Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

EDUKACJA FILMOWA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 


WYDAWNICTWA ZWATRE

ANALIZA i interpretacja utworu filmowego w szkole : praca zbiorowa / pod red. Henryka Depty. - Warszawa : WSiP, 1960

BARANOWSKA Maria, BLICHARSKA Felicja, KASPRZAK Barbara : Literatura a plastyka, muzyka, radio i film na lekcjach języka polskiego / pod red. Felicji Blicharskiej. - Warszawa : WSiP, 1975

DEPTA Henryk : Fabryka snów czy szkoła życia : problemy młodzieży a wartości filmu. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1986

DEPTA Henryk : Film i wychowanie. - Warszawa : WSiP, 1975 DOROBA Ryszard : Bliżej filmu. - Warszawa : WSiP, 1980

EDUKACJA filmowa w szkole podstawowej i średniej : praca zbiorowa / pod red. Janiny Koblewskiej l Marii Butkiewicz. - Warszawa : WSiP, 1985

FILM na lekcjach języka polskiego : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Fryciego i Janiny Koblewskiej. - Warszawa : WSiP, 1979

NURCZYNSKA-FIDELSKA Ewelina [i in.] : Film w szkolnej edukacji humanistycznej. - Warszawa : Łódź : Wydaw. Nauk. PWN, 1995

KIELAR Maria : Rola filmu animowanego w pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola. - Warszawa : WSiP, 1978

KINO i telewizja : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Łowickiego. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1984

KOWALCZYK-SLIWERSKA Jolanta, POPIEL-POPIOŁEK Ewa : Szkolne spotkania z X muzą : wybór konspektów lekcji języka polskiego (w szkole podstawowej). - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP

KRÓLIKOWSKA Elżbieta : Seans magiczny czyli ABC młodego kinomana. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989

MARZEC Anna : Jak uczyć odbioru sztuki filmowej, teatralnej i radiowej W : Nauczanie języka polskiego w klasie V / pod red. Bożeny Chrząstowskiej i Edwarda Polańskiego. - Warszawa : WSiP, 1985

MARZEC Anna, RZĘSIKOWSKI Stanisław : Edukacja teatralna, filmowa i radiowa na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII. - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1984

PLISIECKI Janusz : Film i sztuki tradycyjne. - Wyd. 2 rozsz. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1999

RZĘSIKOWSKI Stanisław : Kształcenie literackie i kulturalne w klasie 8. - Warszawa : WSiP, 1990. - S. 198-220 : Film

WOKÓŁ kina gatunkowego / red. Krzysztof Loska. - Kraków : Rabit, 2001

WYCHOWANIE estetyczne młodego pokolenia : polska koncepcja i doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. Ireny Wojnar i Wiesławy Pielasińskiej. - Warszawa : WSiP, 1990


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOBIŃSKI Witold : Polonista i film : Steven Spielberg w szkole? // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1994/95, z. 5, s. 18-52

BOBIŃSKI Witold : Nauczanie przy ekranie : czy metaforę można zobaczyć? // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 75-82

CHRZASTOWSKA Bożena : O grotesce "Akademia pana Kleksa" w literaturze i filmie // Polonistyka. - 1987, nr 2, s. 92-105

DEPTA Henryk : Bohater filmowy - daleki i bliski // Nowa Szkoła. - 1981, nr 1, s. 22-26

GAŁUSZKA Władysława : Próba integracji literatury i filmu - "Krzyżacy" // Polonistyka. - 1995, nr 10, s. 604-615

GUSTOWICZ Jadwiga [i in.] : Propozycje lekcji z filmem "Kronika wypadków miłosnych" - klasa VIII // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1991/92, z. 1/2, s. 129-155

JAKUBOWSKI Witold : Film w edukacji i edukacja filmowa // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 60-64

JASKÓŁA E. : Film w nauczaniu języka polskiego w klasach IV i V szkoły podstawowej // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1982/85, z. 5, s. 104-110

KIJAK Joanna : Od braci Lumiere do Stevena Spilberga, czyli krótka historia filmu : lekcja w klasie III gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 19

KLEIN Edward : Praktyczne problemy wychowania filmowego : o twórcach dzieła filmowego na lekcjach języka polskiego // Polonistyka. - 1989, nr 5, s. 574-584

KONIECZNA Ewelina : Film jako źródło wartości moralnych poszukiwanych przez dziecko w wieku szkolnym // Edukacja Medialna. - 1999, nr 1, s. 19-20

KONIECZNA Ewelina : Przygotowanie do odbioru filmu w procesie edukacji medialnej // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 52-55

KONIECZNA Ewelina : Rola edukacji filmowej w złożonym procesie wychowania // Kultura i Edukacja. - 1998, nr 1, s. 31-34

KORSAK Zbigniew : Współczesne problemy edukacji filmowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 28-31

KOWALCZYK Jolanta : Adaptacje tekstu literackiego dla potrzeb filmu // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1992/95, nr 4, s. 106-112
Konspekty lekcji w kl. VI

KOWALCZYK Jolanta [i in.] : Lekcje z filmem "Dawid i Sandy" - klasa IV // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1991/92, z. 1/2, s. 115-117

KOWALCZYK Jolanta : Propozycja prelekcji do filmu Wiesława Zięby i Zbigniewa Stanisławskiego pt. "Dawid i Sandy" (lektura filmowa dla klasy IV) // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1991/92, z. 1/2 s. 115-114

KOWALCZYK-SLIWERSKA Jolanta : Powieść i film pt. "Porwanie w Tiutiurlistanie" // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1994/94, z. 5, s.15-17

KRYNICKA-TERLECKA Ewa : Od "żywych fotografii" - czyli o historii, technice i twórcach filmu (propozycja metodyczna do klasy I) // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s. 66-71

KSIĄŻEK-SZCZEPANIKOWA Aniela : Ekranowe "czytanie" // Polonistyka. - 1995, nr 10, s. 584-588

LISIBCKA Zofia : Soplicowo widziane okiem nie tylko kamery : propozycja scenariusza lekcji w klasie VII lub VIII // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1994/95, z. 5, s. 51-56

ŁABUS Joanna : Propozycja prelekcji do filmu Andrzeja Wajdy pt. "Kronika wypadków miłosnych" // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1991/92, z. 1/2, s. 126-127

MARZEC Anna : "Awantura o Basie" jako fabularny film przygodowy w klasie IV // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1980/81, z. 5, s. 74-80

MARZEC Anna : "Cudowne dziecko" w reżyserii Waldemara Dzikiego przykładem wartościowego kina dziecięcego // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1989/90, z. 1, s. 15-18

MARZEC Anna : "Grzechy dzieciństwa" jako adaptacja filmowa // Klasa VI. Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1986/87, z. 5, s. 527-552

MARZEC Anna : Scenariusz w filmie // Polonistyka. - 1988, nr 5, s. 254-242

MARZEC Anna : W świecie wyobraźni, czyli "Motyle" Janusza Nasfetera // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1981/82, z. 2, s. 81-87

NOWEL Ewa : Teledysk jako tekst kulturowy // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 3, s. 18-22

PLISIECKI Janusz : Obraz literacki i obraz filmowy // Polonistyka. - 1985, nr 6, s. 485-489

PLISIECKI Janusz : Miejsce i rola filmu i telewizji w kulturze współczesnej, związki z kulturą literacką // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1986/87, z. 5, s. 555-569

PLISIECKI Janusz : Odbiór dzieła literackiego i jego filmowej adaptacji // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1984/85, z. 5, s. 56-66

PŁOKARZ Justyna : Piszemy scenopis fragmentu "Pana Tadeusza" : (przed obejrzeniem filmu A. Wajdy) // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 1, s. 10-11

POPIEL-POPIOŁEK Ewa : Lekcja z filmem : Dyliżans - klasa VII // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1991/92, nr 1/2, s. 125-125

POPIEL-POPIOŁEK Ewa : Lekcja z filmem : Kopalnie króla Salomona - klasa VI // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1991/92, nr 1/2, s. 121-122

SIKORSKI Wiesław : Edukacja filmowa jako forma minimalizowania negatywnego wpływu ekranowej przemocy // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 2, s. 23-27

SKOWRONEK Bogusław : Od Spielberga do Felliniego, czyli o roli kina masowego w szkole // Polonistyka. - 1995, nr 10, s. 597-601

SOKOŁOWSKI Marek : Ekofilm w procesie edukacji ekologicznej i medialnej // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 33-35

STOLARSKA Bronisława : Lekcje z filmem "Kronika wypadków miłosnych" - klasa VIII // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1991/92, z. 1/2, s. 128-129

ŚLIWICKA Agata : Edukacja filmowa : zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 5, s. 33-34

ŚWIDERSKA Elżbieta : Projekt - nowa metoda nauczania : (na przykładzie warsztatów filmowych w Gdańsku) // Nowa Szkoła. - 1998, nr 5, s. 50-52

ŚWIDERSKA Irena : Z tajemnic X muzy : cykl lekcji z kształcenia kulturalno-literackiego w kl. VI-VII : (edukacja filmowa i medialna) // Język Polskiw Szkole dla kl. IV-VIII. - 1998/99, z. 2, s. 50-55

TALARCZYK-GUBAŁA Monika : Film animowany w szkole - propozycje dydaktyczne // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 51-53

WALCZAK Beata : Jak powstaje dzieło filmowe? : (na przykładzie filmu "Pan Tadeusz") : lekcja edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s. 29-31

WIERUCKA Krystyna : Lekcje z filmem "Dzikun" - klasa V // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1991 /92, nr 1/2, s. 118-119

WYSŁOUCH Seweryna : Filmowy portret poety // Polonistyka. - 1998, nr 3, s. 147-151

 

Oprac. Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 30.06.2003


© Biblioteka Pedagogiczna