Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ERGOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

MAKOWSKI Aleksander : Nieletni sprawni inaczej i ich ortopedagogika : diagnoza i socjalizacja reedukacyjna przez ergoterapię. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1997

NAWROT Jacek : Ergoterapia w wychowaniu dziecka upośledzonego fizycznie. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1973

TERAPIA zajęciowa / red. Kazimiera Milanowska; współaut. Przemysław Baranowski [i in.]. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1965

ZIMMER Renate : Dzieci potrzebują wiary siebie. Zabawy ruchowe, które czynią mądrymi i silnymi. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2007. - S. 113-118: Terapeutyczne propozycje dla dzieci z nieprawidłowościami rozwoju
M. in. o ergoterapii.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

KREJCIROWA Olga : Podstawa zajęć pracą osobnika z retardacją mentalną. - Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 1, s. 16-17
Znaczenie terapeutycze, redukacyjne i kompensacyjne działalności pracy dla dzieci upośledzonych umysłowo.

MAKOWSKI Aleksander : Ergoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami w socjalizacji. - Olsztyn, 1992. - Rec.: Stanisław Jedlewski // Nowa Szkoła. - 1993, nr 1, s. 57-58
Jednostki nieprzystosowane i niedostosowane społecznie.

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

ERGOTERAPIA w geriatrii. - Tryb dostępu: http://www.ergoterapia.pl/index.php?id=68

ERGOTERAPIA w ortopedii i traumatologii. - Tryb dostępu: http://www.ergoterapia.pl/ index.php?id=67

ERGOTERAPIA w chorobie Parkinsona . - Tryb dostępu: http://www.ergoterapia.pl/index.php?id=57

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna