Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

INDYWIDUALIZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze  

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

BRÜHLMEIER Artur : EDUKACJA humanistyczna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", [1994?]. - S. 159-170 : Indywidualizacja  

EBY Judy W., SMUTNY Joan F. : Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. - Warszawa : WSiP, 1998

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta : Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?. - Warszawa : Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1989

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno - wyrównawcze. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

KUJAWA Ewa, KURZYNA Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu : metodą 18 struktur wyrazowych - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

PAINTER Frieda : Kim są wybitni? : charakterystyka, identyfikacja, kształcenie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 65-71 : Kształcenie

PERROTT Elizabeth : Efektywne nauczanie : praktyczny przewodnik doskonalenia nauczania. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. -103-148 : Organizowanie klasy

RIMM Sylwia : Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole. - Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 2000

SĘKOWSKI Andrzej E. : Osiągnięcia uczniów zdolnych. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2000

SZTUKA nauczania : podręcznik akademicki . [T. 1], Czynności nauczyciela / red. nauk. Krzysztof Kruszewski. - Wyd. 7 zm.. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - S. 128-139 : Indywidualizacja kształcenia

SAJDAK Anna : Indywidualizacja w nauczaniu // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.2, G-Ł / red. Ewa Różycka. - Warszawa : "Żak", 2003. - S. 298-306

MARKOVA Dawna POWELL Anne : Twoje dziecko jest inteligentne : jak poznać i rozwijać jego umysł. - Wyd. 2. - Warszawa : KSIĄŻKA i WIEDZA, cop. 1998

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARCISZEWSKA Ewa : Indywidualizacja nauki czytania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998,  nr 4, s. 303-305

BARAŃSKI Szczepan : Na cześć indywidualności // Nowa Szkoła - 2001, nr 7, s. 25-27

BARTOSZEWSKA Maria : Różne style uczenia się a indywidualizacja pracy uczniów na lekcjach geografii // Geografia w Szkole. - 1998, nr 4, s. 212-214

BĄK Anna : Indywidualny tok nauczania chemii w liceum o ogólnokształcącym // Chemia w Szkole. - 1997, nr 3, s. 203-206

BŁASZCZAK Krzysztof : Indywidualna praca z dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002 nr 4 s. 48-49

BONAR Jolanta : O indywidualizacji w "Przygodzie z klasą" // Życie Szkoły. - 2003, nr 8, s. 503-508

BRĘDEL Małgorzata : Refleksje wokół indywidualizacji kształcenia // Katecheta. - 2002, nr 4, s. 61-65

BUBAK Ewa, KRÓL Halina : Indywidualizacja w nauczaniu techniki. Przykład stopniowania trudności zadania technicznego dla klasy V // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1996, nr 3, s. 134-136

BUKAŁA Barbara : Indywidualizacja procesu nauczania // Biologia w Szkole. - 1999, nr 1, s. 35-36

CHRABĄSZCZ Marta : The Archives of Notes jako sposób wzbogacania osobowości ucznia. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 48-53
Archiwum notatek (portfolio) na lekcjach języka angielskiego. Indywidualizacja w nauczaniu oraz włączanie osobistych doświadczeń ucznia w proces nauczania.  

DAŁEK Krystyna : Indywidualizacja nauczania matematyki z użyciem środków multimedialnych // Edukacja Medialna. - 1997, nr 2, s. 23-25  

DAŁEK Krystyna : Nauczanie matematyki - czy zawsze równym frontem? // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 1, s.183-199
Indywidualizacja nauczania matematyki metodą kart dydaktycznych - przebieg i podsumowanie eksperymentu.  

DAŁEK Krystyna : Problemy z indywidualizacją nauczania matematyki // Matematyka. - 1991, nr 3, s. 130-133

DITTFELD Bożena : Niepowtarzalny "klimat indywidualizacji" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 7, s. 499-501

DURDA Marek : Każde dziecko jest inne // Nowa Szkoła. - 1994, nr 8, s. 508-509

FRANKIEWICZ Irena : Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie // Nowe w Szkole. - 1998-1999, nr 4, s. 13-14
Formy pracy.

GOŁYGOWSKA Wioletta : Szkoła tylko dla uczniów zdrowych? // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 13-14

GRELEWSKA Agnieszka : Indywidualna praca z dzieckiem niewidomym // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 129-131

HAREWSKI Grzegorz : Potrzeba indywidualizacji na zajęciach wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne - 1997, nr 4, s. 167-168

HOFMAN Agata : Indywidualizacja procesu nauczania a aktywizacja drugiego języka u najmłodszych // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 45-49

HOFMAN Agata : Teoria Jeana Piageta a indywidualizacja procesu nauczania dzieci w wieku przedszkolnym : na przykładzie języka angielskiego jako języka drugiego - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2007, [nr] 3, s. 46-52  

JARMUŻEK Joanna : Mobilność edukacyjna staje się koniecznością // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 9-13
Zawiera: Intencjonalne uczenie się staje się czynnikiem różnicującym zdolności jednostek do dostosowywania się do zmiennej rzeczywistości zarówno środowiska pracy, jak i innych sfer życia społecznego.  

KLIMASZEWSKA Anna : Literatura dotycząca indywidualizacji w procesie nauczania i wychowania // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 97-105

KRAULE Sylwia : Scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I "Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego?" // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 112-115  

LACHOWICZ Lesław : Indywidualizacja nauczania w reformie szkolnictwa // Lider. - 2003, nr 4, s. 26-27  

LEŚNIAK Janusz : Zastosowanie komputera do indywidualizacji zadań // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 4, s. 84-87  

MULLER-MŁOKOSIEWICZ B. : Rozwijanie technicznej twórczości uczniów szkół zawodowych // Szkoła Zawodowa. -1991, nr 1, s. 43-47
Uwarunkowania i założenia programowe XI Sesji Postępu Pedagogicznego poświęconej pracy z uczniem zdolnym, Szczecin dn. 9-11 czerwca 1989 r.  

MUSZKIETA Radosław : Indywidualizacja w zajęciach wychowania fizycznego // Życie Szkoły. - 1997 nr 2 s. 80-83, bibliogr.  

MUZYKA A. : Próba indywidualizacji nauczania fizyki [artykuł dyskusyjny]. - Bibliogr. // Fizyka w Szkole. - 1992, nr 4, s. 242-243  

NADOLSKI Julian : Ujawnianie i rozwijanie talentów w procesie dydaktycznym // Szkoła Zawodowa. - 1995, nr 6, s. 2-4, bibliogr.  

NIECIECKA Hanna : Przypadek edukacyjny : praca indywidualna z dzieckiem z porażeniem mózgowym // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 23, s. 13-14
Przedstawiono poszczególne etapy pracy z uczennicą klasy I, która w wyniku upośledzenia fizycznego spowodowanego stanem chorobowym zmuszona była do większego wysiłku włożonego w uczenie się matematyki.  

NIEMIEC Marta : Praca z uczniem słabym // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 66-69   SOLA Krystyna : Zadania do wyboru // Matematyka. - 2005, nr 2, s. 99(35)-38(102)
Stwarzanie możliwości indywidualnej pracy w klasie wszystkim uczniom: dobrym, średnim i tym słabszym, przygotowane zestawy zadań na każdą ocenę.  

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Trudny uczeń, każdy inaczej // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2000, nr 2, s. 16
Różnice międzyludzkie - metaprogram dotyczący tendencji interesowania się szczegółami lub obrazami całości. Osoby ogólne i szczegółowe w procesie nauczania.  

TUROWSKI Stanisław : Marnowanie skarbów // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 10, s. 22-23
Jak pracować z uczniami o różnych zdolnościach.  

UNGEHEUER Bernadeta : Indywidualizowanie pracy uczniów // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 28, s. 10-11
Rozwijanie zdolności i wyrównywanie braków  

WALEWSKA Aleksandra : Nauka przychodzi łatwiej, gdy wykonujemy coś samodzielnie : o indywidualnej pracy z uczniem // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 79-85
Jak zindywidualizować nauczanie by przyniosło najlepsze efekty - refleksje nauczyciela. Przykład lekcji języka niemieckiego przeprowadzonej w klasie III szkoły podstawowej.  

WIĘCKOWSKI Ryszard : Edukacja zindywidualizowana // Życie Szkoły. - 1996, nr 5, s. 259-263  

ŻEBROWSKA K. : Indywidualizacja w szkole : zestaw opracowań i artykułów // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 10, s. 36-37
Indywidualizacja w nauczaniu i wychowaniu.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2008


© Biblioteka Pedagogiczna