Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI
Bibliografia adnotowana w wyborze za lata 2000-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KURZYNA-CHMIEL Danuta : Prawo do nauki o obowiązek szkolny w kontekście powinności państwa i rodziców // W: Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji : szkice monograficzne / red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Urszula Oszuścik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - S. 201-208

CHĘCIŃSKA Magdalena : Realizacja obowiązku szkolnego przez dziecko przewlekle chore // W: Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Kott. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - S. 91-95

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĄBKA Jarosław : Sześciolatek w szkole - szanse i zagrożenia // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 24-27
Artykuł dyskusyjny nad projektem obniżenia obowiązku szkolnego.

BERDZIK Joanna, PLEŚNIAR Marek : Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : nowe zadanie dla oświaty // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 46-48
Dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych - przepisy oświatowe. Wczesne wspomaganie może być prowadzone w przedszkolu, szkole, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, domu rodzinnym.

BERDZIK Joanna, SIKORA Ryszard : Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 74-75
Wprowadzenie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (ustawa z dnia 27 VI 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. nr 137, poz. 1304). Zgłaszanie uczniów do szkoły, przyjmowanie dzieci do szkół, kontrolowanie obowiązku przedszkolnego, odroczenia ucznia od obowiązku szkolnego, zajęcia rewalidacyjne.

BRAŃSKA Ewa : Szanse i zagrożenia edukacji przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 2, s. 67-71
Rola wczesnej edukacji w Europie i na świecie. Postulat obniżenia wieku obowiązku szkolnego.

BUNDA Martyna : Rząd w przedszkolu // Polityka. - 2005, nr 50, s. 30-33
Obowiązek szkolny sześciolatków.

CZARNOMSKI Michał : O obowiązku szkolnym... // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 77-80

DUEHOLM Natalia : Prowokacyjne pytanie // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 47, s. 4
Krótki rys historyczny wprowadzania obowiązku szkolnego.

GRUDZIŃSKA Zofia : Tylko nie wciągajcie w to wcześniaków. - Bibliogr. // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 37, s. [1], 14-15
Czy wprowadzenie o rok wcześniejszego obowiązku szkolnego jest równoznaczne z marszem do przodu.

HOFFMAN Wiesława : Dobry pomysł! : "zerówka" w szkole? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 14
Obowiązek szkolny dla sześciolatka.

IGIELSKA Beata : Po przejściach // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 50, s. 7
Sytuacja pełnoletnich uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

JARANOWSKI Wojciech : Sześciolatek w szkole : nowelizacja ustawy o systemie oświaty // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 10, s. 6
Czy sześcioletnich uczniów od 2003 r. będzie dotyczył obowiązek szkolny.

KAMIŃSKA Krystyna : Samorządy lokalne wobec wdrażania obowiązku edukacyjnego sześciolatków. - [Warszawa], [b.r.]. - Rec.: Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2004, nr 14, s. 16

KAMIŃSKA Krystyna : Samorządy wobec edukacji sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 3(323)-8(328)
Przygotowanie samorządów gmin do wprowadzenia obowiązku edukacyjnego sześciolatków.

KONARSKA Teresa : Wykształcenie to pieniądz // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 3, s. 5

KRANSICKI Piotr : Uczeń czy przedszkolak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 35(163)-36(164)
Jaki ma być status sześciolatka.

KUŁAK Maciej : Ryzyko skalkulowane // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 5, s. 6-7
Propozycja Minister Edukacji Katarzyny Hall dotycząca obniżenia wieku szkolnego dzieci w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

MAJEWSKA Anna : Obowiązek sześciolatków : co na to samorząd? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 14
Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla wszystkich dzieci (także niepełnosprawnych).

MALINOWSKI Andrzej : Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 12-14

MAŁY człowiek - duży obowiązek : informacje MENiS // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 2, s. 3
Projekt ustawy o włączenie dziecka 6-letniego w system edukacji. Obowiązek szkolny dziecka.

MIŁOSZEWSKA Ewa : Zabawki czy tornister? // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 51/52, s. 8
Dotyczy projektu wprowadzenia obowiązku szkolnego od lat sześciu.

NOWICKA Aleksandra : Sześciolatek idzie do szkoły? : pytania i obawy nurtujące środowisko przedszkolne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 41-43
Obniżanie wieku obowiązku szkolnego do lat sześciu.

NOWICKA Dorota : Uczniowie sami "zwalniają się" ze szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 62-[63]
Jak realizowany jest obowiązek szkolny w Polsce.

PACHOCIŃSKI Ryszard : Obowiązek szkolny i progi w systemach oświatowych // Nowe w Szkole. - 2001/2002, [nr] 2, s. 6-8
Europie i na świecie.

PLAGA Krystyna : Zabawa główną formą aktywności dziecka przedszkolnego : głos w sprawie projektu objęcia przez szkoły dzieci sześcioletnich // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 15-16

PRAWO do nauki - podsumowanie i rekomendacje monitringu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 7, s. 13-18
Dyskusja na temat, czy państwo wywiązuje się z obowiązku tworzenia warunków edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Organizacja opieki przedszkolnej. Zasady finansowania szkół. Pomoc socjalna.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 194, poz. 1986

RUSZCZAK Małgorzata : Sześciolatki do szkoły i co dalej? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 9, s. 551-552
Obniżenie wieku podejmowania obowiązku szkolnego.

SIERAKOWSKI Wojciech : Przodem do tyłu // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 3, s. 5
Materialne warunki kontynuowania nauki przyczyną wzrastającej liczby dzieci przedwcześnie kończących edukację.

SIKORA Ryszard : Egzekutorem być, czyli o kontroli obowiązku szkolnego // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 42-44
Realizacja obowiązku szkolnego w Polsce.

STRUŻYNA Krystyna : Za burtą // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 19, s. 5
Problem niewypełnienia ustawowego obowiązku szkolnego w Polsce. Szara strefa w edukacji.

SZUKAĆ swojej szansy : rozmowa z Anną Zawiszą pełniącą obowiązki dyrektora Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej MENiS / rozm. przepr. Anna Wojciechowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 3-6
Rozmowa dotyczy problemów związanych z nowym rokiem szkolnym 2004/2005: obniżenie wieku obowiązku szkolnego, równy dostęp do edukacji, wyprawka dla pierwszaków, dożywianie w szkole, egzaminy gimnazjalne.

ŚLEDZIANOWSKA Maria : Kto nie chodzi do szkoły // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 20, s. 1, 4-5
Spełnianie obowiązku szkolnego.

ULGOWE przejazdy sześciolatka // Przegląd Oświatowy. - 2004, nr 17, dod. s. 11
Przejazdy koleją, autobusami PKS, środkami publicznego transportu zbiorowego.

WALOSZEK Danuta : Liczą się efekty / rozm. przepr. Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 5, s. 5
Rozmowa z dr Danutą Waloszek specjalizującej się w pedagogice wieku przedszkolnego na temat obniżenia wieku obowiązku szkolnego.

WALOSZEK Danuta : Sześciolatki w szkole - szanse czy zagrożenia // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s. 326-332

WILGOCKA-OKOŃ Barbara : Sześciolatki na start // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 3, s. 131-135
Jakie są perspektywy startu dzieci 6-letnich do szkoły. Edukacja przedszkolna w innych krajach Europy.

WINIARCZYK Tomasz A. : Trójkąt rodzice - dzieci - szkoła, współpraca, obojętność czy konflikt : zarys regulacji prawnych // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 24, s. 16-17

WOJCIECHOWSKA Anna : U sześciolatków bez zmian // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 26, s. 6
Zerówki dla sześciolatków - ocena po roku działalności.

WOŹNIAK Wacława : Sześciolatki poza reformą! // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s. 5-9
Czy sześciolatki powinny być objęte obowiązkiem szkolnym?

WSPOMÓC rozwój sześciolatka : z Ewą Brańską, głównym wizytatorem w Departamencie Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu rozmawia Anna Majewska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 15
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci.

ZADANIA dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 24-35
Zadania ogólne, dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej, współpraca dyrektora z innymi organami szkoły, zadania związane z organizacją szkoły, dokumentacją, dyrektor a sprawy uczniów, zadania związane z egzaminami, z realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży, z prowadzeniem polityki kadrowej, z oceną nauczycieli, awansem nauczycieli.

ZADANIA dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 28, 30-40
Obowiązki związane z realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży. Zadania związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli. Ocena nauczycieli. Awans zawodowy nauczycieli. Zadania nauczyciela związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego.

ŻYTKO Małgorzata : Obowiązkowa nauka sześciolatków za rok // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 8-12
Obowiązek edukacyjny dla dzieci 6-letnich.

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna