Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

LEKCJE BIBLIOTECZNE
- KONSPEKTY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2008

 

 

WYDAWNICTWA DRUKOWANE

ADAMCZYK Monika : Scenariusz zajęć teatralnych // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 1, s. 34-35
Konspekt lekcji bibliotecznej z tematu - budowanie emocji.

ANTCZAK Mariola, DARMACH Katarzyna : Gdzie szukać informacji o teatrze? : konspekt zajęć w kl. V. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 2, s. 11-12

BANAŚ Bernardyna : Biblioteka mikromodelem kultury : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 6, s. 21-22

BANAŚ Bernardyna : Zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy, konkursy z tytułem literackim // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 2, s. 36-39
Konspekt lekcji bibliotecznej.

BANET Agata : Ekslibris - znak własnościowy książki : konspekt lekcji w gimnazjum. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 4, s. 36

BIELAWSKI Wiesław : Rozwijamy sprawność ortograficzną przy wykorzystaniu programu Microsoft Word i "Słownika poprawnej polszczyzny" // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 9, s. 17
Scenariusz zajęć w gimnazjum związany z realizacją ścieżki edukacja czytelnicza i medialna.

BŁASZCZYK Jolanta, GRANOSIK Jadwiga : Impresjoniści : lekcja biblioteczna dla szkół średnich // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, [nr] 6, s. 33-34

BŁASZCZYK Jolanta, GRANOSIK Jadwiga : Style w architekturze : lekcja biblioteczna dla klas licealnych // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 11, s. 36-38

BŹDZIUCH Justyna : Przedszkolak w bibliotece : impreza biblioteczna // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, [nr] 4, s. 34-36

CHOROSZEWSKA Anna : Wstawianie i formatowanie kolumn - tworzenie folderu szkoły // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 22

CHRZĄSTOWSKA Grażyna, KUBOT Lidia : Książka ma swoją historię. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 2, s. 37-40

FALBORSKA Joanna : "Wiadomości Soplicowskie" : konspekt zajęć z języka polskiego oraz edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 12

FIEBICH Dorota : Poznajemy książki dla dzieci i ich twórców : scenariusz lekcji bibliotecznej dla kl. I szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 11, s. 7-8

FLORCZAK Anna, SKOCZYLAS Karolina : Świat prasy // Języki Obce Szkole. - 2004, nr 2, s. 95-100
Dwa tematy: Zeitungen und Zeitschriften oraz "Fortschritt" stellt sich vor - dla klasy I gimnazjum.

GODULA Monika, PAŁKA Małgorzata : Źródła informacji geograficznej : ruch obiegowy Ziemi : lekcja biblioteczna z geografii dla kl. I gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2005, [nr] 12, s. 10

GRZELAK Anna, TRZCIŃSKA Anna : Dzień Pluszowego Misia : lekcja biblioteczna dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 10, s. 10-11

HAMADA Małgorzata : Zabawa z katalogiem nie tylko dla najmłodszych // Biblioteka w Szkole. - 2005, [nr] 2, s. 9

HARASIMIK Agnieszka : Od Internetu do... wizyty w teatrze : (propozycja metodyczna) // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 84-91

JABŁOŃSKA Sylwia, RAKOWSKA Jolanta : Źródła informacji przydatne na lekcjach przyrody : konspekt zajęć dla uczniów klasy V szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 12, s. 15-17
Materiał opracowano na podstawie przykładowej lekcji przeprowadzonej w bibliotece publicznej. Przykład współpracy biblioteki publicznej ze szkołą.

JANECZKO-WITKOWSKA Krystyna : Dobre wychowanie : konspekt zajęć // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 3, s. 35
Bibliotecznych (dla dzieci w wieku 8-9 lat).

JANKOWSKA Violetta : Scenariusz zajęć bibliotecznych dotyczący mniejszości narodowych // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 4, s. 28-29

JAROSZ Beata : Droga książki od pisarza do bibliotekarza : konspekt lekcji dla klasy III szkoły podstawowej // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 5, s. 34-35

JĘDRALSKA-POŁETEK Jolanta : Fotografia jako źródło informacji : scenariusz lekcji dla klasy IV // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 10, s. 18-19

KACZOR Dorota : Wyszukiwanie informacji w katalogach komputerowych : konspekt zajęć w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 11, s. 13

KARPIAK Wioletta : Czy Mateuszek to nasz kolega? : (propozycja scenariusza zajęć czytelniczych do wykorzystania w bibliotece). - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 9, dod. s. I-V

KLICKA Elżbieta : Aparat informacyjny książki : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 17-18

KOTUŁA Sebastian D. : Narzędzia internetowe w pracy nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 4, s. 13-15
Propozycje ciekawych projektów internetowych do wykorzystania podczas zajęć z uczniami, a także na lekcjach bibliotecznych. Dołączono dwa scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych: 1. Podziwiamy wodospady świata z Google Earth i 2. Poznajemy impresjonistów a Wikispaces i Wikipedią.

KRET Lucyna : Ekslibris wyrazem umiłowania książek : scenariusz zajęć dla klasy 3 gimnazjum i 1 liceum // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 21, dod. s. XI

KUCHARCZYK-DRUŻYŃSKA Monika : Co słychać w Europie? // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 11-12
Konspekt zajęć z edukacji europejskiej, czytelniczej i medialnej (lub wychowawczych) dla klasy I gimnazjum.

KURDELSKA Ilona : "Kopciuszek" - scenariusz zajęć w bibliotece publicznej dla uczniów klasy III szkoły podstawowej // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 3, dod. s. I-III

LOCH Beata : Czasopisma internetowe dla dzieci : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 15
Nauczanie zintegrowane w klasie III szkoły podstawowej - scenariusz zajęć.

ŁUKASZEWSKA Maria : Młodopolskie pejzaże : scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, [nr] 6, s. 34-35
Dla gimnazjum.

MAĆKOWIAK Irena : Kształtowanie umiejętności słuchania : lekcja biblioteczna. - Bibliogr. // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 2, s. 16-20

MANDAT Salomeja : Prasa niejedno ma imię : konspekt lekcji bibliotecznej // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 12, s. 14-15

MICHAŁEK Barbara : Książka tradycyjna czy multimedialna? : (scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum lub w klasie I LO) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 15-16

NAGOWSKA Monika : Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych. - Warszawa : "Sukurs", 2006. - S. 79-109: Konspekty zajęć z modułu bibliotecznego
Zawiera następujące konspekty: "Zasady korzystania z biblioteki szkolnej i jej zbiorów", "Źródła informacji w pracy ucznia", "Rynek książki", "Korzystanie z katalogu bibliotecznego", "Książka w twoim życiu", "Opis bibliograficzny", "Kulinarne podróże po literaturze".

NANKIEWICZ Ewa, ROZIEWICZ Barbara : Jesteśmy czytelnikami biblioteki publicznej : scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. I // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 12, s. 10-11

NOWEL Ewa : Cywilizacja mediów. Reklama. Internet. Prezentacja : scenariusze zajęć. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2004

OSOBA Ewa : Notować inaczej, czyli mapy myśli : scenariusz zajęć z edukacji samokształceniowej w gimnazjum // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s. 101-103

PROCKA Ewa : Wyprawa w poszukiwaniu skarbów : scenariusz zajęć w klasie I // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 8

SADURA Grażyna : Wyszukiwanie informacji na różnych nośnikach : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 14

SALSKA-KOPEĆ Katarzyna : Uważamy na reklamy : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy I gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 15

SEMLA Katarzyna : Godziny z książką : program zajęć dla klas II szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 10, s. 14-15
Konspekt lekcji bibliotecznej.

SOBOLEWSKA Beata : W świecie bajek : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 1, s. 14

SOBOLEWSKA Beata : Wykorzystanie komputera do poznania biblioteki szkolnej : scenariusz zajęć bibliotecznych dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej lub dla uczniów nauczania zintegrowanego // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 10, s. 20

STEFAŃSKA Urszula : Poznajemy wydawnictwa informacyjne, rozwiązując krzyżówkę : scenariusz lekcji. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2005, [nr] 4, s. 14

STRENKOWSKA Dorota, WIAKSA Joanna : Komputer pomaga w pracy i nauce // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 18-19
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III (w bibliotece szkolnej).

SZAŁATA Małgorzata : Wyszukiwanie informacji w katalogach elektronicznych : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 19

SZELIGOWSKA Agnieszka, RYMISZEWSKA Marzena : Zanim uwierzysz w reklamę : lekcja z edukacji czytelniczej i medialnej w kl. II szkoły ponadgimnazjalnej // Poradnik Biblioteczny. - 2004, nr 6, s. 31-32

ŚLUSARSKA Bożena : Poznajemy słowniki i encyklopedie : konspekt lekcji bibliotecznej dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 11, s. 22

TRZCIŃSKA Danuta, SŁABA Zofia : Wędrówki Pyzy, czyli piękna nasza Polska cała : scenariusz lekcji bibliotecznej // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 3, s. 27-30

WAJNOR Małgorzata : Co to jest synonim? : lekcja biblioteczna dla klas IV-VI // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 10, s. 16-17

WALCZAK Beata : Światowy Rok Mozartowski : wyszukiwanie informacji w Internecie i zbiorach bibliotecznych : scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 7/8, s. 41-43

WILAS Aldona : Reklama - jesteś za czy przeciw? : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas II i III szkoły ponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, [nr] 4, s. 17-19

WIŚNIEWSKA Jadwiga : Reklama : gra słowami // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 6-8
Scenariusz lekcji dla kl. VI.

WOJNOWSKA-DUPLICKA Anna : Opis bibliograficzny // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 21 Dla szkoły ponadgimnazjalnej.

WOŁEK Marzena : Książka a nowe media : scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, [nr] 2, s. 37-38

WÓJTOWICZ Renata, MACKIEWICZ Agata : Ćwiczenia ze słownikami : lekcja biblioteczna // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 1, s. 26-29

ZDUNEK Ilona : O sztuce redagowania życzeń świątecznych : lekcja języka polskiego z elementami edukacji medialnej dla klasy V // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 11, s. 19-20

ŻACZEK Ewa : Od tabliczki glinianej do książki drukowanej - krótki zarys historii książki : scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 1, s. 16

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

ADAMUS Beata : Oblicza mediów : scenariusz zajęć dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem technik multimedialnych// W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 3-4(19/20). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/
warsztat/2006/3-4/060306.htm

BAŃSKA Dorota, GRABOWSKA Ewa, MATEJA Barbara, WOŹNIAKOWSKA Renata : Biblioteka Pedagogiczna od kuchni - droga książki od zakupu do czytelnika : scenariusz warsztatów dla dzieci z klasy II-III szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2008, nr 1-2(25-26). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/1-2/
080117.htm

FIDEREK Elżbieta : Rola czytania w życiu człowieka : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla kl. IV szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 3(15). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/3/050302.htm

FILIPCZAK Dorota : Źródła informacji w bibliotece - katalogi : konspekt zajęć dla klas gimnazjalnych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 2(18). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/2/060203.htm

GAJDA Daria : Korzystamy z katalogów bibliotecznych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 1 (9). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/
1/040106.htm

GAŁĄZKA Aneta : Biblioteka pedagogiczna i jej zadania : konspekt lekcji w szkole ponadgimnazjalnej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 2 (14). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/2/050206.htm

GARBACZ Joanna : O reklamie papierosów : scenariusz lekcji czytelniczo-medialnej w klasie II gimnazjum // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 1 (9). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/1/040108.htm

KLUKOWSKA Iwona : Wystawa biblioteczna jako wizualna forma pracy z czytelnikami - scenariusz // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005. nr 3(15). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/3/050307.htm

KROGULSKA Katarzyna : Źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie. Scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych// W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 3-4(19/20). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/
warsztat/2006/3-4/060307.htm

KUBICKA Sylwia : Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas "0" oraz I-III szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 1(17). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/1/060106.htm

KUBICKA Sylwia : Ilustracja baśni Hansa Christiana Andersena pt.: "Dziewczynka z zapałkami" : scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 3(15). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/3/050304.htm

MOSKALCZUK Janina : Poznajemy zalety książek dla dzieci : konspekt lekcji otwartej w bibliotece dla kl. I // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 2(10). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/2/040202.htm

MUSIAŁ Ewa : Dzieje pisma, książki i innych przekazów medialnych : scenariusz lekcji dla klasy IV // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2007, nr 1(21). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/1/070102.htm

RUDNIK Aneta : Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej : konspekt lekcji w szkole ponadgimnazjalnej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005. nr 3(15). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/3/050306.htm

STAWOWA Elżbieta : Jak korzystać z encyklopedii i słowników? : scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 4(16). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/4/050405.htm

STAWOWA Elżbieta : Katalogi biblioteczne jako informatory o zbiorach w bibliotece : scenariusz lekcji dla gimnazjum // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 3(11). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/3/040306.htm

STAWOWA Elżbieta : Multimedia źródłem informacji na przykładzie Multimedialnej Encyklopedii PWN - Ziemia : konspekt lekcji bibliotecznej dla I klasy gimnazjum // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, 1(13). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/
warsztat/2005/1/050107.htm

STAWOWA Elżbieta : Praktyczne sporządzanie bibliografii załącznikowej do określonego tematu : scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 3(15). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/
warsztat/2005/3/050305.htm

STRONKA Aleksandra : W labiryncie publikacji i wydawnictw, czyli jak poruszać się w świecie książek : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w liceach ogólnokształcących // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 2 (14). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/2/050202.htm

WOŹNIAK Joanna : Rola księgozbioru domowego : scenariusz lekcji w klasie VI // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, 1(13). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/1/050106.htm

WRÓBEL Edyta : Radio czy telewizja? : oceniamy media : konspekt lekcji dla klas gimnazjalnych // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2006, nr 2(18). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2006/2/060204.htm

WYDRA Sylwia : Historia książki : konspekt lekcji bibliotecznej dla kl. II-VI szkoły podstawowej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 3(11). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/3/040305.htm

WYDRA Sylwia : Źródła informacji w bibliotece - katalog alfabetyczny, systematyczny i przedmiotowy : konspekt lekcji bibliotecznej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 2(10). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/
2004/2/040203.htm

ZIAJKA Iwona : Czasopisma w bibliotece - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy I gimnazjum // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 1 (9). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/1/040105.htm

ZIELONKA Jolanta : Wydawnictwa informacji bezpośredniej w pracy własnej ucznia : konspekt lekcji dla klasy II liceum// W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 2 (14). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/2/050205.htm

ZIELONKA Jolanta : Zbiory biblioteki pedagogicznej dotyczące profilaktyki uzależnień : konspekt lekcji bibliotecznej // W: Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 3(15). - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/3/050303.htm

 

 

Oprac.Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.09.2008


© Biblioteka Pedagogiczna