Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ZBIGNIEW HERBERT
Bibliografia przedmiotowa w wyborze za lata 2005-2008

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIKONT Anna, SZCZĘSNA Joanna : Lawina i kamienie : pisarze wobec komunizmu. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2006

BOGUSZ Ewa : Literatura : niezbędnik licealisty. Cz. 2, Pozytywizm, Młoda Polska, Dwudziestolecie Międzywojenne, Współczesność. - Rzeszów : "Fosze", 2007. - S. 219-222 : Zbigniew Herbert : o Autorze, Wybór wierszy : problematyka

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski - gimnazjum / [aut. haseł Barbara Włodarczyk i in. ; red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2006. - S. 286-287 : Herbert Zbigniew (1924-1998) ; S. 599-601 : Pan Cogito a pop, Pan Cogito a ruch myśli, Pan Cogito o cnocie ; S. 883-884 : Tren Fortynbrasa

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski - liceum / [aut. haseł Dorota Stopka i in. ; red. prowadzący Agnieszka Nawrot]. - Kraków : Wydawnictwo Greg, cop. 2005. - S. 184-185 : Dlaczego klasycy ; S. 356-357 : Herbert Zbigniew (1924-1998) ; S. 762-763 : Pan Cogito

EPOKI literackie : wielki leksykon literatury polskiej / Justyna Bajda [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. - S. 797 : Herbert Zbigniew ; S. 850-851 : Pan Cogito ; S. 867-868 : Przesłanie Pana Cogito

FALKOWSKI Stanisław : Rządcy dusz : od Mickiewicza do Herberta : przewodnik po arcydziełach / Stanisław Falkowski. - Warszawa : Bertelsmann Media, 2005. - S. 327-357 : Czy cnota jest śmieszna? - czyli kim jest Pan Cogito ; S. 358-362 : Wezwanie (Czy Przesłanie Pana Cogito jest wierszem antychrześcijańskim?)

KALISZEWSKI Andrzej : Zbigniew Herbert // W: Literatura współczesna (1956-2005) / red. Anna Skoczek. - Bochnia ; Kraków : "SMS", 2006. - (Historia Literatury Polskiej w Dziesięciu Tomach ; T. 10). - S. 216-247

LEKSYKON lektur szkolnych / [red. Bożena Dembińska]. - Wrocław : Wydawnictwo "Europa", 2005. - S. 124-133 : Zbigniew Herbert : [Ogólna charakterystyka twórczości. Analiza wybranych wierszy: Apollo i Marsjasz, Dlaczego klasycy?, Mona Liza, Tren Fortynbrasa, Przesłanie Pana Cogito, Brewiarz]

LEMENTOWICZ Urszula : Poezje Zbigniewa Herberta / oprac. Urszula Lamentowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005.

LITERATURA : wiedza o kulturze / kom. nauk. Andrzej Z. Makowiecki ; aut. Włodzimierz Appel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006. - (Encyklopedia Szkolna WSiP). - S. 245 : Herbert Zbigniew

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Poezja : interpretacje. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2006. - (Nowa Matura. Język Polski). - S. 204-209 : Apollo i Marsjasz ; S. 210-214 : Dlaczego klasycy

MAKOWIECKA Marta, PAWŁOWSKI Mariusz : Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. [T.] 2, Od romantyzmu do współczesności . - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2005. - S. 393-402 : Zbigniew Herbert (1924-1998)

NASIŁOWSKA Anna : Literatura okresu przejściowego 1975-1996 / Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 113-116

PIETRZYK Dariusz, RYCHLICKI Robert, MARZEC Anna : Opracowania lektur i wierszy : liceum, [technikum]. - Kraków : "Greg", [2007]. - S. 402-405 : Zbigniew Herbert [biografia] ; Przesłanie Pana Cogito ; Potęga smaku ; Raport z oblężonego miasta

SŁOWNIK lektur dla liceum / pod red. Henryka Sułka ; [aut. haseł Mirosław Dąbrowski i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2006. - S. 20-21 : Apollo i Marsjasz ; S. 132-133 : Dlaczego klasycy ; S. 221-223 : Herbert Zbigniew ; S. 406 : Nike, która się waha ; S. 435-436 : Pan Cogito ; S. 596-597 : Tren Fortynbrasa

WIELKI leksykon pisarzy polskich. T. 4, Ger-Hof / pod red. Jana Pieszczachowicza. - Fogra Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 323-326 : Herbert Zbigniew

WYMIARY szkolnej edukacji polonistycznej / red. nauk. Dorota Amborska-Głowacka, Romuald Marek Jabłoński. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - S. 181-193 : "Zimowy ogród" Zbigniewa Herberta na tle tradycji literackiej

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANTONIUK Mateusz : Zbigniew Herbert i poezja lamentacyjna // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 26-31

BADYDA Ewa : Czy "czerń" musi być zła? : o poetyckim wartościowaniu koloru czarnego w poezji Zbigniewa Herberta // Język Polski. - 2006, z. 2, s. 116-125

CHRZĄSTOWSKA Bożena : Herbert w liceum - dzisiaj // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 42-44

CZAJKOWSKA Agnieszka : "Która lektura?" : poezja Herberta wobec hermeneutyki // Ruch Literacki. - 2006, z. 6, s. 617-626

GOGLER Paweł : Poezja Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 1, s. 79-106

IMPEROWICZ-JURCZAK Małgorzata : Herbertowska lekcja "czytania obrazu" : "Martwa natura z wędzidłem" // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 32-36

KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna : Tajemnicza pomyłka poety // Twórczość. - 2006, nr 4, s. 114-117

KOPCIŃSKI Jacek : Radio, maska i oko wewnętrzne : "Rekonstrukcja poety" Zbigniewa Herberta // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 1, s. 105-140

KORNHAUSER Julian : Między niebem a ziemią // Odra. - 2006, nr 11, s. 41-44

KOZICKA Dorota : "Prawda widzenia" : o zmyśle wzroku w esejach Zbigniewa Herberta // Ruch Literacki. -2006, z. 6, s. 597-616

KOZYRA Grzegorz : Duch w potrzasku : Szymanowski - Herbert // Twórczość. - 2005, nr 2/3, s. 236-239

KRÓL Zofia : Od "przedmiotu" którego nie ma, piękniejszy jest wieloryb // Zeszyty Literackie. - 2008, nr 1, s. 42-49

KRYPTONIM "Bem" : sprawa operacyjnego rozpracowania Zbigniewa Herberta 1967-1970 / oprac. Małgorzata Ptasińska-Wójcik, Grzegorz Majchrzak // Zeszyty Historyczne. - Z. 153 (2005), s. 5-60

MAZURKIEWICZ-SZCZYSZEK Anna : Miasto Herberta // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 20-25

MIKOŁAJCZAK Małgorzata : "Wierność ziemi" : inspiracje nietzscheańskie w poezji Zbigniewa Herberta // Teksty Drugie. - 2006, nr 3, s. 158-175

RUSZAR Józef Maria : Chrzest ziemi : (Herbert, presokratycy i Nietzsche) // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 6-12

RUTKOWSKI Rafał : Nadzieja cierpiących : o wierszu Zbigniewa Herberta "Modlitwa starców". - (Interpretacje) // Ruch Literacki. - 2005, z. 3, s. 293-301

RUTKOWSKI Rafał : Przeciw wyznawcom nicości : o wierszu Zbigniewa Herberta "Nasze dziecko" // Ruch Literacki. - 2006, z. 3, s. 377-386

SOLECKI Mariusz : Zanim nauczę ich Herberta // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 2, s. 15-21
Szkice dotyczące dwóch wierszy Z. Herberta "Postój" i "Domy przedmieścia".

SOLECKI Mariusz : Transgresywność poezji Herberta : pejzażowa forma istnienia pamięci // Przegląd Humanistyczny. - 2005, nr 2, s. 47-56

STASIAK Izabela : Zagadka przedmiotu // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 37-41
Scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych poświęconych obecności przedmiotów w poezji współczesnej - analiza i interpretacja utworu "Stołek" Z. Herberta.

ŚLIWIŃSKI Piotr : Krytyk, który się waha // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 13-19

TABOR Maciej : "Za przykładem Waszej Wysokości" // Zeszyty Literackie. - 2005, nr 2, s. 194-197

ZAGAJEWSKI Adam : Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2005, nr 1, s. 111-115

ZALEWSKI Cezary : Mitologiczna migawka : Mieczysław Jastrun, Zbigniew Herbert i Cyprian Kamil Norwid wyjaśniają swoje fotografie // Ruch Literacki. - 2006, z. 4/5, s. 507-518

 

RECENZJE

DRZEWUCKI Janusz : Inni niż inni, czyli książę i dworzanin // Twórczość. - 2007, nr 6, s. 112-119
Zawiera rec. książki: Korespondencja : z faksymiliami listów i wierszy, fotografiami oraz aneksem... / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. - Warszawa, 2006

DRZEWUCKI Janusz : Linneusz i żaba // Twórczość. - 2006, nr 4, s. 106-109
Zawiera rec. książki: Korespondencja (1972-1996) / Zbigniew Herbert, Stanisław Barańczak. - Warszawa, 2005

KALISZEWSKI Wojciech : Obszar niezależności // Nowe Książki. - 2005, nr 11, s. 37-38
Zawiera rec. książki: Korespondencja / Zbigniew Herbert, Jerzy Turowicz. - Kraków, 2005

KĄDZIELA Paweł : Herbert // Zeszyty Literackie. - 2005, nr 4, s. 171-173
Zawiera rec. książki: Korespondencja / Zbigniew Herbert, Jerzy Turowicz. - Kraków, 2005  

KRÓL Zofia : Stronnictwo drzew i wielorybów // Zeszyty Literackie. - 2006, nr 4, s. 170-175
Zawiera rec. Książek: Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz. - Kraków, 2006 ; Korespondencja : z faksymiliami listów i wierszy, fotografiami oraz aneksem... / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. - Warszawa, 2006

 ROMANIUK Radosław : "Dziwna miłość do końca życia, a nawet jakiś czas potem" //Nowe Książki. - 2007, nr 1, s. 45-46
Zawiera rec. książki: Korespondencja : z faksymiliami listów i wierszy, fotografiami oraz aneksem... / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz. - Warszawa, 2006

STEFAŃCZYK Tadeusz : Jak poeta z redaktorem // Twórczość. - 2006, nr 4, s. 103-105
Zawiera rec. książki: Korespondencja / Zbigniew Herbert, Jerzy Turowicz. - Kraków, 2005

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna