Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADURA-MADEJ Wanda : Kryzysy i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , cop. 2004. - S. 474-489

BADURA-MADEJ Wanda, DOBRZAŃSKA-MESTERHAZY Agnieszka : Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000
Publikacja zawiera rozdziały: Definicja i rodzaje przemocy; Zagadnienia diagnostyczne w leczeniu ofiar przemocy; Interwencja kryzysowa wobec kobiet - ofiar przemocy w rodzinie; Psychoterapia ofiar przemocy w rodzinie; Kontrowersje wobec terapii rodzin w sytuacji przemocy; Problematyka leczenia sprawców przemocy w rodzinie; Dzieci jako świadkowie przemocy w rodzinie; Przemoc wobec osób starszych; Przemoc w rodzinie a zaburzenia psychiczne sprawcy; Alkohol a przemoc w rodzinie.

GREENSTONE James L., LEVITON Sharon C. : Interwencja kryzysowa / przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : GWP, 2004
Filia w Bełchatowie (pozycja dostępna w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych)

INTERWENCJA wobec osoby uzależnionej / oprac. Wanda Sztander. - Wyd. 3 popr. (dodruk). - Warszawa : Inst. Psych. Zdrowia i Trzeźwości, 1999
Publikacja zawiera rozdziały: Działanie, które musi przyjść z zewnątrz; Co móimy na sesji interwencyjnej; Ostatnie zalecenia.

JABŁOŃSKI Ryszard : Reaching Young Europe - profilaktyczny program zapobiegania zachowaniom autodestrukcyjnym // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 293-302

JAMES Beverly : Leczenie dzieci po urazach psychicznych : nowe spojrzenie i twórcze metody działania. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003
Praca zawiera rozdziały: Uraz psychiczny; Aspekty terapii; Stany warunkowane urazem psychicznym i planowanie ich leczenia; Ocena stanu dziecka i planowania terapii; Podstawowy proces leczenia; Zaznajomienie dziecka z terapią; Poczucie winy; Poczucie bezsilności; Zachowania destrukcyjne; Integralność ciała; Dziecko z zaburzeniami dysocjacyjnymi; Zaburzenia relacji przywiązania; Rehabilitacja społeczna; Integrowanie traumatycznych przeżyć; Zakończenie terapii i pozostawienie otwartych drzwi; Interwencja kryzysowa podczas wielkich katastrof. Książka zawiera dodatki: karty pracy, ważne adresy, wskazówki dotyczące nadzoru nad kontaktem dziecka, listę zachowań pomocną w identyfikacji zaburzeń osobowości wielorakiej u dzieci i młodzieży.

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 619-676: Kryzys w szkołach
Omówiono m. in. kompleksowy model interwencji i zapobiegania działalności gangów - SARA.

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 251-288: Kryzys zagrożenia życia
Strategie interwencji.

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 677-720: Kryzysy związane z porwaniem zakładników

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 289-349: Napaść seksualna

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 57-115: Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
Modele, ocena i działanie w interwencji kryzysowej. Wysłuchiwanie klienta.

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 117-174: Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys
M. in. o dyżurnym telefonie kryzysowym. Postępowanie z klientem anonimowym oraz nieanonimowym.

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 721-763: Pracownicy służb społecznych w kryzysie : wypalenie

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 569-618: Przemoc na terenie instytucji

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 351-421: Przemoc ze strony partnera
Przemoc w okresie przedmałżeńskim i małżeńskim. Przemoc w środowiskach gejów i lesbijek. Leczenie sprawców przemocy.

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 423-511: Strata osobista : żałoba i smutek po stracie

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 767-804: Uzależnienie od substancji chemicznych : kryzys nałogu

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 25-56: Zbiór pojęć interwencji kryzysowej
Charakterystyka kryzysu. Stany transkryzysowe. Teorie kryzysu i interwencji kryzysowej. Teoria ekosystemowi. Modele interwencji kryzysowej. Elektryczna teoria interwencji kryzysowej. Cechy charakterystyczne prowadzące interwencję kryzysową. Interwencja kryzysowa z perspektywy wielokulturowości.

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 767-804: Zejść z kozetki i wyjść na ulicę
Modele interwencji kryzysowej. Nowe trendy w interwencji kryzysowej. Policja a interwencja kryzysowa. Program Zespołu Interwencji Kryzysowej (CIT), Program Ośrodka Rozwiązywania Problemów Rodzinnych (FIC).

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006. - S. 175-250: Zespół stresu pourazowego

JUSZCZAK Barbara : Ośrodek interwencji kryzysowej // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydaw. UO, 2005. - S. 177-189

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 61-74: Samobójstwa dzieci i młodzieży
Interwencja kryzysowa podejmowana w stosunku do potencjalnych samobójców, osób po próbie samobójczej, rodzin, w których ktoś podjął próbę samobójczą.

KUBACKA-JASIECKA Dorota : Interwencja kryzysowa // W: Psychologia kliniczna. T. 2 / red. nauk. Helena Sęk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - S. 244-272

KUBACKA-JASIECKA Dorota : Interwencja kryzysowa z perspektywy psychosocjokulturowego paradygmatu kryzysu // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 146-175

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 110-118: Ból po stracie
Pomoc osobie będącej w żałobie.

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 66-67: Działanie w interwencji kryzysowej

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 63-65: Komunikowanie autentyczności
Postawa osoby prowadzącej interwencję kryzysową.

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 68-72: Kryzys zagrożenia życia
Główne cechy charakterystyczne dla osób, które targnęły się na życie. Mity o samobójstwie. Czynniki ryzyka i sygnały mogące pomóc w ocenie zagrożenia samobójstwem.

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 77-88: Kryzys związany z porwaniem zakładników
Zaburzenia umysłowe i zachowania porywaczy. Etapy i dynamika rozwoju sytuacji zakładników.

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 15-16: Modele interwencji kryzysowej

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 58-59: Ocena natężenia kryzysu

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 60-62: Ocena potencjału zagrożenia samobójstwem

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 46-49: Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
Cele i etapy prowadzenia interwencji kryzysowej.

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 73-76: Poradnictwo dla klientów o skłonnościach samobójczych

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 89-91: Pracownicy prowadzący interwencję kryzysową w roli konsultanta

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 103-109: Przemoc domowa
Etapy pomocy ofiarom przemocy (kobietom maltretowanym).

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 26-27: Psychologiczne działania profilaktyczne
Fazy reakcji ofiar na katastrofę. Zachowanie osób poszkodowanych. Działania profilaktyczne związane z przygotowaniem ludzi do wydarzeń mających charakter kataklizmu.

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 101-102: Strategie interwencji prowadzonych wśród dorosłych

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 97-100: Strategie interwencji prowadzonych wśród dzieci
Terapia zabawą dzieci molestowanych seksualnie.

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 11-14: Teorie kryzysu i interwencji kryzysowej
Teorie: Lindemanna, Caplana, psychoanalityczna, systemów, adaptacyjna, interpersonalna, chaosu i złożoności, ekosystemowa.

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 50-57: Udzielanie pomocy przez dyżurny telefon kryzysowy

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 41-45: Wsparcie społeczne

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 33-36: Zapobieganie psychologicznym skutkom katastrof
Formy pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej. Rodzaje wsparcia społecznego. Zapobieganie psychicznym skutkom katastrof u osób biorących udział w akcji ratowniczej.

MATYJAS Bożena : Pomoc i wsparcie rodziny w sytuacji kryzysu // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 149-157

NASIŁOWSKA-BARUD Alicja : Choroba jak kryzys psychologiczny // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 17-27

OD systemu terapeutycznego do interwencji / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006

PASSOWICZ Piotr : Rola dramy w kształtowaniu modelowej postawy wobec ofiar gwałtu // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 230-250

PASSOWICZ Piotr, WYSOCKA-PLECZYK Małgorzata : Nierówności społeczne a społeczno-kulturowe podłoże kryzysów w ujęciu interwencji kryzysowej opartej na modelu Lee Ann Hoff // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : ETETEIA, 2007. - S. 521-532

RZESOŚ Karolina : Interwencja w kryzysie - z doświadczeń ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy // W: Od systemu terapeutycznego do interwencji / red. Łukasz Kaczmarek i in. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2006. - S. 163-183

SIKORSKI Wiesław : Praktyczne wskazania do diagnozy i interwencji kryzysowej w przypadku osób po doznanym urazie // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 176-193

SŁOWIK Piotr : Rola psychologicznej interwencji w kryzysie wywołanym przez chorobę somatyczną i hospitalizację // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 194-214

STACH Ryszard, STACH-BOREJKO Anna : Strategie kognitywno-behawioralne interwencji psychologicznej w kryzysach // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 251-263

THUROW Regina : Interwencja kryzysowa w Polsce : rozwiązania instytucjonalne // W: Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : "Akapit", cop. 2005. - S. 321-332
Filia w Radomsku (pozycja dostępna w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych)

WCZESNE interwencje : kto, gdzie i jak to ma robić? Dyskusja. Cz. II // W: Młodzież z grup ryzyka. Perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. - Warszawa : PARPA, 2003. - S. 64-71
Dyskusja problemowa na spotkaniu naukowym.

WOŹNIAK Urszula : Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej w kontekście problematyki bezrobocia // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - S. 215-229

ZABURZENIA rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / red. nauk Dorota Iwaniec, Jerzy Szmagalski. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2002

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BADURA-MADEJ Wanda, DOBRZYŃSKA-MESTERHAZY Agnieszka : Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia. - Kraków, 2000. - Rec.: Marta Galos // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 63-64

BADURA-MADEJ Wanda, HENNEL-BRZOZOWSKA Agnieszka : Interwencja kryzysowa i psychoterapia w przypadku traumatycznej żałoby po śmierci dziecka wskutek zabójstwa // Psychoterapia. - 1999, nr 3, s. 35-46

DZIUBIŃSKI Jerzy : Projekt interwencji kryzysowej w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 27-29

KAŁKA Izabela : Małe kroki - duży sukces ? // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 5-7
Artykuł zawiera analizę przypadku kobiety dotkniętej przemocą domową.

KŁOS Anna : Interwencja w sytuacjach kryzysowych // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 2, s. [57]-75
Charakterystyka zjawiska przemocy. Zachowania potwierdzające występowanie przemocy domowej. Rodzaje i formy przemocy w rodzinie stosowane najczęściej wobec dzieci. Przyczyny stosowania przemocy. Interwencja w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

KRZYWICKA Liliana : Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie - z doświadczeń pracy interwencyjnej środka Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 21-24
Cele i działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie.

KRZYWICKA Liliana : Praca interwencyjna i psychologiczna z rodziną z problemem przemocy domowej // Świat Problemów. - 2006 nr 2, s. 13-16
Praktyka pracy interwencyjnej i psychologicznej z rodziną z problemem przemocy domowej przedstawiona w oparciu o doświadczenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach.

MILCZANOWSKA Renata : Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej Problemy // Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 4, s. 40-41

PAJĘCKI Sylwester, MUCHA Anna : Pomoc dziecku i rodzinie w Wałbrzyskiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 36-40
Specyfika problemów społecznych powiatu wałbrzyskiego i ich rozwiązywanie przez służby społeczne wspomagające rodziny. Fragment wystąpienia przedstawionego w czasie konferencji w maju 2007 r. w Waplewie.

PISARSKA Agnieszka, JAKUBOWSKA Luiza : Uczniowie wobec procedur interwencyjnych. - Bibliogr. // Remedium. - 2004, nr 5, s. 1-3

PORZAK Robert : Typy interwencji - interwencja wychowawcza // Remedium. - 2004, nr 7-8, s. 6-7
Typologia interwencji. Interwencja wychowawcza: odbiorcy interwencji, czas podjęcia oraz trwania interwencji, kompetencje osób prowadzących interwencje.

PRZEWONIK Mirosaw, KLOC Ewa : Zadania wojewody w przeciwdziałaniu przemocy domowej // Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s. 63-82

SARZAŁA Krzysztof : Babie lato i interwencja kryzysowa // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 32-33

SARZAŁA Krzysztof : Bez fajerwerków // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 3-4
Artykuł omawia różne aspekty sukcesu będącego wynikiem interwencji kryzysowej.

SARZAŁA Krzysztof : Czym jest interwencja kryzysowa... // Świat Problemów. - 2008, nr 5, s. 9-12
Kryzys psychologiczny (emocjonalny) i interwencja kryzysowa.

SARZAŁA Krzysztof : Narodziny interwencji kryzysowej // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 8-10
Definicje pojęć : interwencja i kryzys. Historia interwencji kryzysowej. Przemoc w rodzinie.

WOJCIESZEK Krzysztof : Moje interwencje kryzysowe // Świat Problemów. - 2008, nr 5, s. 4-6
Numer poświęcony interwencji kryzysowej, będącej uzupełnieniem leczenia uzależnienia od alkoholu.

ZWIERZCHOWSKI Dariusz : Interwencja w chorobie alkoholowej // Świat Problemów. - 2008, nr 5, s. 7-8
Interwencja kryzysowa wobec osób uzależnionych od alkoholu.

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.10.2008


© Biblioteka Pedagogiczna