Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

WYKORZYSTANIE INTERNETU PRZY POSZUKIWANIU PRACY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

CZUBAJ  Mariusz : Homo internetus, czyli jak sieć pochłonęła człowieka //  Polityka. - 2005, nr 37, s. 4-10

DRACHAL Halina : Szansa na etat // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 32, s. 6-7
Interaktywne sposoby szukania pracy przez nauczycieli.

KOZŁOWSKA Melania : Pozyskiwanie pracy przez Internet //  Edukacja i Dialog. - 2003, nr 2, s. 36-41

KUSTOSZ Halina : Internet telepraca - nowe perspektywy ekonomiczne dla kobiet oraz sektora MSP // W: Pedagogika @ środki informatyczne i media / Tanaś Maciej. - Warszawa ; Kraków : "Impuls", 2004. - S. 197-204

POLAŃSKA-SIŁA Barbara : Internet - narzędzie na europejskim rynku pracy // Służba Pracownicza. - 2006, [nr] 8, s. 15-19
Portale internetowe wspomagające poszukiwanie pracy. Europejski Portal Mobilności Zawodowej. Polski Portal EURES i in.

STRZELCZAK Joanna : Internetowe pośrednictwo pracy i zbiorowość jego użytkowników w Polsce. - Bibliogr. // Studia Socjologiczne. - 2007, nr 3, s. 59-84
Przedmiotem artykułu są nowe metody poszukiwania zatrudnienia bazujące na wykorzystaniu Internetu. Zaprezentowano najważniejsze dostępne obecnie metody poszukiwania zatrudnienia przy użyciu sieci WWW oraz specyficzne dla nich wady i zalety. Scharakteryzowano zbiorowość polskich użytkowników internetowego pośrednictwa pracy.

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

KIEWILICZ Robert : Platforma chce urządzić pośredniaki w Internecie // W: Polska. Dziennik Bałtycki [Dokument elektroniczny]. - 2007. - Tryb dostępu: http://gdansk.naszemiasto.pl/
wydarzenia/800684.html

LATEK Katarzyna : Sieciowy pośredniak // W: Wprost [Dokument elektroniczny]. - 2001. - Tryb dostępu: http://www.wprost.pl/ar/?O=11459&C=57

POŚREDNIAK zadzwoni z ofertą i napisze na Gadu-Gadu . - [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,58480,4775995.html

POŚREDNIAKI stawiają na e-pracę. - [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://finanse.interia.pl/wiadomosc-dnia/news/posredniaki-stawiaja-na-e-prace,1010180,1843

WOJTOKOWIAK Wioletta : Szukaj pracy w Internecie // W: Echo Dnia [Dokument elektroniczny]. - 2007. - Tryb dostępu: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071127/
POWIAT0304/71126167

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.10.2008


© Biblioteka Pedagogiczna