Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASACH I-III
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMEK Irena : Rozwiązywanie problemów przez dzieci. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1998
Zawarte w książce propozycje skierowane są do nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, którzy szukają niekonwencjonalnych sposobów pracy z dzieckiem i zależy na rozbudzeniu dziecięcej wrażliwości l sprawności intelektualnej.

DRZAŁ Elwira, SKIBIŃSKA-CZECHOWICZ Iwonna : Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2000

DURAJ-NOWAKOWA Krystyna : Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej : modernizacja teorii i praktyki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1998
Książce nadano kształt trzech dużych rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi studium teoretyczne i metodologiczne podstaw całościowości procesu edukacyjnego w naukach pedagogicznych. W rozdziale drugim "Całościowość systemowa w edukacji wczesnoszkolnej" zawarto charakterystykę scalonej wizji edukacji początkowej. Dopełnieniem tych dwóch części jest rozdział trzeci pt. "Scenariusze całościowych lekcji w klasach I-III". Przedstawione tam scenariusze ilustrują rozwiązania inspirowane autorską wizją integrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

DUSZYŃSKA Grażyna : Drama w kształceniu zintegrowanym. - Płock : Wydaw. "KOREPETYTOR" - M. Gałczyński, 2001

DYKA Franciszka, KIDA Jan, HADAŁA Anna : Koncepcje metodyczne pracy z lekturami w klasach I-III. - Rzeszów : Wydaw. Oświat. FOSZE, 2000

EDUKACJA wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego / red. Elżbieta Marek, Ryszard Więckowski. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokszyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2000

EDUKACJA zintegrowana w reformowanej szkole / red. Nauk. Henryk Moroz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001

FLEMMING Irene : Gry i zabawy na wycieczkę szkolną. -Kielce : Wydaw. "Jedność", 1998

FLEMMING Irene, Fritz Jurgen : Zabawy ruchowe. - Kielce : Wydaw. "Jedność", 1998

FORMA Bożena : Dziecko aktorem. - Płock : Wydaw. i Poligrafia "Iwanowski", 1999
Książka stanowi zbiór nowych inscenizacji przeznaczonych do pracy z dziećmi starszych grup przedszkolnych oraz uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.

GIACONE Elio, Schiavette Massimo : Zabawa na każdy dzień. -Kielce : Wydaw. "Jedność", 1998

KLAUS-STAŃSKA Dorota : W nauczaniu początkowym inaczej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza IMPULS, 1999
Książka zawiera zestaw projektów zajęć integrujących treść kształcenia z rożnych dziedzin wiedzy dla klas I-IV, opracowanych w konwencji metodyki aktywnej, opartej na badawczej działalności uczniów.

KSZTAŁCENIE zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. Janina Wyczesany, Adam Mikrut. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2002

KUJAWA Ewa, Kurzyna Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zestawy do ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej. - Warszawa : WSiP, 1998

LENKIEWICZ Krystyna : Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III. - Warszawa : WSiP, 1999

MIKSZA Małgorzata : Zrozumieć Montessori : czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Jedność", 1998

PAŚKO Ingrid : Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2001

UCZEŃ w Nowej Szkole : edukacja humanistyczna : praca zbiorowa / red. Maria Kujawska. - Poznań : Inst. Historii UAM, 2002

WĘGLIŃSKA Maria : Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? -Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002

WYCHOWANIE fizyczne w kształceniu zintegrowanym / red. Seweryn Sulisz. - Warszawa : WSiP, cop. 2000


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMOWICZ Maria, GREŚ Elżbieta : Obchodzimy Światowy Dzień Ziemi - cykl zajęć kształcenia zintegrowanego : projekt zadań edukacyjnych // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 4

BIELENICA Krystyna, PIOTROWSKA Małgorzata : Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie III z wykorzystaniem podręczników WSIP // Życie Szkoły. - 1999, nr 6, nr 7; nr 8

BIELEŃ Barbara : Czytanie w edukacji zintegrowanej : Warszawa, 9 grudnia 1999 r. // Edukacja. - 2000, nr 1, s. 123-125

BISKUP Barbara : Nauczanie przedmiotowe i zintegrowane // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 30-33

BLUMÓWNA Halina : Nauczyciel w klasie zintegrowanej - zapis doświadczeń // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 19-20

CHŁOPECKA K., DUDA M., WOJTCZAK K.: Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSIP // Życie Szkoły. - 1998, nr 9-10; 1999, nr 1-9

CZOCHRA Anna, TARKOWSKA Irena : Możliwości wykorzystania podręcznika pt. "Mój pierwszy elementarz" w koncepcji nauczania integralnego // Życie Szkoły. - 1999, nr 6, s. 408-410

DUDA Mirosława : Marzenia stały się faktem - czyli o podręczniku do kształcenia zintegrowanego dla klasy I "Wesoła Szkoła" // Życie Szkoły. - 200, nr 2000, nr 10, s. 646-649

FIGAT Katarzyna : Rola nauczycieli I etapu kształcenia nauczania zintegrowanego w zapobieganiu wadom postawy // Lider. - 2001, nr 5, s. 19-20

FRINDT Maria, GRODZKA Katarzyna : Aktywizacja uczniów na zajęciach kształcenia zintegrowanego // Nauczyciel z Klasą. - 2002, nr 1, s. 22-23

GIERMAKOWSKI Marian : Integracja w edukacji szkolnej // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 2, s. 7-10

GÓRCZYŃSKA Zofia Renata : Wykorzystanie technik komputerowych w nauczaniu zintegrowanym // Szkolne Wieści. - 2003, nr 1, s. 21-22

GRĄCKA Joanna : Raport o kadrach nauczycielskich : przedszkola i nauczanie zintegrowane // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 30/31, s. 6

JANOWSKA Irena, PAWLIŃSKA Elżbieta : O integracji w klasach I-III // Wychowawca. - 1999, nr 6, s. 18

JOCZ Anna : Mój przepis na kształcenie zintegrowane // Nowe w Szkole. - 2003, nr 2, s. I-III

KAPICA Gabriela : Ku koncepcji zintegrowanego systemu edukacji wczesnoszkolnej // Kultura i Edukacja. - 1998, nr 2, s. 63-71

KLASIŃSKA Barbara : Recepta na sztukę integrowania edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 46

KOCERBA Maria : Reforma w klasach I-III // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 2, s. 7-10

KOCZOŃ-ZUREK Sabina, PITUŁA Beata : Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. "Teoretyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania zintegrowanego" // Chowanna. - 2000, t. 2, s. 97-100

KONIECZNA Anna, WASILEWSKA Krystyna : Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie 2 z wykorzystaniem podręczników WSIP // Życie Szkoły. - 1999, nr 6; nr 7; nr 8

KONIECZNA Anna, WASILEWSKA Krystyna : Kształcenie zintegrowane w klasie 2 : plan pracy nauczania i wychowania. [Cz. 1-2] // Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s. 244-252; nr 5, s. 288-313

KONIECZNA Anna, WASILEWSKA Krystyna : Kształcenie zintegrowane w klasie 2 : plan pracy nauczania i wychowania. [Cz. 3] // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 365-395

KONIECZNA Anna, WASILEWSKA Krystyna : Kształcenie zintegrowane w klasie II : plan pracy nauczania i wychowania. [Cz. 4] // Życie Szkoły. - 2000, nr 8, s. 497-519

KONIECZNA Anna, WASILEWSKA Krystyna : Kształcenie zintegrowane w klasie 2 : plan pracy nauczania i wychowania. [Cz. 5] // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 578-588

KSZTAŁCENIE zintegrowane / rozm. z doktorem Sławomirem Jackiem Żurkiem // Klanza w Szkole. - 2003, nr 1, s. 3-8

MACHNO Bożena : Edukacja wczesnoszkolna - nauczanie zintegrowane w klasach I-III // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 10-11

MARCISZEWSKA Aneta : Nauczanie zintegrowane z udziałem komputera // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 498-501

MATUSZKIEWICZ Agnieszka : Gry dydaktyczne w kształceniu zintegrowanym // Życie Szkoły. - 2003, nr 3, s. 188-190

MIELECH Alina : Z badań nad kształceniem języka mówionego uczniów w edukacji zintegrowanej // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 99-104

MIŁOBĘDZKA Iwona : Drogi do źródeł : regionalizm w zintegrowanej edukacji // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 3, s. 10

MOROZ Danuta : Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym // Życie Szkoły. - 2003, nr 2, s. 80-83

MUSZYŃSKA Marta : Nauczanie zintegrowane jako nieodzowny komponent wszechstronnego rozwoju dziecka // Kwartalnik Edukacyjny. - 1999, nr 4, s. 8-17

PAJĄK Ewa : Propozycje zabaw i gier do wykorzystania podczas realizacji scenariuszy "Postrzegam świat całościowo" dla kl. I // Nauczanie Początkowe. - 1998/99, nr 1, s. 19-52

SIWEK Helena : Nauczanie zintegrowane matematyką // Matematyka. - 2001, nr 6, s. 353-359

STECKER Beata : Klasy integracyjne w kształceniu zintegrowanym // Życie Szkoły. - 2003, nr 3, s. 179-184

STUCKA-BOGDAN Ewa : Stymulowanie rozwoju uczniów uzdolnionych matematycznej w edukacji zintegrowanej : o kółku matematycznym w klasach I-III // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 6, s. 1-2

SZPILA Małgorzata : O Sekcji Kształcenia Zintegrowanego przy Kole PSPiA KLANZA w Bogatyni // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2003, nr 1, s. 24-27

SZWABOWSKI Stanisław : Nauczanie zintegrowane w klasach I-III szkoły podstawowej // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 8-9

TRELIŃSKI Gustaw : Ocenianie osiągnięć uczniów w edukacji zintegrowanej // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 5/6, s. 72-77

 

KONSPEKTY LEKCJI

Klasa I

BANDOŁA Urszula : Wiosenne zmiany w przyrodzie // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 14-15

BARTCZAK Iwona : Poznajmy się. Konspekt lekcji integracyjnej dla klasy I szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 7-8, s. 20-21

GĘBSKA G., SOUCZEK D. : Przykłady scenariuszy zajęć dla klasy I na wybrane dni stycznia i lutego // Nauczanie Początkowe. - 1998/99, s. 54-44

KUJAWINSKI Jerzy : Projekt opracowania tematu dnia aktywności ucznia zgodnie z paradygmatem: samokierowanie - kierowanie - współkierowanie // Życie Szkoły. - 1999, nr 4, s. 245-252
Temat bloku programu klasowego: Przebywamy bezpiecznie drogę z domu do szkoły i z powrotem.

NIERUBLISZEWSKA Anna : Zajęcia zintegrowane w klasie I na temat : przyroda jesienią // Życie Szkoły. - 1998, nr 7, s. 400-403

SZYMANSKA Maria Alicja : Lekcja języka polskiego w korelacji z plastyką, techniką, matematyką // Drama. - 1997, nr 25, s. 15-14
Temat: "O czym szumi muszla?" - ilustrowanie zwrotek wiersza H. Kality, inspirowane dziecięcą wyobraźnią.

ŻAK Anna : "Postrzegam świat całościowo" - propozycje gier i zabaw dla klasy I na styczeń i luty. Zabawy na śniegu i lodzie // Nauczanie Początkowe.- 1998/99, nr 5, s. 18-55

Klasa II

BLISKA Elżbieta : Konspekty zajęć zintegrowanych // Drama. - 1999, nr 29, s. 20-22
Temat: Jak uniknąć nudy w długie, jesienne wieczory? - na podst. lektury "Idzie niebo ciemną nocą" E. Szelburg-Zarembiny.

KRYK Gabriela : Edukacja matematyczna w korelacji z innymi rodzajami zajęć // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 699-702
Cel ogólny lekcji: Kształcenie pojęcia liczby - przedstawianie liczb na osi liczbowej.

OBARA Małgorzata : Przykładowe scenariusze zajęć dla klasy II na wybrane dni stycznia i lutego // Nauczanie Początkowe. - 1998/99, nr 5, s. 45-58

RADZIKOWSKA Dorota : Plan pracy i aktywności dzieci w klasie II -- temat pracy: Warzywa // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 715-716

TYSZKA Anna : Jestem partnerem na drodze - zajęcia zintegrowane w klasie drugiej // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 658-664

Klasa III

BANDOŁA Urszula : Scenariusz zajęć integracyjnych w klasie III // Życie Szkoły. - 1997, nr 10, s. 611-614
Blok tematyczny: Święta Bożego Narodzenia.

BANDOŁA Urszula : Święta Bożego Narodzenia. Scenariusz zajęć integracyjnych w klasie III // Wychowawca. - 1998, nr 12, s. 40-42

DZIADURA Grażyna : Zimowa opowieść : zajęcia zintegrowane dla klasy III na przykładzie piosenki "Kolorowy śnieg" // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 17

FRANECKA Małgorzata : Szlakiem legend : zajęcia zintegrowane w klasie III szkoły podstawowej // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 26-27

MATUSZNY Dariusz : Konspekty zajęć zintegrowanych // Drama. - 1999, nr 29, s. 25-24
Temat: "Udajemy się do brzozowego gaju, aby nadać audycję z ptasiego kraju" - na podst. wiersza "Ptasie radio" J. Tuwima.

RÓG Małgorzata : Zajęcia zintegrowane w klasie III : scenariusz nt. "Jesień w lesie - poznajemy zwierzęta" // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, dod., s. X-XVI

SKIBA Ewa : Lekcja matematyki w korelacji z plastyką // Drama. - 1997, nr 25, s. 18-19
Temat: Zakupy w klasowym sklepiku. Moja kartka świąteczna.

STRZELCZAK Elżbieta : Twórcze lekcje : scenariusze zajęć integralnych dla klas III. - Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 2000

ŚLIWA Dorota : Przykłady scenariuszy zajęć dla klasy III na wybrane dni stycznia // Nauczanie Początkowe. - 1998/99, nr 5, s.91-97

 

PROGRAMY NAUCZANIA

BARTOSZEWSKA Barbara [i in.] : Szkoła triumfu : program pracy wychowawczej dla 6-letniej szkoły podstawowej. - Warszawa : Muza Szkolna, 2000

BONAR Jolanta : Przygoda z klasą : program nauczania zintegrowanego dla I etapu kształcenia w szkole podstawowej. - Warszawa : WSiP, cop. 2002

BIELSKI Janusz : Program wychowania fizycznego : I etap edukacyjny nauczania zintegrowanego (klasy I-III). - [B. M.] : Wydaw. REPRINT, 2001

GLOS Tadeusz, KIERCZAK Urszula : Od zabawy do sportu i rekreacji 1 : program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. - Warszawa : WSiP, 2002

"KU SŁONECZNE przyszłości" : program edukacji zintegrowanej : I etap edukacyjny / [oprac.] [Krystyna Dydak] [i in.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000

KORZANSKA Janina : Program kształcenia zintegrowanego abc // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 15-18

MARZENA Magda : Edukacja od źródeł : program autorski edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

PROGRAM nauczania szkoły podstawowej specjalnej : dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim : etapy edukacyjne I i II / oprac. Grażyna Kowalczyk. - Warszawa : WSiP, 2000

RUMIŃSKA Alfreda : Śpiewamy, rysujemy, piszemy, czytamy (Fragment programu innowacyjnego kształcenia zintegrowanego w klasie pierwszej) // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 3, s. 60-62

SEMADENI Zbigniew [i in.] : Przyjazny program zintegrowany : I etap edukacyjny : klasy 1-3. - Warszawa : WSiP, 2000

 

Oprac. Jolanta Wachnik,
Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 30.06.2003


© Biblioteka Pedagogiczna