Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

RODZINY ZASTĘPCZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADORA Sylwia : Uczucia i profesjonalizm: o formach opieki zastępczej. - Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 1998

ELEMENTARNE pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : Żak, 1999, - S. 242 - 243: Rodziny zastępcze

RÓŻAŃSKA Elżbieta, TYNELSKI Aleksander : Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem. - Kielce : WSP, 1981

SAFIAN Marek : Instytucja rodzin zastępczych problemy prawno-organizacyjne. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1982

SAFIAN Marek : Osamotnione dzieci: rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1983

ZAGROŻONE dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki / red. Maria Kolankiewicz. - Warszawa : WSiP, 1998. - S. 259 - 288 : Rodziny zastępcze

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKI Marek : Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 9-16

ANDRZEJEWSKI Marek : Kontakty dziecka z rodziny zastępczej z rodzicami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 8-15

ANDRZEJEWSKI Marek : O rodzinach zastępczych polemicznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 29-32

ANDRZEJEWSKI Marek : Prawo dziecka do pieczy zastępczej a prawo do życia w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 4, s. 6-11

ANDRZEJEWSKI Marek : PROBLEMATYKA prawna pieczy nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub placówce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 2, s. 22-29

ANDRZEJEWSKI Marek : Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze jako instytucje pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 11-18

ANTONOWICZ Maria : Motywacja założenia rodziny zastępczej (w środowisku wrocławskim) // Problemy Rodziny . - 1979, nr 5, s. 36-43

BADORA Sylwia, GOŁĘBIOWSKI Ryszard : O reformie rodzin zastępczych krytycznie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 18-22

BARANKIEWICZ Zdzisława : Analiza krytyczna koncepcji reformy systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem // Wychowanie Na Co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 25-29

BURCHARDT Małgorzata : Droga małego dziecka do rodziny zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s. 24-29

CUDAK Henryk : O rodzinach zastępczych w Polsce prawie wszystko // Problemy Rodziny. - 1994, nr 4, s. 25-31

DUDA Marian, HARĘZGA Marta : Edukacja dla zastępczego rodzicielstwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 15-16

FIRLIT Grażyna : Instytucja rodziny zastępczej // Problemy Rodziny. - 1979, nr 5, s. 30-35

FUDAŁA Tadeusz : GUS o placówkach opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 36

GANCARZ Elżbieta : Funkcjonowanie rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 4, s. 41-44

GŁOWACKA Barbara : Zastępcze formy wychowania rodzinnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 8, s. 17-21

GŁOWACKA Barbara, SMOLIŃSKA Wanda : Rodziny zastępcze - pytania i odpowiedzi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 7, s. 9-10

GRUCA-MIĄSIK Urszula : Rodzina zastępcza jako instytucja wspomagająca w środowisku lokalnym // Kwartalnik Edukacyjny. - 1999, nr 1-2, s. 127-137

JAMROŻEK Maria : Praca nauczycieli - opiekunów rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1985, nr 4/5, s. 173-176

JAMROŻEK Mirosław : Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze (diagnoza, propozycje modyfikacji oraz wariantów zastosowań) // Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. - 1994, t. 9, s. 117-127

JAŚKIEWICZ-WYRĘBSKA Iwona : Sytuacja społeczno-rodzinna dzieci z rodzin zastępczych // Auxilium Sociale : Wsparcie Społeczne. - 1998, nr 2, s. 129-138

JAŚKIEWICZ-WYRĘBSKA Iwona : Wychowanie dziecka w rodzinach zastępczych // Problemy Rodziny. - 1998, nr 3, s. 29-32

KELM Albin : Ocena funkcjonowania rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 3, s. 109-115

KLATKA Teresa, POSTRZEDNIK Teresa : Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, s. 14

KLOMINEK Wanda : IFCO - Międzynarodowa Organizacja Opieki Zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, s. 31-34

KOREPTA Edyta : Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze // Chowanna. - 1981, z. 4, s. 396-404

ŁABĄDŹ Andrzej : Dom dziecka jako ... ośrodek rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 6, s. 18-19

ŁABĄDŹ Andrzej : Ośrodek Rodzin Zastępczych "Szansa" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 25-27

ŁUCZAK Ewa : Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 15-18

ŁUCZAK Ewa : Środowisko wychowawcze rodzin zastępczych // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 1994, nr 1, s. 13-18

MALICKA Ewa : Problemy wychowawcze w rodzinach zastępczych // Przyjaciel Dziecka. - 1980, nr 12, s. 9-10

MERKER Dorota : Stereotypy w ocenie kandydatów na rodziców adopcyjnych // Problemy Rodziny. - 2000, nr 4, s. 17-20

OLSZEWSKI Andrzej : Rozprawa o szanowaniu rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 4, s. 44-46

PASSINI Barbara : Nowe rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 18-21

PASSINI Barbara : Prorodzinny system opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 3, s. 14-18

POKÓJ Maria : Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 17-21

POLKOWSKI Tomasz : PRIDE - program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 47-52

POLKOWSKI Tomasz : Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 2, s. 31-36

POLKOWSKI Tomasz : Przyszłość rodzinnej opieki zastępczej w Polsce // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2000, nr 4, s. 15-18

POLKOWSKI Tomasz : Rodziny zastępcze - alternatywa dla domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 10-13

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie rodzin zastępczych (z komentarzem) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 4, s. 29-44

SAJKOWSKA Marzena, ŁUCZAK Ewa : Wychowankowie rodzin zastępczych - ich poprzednie i obecne środowisko wychowawcze // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 1994, nr 1, s. 8-1

SIEJDA Agnieszka, BĄKAŁA Marta : Historia polskich rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 8, s. 37-41

SKOCZYŃSKA-PUCHAŁA Maria : Rodzina zastępcza a opieka prawna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 17-21

SOCHA Ryszard : Wróżenie z przepisów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 6-9

STELMASZUK Zofia Waleria : Dziecko w rodzinie zastępczej // Praca Socjalna. - 2000, nr 3, s. 83-105

STELMASZUK Zofia Waleria : Kodeks etyczny rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 8, s. 21-25

WIECHA Danuta : Grupowe przygotowanie rodzin zastępczych : pakiet szkoleniowy "rodzina" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 4, s. 51-54

 

Oprac. Daria Gajda
na podstawie zbiorów BPP
w Bełchatowie
Aktualizacja: 01.07.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna