Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

OPEN ACCESS
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena : OPEN ACCESS i biblioteki. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 7/8, s. 7-12

KLEIBER Anna : Repozytoria i Open Acess, czyli swobodny dostęp do wiedzy // Bibliotekarz. - 2007, nr 9, s. 2-6

SZCZEPAŃSKA Barbara : Sprawozdanie z IV konferencji EBIB nt. "Internet w bibliotekach : Open Access" // Bibliotekarz. - 2008, [nr] 4, s. 24-26

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

AYDIN Cengiz : Działania na rzecz OA w Turcji // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/cengiz.php

BANACH Maciej : "Open Access" czy "Pay for Preview" // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/banach.php

BJORNSHAUGE Lars : DOAJ - czasopisma otwarte // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/lars.php

ERIKSSON Jorgen : Tworzenie archiwum instytucji - kwestie techniczne i organizacyjne // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/eriksson.php

GOŁKIEWICZ Piotr : Jak najlepiej zaspokoić potrzeby naukowców - punkt widzenia wydawnictwa Elsevier na nowe modele udostępniania publikacji // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/golkiewicz.php

HIELMCRONE VON, Harald : Krytyczne uwagi o Open Access bibliotekarzy // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 6. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2008/97/a.php?hielmcrone

LEWANDOWSKA Agnieszka, MAZUREK Cezary, WERLA Marcin : Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER - Dostęp do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/lewandowska_mazurek_werla.php

MACIEJEWSKA Łucja, MOSKWA Krzysztof, URBAŃCZYK Barbara : Czasopisma naukowe Open Access - model otwartego dostępu do wiedzy // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/maciejewska_moskwa_urbanczyk.php

NAHOTKO Marek : Open Access - zagrożenia i szanse dla bibliotekarzy // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 6. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2008/97/a.php?nahotko

NAHOTKO Marek : Wpływ Open Access na poziom cytowań publikacji // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/nahotko.php

NAHOTKO Marek : Zalety i wady Open Access - mity rzeczywistość // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 6. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2008/97/a.php?nahotko2

NAJSAREK Paweł : Terminologia Open Access - o czym warto wiedzieć? // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 3. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/
73/najsarek.php

NIEZGÓDKA Marek : Projekt DIR jako przykład praktycznej realizacji idei Open Access // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/niezgodka.php

PILOTAŻ Komisji Europejskiej dla Open Access / oprac. Bożena Bednarek-Michalska // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 6. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2008/97/a.php?michalska

POYNDER Richard : Open Access - dyskusja o kosztach // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 6. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2008/97/a.php?poynder2

POYNDER Richard : Open Access : pożegnanie recenzowania? // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 6. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2008/97/a.php?poynder

PROSSER David : Open Access w Europie: polityka i praktyka // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/prosser.php

PRZYŁUSKA Jolanta, RADOMSKA Anna, KŁOSIŃSKI Rafał : Budowanie repozytorium dziedzinowego - doświadczenia Biblioteki Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Biblioteki Politechniki Łódzkiej // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/przyluska_radomska_klosinski.php

SEQUEIROS Paula, ROBBIO de Antonella : Ogólnodostępne archiwa a informacja naukowa i biblioteczna - doświadczenia globalne // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/de_robbio.php

SZCZEPAŃSKA Barbara : Prawne aspekty publikowanie obiektów cyfrowych w modelu Open Access globalne // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/szczepanska.php

TARNOWSKI Alek : Otwarty model licencjonowania Creative Commons // W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku [Dokument elektroniczny].  - (EBIB Materiały konferencyjne nr 18).  - Tryb dostępu : http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/tarkowski.php

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.10.2008


© Biblioteka Pedagogiczna