Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

HOSPICJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze    

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

BARTOSZEWSKA Emilia : Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hospicjum. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

GÓRECKI Mirosław : Hospicjum w służbie umierających. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2000

HOSPICJA nadziei = Hospices of Hope / red. Wojciech Falkowski, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004

KACPERCZYK Anna : Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006

KALINOWSKI Mirosław : Rodzina środowiskiem kształtowania postaw prospołecznych na przykładzie rodzin podopiecznych hospicjum // W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski. - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. - S. 145-152

KANIOK Przemysław : Hospicjum // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józefa Brągiel, Sylwia Badora. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 576-586

KROPIŃSKA Irena : Przekonania zdrowotne jako uwarunkowanie wsparcia w chorobie // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2004. - S. 197-208
Celem artykułu jest analiza i ocena przekonań zdrowotnych wolontariuszy hospicjum w aspekcie ich wsparcia społecznego w chorobie.

LESZCZYŃSKA- REJCHERT Anna : Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006. - S. 173-174: Hospicja
Filia w Radomsku

PAWŁOWSKA Róża, JUNDZIŁŁ Elżbieta : Pedagogika człowieka samotnego. - Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2000. - S. 95-123: Hospicja - instytucje opieki paliatywnej pomagające przezwyciężyć samotność osób nieuleczalnie chorych

PIELĘGNIARSTWO w opiece paliatywnej i hospicyjnej / [autorzy Anna Białoń-Janusz [i in.]]; redakcja Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
Filia w Radomsku

SZAROTA Zofia : Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki . - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , cop. 2004. - S. 81-93: Instytucje i placówki pomocy człowiekowi starszemu

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

BARTUSEK Mariola : Integracja społeczna niepełnosprawnych w terminalnym okresie choroby // Polityka Społeczna. - 2001 , nr 4 , s. 57-60  

KACPERCZYK Anna : Opieka nad pacjentem w stanie terminalnym (na przykładzie analizy przypadku konkretnej instytucji). - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 2, s. 103-128  

KAPIAS Beata : Godność ostatnich chwil życia // Gestalt. - 2001, [nr] 4/5, s. 52-57
Filozofia i organizacja opieki paliatywnej i hospicyjnej.  

MICIAŁKIEWICZ Grażyna : Świadkowie czasu // Cogito. - 2005, nr 22, s. [18]-20
Wolontariat w hispicjum. Reportaż.  

MIKA Benedykt : "Jakobym sam umierał" : hospicja dla dzieci : w Polsce jest ich ciągle za mało - tylko pięć / rozm przepr. Tomasz Potkaj // Tygodnik Powszechny. - 2003, nr 11, s. 5  

NOWAKOWSKA Ewa : W głębokim znieczuleniu : umierające hospicja // Polityka. - 2004, nr 6, s. 80-81  

SAS Natalia : Praca w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 12, s. 23-26  

SAS Natalia : Opieka paliatywna i jej funkcjonowanie // Lider. - 2006, nr 5, s. 5-7  

SIENKIEWICZ Jan Wiktor : Sztuką i medycyną zwyciężyć ból odchodzenia // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 96-100
Historia londyńskiego hospicjum św. Krzysztofa.  

SOCHA Ryszarda : Tam, gdzie miękną twardziele // Polityka. - 2007, nr 2, s. 78-80
Praca więźniów w hospicjach na przykładzie Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku.  

WAŁACHOWSKA Magdalena : Życie cudem jest - cudem jest cierpienie // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 22-23

ŻABCZYŃSKA Ewa : Warszawskie hospicjum dla dzieci // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s. 363-365  

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna