Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

LESZEK KOŁAKOWSKI (1927-)
Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

 

polski filozof, historyk filozofii, eseista i publicysta

 

 

Bibliografia podmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

BAJKI różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem . - Warszawa : "Iskry", 1990

CYWILIZACJA na ławie oskarżonych . - Warszawa : "Res Publica", 1990

PODRĘCZNIK żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny / Desiderius Rotterodamus Erasmus; przedmową opatrzył Leszek Kołakowski. - Warszawa : PWN, 1965

FILOZOFIA XVII wieku : Francja, Holandia, Niemcy / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Leszek Kołakowski. - Warszawa : PWN, 1959

FILOZOFIA egzystencjalna / wyboru dokonali oraz wstępem opatrzyli Leszek Kołakowski, Krzysztof Pomian. - Warszawa : PWN, 1965

FILOZOFIA pozytywistyczna (od Hume´a do Koła Wiedeńskiego) . - Warszawa : PWN, 1966

LOGIKA / Pierre Gassendi; wstępem opatrzył Leszek Kołakowski. - Warszawa : PWN, 1964

JEDNOSTKA i nieskończoność : wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy . - Warszawa : PWN, 1958

KULTURA i fetysze : zbiór rozpraw . - Warszawa : PWN, 1967

NOWE rozważania dotyczące rozumu ludzkiego / Gottfried Wilhelm Leibniz; wstępem poprzedził Leszek Kołakowski. T. 1-2. - [Warszawa] : PWN, 1955

CZAROWNICA / Jules Michelet; przedmową opatrzył Leszek Kołakowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1961

MINI - wykłady o maxi - sprawach. - Kraków : Znak, 1999

MOJE słuszne poglądy na wszystko . - Kraków : Znak, 1999

NOTATKI o współczesnej kontrreformacji . - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1962

PISMA wczesne / Benedykt de Spinoza; przełożył Leszek Kołakowski. - Warszawa : PWN, 1969

PROWINCJAŁKI / Blaise Pascal; posłowie Leszek Kołakowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1963

ROZMOWY z diabłem . - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998

SZKICE o filozofii katolickiej . - Warszawa ; PWN, 1955

13 [TRZYNAŚCIE] bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz inne bajki . - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998

13 [TRZYNAŚCIE] bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych; Cztery bajki o identyczności . - Warszawa : "Czytelnik", 1995

Z DZIEJÓW polskiej myśli filozoficznej i społecznej / red nauk. Leszek Kołakowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1956
Filia w Opocznie

 

Artykuły z czasopism:

CZY już w po-chrześcijańskim czasie żyjemy? // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 40, s. 8-9

KOŁAKOWSKI o wojnie i dzieciństwie / rozm. przepr. Zbigniew Mentzel // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 240, s. 28

MAŁA uwaga o wielkiej encyklice // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 47, s. 1, 5
Dotyczy encykliki: "Fides et Ratio" Jana Pawła II.

MOJE życie : ze szczególnym uwzględnieniem szalonego wręcz powodzenia u kobiet // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 246, s. 33

UWAGA o modernizmie // Znak. - 2002, nr 7, s. 13-18

W SALONIE Profesora Dudka // Odra. - 2003, [nr] 6, s. 19-[26]
26.11.2002 r. gościem Salonu Profesora Dudka był Leszek Kołakowski. Artykuł jest zapisem tego spotkania.

 

Bibliografia przedmiotowa:

 

Wydawnictwa zwarte:

MEJBAUM Wacław, ŻUKROWSKA Aleksandra : Literat cywilizowanego świata : Leszek Kołakowski a kryzys myśli mieszczańskiej. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985

 

Artykuły z czasopism:

ADAMCZYKOWA Zofia : O dużym i małym, czyli o bajce Leszka Kołakowskiego // Guliwer. - 2006, nr 2, s. 33-37

BIEŃKOWSKA Ewa : Troska o Polskę, troska o świat // Znak. - 2002, nr 3, s. 72-88
Dotyczy wątku z życia za granicą Leszka Kołakowskiego.

EILSTEIN Helena : Szaweł i inni : obrona Kołakowskiego // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 281, s. 32

KŁOCZKOWSKI Jan Andrzej : Leszek Kołakowski - portret intelektualny // Nowe Książki. - 1990, nr 9, s. 3-4, IV str. okładki

KOŁAKOWSKI Leszek : Bergson. - Warszawa, 1997. - Rec.: Magdalena Środa // Nowe Książki. - 1998, nr 3, s. 17

KOŁAKOWSKI Leszek : Bóg nam nic nie jest dłużny : krótka uwaga o religii Pascala i duchu jansenizmu. - Kraków, 1994. - Rec.: Janina Rosicka // Nowe Książki. - 1995, nr 1, s. 16-17

KOŁAKOWSKI Leszek : Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?. - Warszawa, 2005. - Rec.: Zofia Adamczykowa // Guliwer. - 2006, nr 2, s. 33-37

KOŁAKOWSKI Leszek : Mini - wykłady o maxi - sprawach. - Kraków, 1999. - Rec.: Adam Poprawa // Nowe Książki. - 1999, nr 9, s. 56-57

KOŁAKOWSKI Leszek : Moje słuszne poglądy na wszystko. - Kraków, 1999. - Rec.: Adam Poprawa // Nowe Książki. - 2000, nr 1, s. 32-33

KOŁAKOWSKI Leszek : Moje słuszne poglądy na wszystko. - Kraków, 1999. - Rec.: Barbara Skarga // Znak. - 2000, nr 5, s. 116-121

KOŁAKOWSKI Leszek : Moje słuszne poglądy na wszystko. - Kraków, 1999. - Rec.: Andrzej Skrendo // teksty Drugie. - 2001, nr 1, s. 61-68

KOŁAKOWSKI Leszek : Świadomość religijna i więź kościelna : studium nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym XVII wieku. - Warszawa, 1997. - Rec.: Jan Kłoczowski // Nowe Książki. - 1998, nr 3, s. 18-19

LASOTA Ilona : Pocieszenie nosorożca na lekcjach w szkole podstawowej : Leszek Kołakowski : "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?" // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 5, s. 3-9
Propozycja pracy na języku polskim z bajką " kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?", poprzez m.in. aktywne czytanie bajki przez nauczyciela czy rozpatrywanie róznych możliwych wariantów zdarzeń przez uczniów w odniesieniu do swoich doświadczeń.

ŁUBIEŃSKI Maciej : Kołakowski, wartości, Bóg // Znak. - 1998, nr 9, s. 104-111

MICHNIK Adam : Dziękujemy ci, Leszku // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 246, s. 28

MIKOŁEJKO Zbigniew : Pogrzebacz Kołakowskiego // Nowe Książki. - 2004, nr 10, s. 26-27

OBECNOŚĆ Kołakowskiego / Ewa Bieńkowska [i in.] // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 4, s. 99-106

ROKICKI Krzysztof : Powiedział, co wszyscy wiedzieli // Polityka. - 2006, nr 42, s. 87-89

ROMEK Zbigniew : Droga Leszka Kołakowskiego ku antykomunistycznej opozycji : od ortodoksyjnej ideologii ku wolności myślenia // Dzieje Najnowsze. - 1999, nr 4, s. 139-159

RÓŻEWICZ Jan : Profesor, salon, pamięć i diabeł // Odra. - 2003, nr 6, s. 27-30
Dotyczy Leszka Kołakowskiego  

RUSZKOWSKI Marek : O języku "Mini wykładów o maxi sprawach" Leszka Kołakowskiego // Poradnik Językowy. - 2006, z. 1, s. 3-13

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna