Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ŻŁOBEK JAKO PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze      

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KURCZ Alicja : Żłobek // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józefa Brągiel, Sylwia Badora. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 23-42

MUCHA Bożena : Żłobek // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / Erna Daraszkieicz [i in.]; oprac. red. Marta Pawlus; il. Bartłomiej Gaweł]. - Bielsko-Biała : "Park", 2002. - S. 145-147

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

DZIERZGOWSKA Irena : Przyszłość zaczyna się w 2008 roku // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 3-4, 6  

GRAJA Sylwia : Edukacja ekologiczna w żłobku. - Bibliogr. // Aura. - 2006, nr 10, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 145, s. 6-7
Kształtowanie postawy proekologicznej wśród dzieci najmłodszych poprzez uwrażliwienie na otaczające środowisko przyrodnicze.  

MIŁOSZEWSKA Ewa : Między opieką a edukacją / współpr. Zuzanna Skoczek // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 49, s. 8-9
Jak funkcjonują polskie żłobki.  

OŻYŃSKA-ZBOROWSKA Anna : O przygotowaniu do żłobka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 8, s. 463-466
Reakcja dziecka na zmianę środowiska. Czynniki wpływające na dobrą i złą adaptację.  

PODGÓRSKA Joanna : Pożegnanie z ochronką // Polityka. - 2007, nr 24, s. 106-109  

PRZYBYSZESKA Bożena : Warszawskie żłobki wczoraj i dziś // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 14-18  

SAWICKA Antonina : O znaczeniu wczesnego dzieciństwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 579-583
Kształtowanie uczuć, dobrych nawyków emocjonalnych w pierwszym okresie życia dziecka. Dojrzałość żłobkowa i atmosfera żłobka.

   

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2008


© Biblioteka Pedagogiczna