Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PRZEŻYCIA TRUMATYCZNE A ROZWÓJ DZIECI (STRES POURAZOWY)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BRYANT Richard A., HARVEY Allison G. : Zespół ostrego stresu : teoria, pomiar, terapia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

HERMAN Judith Lewis : Przemoc :uraz psychiczny i powrót do równowagi. - Wyd. 2 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

JAMES Beverly : Leczenie dzieci po urazach psychicznych : nowe spojrzenie i twórcze metody działania. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. - S. 197-220 : Integrowanie traumatycznych przeżyć

JAMES Richard K., GILLILAND Burl E. : Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Wydaw. Edukacyjne, 2006. - S. 231-239 : Dzieci a PTSD

JANUSZEWSKA Edyta : Dzieci czeczeńskie - ofiary wojny // W : Prawo dziecka do zdrowia / red. Jadwiga Bićzycka. - Kraków : "Impuls:, 2007. - S. 241-256

KAŁKA Izabela : Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie. - Sosnowiec : Wydaw. Projekt-Kom, 2007. - S. 11-66 : Charakterystyka zjawiska przemocy wobec dzieci

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Poznań : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. - S. 139-159 : Dysfunkcjonalność rodziny a agresja i przemoc rodziców wobec dzieci

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Poznań : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. - S. 175-182 : Rodziny z problemem alkoholowym - wpływ sytuacji na życie w dzieciństwie i w dorosłości (zespół dziecko maltretowane)

KRYZYS, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii Stosowanej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek

LIS-TURLEJSKA Maja : Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego // W : Psychologia kliniczna. T. 2 / red. nauk. Helena Sęk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2006. - S. 120-134

LIS-TURLEJSKA Maria : Stres traumatyczny : występowanie, następstwa, terapia. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2002
Filia w Opocznie

OSOBOWOŚĆ a ekstremalny stres / red nauk. Jan Strelau. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

OSZWA Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 81-87 : Zespół stresu pourazowego u dzieci

PRUITT, DAVID B. : Twoje dziecko. - Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski & Co, cop. 2005. - S. 362-366 : Uraz z dzieciństwa i jego skutki ; S. 366-368 : Traumatyczne skutki maltretowania dzieci

PRZEPIÓRA Małgorzata : Diagnoza i wczesna interwencja traumy dziecięcej // W : Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 443-453
Filia w Radomsku

WIDERA-WYSOCZAŃSKA Agnieszka : Zdrowotne konsekwencje chronicznego urazu doznanego w dzieciństwie // W : Podstawy psychologii zdrowia / red. Grażyna Dolińska-Zygmunt. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - S. 227-242

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata : O tym jak uwolnić wychowanków domów dziecka od traumatycznych przeżyć z przeszłości // Problemy Rodziny. - 2000, nr 5, s. 58-59

GARSTKA Tomasz : Trauma domaga się słów // Niebieska Linia. - 2002, nr 5, s. 3-5
Dziecięce lęki

IZDEBSKA Agnieszka : Skażenie : wykorzystanie seksualne w dzieciństwie a funkcjonowanie w związkach intymnych // Niebieska Linia. - 2006, nr 4, s. 23-27
Wpływ wykorzystania seksualnego w dzieciństwie na funkcjonowanie w dorosłym życiu

JONA Ilona : Zespół stresu pourazowego u DDA [dorosłych dzieci alkoholików] // Świat Problemów. - 1997, nr 10, s. 31-33

LIS-TURLEJSKA Maja : Zespół stresu pourazowego a nadużywanie alkoholu i uzależnienie// Świat Problemów. - 2001, nr 5, s. 33-35

OSZWA Urszula : Zespół stresu pourazowego u dzieci // Remedium. - 2003, nr 1, s. 10-12

RUTKOWSKI Krzysztof, TURKOT Agnieszka, KUREK-RUSIN Agata : Reakcja przewlekłą psychozą na uraz psychiczny doznany w dzieciństwie - opis przypadku // Psychoterapia. - 2007, nr 1, s. [75]-84
Dynamika reakcji na uraz przebyty w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym owocujący w okresie dorastania przewlekłą psychozą

SZMIGIELSKA Barbara : Kiedy dzieciom śnią się koszmary // Charaktery. - 2002, nr 1, s. 40-41

UNIEWSKA Agnieszka : Szkoła po traumie // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 67-78
Przemoc w szkole

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna