Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANASTOPOULOS Arthur D., FARLEY Suzanne E. : Program treningu poznawczo-behawioralnego dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 210-228

ANOREKSJA i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / red. Barbara Józefik. - Wyd.2 zm. i uzup. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1999. - 240 s. ; 24 cm

BARRETT Paula M., SHORTT Alison L. : Zaangażowanie rodziców w terapię dzieci z zaburzeniami lękowymi // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazein, John R. Weisz. - Kraków : Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 112-133
Charakterystyka programu terapeutycznego FRIENDS.

BRYŃSKA Anita : Psychoterapia behawioralno-poznawcza // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. - S. 425-447

CAVE Susan : Terapie zaburzeń psychicznych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 75-89 : Terapie poznawcze i poznawczo-behawioralne

CLARKE Gregory N., LYNN L. Debor, LEWINSOHN Peter M. : Poznawczo-behawioralna terapia grupowa depresji młodzieńczej // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 134-151

CZABAŁA Jan Czesław : Czynniki leczące w psychoterapii. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 31-45 : Psychoterapia behawioralno-poznawcza

GRZESIUK Lidia : Podejście behawioralno-poznawcze // W: Psychoterapia: szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy : praca zbiorowa // pod red. Lidii Grzesiuk ; [aut. Lidia Grzesiuk i in.]. - Wyd. 4 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - S. 319-323
Dotyczy psychoterapii schizofrenii oraz zaburzeń z pogranicza nerwicy i psychozy .

GRZESIUK Lidia : Terapia behawioralno-poznawcza // W: Psychoterapia : szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy : praca zbiorowa // pod red. Lidii Grzesiuk ; [aut. Lidia Grzesiuk i in.]. - Wyd. 4 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - S. 198-203

HERBERT Martin : Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / przeł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - (Problemy w Klasie). - S. 50-61 : Złożone podejście poznawczo-behawioralne

HUFLEJT-ŁUKASIK Mirosława : Poznawczo-behawioralne psychoterapie depresji // W: Psychoterapia : szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy : praca zbiorowa // pod red. Lidii Grzesiuk ; [aut. Lidia Grzesiuk i in.]. - Wyd. 4 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - S. 341-400

KENDALL Philips C., ASCHENBRAND Sasha G., HUDSON Jennifer L. : Terapia lęku ukierunkowana na dziecko // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazein, John R. Weisz. - Kraków : Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 90-111
Poznawczo-behawioralna terapia dla dzieci z zaburzeniami lękowymi - charakterystyka programu terapeutycznego "Coping Cat".

KOSSLYN Stephen Michael, ROSENBERG Robin S. : Psychologia : mózg, człowiek, świat . - Kraków : "Znak", 2006. - S. 672-717 : Terapia
Filia w Tomaszowie Maz.

PODRĘCZNIK pomagania : podstawy pomocy psychologicznej, szkoły i kierunki psychoterapii / red. Krystyna Drat-Ruszczak, Ewa Drążkowska-Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academia", 2005

PSYCHOTERAPIA : podręcznik akademicki.[T. 1], Teoria / red. nauk. Lidia Grzesiuk. - Warszawa : "Eneteia", 2005

PSYCHOTERAPIA : podręcznik akademicki. [T. 2], Praktyka / red. nauk. Lidia Grzesiuk. - Warszawa : "Eneteia", 2006

PSYCHOTERAPIA : podręcznik akademicki. [T. 3], Badania i szkolenie / red. nauk. Lidia Grzesiuk. -Warszawa : "Eneteia", 2006.

REBER Arthur S. : Słownik psychologii /pod red. nauk. Idy Kurcz i Krystyny Skarżyńskiej. - Wyd. 2 Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2002. - S. 537 : Poznawczo-behawioralna terapia

STALLARD Paul : Czujesz tak, jak myślisz : praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą / przeł. Hanna Kossak-Nowocień. - Poznań : Zysk i S-ka, 2006

TERAPIA poznawcza uzależnień / Aaron T. Beck [i in.] ; tł. Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska. -Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007

WEERSING V. Robin, BRENT David A. : Terapia poznawczo-behawioralna depresji młodzieńczej : porównawcza skuteczność eksperymentalna, mediatory, moderatory i skuteczność rzeczywista // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz; tł. Rafał Pawlik, Mateusz Łuczak, Miłosz Młynarz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 152-166

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BONNER Barbara : Dzieci przejawiające problemy z zachowaniami seksualnymi - diagnoza i terapia. - (Zachowania seksualne dzieci - norma a problem). - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - Nr 16 (2006), s. 76-83

CARPENTIER Melisa, SILOVSKY Jane, CHAFFIN Mark : Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci przejawiających problemy z zachowaniami seksualnymi. Implikacje dotyczące usług, programów terapeutycznych i kierunków przyszłych badań. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - Nr 18 (2007), s. 59-86

CIERPIAŁKOWSKA Lidia : Szanse i pułapki badań naukowych nad efektywnością psychoterapii // Gestalt. - 2004, nr 1, s. 22-31
Poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie badań nad przebiegiem procesu psychoterapii i jej efektami. Omówiono cztery podstawowe systemy terapeutyczne: terapia psychoanalityczna, poznawczo-behawioralna, humanistyczna oraz terapia rodzin i małżeństw.

GULCZ Magdalena : Cichym ściga mnie lotem // Charaktery. - 2004, nr 9, s. 19-20
Terapia poznawczo-behawioralna stosowana w leczeniu hipochondryków .

KLUCZYŃSKA Sylwia : Oblicza depresji // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 5-8

MARIAŃCZYK Katarzyna : Ekspert w swoich sprawach, czyli terapia poznawczo-behawioralna // Charaktery. - 2005, nr 9, s. 28-29

MATŁOSZ Ewa : Psychoterapia w koncepcjach behawioralno-poznawczych - wykład 4 // Gestalt. - 2001, [nr] 4/5, s. 3-8

PRAGŁOWSKA Ewa : Mechanizm działania przemocy emocjonalnej : podejście poznawczo-behawioralne // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 3-7

SKUTECZNA terapia sprawców przestępstw seksualnych : program Rockwood / William L. Marshall [i in.] // Dziecko Krzywdzone. - Nr 18 (2007), s. 113-127
Krytyczna analiza programów terapii poznawczo-behawioralnej dla sprawców przestępstw seksualnych realizowanych głównie w Ameryce Północnej. Prezentacja wyników ewaluacji własnego programu terapeutycznego .

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna