Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KOMPUTER NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

FIOŁEK-LUBCZYŃSKA Bogumiła : Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 91-150 : Komputer i Internet. Obecność mediów elektronicznych w dydaktyce literackiej i kulturowej


GRUBA, Joanna : Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002

GRUBA, Joanna : Komputerowe wspomaganie nauki czytania u dzieci 6-letnich // W : Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / red. Tadeusz lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - S. 407-412

MATUSIAK Barbara : Lekcje języka polskiego w gimnazjum 3 : scenariusze, rozkład materiału. - Warszawa : Wydaw. Piotra Marciszuka STENTOR, 2001
M.in. scenariusze z wykorzystaniem progamów multimedialnych

TWARÓG Danuta, KWATER Tadeusz, TWARÓG Bogusław : Wspomaganie komputerowe w kształceniu kulturowym na lekcjach jezyka polskiego w szkole podtawowej i gimnazjum // W : Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / red. Tadeusz lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - S. 367-370

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABLEWICZ Jerzy : Fenomen sieci // Język Polski w Liceum. - R. 18, nr 1 (2003/2004), s. 49-59
Wprowadzenie do użytkowania Internetu, przedstwaienie pojęć związanych z Internetem oraz jego funkcji informacyjnej, medialnej i edukacyjnej.  

ABLEWICZ Jerzy : Interakcyjna lektura // Język Polski w Gimnazjum. - R. 5, nr 4 (2003/2004), s. 71-77
Charakterystyka hipertekstu i remediacji.  

ABLEWICZ Jerzy : Interakcyjna lektura // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 5, nr 4 (2003/2004), s. 88-93
Charakterystyka hipertekstu.  

ABLEWICZ Jerzy : Internet dla polonisty // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 5, nr 1 (2003/2004), s. 87-91
Historia Internetu. Funkcje komunikacyjna, edukcyjna i medialna Internetu. Nauczyciel języka polskiego a Internet.  

ABLEWICZ Jerzy : Język sieci. [Cz. 1]. - (Słownik usera ; [cz. 1]) // Język Polski w Gimnazjum. - R. 6, nr 1 (2004/2005), s. 85-89
Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z Internetem, mających przybliżyć nomenkulaturę sieciową.  

ABLEWICZ Jerzy : Ortografia z komputera // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 6, nr 1 (2004/2005), s. 91-97
Propozycja wykorzystania komputera w kształceniu sprawności ortograficznej uczniów - poprzez pracę z edytorem tekstu, wykorzystywanie gotowych programów ortograficznych (na CD) i wykorzystanie Internetu.  

ABLEWICZ Jerzy : Projekty wirtualne. - (Słownik usera ; [cz.] 2) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 6, nr 3 (2004/2005), s. 83-86
Słownik zawierający hasła związane z ważniejszymi projektami istniejącymi w Internecie, a szczególnie przydatnymi w edukacji szkolnej.  

ABLEWICZ Jerzy : Teksty kultury w sieci // Język Polski w Gimnazjum. - R. 6, nr 2 (2004/2005), s. 81-86
Propozycja omówienia dzieła malarskiego przy zastosowaniu technologii informatycznej - obrazu Hansa Holbeina "Ambasadorowie" z 1533 r., znajdującego się na stronie internetowej.  

ABLEWICZ Jerzy : Zjawiska literackie w sieci // Język Polski w Gimnazjum. - R. 5, nr 2 (2003/2004), s. 82-88
Przedstawienie korzyści jakie może odnieść polonista korzystając z Internetu - opis ksiązek elektronicznych i ich adresów, stron internetowych środowisk literackich w Internecie.  

ABLEWICZ Jerzy : Język sieci. [Cz. 1]. - (Słownik Usera ; [cz. 1]) // Język Polski w Liceum. - R. 19, nr 1 (2004/2005), s. 82-86
Słownik zawierający pojęcia związane z Internetem, nomenkulaturą sieciową.  

ABLEWICZ Jerzy : Projekty wirtualne. - (Słownik usera ; [cz.] 2) // Język Polski w Gimnazjum. - R. 6, nr 3 (2004/2005), s. 79-82
Słownik zawierający hasła związane z ważniejszymi projektami wirtualnymi istniejącymi w Internecie, przydatnymi w edukacji szkolnej.  

ANDRUSIEWICZ Piotr : ,,Wirtualna'' lektura Żeromskiego // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 5, s.46-50
Materiały pomocnicze dla uczniów z języka polskiego i literatury - polskie zasoby internetowe.  

ANDRUSIEWICZ Piotr : Wielki rozmówca // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 4, s.30-38
Internet w edukacji polonistycznej.  

BURA Mariola : Komputerowe nauczanie ortografii // Polonistyka. - 2002, nr 9, s. 571-574
Opis programu "Bolek i Lolek na tropie zaginionej księgi ortografii", przeznaczonego dla dzieci od lat pięciu oraz programu "Klik uczy ortografii" dla dzieci od lat siedmiu do jedenastu.  

CIBOROWSKA-LIPKO Bożena : Śladami Stasia i Nel - z pomocą komputera odkrywamy niektóre tajemnice Afryki (propozycja metodyczna dla klasy V) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 5, nr 3 (2003/2004), s. 69-74
Konspekt lekcji języka polskiego mającej na celu omówienie powieści "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza z wykorzystaniem komputera, pracy z tekstem z encyklopedii multimedialnej, atlasem i mapą.  

CZECHOWICZ Jarosław : Internetowa podróż w krainę baśni // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 9, nr 1 (2007/2008), s. 95-97
Opis zawartości witryny http://basnie.republika.pl dotyczącej baśni, zawierającej pełne teksty baśni, notki biograficzne o autorach baśni, różne zadania z ortografii i gramatyki oraz ze znajomości baśni, słownik i opis najważniejszych motywów występujących w baśniach. Propozycja wykorzystania tej witryny podczas pracy na lekcjach języka polskiego.  

CZECHOWICZ Jarosław : Co kryje Sieć? : (przegląd zawartości wybranych serwisów internetowych) // Język Polski w Liceum. - R. 18, nr 4 (2003/2004), s. 38-51
Opis witryn internetowych oferujących uczniom gotowe wypracowania, streszczenia lektur itp.  

CZECHOWICZ Jarosław : Internetowy panteon // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 9, nr 3 (2007/2008), s. 76-82
Opis materiałów dydaktycznych zamieszczonych na stronie www.mitologia.glt.pl przydatnych dla nauczyciela języka polskiego w przygotowaniu lekcji o mitach i mitologii.  

DZIAK Aleksandra : Aktywność ucznia a narzędzia technologii informacyjnej // Zeszyty Szkolne. - 2007, nr 2, s. 124-131
Przedstawienie nowoczesnych sposobów gromadzenia informacji i ich przetwarzania, przydatnych na języku polskim. Przedstawienie metody WebQuest zastosowane do pracy nad leksykonem poświęconym Adamowi Mickiewiczowi.  

DZIAK Aleksandra : E-konferencje 2007 // Zeszyty Szkolne. - 2007, nr 1, s. 145-156
Popularyzacja technologii informacyjnej wśród polonistów oraz nauczycieli innych przedmiotów humanistycznych.  

DZIAK Aleksandra : Kompetencje w zakresie technologii informacyjnej, które powinien zdobyć gimnazjalista // Zeszyty Szkolne. - 2006, nr 3, s. 33-38
Technologia informacyjna na lekcjach języka polskiego. Lista umiejętności z zakresu TI, które powinien zdobyć gimnazjalista.  

FRANASZEK Andrzej : Wiedza z komputera // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 1, s. 14
O posługiwaniu się ,,Komputerowym słownikiem języka polskiego'' oraz ,,Encyklopedią multimedialną'' na języku polskim.  

GAWRON Jolanta : Komputer w kształceniu zintegrowanym // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 11-12
Wykorzystanie komputera jako środka dydaktycznego na języku polskim, matematyce, w rekreacji i wychowaniu.  

GÓRA Beata : Sarmatyzm w Internecie (propozycja metodyczna zajęć podsumowujących lekcję o sarmatyzmie) // Język Polski w Liceum. - R. 19, nr 1 (2004/2005), s. 77-81
Konspekt lekcji języka polskiego o sarmatyzmie z wykorzystaniem stron internetowych dotyczących zagadnienia.  

HARASIMIK Agnieszka : Komputer pomaga przełamać lody // Język Polski w Gimnazjum. - R. 8, nr 4 (2006/2007), s. 88-94
Konspekty dwóch lekcji języka polskiego mających na celu poznanie się uczniów i zintegrowanie pierwszej klasy gimnazjum na początku roku szkolnego, z wykorzystaniem komputerów i programu Power Point.  

HARASMIK Agnieszka : Komputer na lekcjach... o tolerancji // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 8, nr 4 (2006/2007), s. 84-92
Konspekty lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputerów, poświęcone zagadnieniom tolerancji, równości, dyskryminacji, m.in. odnośnie ludzi niepełnosprawnych.  

HOJDIS Bogdan : Komputer dla polonisty // Polonistyka. - 2002, nr 7, s. 404-408
Wyszczególnienie korzyści jakie może uzyskać polonista wykorzystując w pracy komputer.  

HOŁOJUCH-MOLSKA Alina : Ortografia z komputerem i Internetem. - Bibliogr. // Komputer w Szkole. - 2003, nr 3, s. 41-47
Prezentacja ćwiczeń wspomagających naukę ortografii.

HOŁOJUCH-MOLSKA, Alina : Technologia informacyjna - dobrodziejstwo czy zagrożenie? : propozycja metodyczna // Język Polski w gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s. 92-102

HOWIL Waldemar : Mulimedialny język polski // Język Polski w Gimnazjum. - R. 7, nr 4 (2005/2006), s. 83-87
Sposoby uatrakcyjnienia lekcji języka polskiego dzięki multimediom.  

HOWIL Waldemar : Multimedialna katedra : udany eksperyment edukacyjny // Język Polski w Gimnazjum. - R. 7, nr 4 (2005/2006), s. 88-92
Konspekt lekcji języka polskiego mającej na celu zapoznanie z cechami charakterystycznymi architektury stylu gotyckiego, z wykorzystaniem multimediów.  

JAGIEŁA Dorota, FAŁEK Olga : Wykorzystanie prezentacji multimedialnej w cyklu lekcji o Antygonie Sofoklesa // Język Polski w Gimnazjum. - R. 6, nr 2 (2004/2005), s. 70-80  

KĘDZIERSKA Anna : Na tropach języka polskiego : (propozycja metodyczna dla klasy V) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 4, nr 3 (2002/2003), s. 99-101
Konspekt lekcji mającej na celu zapoznanie uczniów z liczebnikami, nowymi związkami frazeologicznymi i przysłowiami. Wykorzystanie programu komputerowego "Na tropach języka polskiego" w lekcji.  

KOSYRA-CIEŚLAK Teresa : Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy... (projekt edukacyjny dla gimnazjum) // Język Polski w Gimnazjum. - R. 9, nr 3 (2007/2008), s. 87-97
Projekt mający na celu pogłębienie wiedzy uczniów o kulturze średniowiecza, poznanie zabytków, wartości kultury rycerskiej. Projekt zakłada samodzielną, indywidualną lub grupową pracę uczniów, związaną z poszukiwaniem, selekcją i przetwarzaniem informacji w zasobach Internetu po to, by przygotować opracowanie finalne na wskazany temat i w określonej formie, ktore zostanie zaprezentowane na forum klasy i ocenione.  

KOT Joanna : Scenariusz Lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputera dla klasy drugiej gimnazjum // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - R. 2, nr 2 (2000/2001), s. 10-11
Wykorzystanie Internetu i Encyklopedii multimedialnej PWN.  

KOZAK Wioletta : Śladami faraonów... Projektujemy wycieczkę szkolną po Egipcie // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - R. 2, nr 2 (2000/2001), s. 20-22
Scenariusz lekcji pracowni komputerowej dla klasy 5 z wykorzystaniem narzędzi i źródeł technologii informacyjnej - redagowanie folderu reklamowego.  

KOZŁOWSKA Katarzyna, KWIATKOWSKA Anna : Multimedia w kształceniu polonistycznym // Poradnik Językowy. - 2006, z. 2, s. [80]-87
Sprawozdanie z konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Metodyki Języka Polskiego.  

KUCZYŃSKI Eugeniusz : Tworzenie biblioteki multimediów nauczyciela polonisty // Język Polski w Liceum. - R. 20, nr 1 (2005/2006), s. 68-72
Wskazówki odnośnie używania narzędzi informatycznych pozwalajcych na archiwizację i weryfikację zawartości serwisów sieciowych pomocnych poloniście. Przedstawienie instalacji i działania programu archiwizującego HTTrack Website Copier.  

LATOCH-ZIELIŃSKA Małgorzata : "Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie... : o niezwykłym zaproszeniu pewnej lipy // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - R. 2, nr 2 (2000/2001), s. 23-24
Scenariusz lekcji pracowni komputerowej dla klasy 5 z wykorzystaniem narzędzi i źródeł technologii informacyjnej - redagowanie zaproszenia.  

MAJEWSKI Piotr M. : W wirtualnym Soplicowie // Mówią Wieki. - 2000, nr 1, s. 56-57
Panorama multimedialna. Epoka Pana Tadeusza. Wydawnictwo ArtMEdia i CS. Program komputerowy.  

MILISZKIEWICZ Małgorzata : Komputer w rękach polonisty // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 30, s.17 Wykorzystanie technologii informacyjnej i komputerowej na lekcjach j.polskiego.  

MOLSKA-HOŁOJUCH Alina : Technologia informatyczna - dobrodziejstwo czy zagrożenie? (propozycja metodyczna) // Język Polski w Gimnazjum. - R. 6, nr 2 (2004/2005), s. 92-102
Konspekt lekcji jezyka polskiego - rozważania nad rolą komputera, technologii informatycznej, Internetu, ich zalet i wad.  

NA TROPACH języka polskiego . - Warszawa: "Edgard"-Multimedia, 1999 . - Rec.: Anna Kędzierska // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 4, nr 3 (2002/2003), s. 97-99
Program przygotowujący do egzaminów, wykorzystywany w klasach 4-6. Uczy poprawnej polszczyzny, ortografii i interpunkcji.  

NOCOŃ Halina : J.Brodski ,,Piosenka o Bośni'' // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - R. 2, nr 3 (2000/2001), s. 14-17
Lekcja z języka polskiego w gimnazjum z wykorzystaniem wydawnictw multimedialnych i Internetu. Realizacja ściežek: edukacja czytelnicza i medialna, edukacja europejska.  

ODROZEK Henryk : Od Apolla i Wenus do Sądu Ostatecznego - multimedialne konteksty z historii sztuki od średniowiecza do baroku : (propozycja metodyczna dla klasy I liceum) // Język Polski w Liceum. - R. 17, nr 2, (2002/2003), s. 62-67
Konspekt lekcji mającej na celu porównanie oddziaływania różnych dziedzin sztuki, z wykorzystaniem programu komputerowego "Historia sztuki" firmy Cartell Mapy Komputerowe.  

ODROZEK Henryk : Od Apolla i Wenus do Sądu Ostatecznego : multimedialne konteksty z historii sztuki od średniowiecza do baroku // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 3, s. 57-63
Wykorzystanie programu multimedialnego ,,Historia sztuki''. Literackie pierwowzory a ich malarskie i rzeźbiarskie wizerunki i interpretacje. Scenariusz lekcji.  

OLCZYK Beata : Komputer na lekcji języka polskiego podsumowującej cykl zajęć poświęconych mitom // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - R.43: 1997/98, z. 6, s. 54-57
Scenariusz programu komputerowego.  

OPARKA Barbara : Ocena multimedialnego programu komputerowego Zacznij od dziś : egzamin po gimnazjum : przedmioty humanistyczne : (WSiP Warszawa 2003) // Język Polski w Gimnazjum. - R. 7, nr 1 (2005/2006), s. 103-107
Opis programu. Konspekt lekcji języka polskiego zrealizowany w oparciu o program. Temat: Rozwiązywanie testów kompetencji - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zewnętrznego po gimnazjum.  

ORZECH Antoni : Hipertekst w szkole // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 4, s. 20-23
Pedagogiczne konsekwencje wejścia komputerów do szkoły. Przykład tworzenia hipertekstu na lekcjach języka polskiego w Szwecji. Szkoła podstawowa.  

PAWŁOWICZ Halina : Jak wykorzystać komputer w pracy nauczyciela polonisty? : (propozycja metodyczna do klasy VI) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 3, nr 3 (2001/2002), s. 66-69
Konspekt lekcji, dotyczący utrwalenia wiadomości o budowie utworu lirycznego i środków poetyckiego mówienia oraz doskonalenia umieętności zastosowania technologii informacyjnej i komputerowej.  

PELCZAR Wojciech : Perspektywy i zagrożenia edukacji medialnej w procesie kształcenia polonistycznego w szkole // Edukacja Medialna. - 1999, nr 3, s. 42-47  

PIETRUSZKA-ŁÓJ Marzanna : Dwa życzenia (propozycja metodyczna dla klasy IV) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 5, nr 4 (2003/2004), s. 43-51
Konspekty lekcji języka polskiego - omówienie baśni "Kwiat paproci", przeprowadzenie ćwiczeń redakcyjnych. Zajęcia poświęcone rozwijaniu wyobraźni dziecięcej poprzez działania plastyczne, doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komputerowej.  

PIETRUSZKA-ŁÓJ Marzanna : Tacy jesteśmy (propozycja metodyczna dla klasy V) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 5, nr 3 (2003/2004), s. 38-44
Konspekt lekcji języka polskiego mającej na celu poznanie zasad opisywania postaci i pracę z komputerowym edytorem tekstu - Wordem.  

POTURAŁA Wioletta : Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie..., czyli o czytaniu Miłosza w Internecie // Język Polski w Liceum. - R. 19, nr 1 (2004/2005), s. 70-76
Omówienie internetowej strony Czesława Miłosza. Konspekty lekcji języka polskiego dotyczące twórczości Miłosza.  

POTURAŁA Wioletta : Nowoczesne media w pracy polonisty : (propozycja lekcji hipertekstowej) // Język Polski w Liceum. - R. 18, nr 2 (2003/2004), s. 63-74
Sposoby wykorzystywania komputera i Internetu na lekcjach języka polskiego. Konspekt lekcji języka polskiego z wykorzystaniem Internetu pt.: "Światło, kolor i wrażenia - o sztuce impresjonalistycznej".  

POTURAŁA Wioletta : Oprócz tablicy, kredy i lektury - pakiety multimedialne na lekcji języka polskiego // Język Polski w Liceum. - R. 19, nr 2 (2004/2005), s. 67-72  

POTURAŁA Wioletta : Pisarze i poeci w Internecie : przegląd wybranych stron // Język Polski w Liceum. - R. 21, nr 1 (2006/2007), s. 44-51  

POWERPOINT na języku polskim / oprac. Renata Kwiatkowska // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 1, dod. "Co Głowa - to Pomysł" s. I-IV
Zastosowanie programu komputerowego na języku polskim w szkole średniej. Scenariusz lekcji pt.: "Impresjonizm w malarstwie i w poezji".  

PRZYBYLA Olga : O komputerowym nauczaniu ortografii // Polonistyka. - 1998, nr 9, s.633-634
Program komputerowy do nauczania ortografii ,,Dyktando, wersja 1.0 dla Windows''.  

RIPPEL Rafał : Komputerowe biografie // Język Polski w Szkole Średniej. - R.14 : 1999/2000, nr 1, s.103-106 Multimedialne programy - Literat, Wielkie dzieła literatury polskiej, Encyklopedie.  

RIPPEL Rafał : Mówienie obrazem : koncepcja lekcji wizualnej w kl.I szkoły średniej z wykorzystaniem komputera // Język Polski w Szkole Średniej. - R. 13: 1998/99, z. 4, s. 99-102
Sztuka średniowieczna.

RIPPEL Rafał : Multimedia w edukcji polonistycznej // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 55-58 Ocena programów komputerowych stosowanych na lekcjach języka polskiego w szkole średniej.  

RIPPEL Rafał : Multimedialny bryk // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. 70
"Literat". Wersja 2.0. Multimedialny przewodnik po literaturze dla uczniów szkół średnich, maturzystów i nauczycieli języka polskiego. Program komputerowy.  

RIPPEL Rafał : Wędrówka humanisty po Internecie // Polonistyka. - 1998, nr 3, s. 136-138
Informacje o literaturze i książkach.  

ROGULSKI Dariusz : Technologia informacyjna na lekarstwo // Język Polski w Gimnazjum. - R. 5, nr 4 (2003/2004), s. 78-83
Konspekty lekcji języka polskiego z wykorzystaniem technologii komputerowej i Internetu, dotyczące laueratów Literackiej Nagrody Nobla oraz kultury starożytnej Grecji.  

ROGULSKI, Dariusz : Technologia informacyjna na lekcjach języka polskiego // Język Polski w gimnazjum. - 2003/2004, nr 4, s. 78-83
Zawiera propozycje zajęć dla klas I gimnzajalnej ("Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla") i kl. III ("Kultura starozytnej Grecji - powtórzenie")

STAJSZCZAK Anna : Utrwalamy pisownię wyrazów z ó i u : propozycja lekcji języka polskiego dla klasy IV w pracowni komputerowej. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 11-12  

STRÓŻYŃSKI Klemens : Koniec epoki Gutenberga, czyli Krótki kurs hipertekstu // Język Polski w Liceum. - R. 17, nr 2, (2002/2003), s. 78-90
Psychologiczne aspekty oceniania. Opis powstawania i budowy hipertekstu - tekstu przygotowywanego na komputerze do umieszczenia w witrynie internetowej.  

STRÓŻYŃSKI Klemens : Struktury wiedzy a analiza tekstu literackiego // Język Polski w Liceum. - R. 21, nr 4 (2006/2007), s. 7-15
Omówienie zagadnienia struktury wiedzy przekazywanej przez nauczyciela i przyswajanej przez ucznia. Przedstawienie przyswajania przez uczniów wiedzy w różny sposób - przez przekaz werbalny, w sposób tabelaryczny, wizualny oraz związanych z tym zadań nauczyciela. Propozycja lekcji języka polskiego poświęconej analizie fragmentu Biblii - tekstu ośmiu błogosławieństw oraz systemu wartości w Biblii. Podczas interpretacji fragmentu Biblii wykorzystano komputery i przekaz tabelaryczny (tabele, schematy).  

STRÓŻYŃSKI Klemens : Technologia informacyjna dla polonistów // Edukacja Medialna. - 2001, nr 1, s. 41-45
Wyszukiwanie i organizowanie informacji pod kątem użyteczności, posługiwanie się Wordem.  

STRÓŻYŃSKI Klemens : Technologia informacyjna dla polonistów // Polonistyka. - 2001, nr 2, s. 86-92
Wyszukiwanie i organizowanie informacji pod kątem użyteczności, posługiwanie się Wordem.  

STRÓŻYŃSKI Klemens : Zarządzamy informacją. - (Ocenianie i technologia informacyjna ; cz. 2) // Język Polski w Liceum. - R. 16, nr 1 (2001/2002), s. 75-90
Organizacja konkursów przy użyciu komputerów. Tekst konkursu ,,Język polski bardziej polski''.  

SZEPAŁAK Alicja : Czy możliwe jest wykorzystanie komputera na lekcjachjęzyka polskiego? // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 4, nr 3 (2002/2003), s. 73-78
Opis możliwości wykorzystania komputera i Internetu na języku polskim. Konspekt lekcji w klasie 5 szkoły podstawowej, poświęconej omówieniu "Ani z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud Montgomery, z wykorzystaniem komputera.  

SZEPAŁAK Alicja : Czy możliwe jest wykorzystanie komputera na lekcjach języka polskiego? // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 4, nr 3 (2002/2003), s. 73-78
Opis możliwości wykorzystania komputera i Internetu na języku polskim. Konspekt lekcji w klasie 5 szkoły podstawowej, poświęconej omówieniu "Ani z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud Montgomery, z wykorzystaniem komputera.  

ŚWIERAD Albina : Komputer - nauka czy zabawa? // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - R.43: 1997/98, z.6, s. 50-53
Nauczanie ortografii.  

ŚWIERAD Albina : Komputer - nauka czy zabawa? // Polonistyka. - 1997, nr 9, s.571-572
Wykorzystanie komputerów w nauczaniu języka polskiego (ortografia).  

TUMIDAJEWICZ Anna : Zadziwić, zaciekawić, poruszyć - wokół biograficznych uwarunkowań twórczości artystycznej // Język Polski w Liceum. - R. 21, nr 3 (2006/2007), s. 83-86
Propozycja lekcji języka polskiego dotyczącej interpretacji twórczości artystycznej poprzez biografie autorów dzieł sztuki. Wykorzystanie Internetu podczas lekcji.  

 

WYSZYŃSKA Ewa : Internet jako punkt wyjścia w przygotowaniach do nowej matury z języka polskiego // Polonistyka. - [R.] 58, nr 9 (2005), s. 7-9

ZARZECKA Joanna, SIWOŃ Wiktoria : Tematy prac domowych z wykorzystaniem Internetu // Język Polski w Liceum. - R. 18, nr 3 (2003/2004), s. 66-67
Z języka polskiego.  

ZAWISZA-CHLEBOWSKA Teresa : Wsparcie internetowe // Polonistyka. - 2001, nr 2, s. 121-123
Witryna WSiP (www.wsip.com.pl) - wsparcie internetowe: materiały pomocne do przygotowania lekcji.  

ZDUNEK Ilona : Język polski w pracowni komputerowej // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 3, dod. s. II
Trzy konspekty zajęć dla IV klasy szkoły podstawowej. Opis postaci. Redagowanie planu wydarzeń oraz jego formatowanie za pomocą narzędzi dostępnych w pasku "Formatowanie".  

ZDUNEK Ilona : Oto ja... - opis postaci redagowany z wykorzystaniem symboli graficznych : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy IV (zajęcia w pracowni komputerowej) // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 23  

ZDUNEK Ilona : Plan wydarzeń metodą... przeciągnij, upuść : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy IV (zajęcia w pracowni komputerowej) // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 24  

ZELLER Izabela : "Navigare necesse est...", czyli o pożytkach z podróży po stronach edukacyjnych // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 3-6
Omówienie stron internetowych, na których znajdują sie wartościowe informacje dotyczące reformy oświaty, propozycje metodyczne, scenariusze lekcji, strony zawierające wiedzę z różnych przedmiotów (m.in. z języka polskiego - opracowania dotyczące lektur, epok literackich) oraz wyjaśniające kwestie teoretyczne w nauczaniu.  

ZIELIŃSKA Agata, JĘDRYCH Anna : Romantyczna biografia Adama Mickiewicza : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem Internetu // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 16-19  

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna