Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ZBIGNIEW HERBERT
Bibliografia podmiotowa w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE


BARBARZYŃCA w ogrodzie. - Warszawa : "Czytelnik", 1964

DRAMATY. - Wyd. 2 poszerz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997
Filia w Bełchatowie

ELEGIA na odejście. - Wyd. 2 w tym oprac. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997

EPILOG burzy. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998

89 wierszy. - Kraków : Wydawnictwo a5, 1998
Filia w Bełchatowie
Filia w Radomsku

PAN Cogito. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994
Filia w Bełchatowie
ROVIGO. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1992

WIERSZE zebrane. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik" , 1982

WIERSZE zebrane / wybór i oprac. Ryszard Krynicki. - Kraków : Wydawnictwo a5, 2005
Filia w Bełchatowie

WYBÓR poezji ; Dramaty. - Warszawa : "Czytelnik", 1973

WYBÓR wierszy. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

A. A. MILNE 1882-1956 : [artykuł o pisarzu] // Guliwer. - 2002, nr 2, s. 5-7

ALA ma kota. W obronie analfabetyzmu ; Co mogę jeszcze zrobić dla Pana ; Tkanina ; Epilog burzy. Zima ; Spóźniony erotyk// Zeszyty Literackie. - 2000, nr 2, s. 89-97
Wiersze z tomu "Epilog burzy"

BEZ tytułu : [wiersz] // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s. 180-184

CZYTANIE listów : [wiersz] ; Arachne : [ proza] // Tygodnik Powszechny. -1999, nr 16, dod. s. IV

DALIDA ; Diana ; Artur ; Pal ; Babcia ; Brewiarz : [wiersze] // Tygodnik Powszechny. -1998, nr 12, s. 9

DIARIUSZ grecki (notatki) // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s. 43-57

DLACZEGO klasycy? : [wiersze] / Zeszyty Literackie. - 2004, nr 3, s. 5-31

DO YEHUDY Amichaja : [wiersz] // Zeszyty Literackie. - 2007, nr 1, s. 25

ZŁO. - Dotknięcie zła : ankieta "Znaku" // Znak. - 1998, nr 5, s. 10

DWA listy o cieniach, świetle i głosie umarłych / Józef Czapski, Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2006, nr 4, s. 123-125

DWAJ prorocy. Próba głosu : [wiersz] // Dekada Literacka. - 1998, nr 1/2, s. 1

FRAGMENT listu do N.N. - przyjaciela // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 2, s. 77-78

GERARD Terborch. Dyskretny urok mieszczaństwa : [proza] // Zeszyty Literackie. - R. 8, nr 31 (lato 1990), s. 5-14

H.E.O : [proza] // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 101

H.E.O. : [proza] // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 191-192

HAMLET na granicy milczenia // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 4, s. 55-63

HOLY Iona, czyli kartka z podróży : [proza] // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 1, s. 51-52

IN MEMORIAM Nagy László : [wiersz] // Zeszyty Literackie. - 2005, nr 1, s. 108-109

KILKA listów / Zbigniew Herbert, Konstanty A Jeleński // Zeszyty Literackie. - 2004, nr 1, s. 121-135

KONIEC : [wiersz] // Polityka. - 1998, nr 32, s. 41

KONIEC : [wiersz] // Literatura. - 1998 , nr 9 , s. II okł.

KORESPONDENCJA / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s. 127-142

KORESPONDENCJA / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 1, s. 117-129

KORESPONDENCJA / Zbigniew Herbert, Henryk Elzenberg // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 2, s. 98-104

"LABIRYNT nad morzem" / rozm. przepr. Andrzej Babuchowski // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 1, s. 115-118

LEKCJA łaciny : [szkic] // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 3, s. 6-8

LENIWY język : [szkic] // Zeszyty Literackie. - 2007, nr 4, s. 10-11

LIST do Romany Gimes // Zeszyty Literackie. - 2005, nr 1, s. 107-108

LISTY / Zbigniew Herbert, Jarosław Iwaszkiewicz ; oprac. Henryk Citko // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 4, s. 106-112

LISTY / Zbigniew Herbert, Izydora Dąmbska // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s. 143-146

LISTY do Tomasa Venclovy // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 2, s. 105

LISTY o "Studium przedmiotu" / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz // Zeszyty Literackie. - 2005, nr 2, s. 191-194

LISTY od brata / oprac. Halina Herbert-Żebrowska // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 2 , s. 188-199

LISTY Zbigniewa Herberta do Bolesława Taborskiego : (w relacji adresata) / oprac. Beata Tarnowska // Więź. - 2000, nr 11, s. 86-111

LUSTRO ; Pani Łazarzowa ; Gorączka 40 ; Śmierć i spółka :[ wiersze] / Sylvia Plath ; tł. Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 4 , s. 53-59

MALI mistrzowie // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s. 11-14

MĘCZEŃSTWO świętych Kosmy i Damiana ; Rozważania o problemie narodu ; Substancja // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 217, dod. s. 5-6

MISTRZ z Delft // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 1, s. 85-96

MÓJ ojciec ; Mama ; Fotografia ; Dwie stance // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 114, dod. s. 4-5

MYKENY : [wiersz] // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s. 58

NIEWYCZERPANY ogród / rozm. przepr. Marek Zagańczyk // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 34, s. 9

O MOIM przyjacielu Jerzym Ficowskim // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 4, s. 64-65

ORFEUSZ. Eurydyka. Hermes / Rainer Maria Rilke ; tł. Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 193

OSTATNI atak. Mikołajowi / / Odra. - 2006, nr 11, s. 141
[Ormiańska babcia]: [pamiętnik] / oprac. Maciej Tabor // Zeszyty Literackie. - 2006, nr 2, s. 114-116

OSTATNIE słowa ; Brewiarz. Drobiazgi : [wiersze] // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 4, s. 5-7

PANA Montaigne'a podróż do Italii : [szkic] // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 1, s. 5-9

PIERWSZE spotkanie // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 1, s. 116-118
Wspomnienie poświęcone wydawcy Siegfriedowi Unseldowi.

PIES infernalny : [proza] // Zeszyty Literackie. - 1998, nr 3, s. 6-10

PODZIĘKOWANIE // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 2, s. 185-187
Podziękowanie dla Ingersoll Foundation za przyznanie nagrody im. T.S. Eliota.

PODZIĘKOWANIE // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 3, s. 127-128
Tekst napisany z okazji otrzymania nagrody miasta Münster w 1996 roku.

POMNIK : [szkic] / oprac. Henryk Citko // Zeszyty Literackie. - 2007, nr 2, s. 39-41

PORZĄDEK świata : [szkic] // Zeszyty Literackie. - 2008, nr 1, s. 39-41

PRAYER of pan Cogito - traveller : [wiersz] / tł. z pol. Adam Czerniawski // Dekada Literacka. - 1997, October Special Issue, s. 5

PROMETEUSZ ; Ofiara : [proza] // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 19, s. 9

PROŚBA : [wiersz] // Zeszyty Literackie [wybór 1983-1989]. - 1990, nr specjalny, s. 16

PRZERWANA lekcja : [szkic] // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 2, s. 55-64
Przyczyny upadku Cesarstwa Rzymskiego.

PRZESŁANIE Pana Cogito : [wiersz] // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 5, s. 35

Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem / rozm. przepr. Janusz Pasierb // Zeszyty Literackie. - 2002, nr 4, s. 127-134

SEN Pana Cogito : [ wiersz] ; Pan Cogito sen-przebudzenie : [wiersz] ; Z erotyków Pana Cogito : [wiersz] ; Czapka Monomachia : [proza] ; Narcyz :[ proza] ; Contra Augustinum pontificem in terra nubica peccatorem in purgatorio : [wiersz] ; Mali mistrzowie ; Koniec : [wiersz] ; Wiosna : [wiersz] ; Zima : [wiersz]// Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s. 5-25

SPOTKANIA i korespondencja ze Zbigniewem Herbertem / oprac. György Grim // Twórczość. - 2006, nr 4, s. 74-83

SZTUKA empatii / rozm. przepr. Renata Gorczyńska // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s. 156-165

TAK bardzo jesteśmy zranieni ; Chór obłoków ; Widzowie ; Ale któż to : [wiersze] / Nelly Sachs ; tł. Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 2, s. 39-41

TARNINA : [wiersz] // Zeszyty Literackie. - R. 6, nr 21 (zima 1988), s. 25-26

TRAFALGAL Square nocą ; Mers-el-Kebir ; Śmierć Atahualpy ; Centomani : wiersze / Valery Larbaud ; tł. Zbigniew Herbert // Zeszyty Literackie. - 2000, nr 1, s. 63-66

TREN Fortynbrasa :[ wiersz] // Teatr. - 1998, nr 9, s. 3

USTA proszą : [wiersz] // Topos. - 2002, nr 1/2, s. 111

WOKÓŁ Brodskiego : [listy] / Zbigniew Herbert, Stanisław Barańczak // Zeszyty Literackie. - 2005, nr 4 (2005), s. 108-112

WSPÓŁCZESNOŚĆ historii // Zeszyty Literackie. - 2004, nr 2, s. 7-11
Tekst odczytu Z. Herberta w Niemczech poświęcony historii i świadomości społecznej.

Z LISTÓW / Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz ; oprac. Maciej Tabor // Zeszyty Literackie. - 2006, nr 1, s. 152-154

Z LISTÓW do Stanisława Barańczaka / Zbigniew Herbert ; oprac. S. Barańczak // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 4, s. 147-155

ZDOBYCIE Bastylii : [szkic] / podał do druku, przepisał i oprac. Henryk Citko // Zeszyty Literackie. - 2007, nr 3, s. 155-157

 

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna