Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KOMPUTER NA LEKCJACH JĘZYKA OBCEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GAJEK Elżbieta : Internet na lekcjach języka angielskiego // W : Komorowska Hanna : Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007) : 50 lat czasopisma "Języki Obce w Szkole" : z wyborem tekstów z lat 1957-2007. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2007

GAJEK Elżbieta : Komputery w nauczaniu języków obcych // W : Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / pod red. Hanny Komorowskiej. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, cop. 2000. - S. 115-134

KOZŁOWSKI Aleksander : Metodyka nauczania języków obcych w szkolnictwie średnim i wyższym. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Wydziału Zamiejscowego Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1996. - S. 137-145 : Zastosowanie komputera na lekcji języka obcego

LEWANDOWSKA-TOMASZCZYK Barbara, OSBORNE John, SCHULTE Frits : Computers in language studies. - Piotrków Trybunalski, Kielce : Pedagogical University. Affiliated College Press, 2000

NAUKA z komputerem : książka dla ucznia gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. - S. 141-150 : Język angielski
Zawiera: Tworzenie własnego słownika ; Internet - źródło informacji w języku angielskim; Nauka języka angielskiego wspomagana pomocami komputerowymi

NAUKA z komputerem : poradnik dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. - S. 67-69 : Język angielski
Zawiera wypisy z Podstawy Programowej oraz tematy : Tworzenie własnych słowników ; Czerpanie z Internetu informacji po angielsku ; Tworzenie w Internecie własnych informacji po angielsku ; Wspomaganie nauki języka angielskiego pomocami z Internetu

PROGRAMY kursów języka angielskiego i ich ocena // W : Bednarek Józef : Multimedia w kształceniu. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 358-361

RZEŹNIK Małgorzata : Język angielski na studiach internetowych Polsko-Japońskiej Wyższej szkoły Technik Komputerowych // W : Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - S. 183-190

ZAWADZKA Elżbieta : Nauczyciele języków obcych w dobie przemian . - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

ZIEBAKOWSKA-CECOT, Katarzyna : Miejsce technologii informacyjnej w pracy nauczycieli języków obcych // Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli / red. Elżbieta Sałata. - Radom ; Warszawa : Wydaw. Inst. Technologii Eksploatacji - Państ. Inst. Wydawniczy, 2005. - S. 256-260

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARAŃSKA Anna : EWOLUCJA CALL - nauka języków obcych z wykorzystaniem komputera // Języki Obce Szkole. - 2004, nr 1, s. 81-85

BĄCZKOWSKA Anna : WYBRANE techniki wykorzystania korpusów językowych w nauczaniu języka angielskiego // Języki Obce Szkole. - 2003, nr 3, s. 64-76

BERNACKI Bogdan : Programy multimedialne pomocne w nauce języka rosyjskiego // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 4, s. 127-128

BIGAJ Joanna : Wykorzystanie Internetu i multimediów w nauczaniu języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 86-89

BRYJA Karina : Sposoby wykorzystania Internetu jako alternatywy dla podręcznika // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s. 84-87

CIESIELSKA Aneta, JANOSIK Anna : Czy Internet może pomóc? // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 88-99

CZAPLIKOWSKA Renata : Dydaktyzacja stron internetowych : praktycznewykorzystanie Internetu na lekcjach języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s. 7-102

CZEREMUSZKIN Agata : Lekcja internetowa - "Planning a trip to New York" // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 81-85

DOBROWOLSKI Józef : Lingwodydaktyka komputerowa //Języki Obce w Szkole. - R. 51, nr 3 (2007), s. 106-109

DRZEWIŃSKA Anna : Internetowe kursy języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 65-71

DUDEK Grażyna : Internet w nauczaniu języków obcych : blaski i cienie // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 164-169

FLAK-RÓŻYC Anna : Wykorzystanie Internetu w nauce języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 006, nr 4, s. 80-83

GAJEK Elżbieta : Nauka języka z komputerem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 46-47
Program "Klik uczy angielskiego"  

GAJEK Elżbieta :S tandardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 6, s. 117-129

GAJOS Mieczysław : Multimedia a kształcenie nauczycieli języków obcych // W: Innowacje w Edukacji Akademickiej. - 2002, nr 2 numer specjalny, s. 159-164

GESING Elżbieta : Komputer na lekcji języka rosyjskiego w szkole średniej // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 4, s. 72-75

GESING Elżbieta, FABIAN Ewa : Program innowacyjny Komputer i technologia informacyjna na lekcjach języka rosyjskiego // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 78-83

GRÜTZMACHER Magdalena : Czaty językowe jako forma nauki języka obcego //Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s. 91-97

HATALSKA, Natalia : Multimedia w szkole : nauka języków obcych // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 47-48

HATALSKA, Natalia : Multimedialne słowniki w nauce języków obcych // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 49-50

JAKUBCZAK Joanna : Internet na lekcji języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 5, s. 59 - 61

JAROSZ Katarzyna : Jeszcze o stronach internetowych // Języki Obce w Szkole. - R. 48, nr 3 (2004), s. 51-54

KARCZEWSKA Dorota : Platforma MOODLE // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 61-64

KARCZEWSKA Dorota : Technologie informacji i komunikacji w procesie dydaktycznym : prezentacja projektu Concorde Multimédia // Języki Obce Szkole. - 2004, nr 1, s. 85-89

KLARZAK Małgorzata : Internet w nauczaniu języka rosyjskiego // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 2, s. 51

LITWIN Wioletta : Komputer w nauczaniu języków obcych // Języki Obce Szkole. - 2000, nr 5, s. 32-37

LITWIN Wioletta : Nie taki diabeł straszny, czyli role nauczyciela w komunikatywnej klasie CALL // Języki Obce Szkole. - 2001, nr 4, s. 28-33

NOWAK Stanisław : Komputer na lekcji języka niemieckiego // Języki Obce Szkole. - 1998, nr 4, s. 326-327

NOWAK Stanisław : Moje komputerowe nauczanie języków obcych // Języki Obce Szkole. - 1996, nr 1, s. 58-61

PACHOCIŃSKA Elżbieta : Internet w nauczaniu języka obcego // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 4, s. 12-13

PACHOCIŃSKA Elżbieta : Komputer w nauczaniu języków obcych // Nowe w Szkole. - 2001-2002, nr 3, s. 11-13

PETRYCZKO Anna : Lekcja języka niemieckiego z komputerem // Języki Obce w Szkole. - 2002 , nr 5 , s. 61-63

SOLECKI Bogusław : Wykorzystanie narzędzi internetowych w przygotowaniu lekcji powtórzeniowych i tworzeniu testów językowych // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s. 102-112

WARZYŃSKA-BARTCZAK Zofia : Projekt LaBooM : specjalistyczny kurs językowy dla osób pracujących w branży wydawniczej i medialnej http://www.la-boom.net // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 80-81

WIAZOWSKI Jarosław : KOMPUTERY i sieci komputerowe jako media wspomagające nauczanie języka angielskiego uczniów niewidomych // Języki Obce Szkole. - 2001, nr 7, s. 87-92

WIŚNIEWSKA Iwona : Lekcja internetowa - Food // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 87-88

WYSZYŃSKA Ewa : Internet jako punkt wyjścia w przygotowaniach do nowej matury z języka polskiego //Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 7-9

ZARĘBIŃSKA Grażyna : Programy do nauki języków obcych na Macintosha // Komputer w Szkole. - 1995, nr 6, s. 65-73

ZELER Anna : Internet na lekcjach jezyka łacińskiego // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 2, s. 51

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna