotność", Jarosław Klejnocki "Vermeer maluje", Olga Tokarczuk "Ostatnie historie").

BORTNOWSKI Stanisław : Jak Olga Tokarczuk czyta Lalkę Bolesława Prusa? // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 592-594
Psychologia i metafizyka w powieści według O. Tokarczuk.

BORTNOWSKI Stanisław : Wiersz Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 33-40

DOLATA-MAKUCH Ewa : Olga Tokarczuk - życie i twórczość : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 26-27

DUTKA Elżbieta : OD "Sądu ostatecznego" Memlinga do "Próby generalnej" Tokarczuk, czyli o Apokalipsie i apokalipsach na lekcjach w liceum // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 2, s. 6-16
Propozycja lekcji języka polskiego dla pierwszej klasy liceum, poruszającej temat apokalipsy, śmierci i zbawienia.

GORCZYCKA Maria : "Prawiek i inne czasy" w klasie IV LO // Forum Humanistów. - 2001, nr 3, s. 66-67

GRUDZIŃSKA Małgorzata : "Autor na żądanie - magiczna Olga" // Poradnik Bibliotekarza. - 2008 nr 6 s. 25-26
Spotkanie z Olgą Tokarczuk w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świebodzicach.

HOROWSKA Elżbieta M. : O twórczości Olgi Tokarczuk : konkurs czytelniczy // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 3, s. 30-32

KLUKOWSKI Bogdan : Olga Tokarczuk - droga do własnego stylu. - (Salon pisarzy - Bogdana Klukowskiego). - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 2, s. 25-26
Autorka współczesnych powieści i opowiadań.

KOWALSKA Justyna : "Prawiek" i "Widnokrąg" : apetyt na mit // Dialog. - 2000 nr 10 s. 96-117

ŁOPATA Andrzej : Człowiek, Bóg, czas i historia w powieści "Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 3, s. 35-42

ŁUKOSZ Jerzy : Ziemia Olgi // Twórczość. - 1999, nr 11, s. 146-147

NATONIEWSKA Ewa : Olga Tokarczuk "Prawiek i inne czasy" : propozycja metodyczna // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 1, s. 78-87

NOWAK Małgorzata : Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 59-62
"Ostatnie historie".

ORSKI Mieczysław : Mitopoetyka bytu // Odra. - 2002, nr 6, s.61-63

PAWŁOWSKI Roman : Nike dla Olgi Tokarczuk // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 234, s. 22

SARNICKA Stefania : "Naprawdę istnieją tylko osoby" : (o powieściach Olgi Tokarczuk) / Warsztaty Polonistyczne. - 1996, nr 2, s. 147-148

SIWOR Dorota : Schemat "rite de passage" a literatura - rozważania o prozie polskiej lat 90 // Ruch Literacki. - 2004, z. 6, s. [621]-634
Rite de passage - rytuał inicjacji w wybranych utworach prozy polskiej lat 90 ("Szkoła bezbożników" Wilhelma Dichtera, "Podróż ludzi Księgi" Olgi Tokarczuk, "Biały kruk" Andrzeja Stasiuka).

T.M. : Olga Tokarczuk // Nowe Książki. - 2004, nr 8, s. IV okł.

TUMIDAJEWICZ Anna : Metodyczna impresja z powodu "Lalki i perły" Olgi Tokarczuk // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 2, s. 91-92

WOLNY Maja : Dom Olgi // Polityka. - 1999, nr 44, s. 100-105

ZAWORSKA Helena : Olga i Manuela // Wprost. - 1999, nr 8, s. 110-111

 

RECENZJE

CUBER Marta : Podróżuję, więc jestem // Polityka. - 2007, nr 41, s. 104-105
Zawiera rec. książki: Bieguni / Olga Tokarczuk. - Kraków, 2007

CZYŻAK Agnieszka : Smutne historie o umieraniu // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 46-47
"Ostatnie historie".

DOM dzienny, dom nocny / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych, 1998. - Rec. Mariusz Cieślik // Polityka. -1998 nr 49 s. 51

DOM dzienny, dom nocny / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych, 1998. - Rec. Hanna Gosk // Nowe Książki. - 1999, nr 2, s. 21

DOM dzienny, dom nocny / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych, 1998. - Rec. Jerzy Korkozowicz // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 29, s. 10

DOM dzienny, dom nocny / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych, 1998. - Rec. Magda Lengren // Twórczość. - 1999, nr 11, s. 127-129

DOM dzienny, dom nocny / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych, 1998. - Rec. Joanna Orska // Odra. -1999, nr 6, s. 132-133

DOM dzienny, dom nocny / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych, 1998. - Rec. Joanna Szurek // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, [nr] 4, s. 124-128

E.E. / Olga Tokarczuk. - Warszawa, 1995. - Rec. Zbigniew Bauer // Nowe Książki. - 1996, nr 3, s. 13

E.E. / Olga Tokarczuk. - Warszawa, 1995. - Rec. Agnieszka Czachowska // Twórczość. - 1996, nr 1, s. 100-102

E.E. / Olga Tokarczuk. - Warszawa, 1995. - Rec. Grzegorz Kociuba // Akcent. - 1996, nr 3, s. 158-160

E.E. / Olga Tokarczuk. - Warszawa, 1995. - Rec. Mirosław Ratajczak // Odra. - 1996, nr 2, s. 108-109

FRANASZEK Andrzej : Wezwanie niepokoju // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 242, s. 14
Zawiera rec. książki: Bieguni / Olga Tokarczuk. - Kraków, 2007

 GRA na wielu bębenkach / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych, 2001. - Rec. Dariusz Nowacki // Polityka. - 2002, nr 5, s. 52

 GRA na wielu bębenkach / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych, 2001. - Rec. Michał Witkowski // Nowe Książki. - 2002, nr 2, s. 16-17

 GRA na wielu bębenkach : 19 opowiadań / Olga Tokarczuk. - Wałbrzych, 2001. - Rec. Magdalena Rabizo-Birek // Twórczość. - 2002, nr 9, s. 102-106

JENTYS Maria : Czysty kraj // Twórczość. -2005, nr 6, s. 79-81
Zawiera rec. książki: Ostatnie historie / Olga Tokarczuk. - Kraków, 2004

JENTYS Maria : Zmartwychwstanie bogini // Twórczość. - 2007, nr 4, s. 115-118
Zawiera rec. książki: Anna In w grobowcach świata / Olga Tokarczuk. - Kraków, 2006

KORKOZOWICZ Jerzy : Stara szafa i humor mędrca // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 32, s. 12
"Szafa".

KULA Edward : Tę wałbrzyską pisarkę czyta się z lubością // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 130-131
"Prawiek i inne czasy".

LALKA i perła / Olga Tokarczuk. - Kraków, 2001. - Rec. Hanna Gosk // Nowe Książki. - 2001, nr 9, s. 24

LEGEŻYŃSKA Anna : Młynek do kawy i inne modele kosmosu // Polonistyka. - 1998, nr 2, s. 115-117
"Prawiek i inne czasy".

MORAWIEC Arkadiusz : Na zamówienie // Nowe Książki. - 2006, nr 11, s. 36
Zawiera rec. książki: Anna In w grobowcach świata / Olga Tokarczuk. - Kraków, 2006

OSTATNIE historie / Olga Tokarczuk. - Kraków, 2004. - Rec. Agnieszka Czyżak // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 46-47

PRAWIEK i inne czasy / Olga Tokarczuk. - Warszawa, 1996. - Rec. Marcin Cieński // Odra. - 1996, nr 11, s. 116-118

PRAWIEK i inne czasy / Olga Tokarczuk. - Warszawa, 1996. - Rec. Maria Jentys // Twórczość. -1996, nr 10, s. 116-118

PRAWIEK i inne czasy / Olga Tokarczuk. - Warszawa, 1996. - Rec. Edward Kula // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 130-131

PRAWIEK i inne czasy / Olga Tokarczuk. - Warszawa, 1996. - Rec. Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1998, nr 2, s. 115-117

PRAWIEK i inne czasy / Olga Tokarczuk. - Warszawa, 1996. - Rec. Mieczysław Orski // Nowe Książki. - 1996, nr 8, s. 46-47

PRAWIEK i inne czasy / Olga Tokarczuk. - Warszawa, 1996. - Rec. Anna Tatarkiewicz // Polityka. - 1996, nr 28, s. 48

SOBOLEWSKA Justyna : Potrzeba bogini // Przekrój. - 2006, nr 36, s. 64
Zawiera rec. książki: Anna In w grobowcach świata / Olga Tokarczuk. - Kraków, 2006

SZAFA / Olga Tokarczuk. - Lublin, 1997. - Rec. Mariusz Cieślik // Polityka. - 1998, nr 18, s. 64

SZAFA / Olga Tokarczuk. - Lublin, 1997. - Rec. Magdalena Rabizo-Birek // Twórczość. - 1998, nr 7, s. 112-115

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 08.10.2008


© Biblioteka Pedagogiczna