Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ARTETERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BISSINGER-ĆWIERZ Urszula : Animacja muzyczna w pedagogice zabawy // W: Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej / red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. - Lublin : "Klanza", 2006. - S. 89-93

BUCHALTER Susan I. : Terapia sztuką : praktyczny poradnik. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

CESARZ Helena : Refleksje nad możliwościami wykorzystania muzykoterapii w pedagogice specjalnej // Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej] , cop. 2006. - S. 186-201
Filia w Opocznie

CYLULKO Paweł : Improwizacje na dziecięcych instrumentach perkusyjnych w muzykoterapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 191-204
Filia w Radomsku

CYLULKO Paweł : Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem poprzez działania muzykoterapeutyczne // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 319-339
Filia w Radomsku

DYLEMATY edukacji artystycznej. T. 2, : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / red. nauk. Wiesława Limont, Kamilla Nielek-Zawadzka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

FRYDEL- JASIŃSKA Ewa : Terapia przez sztukę // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. -Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2006. - S. 141-146

GŁADYSZEWSKA-CYLULKO Joanna : Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

GODAWA Joanna : W kręgu sztuki i arteterapii : słowa, które mają uzdrawiającą moc // W: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls" , 2007. - S. 169-176

GUTOWSKA Anna : Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów "LINE" - sukcesy i porażki // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / red. nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - S. 420-428

JEZIERSKA-WIEJAK Elżbieta : Terapia poprzez dramę dziecka napotykającego trudności szkolne // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 149-162
Filia w Radomsku

JUTRZYNA Ewelina : Niektóre aspekty terapii przez sztukę osób niewidomych i upośledzonych umysłowo // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ , 2006. - S. 83-95

KAROLAK Wiesław : Rysunek w arteterapii. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007
Filia w Opocznie; Filia w Tomaszowie Maz.

KAMPER-KUBAŃSKA Monika : Muzyka jako środek oddziaływania terapeutycznego // W: Teraźniejszośc i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 317-327

KATARYŃCZUK-MANIA Lidia : Między muzyką a terapią // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 401-408

KONIAREK Magdalena, PORTALSKA Halina, PORTALSKI Marek : Wykorzystanie wielotonu nieharmonicznego w stymulacji akustycznej dzieci autystycznych // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 409-415

KONOPCZYŃSKI Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Pedagogium", 2006

KOWALSKA Ewa, KOWALSKI Mirosław : Terapia przez sztukę jako przejaw aktywnej postawy wobec zdrowia // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ , 2006. - S. 163-169

LEWANDOWSK Kinga : Muzykoterapia dziecięca. - Wyd. 3 poszerz. - Gdańsk : Nakł. Autora, 2007
Filia w Opocznie

NAUCZANIE uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska. - Toruń : "Akapit" , 2006

NORDOFF Paul, ROBBINS Clive : Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008
Filia w Tomaszowie Maz.

OD teatru do terapii. T. 1, Między teorią a praktyką : materiały z Międzynarodowej Konferencji Arteterapii "Od teatru do terapii" - Edukacja w służbie osób niepełnosprawnych - między teorią a praktyką. KUL, Lublin, 4-5 grudnia 2005 r . / red. Andrea Jaworska, Barbara Kasprzak, Marian Nowak, Agnieszka Wojnarowska, Michał Stanowski. - Lublin : Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku, 2006

ROMANOWSKA Barbara Aniel : Muzykoterapia dogłębna - komórkowa czyli łatwe techniki leczenia Ciała - Umysłu - Ducha za pomocą dźwięku. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2006
Filia w Opocznie

SZTUKA w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006

TARCZOŃ Radosław : Gabinet muzykoterapeutyczny i jego pomocna funkcja dla rodziny : z badań własnych // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2. / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 307-316

UBERMAN Marta : Terapia przez sztukę w systemie oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizujących // W: Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / pod red. Urszuli Grucy-Miąsik. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 131-141

WĘGRZYN-BIAŁOGŁOWICZ Krystyna : Warsztaty twórcze w pracy wychowawczo-terapeutycznej z nieletnimi // W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i niektórych krajach europejskich / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 247-254

WOLNY Jerzy : Spotkanie z teatrem w kontekście jakości życia osób upośledzonych umysłowo na przykładzie doświadczeń z realizacji projektów unijnych i lokalnych inicjatyw // W: Jakość życia w niepełnosprawności : mity a rzeczywistość / pod red. Marii Flanczewskiej-Wolny. - Gliwice : Kolegium Nauczycielskie Kraków : "Impuls" , 2007. - S. 177-183

ZALEWSKI Mirosław : Muzyczna zabawa. - Rzeszów : "Fosze", 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTNIKOWSKA Urszula : Aktywność twórcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 347-353

BRZESKA Małgorzata : W krainie zimy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 24-26

CZERKAWSKI Andrzej : Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji // Chowanna. - R. 49, t. 2 (2006), s. 109-115

DĘBICKA Izabela : Dziecko u progu nauki szkolnej : założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 68-77

DĘBICKA Izabela : Wyobraźnia muzyczna a zdrowie emocjonalne // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 65-77

 
JANOWSKA Małgorzata : Wycieczka do Włoch - terapia przez sztukę // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 5/6, s. 29-32

JAWORSKA Anetta : Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą w zakładach karnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 15-20

JEZIERSKA Grażyna : Warsztaty arteterapeutyczne : spotkanie ze sztuką // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 28-39

KALICIŃSKA Mirosława, SINICKA Joanna : Wszystko jest możliwe! : (scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18-19

KONOPCZYŃSKI Marek : Metody twórczej resocjalizacji // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 39-115

KRAWIECKA Kinga : Odkrywczy i kreacyjny charakter odtwórczego działania plastycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 130-135

ŁUKASZEWSKA Maria : Młodopolskie pejzaże : scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 34-35

MAKOWSKA Katarzyna : Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 17-20

MUCHA Sebastian, EYSYMONTT Zbigniew : "Muzykoterapia" oczami muzykoterapeuty i lekarza //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 1, s. 46-48

OCHWANOWSKI Paweł, SĘK Małgorzata : Możliwości wykorzystania muzykoterapii w profilaktyce i resocjalizacji // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 196-206

OLAS Anna : Arteterapia inspiracją dla pedagogiki // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 298-306

PARKITA Ewa : Możliwości terapii przez sztukę // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 5, s. 61-63

PLOCH Leszek : Aktywizacja twórcza w Ogólnopolskim Teatrze Niepełnosprawnych w Warszawie // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 214-223

PLOCH Leszek : Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 92-99

RAJSKA Danuta : Twórcza terapia // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 28-29

SCHWINGER Thomas : Inscenizacja baśni - szanse i zagrożenia //Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 116-129

SOBIŃSKA Hanna : Elementy muzykoterapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 35-36

STAWECKA Anna : Przykłady tworzenia mandali // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 93-96

SZULC Wita : Historia arteterapeutyki // Edukacja i Dialog. - 2006 , nr 8 , s. 66-69

SZYMCZYK Maria : Arteterapia // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 22-23

TROCHIMIAK Barbara : Arteterapia - problemy definicyjne // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 376-379

WAJDENFELD Joanna : Warsztaty plastyczne dla studentów pedagogiki i resocjalizacji // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 206-212

WAŚNIEWSKI Sławomir : SNOW ART : sztuka tworzenia : na śniegu, ze śniegu, w śniegu // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 1-3 Walory dydaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne snow art`u. Propozycje technik i tematów.

ŻUKOWSKA Anna Marta : Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4/5, s. 9-12

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna