Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

POCZĄTKUJĄCY NAUCZYCIEL
- obowiązki, uprawnienia, proces adaptacji
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BRYL Stanisław Roman : Adaptacja społeczno-zawodowa początkującego nauczyciela w środowisku szkolnym. - Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994

BRYL Stanisław Roman : Z badań nad adaptacją absolwentów kieleckiej WSP w środowisku szkolnym. - Piotrków Trybunalski : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995

GARSTKA Tomasz, MARSZAŁEK Jacek : Nauczyciel na starcie. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2000

BYDLAK Zofia : Funkcjonowanie młodych nauczycieli w sytuacjach szkolnych. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

FABIŚ Izabela : Start zawodowy bez szoku // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 8, s. 45-48
Początkujący nauczyciel.  

GROENWALD Maria : Trudności w rozwoju zawodowym nauczyciela . - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2002, [nr] 1, s. 37-43
Początkujący nauczyciele (m.in. nauczyciele geografii).  

JAGŁA-IZDEBSKA Iwona : Program adaptacyjny dla nauczycieli // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 13, dod. s. VIII Jak ułatwić proces adaptacji nowo zatrudnionym nauczycielom.  

JAGŁA-IZDEBSKA Iwona : Ważny proces adaptacji w szkole // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 10, s. I,X-XI. - s.[I], X-XI Adaptacja zawodowa. Programy adaptacyjne. Wyniki badań.

JAMKA Magdalena, WILUSZ Lidia : Pierwszy dzwonek. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 23-24
Dylematy początkujących nauczycieli w okresie adaptacji w zawodzie nauczyciela. Refleksje i rady nauczycieli z wieloletnim stażem dotyczące prowadzenia lekcji, motywowania do nauki, oceniania.  

KŁUSEK Urszula : Młodemu niełatwo? // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 13  

KNAPIK Agnieszka : Pierwszy rok pracy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 588-590
Doświadczenia z pierwszego roku pracy nauczyciela przedszkola.  

KORYCIŃSKA Grażyna Maria : Pierwsze kroki nauczyciela stażysty // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 14-17 Wskazówki dla debiutujących w roli nauczycieli (głównie dla uczących języka angielskiego).  

KORZYŃSKI Kazimierz : Porady dla początkujących nauczycieli // Szkoła Zawodowa. - 1995, nr 8, s. 33-36  

KUJAWSKA Iza, MIŁOSZEWSKA Ewa : Przed pierwszą lekcją // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 34, s. 8-9
Rady dla nauczyciela rozpoczynającego pierwszą pracę w szkole.  

ŁĄCZYŃSKA Hanna : Czasem trzeba odpuścić / rozm. przepr. Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 34, s. 5
Adaptacja zawodowa młodego nauczyciela.  

MACIEJEWSKA Jadwiga, DURDA Marek : Udany start : (adaptacja zawodowa nauczyciela) // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 27-28
Debiut zawodowy młodego nauczyciela.  

MARCZEWSKA Krystyna : Jak pomóc młodemu nauczycielowi w radzeniu sobie ze stresem?. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 22-25

NA dobry początek / komentuje Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 34, dod. s. IV
Ustalenie warunków dotyczących stosunku pracy nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole - decyzja dyrektora o zatrudnieniu, zawarcie umowy, wynagrodzenie, staż.  

ROSIŃSKA Nina : Okiem stażysty / rozm. przepr. Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 8-10  

SZPERLICH Ewa, LEHMAN Maria : Czy jestem za młoda? // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 153-[156]
Praktyczne porady dla młodych nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w zawodzie, dotyczące budowania nauczycielskiego autorytetu.  

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Wielka przegrana // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 12, s. 19
Niepowodzenia nauczycieli na początku kariery zawodowej.  

TĘCZA-ĆWIERZ Jolanta : Nauczyciel - stażysta : czyli jak poradzić sobie w szkole // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 11-13
Młody nauczyciel w zreformowanej szkole - prawa i obowiązki, prawo oświatowe, samokształcenie i doskonalenie, awans zawodowy.  

WOJTYŁA Teresa : Dobrodziejstwo czy udręka : lekcje wychowawcze // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 6, s. 12
Umiejętności wychowawcze młodego nauczyciela.  

WYRTEL Dominika : Początkujący nauczyciel! / rozm. przepr. Mariusz Nowak // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 22
Rozmowa z Dominiką Wyrtel - nauczycielem-stażystą, na temat pracy w zawodzie nauczyciela.  

ZDUNEK-SOKOŁOWSKA Anna : Trudności występujące w pracy młodych nauczycieli. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 1997, nr 2, s. 95-99
Rola nauczyciela w społeczeństwie. Trudności w pracy młodych nauczycieli. Kierunki kształcenia. Plan rocznego doskonalenia.  

ŻEREK Anna : Dlaczego jestem nauczycielką // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 50-51
Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie: dlaczego została nauczycielką? Podkreślenie faktu, że do tej pracy należy wkładać bardzo dużo wysiłku, pozytywnych emocji i zapału. Istnieje duża rozbieżność między wiedzą wyniesioną ze studiów a praktyką życia szkolnego, z którą spotyka się początkujący nauczyciel.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna