Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

STYMULOWANIE RÓZNORODNYCH FORM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ UCZNIA
 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKTYWNOŚĆ fizyczna potrzebą twórczego życia : monografia / red. Janusz Czerwiński. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2004

BIERMANN Ingrid : Kot zdejmuje buty : propozycje zabaw wspierających spokój i koncentrację / [przekł. z niem. Edyta Panek]. - Kielce : "Jedność", cop. 2004

BOGDANOWICZ Marta, KASICA Alicja : Ruch Rozwijający dla wszystkich : efektywność metody Weroniki Sherborne. - Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2003

BOGDANOWICZ Marta, OKRZESIK Dariusz : Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne . - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005

BROICH Josef : Zabawy na świeżym powietrzu / [przekł. z jęz. niem. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : "Jedność", 1999

FLEMMING Irene : Gry i zabawy na wycieczkę szkolną / przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2001

GRABOWSKI HENRYK : Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. - Kraków : "Impuls", 2000

JEZIERSKI Ryszard, RYBICKA Anna : Gimnastyka : teoria i metodyka. - Wyd. 7. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

KARÁSKOVÁ Ilasta : Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych / przekł. Andrzej Urban. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

KARÁSKOVÁ, Ilasta : Ćwiczymy w domu : ja i moje niepełnosprawne dziecko / przekł. Andrzej Urban. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

MAKOWSKI KRZYSZTOF, SAKŁAK Wojciech : Zabawy na stoku czyli Jak uczyć dzieci jeździć na nartach. - Gdańsk : "Harmonia"

MOOR Julia : Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym / przeł. Renata Van De Logt. - Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo "mała litera" : Wydawnictwo "Cyklady", 2006. - S. 103-116 : Gry i zabawy ruchowe ; S. 117-134 : Zabawy na świeżym powietrzu

NOGA Ewa, WASILAK Anna : Stare i nowe zabawy podwórkowe. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo KLANZA, 2003

OSIŃSKI WIESŁAW : Zarys teorii wychowania fizycznego . - Wyd. 2 uzup. - Poznań : AWF, 2002
Filia w Radomsku

OSTROWSKI Andrzej : Zabawy i rekreacja w wodzie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

OWCZAREK Sławomir : Gimnastyka przedszkolaka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

PODOLSKA Beatrix : Rytmika dla dzieci. - Kraków : "Impuls", 2008

SIENIEK Czesław : Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasach I-III : szkoła podstawowa. Cz. 1 / Czesław Sieniek. - Wyd. 2 uzup.. - Starachowice : "Helvetica", 1999. - 231, [2] s. : il. ; 21 cm

SIENIEK Czesław : Sporty całego życia : metodyka nauczania - badminton, ringo, pływanie, ćwiczenia i gry terenowe, gimnastyka artystyczna, tenis stołowy, tenis ziemny : poradnik metodyczny - wychowanie fizyczne. Cz. 2. - Starachowice : Pracowania Wydaw. "Helvetica", [2005].

SIWIŃSKI Wiesław : Pedagogika kultury fizycznej w zarysie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. - Wyd. 2 uzup. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000.

SPORTY walki w edukacji dzieci i młodzieży : perspektywa metodyczna / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Tadeusz Jasiński, Roman Maciej Kalina ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : Wydawnictwo Naukowe NOVUM, 2002

STADNICKA Janina : Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

STAWCZYK Zdobysław : Gry i zabawy lekkoatletyczne : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego i sportu. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998. - (Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ISSN 0137-9755 ; 88)

STRUGAREK Jan : Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006

TANIEC w edukacji dzieci i młodzieży : podręcznik dla nauczycieli / red. nauk. Bożena Siedlecka, Wojciech Biliński ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2003

WILMES-MIELENHAUSEN, Brigitte : Kiedy myszki skaczą żwawo : propozycje zabaw ruchowych / [tłum. Agnieszka Kalińska]. - Kielce : "Jedność" ; Briesgau : "Herder", cop. 2007

WYCHOWANIE fizyczne : sport dzieci i młodzieży / red. A. Michalski, M. Napierała, M. Zasada. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.

ZIMMER Renate : Dzieci potrzebują wiary w siebie : zabawy ruchowe, które czynią mądrymi i silnymi. - Kielce : "Jedność", cop. 2007

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄK Robert : Aktywność ruchowa a nieprzystosowanie społeczne. - Bibliogr. // Lider. - 2004, nr 4, s. 11-12
Rola sportu w procesie socjalizacji.

BĄK Robert : Diagnozowanie stanu sprawności fizycznej uczniów klas I-III jako przeciwdziałanie regresji rozwoju dziecka // Lider. - 2006, nr 11, s. 5-8

BĄK Robert : Rola współczesnego wychowania fizycznego w kształtowaniu zdrowia : (na podstawie badań wytrzymałości za pomocą testu Coopera uczniów SP nr 8 w Słupsku) // Lider. - 2005, nr 12, s. 9-13

BIELSKI Janusz : Metody oddziaływania wychowawczego w edukacji fizycznej // Lider. - 2005, nr 5, s. 3-5

BIELSKI Janusz : Od czego zależy skuteczność pracy nauczyciela wychowania fizycznego // Lider. - 2007, nr 3, s. 21-23

BIENEK Dariusz : Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s. 37-40

BIEŃKOWSKA Jolanta : Nowoczesne wychowanie fizyczne - teoria i praktyka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 40-41

BRONIKOWSKI Michał : Wpływ sportu na poziom percepcji wartości społeczno-moralnych 12-16-letniej młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 9/10, s. 17-20

CENDROWSKI Zbigniew : Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży : stan faktyczny, obiektywne potrzeby, system uczestnictwa. Szczególna rola sportu jako systemu rywalizacji i współzawodnictwa // Lider. - 2002, nr 11, s. 3-6

CHODOROWSKA Ilona : Aktywność ruchowa - wpływ na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 2, s. 49-50

CUKROWSKI Grzegorz : Wpływ dalekowschodnich sztuk walki na wygaszenie agresji u uczniów szkół gimnazjalnych // Lider. - 2003, nr 3, s. 24-26

DĄBROWSKI Andrzej : Pozaszkolna aktywność ruchowa dzieci i młodzieży. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1994, nr 5, s. 211-214

DEMUTH Anna : Aktywność fizyczna dziewcząt ze szkół publicznych i niepublicznych. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2006, z. 3, s. 141-145

DĘBICKI Dariusz : Szkolne wychowanie fizyczne w przemianach edukacyjnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 11, s. 21-23
Cele wychowania fizycznego, m.in. uświadamianie i propagowanie aktywności fizycznej przez nauczycieli, kształtowanie osobowości ucznia dbającego o zdrowy i higieniczny styl życia.

DĘBICKI Dariusz : Świadomość i działanie nauczyciela w propagowaniu zdrowego stylu życia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s. 14-16

DOLATA Anna : Rola i znaczenie sportu w psychofizycznym rozwoju dzieci z rodzin patologicznych // Lider. - 2003, nr 7/8, s. 17-18

DRABIK Józef : Krótko o znaczeniu aktywności fizycznej, dłużej o przyczynach jej braku // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s. 11-12

DRABIK Józef : "Strategia rozwoju sportu" szansą na rozpowszechnienie aktywności fizycznej (?). - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 1/2, s. 31-32
Dokument "Strategia rozwoju sportu do 2012 roku" przyjęty przez rząd III RP w 2003 roku.

DZIUBIŃSKI Zbigniew : Sport w kształtowaniu dojrzałej osobowości // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s. 6-8

DZWOLAK Jacek : Odczucie zaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci klas trzecich szkoły podstawowej w środowisku wiejskim // Lider. - 2006, nr 2, s. 5-6

GACEK Maria : Aktywność fizyczna w stylu życia dzieci w wieku 10-13 lat w środowisku małomiejskim. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 3/4, s. 16-18
Wyniki badań ankietowych dotyczących struktury czasu wolnego dzieci.

GACEK Maria : Postrzeganie przez nauczycieli wychowania fizycznego własnej roli w edukacji zdrowotnej młodzieży szkolnej // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 5/6, s. 17-19

GIGIEL Grzegorz : Nauczyciel wychowania fizycznego - promujący zdrowie // Lider. - 2004, nr 9, s. 12-13

GIZA Maria : Stymulacyjny wpływ muzyki na aktywność ruchową człowieka // Kultura Fizyczna. - 1995, nr 3/4, s. 20-25

GÓRCZYŃSKA Marianna, SZIK Sławomir : Aktywność ruchowa dzieci niedowidzących // Przegląd Edukacyjny. - 1996, nr 2, s. 12-13
Wpływ aktywności ruchowej na kształtowanie się symetrii i asymetrii ciała.

GRABARA Małgorzata : Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna w reformie edukacji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 1, s. 31-35

GRABOWSKA Grażyna : Wykorzystanie refleksoterapii w procesie wychowania fizycznego // Lider. - 2003, nr 5, s. 20-24

GRABOWSKI Henryk : Dlaczego w procesie fizycznej edukacji trzeba ćwiczyć i wychowywać // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 4, s. 4-6

GRABOWSKI Henryk : O uwarunkowaniach, mechanizmach i skutkach fizycznego kształcenia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 5, s. 4-7
Biologiczne i kulturowe uwarunkowania aktywności fizycznej, kształtowanie motoryczności jako cel fizycznego kształcenia, usprawnianie organizmu, nauczanie ruchu (fragment książki "Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym")

GRACZ Jacek, BRONIKOWSKI Michał, WALCZAK Małgorzata : Rekreacja - kreacja - ekscytacja, czyli w poszukiwaniu psychospołecznego sensu aktywności rekreacyjnej. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 3/4, s. 16-19

GRUDZIEŃ Marcin : Różne formy stretchingu na lekcjach wf jako element profilaktyki w powstawaniu czynnościowych zaburzeń mięśniowych i wad postawy ciała // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 12, s. 9-13

GWIZDEK Bożena : Rola nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji systemowych oddziaływań profilaktycznych // Remedium. - 2004, nr 12, s. 10-11

INEROWICZ Piotr : Turystyka weekendowa jako forma rozwijająca aktywność ruchową // Lider. - 2000, nr 11, s. 15-17

JABŁOŃSKA Bożena : Ruch na zły humor // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 5, s. 58-60
Przykłady ćwiczeń świetlicowych dla klas I-III.

JANKOWSKA Kamila : Rola nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu osobowości ucznia // Lider. - 2001, nr 7/8, s. 24

JAROSZEWICZ Renata, CIURA Joanna : Scenariusz imprezy "Dziś Dzień Ziemi świętujemy - zdrowe życie promujemy" // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s. 25-29

JEZIERSKI Ryszard : Stymulowanie autoedukacyjnej aktywności uczniów w zakresie wychowania fizycznego // Lider. -1995, nr 3, s. 28-31

JURCZAK Adam : Aktywność ruchowa młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, s. 31-37
Omówienie badań.

JURCZAK Adam : Udział dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. 367-37 8
Na podstawie badań, których celem jest ustalenie zasięgu i tygodniowej częstotliwości uczestnictwa w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej uprawianych przez młodzież uczęszczającą do różnych typów szkół .

JURCZAK Zyta : Wychowawcze wartości edukacji ruchowej // Przegląd Edukacyjny [Łódź]. - 2003 nr 3, s. 23-24

JURKOWSKA Liliana : Wpływ ruchu na prawidłową postawę dziecka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 4, s. 42-43

KAMIEŃ Dorota : Wpływ systematycznej aktywności marszowej-biegowej i Nordic Walking na sprawność fizyczną i wydolność. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 8/9, s. 24-27

KLAŚ-PUPAR Kinga : Aktywność ruchowa w rozwoju dziecka z rodziny z problemem alkoholowym.Cz. 1 // Remedium. - 2006, nr 2, s. 21
Rola aktywności fizycznej we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych, z podziałem na fizyczny, mentalny, emocjonalny i społeczny poziom oddziaływania.

KLAŚ-PUPAR Kinga : Wybór aktywności fizycznej. Cz. 1 // Remedium. - 2007, nr 7, s. 21
Dobór aktywności fizycznej w zależności od wieku, stylu życia i predyspozycji psychofizycznych.

KLIMEK Mateusz : Resocjalizacyjna rola kultury fizycznej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 33-35

KŁODECKA-RÓŻALSKA J. : Aktywność fizyczna a redukowanie agresji u dzieci w okresie dorastania. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1990, nr 1/ 2, s. 24-28

KOTOWSKA Barbara : Potrzeba czy strata czasu : ćwiczenia śródlekcyjne // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 13, s. 19

KOWALEWSKA Jolanta, GREBER Paweł : Międzyśrodowiskowe aspekty kształtowania postaw zdrowotnych u dzieci w wieku szkolnym - praca wychowawcza // Lider. - 2003, nr 6, s. 13-17

KOWALIK Bożena, OLEX-MIERZEJEWSKA Dorota : T aniec klasyczny w wychowaniu fizycznym dziecii młodzieży // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 7/8, s. 23-25

KORZYNIEWSKA Irena : Ćwiczenia pilates : [gimnazja] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2004, nr 11, dod. s. 13-15

KRÓLAK Adam, RACIBORSKI Piotr : Rozwój oraz kształtowanie koordynacji ruchowej dzieci i młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, dod. s. 2-8

KUCHARCZYK Katarzyna : Kultura fizyczna - sposób na agresję wśród dzieci i młodzieży // Lider. - 2006, nr 6, s. 10-11

KURPETA Wiesław Lech : Zabawa w wychowaniu fizycznym - próba przedstawienia problemu // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2004, nr 2, s. 187-198

KWASIBORSKA Maria : Rozwijanie potrzeb i umiejętności dbania o zdrowie własne i najbliższego otoczenia, w którym uczeń żyje na co dzień // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s. 14-15

LACHOWICZ Lesław : Od uczestnictwa w lekcji do uczestnictwa w kulturze fizycznej // Lider. - 2001, nr 3, s. 8-9

MADEJSKI Eligiusz : Rola niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych w kształtowaniu aktywności isprawności fizycznej // Lider. - 1993, nr 3, s. 10-11

MANDOWSKA Lidia : Rekreacja ruchowa młodzieży szkolnej klasy V szkoły podstawowej // Lider. - 2002, nr 12, s. 8-9
Aktywność ruchowa w czasie wolnym uczniów. Badania.

MANDROWSKA Lidia : Dlaczego i jak intensyfikować zajęcia ruchowe już w młodszym wiekuszkolnym? // Lider. - 2003, nr 12, s. 12-15

MAŃCZAK Jacek : Wychowanie do aktywności turystycznej. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 8/9, s. 27-29

MASZCZAK Tadeusz : Wychowanie fizyczne jako obszar edukacji integracyjnej : [ref.]. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 10, s. 31-34
Aktywność ruchowa dzieci w edukacji wczesnoszkolnej

MASZCZAK Tadeusz : Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji - szanse i zagrożenia : [ref.] / // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 5, s. 196-199
Miejsce aktywności fizycznej w szkolnym wychowaniu fizycznym

MĘDRALA-KUDER Ewa : Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjalnej w czasie wolnym od nauki. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 3/4, s. 19-20
Badania na temat natężenia aktywności ruchowej młodzieży gimnazjalnej w czasie wolnym od nauki

MOTOW Marta : Wychowawcze aspekty kultury fizycznej i jej wykorzystanie w resocjalizacji nieletnich // Lider. - 2006, nr 3, s. 10-13

MUSZKIETA Radosław : Aktywność ruchowa w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 4, s. 184-187

NAGLAK Zbigniew : Gry z piłką sposobem realizacji celów edukacji fizycznej dzieci i młodzieży // Lider. - 2003, numer specjalny, s. 19

NOWAKOWSKI Andrzej : W poszukiwaniu nowych form aktywizacji ruchowej // Lider. - 1994, nr 2, s. 16-17

OKOŃ Krystyna : Znajomość rozwoju fizycznego i motorycznego młodzieży warunkiem programowania wychowania fizycznego w szkole : krótka charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego młodzieży w okresie dorastania (IV etap kształcenia) // Lider. - 2001, nr 5, s. 9-10

ORZECHOWSKI Marek : Ruch i ćwiczenia fizyczne w wychowaniu // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 11, s. 19

OTTO-BUCZKOWSKA Ewa, MAZUR Urszula : Aktywność fizyczna - ważny element w terapii cukrzycy. - Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 2, s. 3-4

OZDOBA Elżbieta, OZDOBA Janusz : Wychowanie fizyczne przyjemne i pożyteczne // Lider. - 2001, nr 3, s. 10
Wychowanie fizyczne, które prowadzi do pozytywnych zmian osobowości, wyzwala motywację do aktywności ruchowej.

PALUCH Piotr : Funkcje założone uczniowskich klubów sportowych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 10, s. 40-43

PAJĄK Janusz, REGUŁKI Zdzisław, ABRAMUK Dariusz : Wybór i opracowanie materiałów dotyczących programu Animator sportu dzieci i młodzieży 2002-2003 // Lider. - 2003, numer specjalny, s. 3-8
Celem programu jest zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży.

PAŃCZYK Władysław : Posługiwanie się ciałem wobec zagrożeń cywilizacji konsumpcyjnej. - Bibliogr. // Lider. - 2003, numer specjalny, s. 13-18

PAŃCZYK Władysław : Wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacji konsumpcyjnej // Lider. - 2007, nr 3, s. 4-20

PARNICKA Urszula : Spacer z przedszkolakiem. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6, s. 14-15
Rodzaje aktywności ruchowej - analiza wyników badań.

PIĄTKOWSKA Monika, PEC Katarzyna, PEC Tomasz : Aktywność fizyczna młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 8/9, s. 30-33
Wyniki badań z wykorzystaniem Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ).

PIETRASZ-GOLISOWICZ Anna : Sportowy Turniej Mikołajkowy // Życie Szkoły. - 2006, nr 10, s. 32-34
Propozycja turnieju dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, którego celem jest rozwijanie sprawności ruchowej oraz wdrażanie uczniów do uczciwej, sportowej rywalizacji.

PRASKA Jadwiga : Promocja aktywności ruchowej uczniów kl. I-III // Lider. - 2004, nr 1, s. 29-30

PRZYBYCIEŃ Rafał : Sztuka walki "Hapkido" - alternatywny program wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, dod. s. 8-12

PRZYBYŁA Adam : O sporcie szkolnym i wychowaniu fizycznym jako szkole charakterów // Lider. - 2007, nr 4, s. 18-19
Rola aktywności fizycznej w kształtowaniu osobowości uczniów.

RĘBOWSKI Andrzej : Nauczanie i wychowanie na lekcjach wychowania fizycznego // Lider. - 2001, nr 5, s. 17

RÓŻAŃSKA Dorota : Tańce i zabawy rytmiczno-taneczne na lekcjach wychowania fizycznego : [szkoła podstawowa] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 10, s. 37-39

RÓŻAŃSKA Dorota, WOJCIESZUK Anna : Zabawy ruchowo-rekreacyjne na wakacje // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 4, dod. s. 2-6

RÓŻAŃSKI Paweł : Zimowe zajęcia survivalowe dla dzieci i młodzieży // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 11, dod. s. 10-14

RYSZKOWSKI Wojciech : Rodzaje działań innowacyjnych w projektowaniu procesu wychowaniafizycznego // Kultura Fizyczna. - 2001, nr 9/10, s. 7-9

SAJDA Beata : Nowe formy aktywności ruchowej w kształtowaniu prozdrowotnych postaw dziewcząt // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 11-15

SAJDA Beata : Znaczenie nowych form aktywności ruchowej w kształtowaniu prozdrowotnych postaw dziewcząt w wieku dorastania // Lider. - 2001, nr 2, s. 26-28

SANKOWSKI T. : O potrzebie rozwijania u dzieci zamiłowania do aktywności ruchowej // Kultura Fizyczna. - 1994, nr 3/4, s. 7-10

SAS-NOWOSIELSKI Krzysztof : Współczesne poglądy na temat determinantów aktywnościruchowej i ich implikacje pedagogiczne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 8/9, s. 3-8
Przegląd czynników korelujących z dobrowolnie podejmowaną aktywnością ruchową

SAS-NOWOSIELSKI Krzysztof : Wychowawcze konsekwencje uczestnictwa dzieci i młodzieży w rywalizacji sportowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 3, s. 379-392

SĘPOWICZ-BUCZKO Katarzyna : Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s. 32-35
Badania przeprowadzono wśród uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 17 w Legnicy

SKIBNIEWSKI Stanisław : Elementy tańca jazzowego w lekcji wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 11, s. 27-31

SKIBIŃSKA Krystyna : Aktywność ruchowa młodzieży licealnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 4, s. 33-34

SKIBIŃSKA Krystyna : Wybrane czynniki stymulujące aktywność ruchową młodzieży // Lider. - 2003, nr 12, s. 16

SKOCZYLAS Wiesław : Wspieranie aktywności ruchowej uczniów // Przegląd Edukacyjny. - 1995, nr 3, s. 16-18
Model aktywizacji rozwoju sprawności fizycznej uczniów.

SPORT i aktywność ruchowa dzieci i młodzieży // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3/4, s. 29-30

STASIAK Teresa : Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez aktywność ruchową // Lider. - 2003, nr 7/8, s. 16

STAWIAK-OSOSIŃSKA Małgorzata : Miejsce wychowania fizycznego w międzynarodowychinicjatywach promujących aktywność fizyczną. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2006/2007, nr 4, s. 42-51

STANISZEWSKA Małgorzata : Impreza rekreacyjno-sportowa w szkole // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, s. 20-22

STANISZEWSKA Małgorzata : Postępowanie nauczyciela wf w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, s. 16-20

SULISZ Seweryn : Miejsce i rola treningu w szkolnym wychowaniu fizycznym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, s. 30-32

SULISZ Seweryn : Zbiór ćwiczeń przygotowujących ucznia do samodzielnej aktywności ruchowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 1, dod. s. (2)-(13)

ŚLEBODA Renata : Możliwości zastosowania kinezjologii edukacyjnej i hatha jogi w procesie uczenia się w ruchu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, dod. s. 7-9

TCHÓRZEWSKI Dariusz, ROSIŃSKI Jarosław, SZCZYGIEŁ Marek : G ry i zabawy na lodzie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 12, s. 32-39

TRZECIAK Lucyna : Ćwiczenia relaksacyjne na lekcjach wf w klasach I-III // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s. 35-36

TRZEŚNIOWSKI Roman : O potrzebie nadania wyższej rangi wychowaniu fizycznemu w zreformowanej szkole // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 1, s. 38-40
Miejsce i cele wychowania fizycznego w zreformowanej polskiej szkole, m.in. wzbogacanie umiejętności i nawyków ruchowych, rozwijanie , podnoszenie oraz utrzymanie wszechstronnej sprawności fizycznej, stwarzanie okazji do czynnego wypoczynku i rekreacji.

UMIASTOWSKA Danuta : Wykorzystanie ruchu w nauczaniu zintegrowanym // Życie Szkoły. - 2006 nr 2, s. 21-26

WALCZYŃSKI Ryszard : Spływy kajakowe jako pozaszkolna forma wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 6/7, s. 37-38

WARCHOŁ Krzysztof : Pozalekcyjne i pozaszkolne formy aktywności fizycznej dzieci na przykładziewybranych szkół podstawowych woj. podkarpackiego. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 5, s. 27-29

WASILEWSKI Jarosław : Klub sportowy w domu dziecka //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s. 49-51

WIĘCH Walerian : Koszykówka przeciw narkotykom // Lider. - 2002, nr 10, s. 18-19

WINCZEWSKI Piotr : Zgadywanka terenowa // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 22-27
Propozycja realizacji zajęć terenowych z uczniami klas I-III szkoły podstawowej, których celem jest zintegrowanie treści dydaktycznych z aktywnością ruchową .

WODNICKA Ewa : Rola nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej // Lider. - 2004, nr 6, s. 10-16

WOLAŃSKI Napoleon : Biokulturowe uwarunkowania aktywności motorycznej i rozwoju sprawności człowieka oraz wynikające stąd perspektywy kultury fizycznej. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 1/2, s. 1-11
Rola czynników biologicznych i kulturowych w procesie rozwoju fizycznego człowieka.

WOYNAROWSKA Barbara, KOŁOŁO Hanna : Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne nastolatków // Remedium. - 2004, nr 6, s. 14-15
Aktywność fizyczna nastolatków w świetle badań.

WOYNAROWSKA Barbara : Zmiany aktywności ruchowej uczniów, nauczycieli i rodziców oraz pozycji nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach promujących zdrowie // Kultura Fizyczna. - 1996, nr 7/8, s. 12-15

WOŹNY Paweł : Niestandardowe wychowanie fizyczne // Lider. - 2007, nr 10, s. 24-27
Formy aktywności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego.

ZIMNOCH Elżbieta, BASZKO Agnieszka : Rozwijanie aktywności muzycznej i ruchowej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 33 (161)-36 (164)

ZYSIAK Beata : Wiedza o technice pływania kraulem a szybkość uczenia się : [nauczanie początkowe] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 5, s. 33-37

 

PROGRAMY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ

BULIŃSKA Kinga : Scenariusz lekcji wf - zabawy z linami // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s. 30-31

BUSIŁO Małgorzata, PRZEDPEŁSKA Agata : Zabawy i gry ruchowe dla najmłodszych tenisistów... i nietylko : [scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 2, dod. s. 9-12

CZERSKA Ewa : Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno-zdrowotnym "Wybierz sam" : [dla szkół ponadgimnazjalnych] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, dod. s. 2-7

ĆWIKLIŃSKI Ryszard : Program nauczania podstaw gry w tenisa w klasach I-IIIgimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 10, dod. s. 7-15

DORUCHOWSKA Jolanta : Scenariusz lekcji zabaw i gier ruchowych : [dla szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, dod. s. 13-15

DULNIK Katarzyna : Poprzez gry i zabawy do minikoszykówki : [scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 3, dod. s. 2-16

GÓRNA Krystyna : Ogólna strategia wychowania fizycznego w szkole // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 10, s. 19-24
Propozycja autorskiego programu "Zdrowie - wychowanie zdrowotne" , którego główne cele są następujące: zahartowanie na wpływy różnorodnych czynników zewnętrznych, właściwa postawa ciała, wszechstronna sprawność fizyczna, wykonywanie niezbędnych zabiegów higieniczno-zdrowotnych związanych z aktywnością fizyczną, stosowanie czynnego wypoczynku.

JADACH Agnieszka, DZIEDZINA Krystyna : Tenis stołowy na lekcji wf : [scenariusz zajęć] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, dod. s. 13-15

JANUCHOWSKA Mieczysława, WIERZBOWSKA Agata, WOJTAKAJTIS Renata : Program pływania dla klas I-III gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, dod. s. 9-16

KEMPSKA Ewa : Zabawy i gry z chustą animacyjną // Lider. - 2006, nr 9, s. 16-17
Scenariusz zajęć przeprowadzonych podczas ogólnopolskiej Konferencji pt. "Szkolna Kultura Fizyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych ".

KOLANO Małgorzata : Scenariusz zajęć relaksacji : [dla szkoły [podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 6/7, dod. s. 15-16

KOSIBA Grażyna : Planowanie aktywności ruchowej jako efekt przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 10, s. 28-30
Przykładowy plan tygodniowych zajęć rekreacyjno-zdrowotych, jaki uczniowie z pomocą nauczyciela mogliby opracować w ramach zajęć wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej.

KRAJEWSKA Elżbieta : Zabawy i ćwiczenia z przyborem nietypowym : [scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, dod. s. 10-12

KRAWCZAK Małgorzata : Autorski program wf "Aktywność fizyczna sposobem na zdrowie": [dla Policealnego Studium Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 10, s. 36-39

KRUSZEWSKI Artur, KUŹMICKI Stanisław : Moja lekcja wf "Zabawa z zapasami" : [scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 6/7, dod. s. 11-13

KURZAK Marzena : Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na organizm człowieka : (pomysłna realizację ścieżki prozdrowotnej) : [scenariusz lekcji] // Lider. - 2007, nr 9, s. 7-9

KWASIBORSKA Maria : Elementy gimnastyki z wykorzystaniem technik pedagogicznych Freineta : [scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, dod. s. 15-16

NOWACKA Jolanta : Nauka przez ruch i zabawę : wychowanie fizyczne w klasach I-III :[scenariusze zajęć] // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 42-46

OLCHOWIK Ewa : Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej : [scenariusz zajęć] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, dod. s. 15-16

PIERŚCIONEK-SARNOWSKA Małgorzata, STRÓŻYŃSKA.Anna : Program autorski "Sport - Muzyka -Rozrywka" // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 4, dod. s. 12-16

PROCZEK Agnieszka : Program zajęć gimnastycznych dla dziewcząt klas I-III : [scenariusze zajęć] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - R. 53, nr 1 (2006), s. 13-16

PRZYBYCIEŃ Rafał : Sztuka walki "Hapkido" - alternatywny program wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, dod. s. 8-12

RAUK Iwona : Autorski program zespołu tańca nowoczesnego i aerobiku "Kórniczanki" : [dla szkół ponadgimnazjalnych] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 1, s. 30-32
Program realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku.

SOPATA Dorota : "Gry i zabawy ruchowe z przyborami nietypowymi - wyzwalanie i kształtowanie aktywności psychomotorycznej u dziewcząt gimnazjum" // Lider. - 2007, nr 6, s. 29-30
Konspekt lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem liny, ringo, balonów, piłek do tenisa.

SOPATA Dorota : Kompozycje układów piramid - lekcja pokazowa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, dod. s. 10-13
Gimnastyka artystyczna : scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

SZEWCZYK Marcelina, KLEJNY Piotr : Program nauczania rekreacji ruchowej : [dla szkół zawodowych] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, dod. s. 12-16

TOMCZAK Małgorzata : Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w lekcji wychowania fizycznego : [scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 1, dod. s. 11-15

URNIAŻ Jerzy, JURGIELEWICZ-URNIAŻ Marzena : Autorski program zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym - przyszłością edukacji zdrowotnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 5, s. 30-35

ZAPISEK Agata : Piramidy - scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy VI (dziewczęta) : [gimnastyka artystyczna] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, dod. s. 7-10

ZIMOCH Małgorzata : Zabawy i zajęcia w oddziale przedszkolnym w wiejskiej zagrodzie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4, s. 241-244
Konspekt zajęć i zabaw wyzwalających aktywność dzieci, ekspresję muzyczną, ruchową, plastyczną .

ŻOŁYŃSKA Jolanta : Autorski program edukacji prozdrowotnej z propagowaniem aktywności ruchowej dla klas I-III "Na nogach do zdrowia". - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 7/8, s. 18-20
Promocja aktywnego ruchowo i zdrowego stylu życia.

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

STAROSTA Włodzimierz : Wybrane sposoby stymulacji aktywności ruchowej dzieci i młodzieży // W: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu. - 2006. - Tryb dostępu: http://wswfit.com.pl/09_wydawnictwa/roczniki/2006/07_starosta_2006.pdf

 

 

Zobacz także zestawienia:

Sport szkolny

Gry i zabawy ruchowe

Gry i zabawy grupowe i zespołowe

Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.10.2008


© Biblioteka Pedagogiczna