Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BLEJA-SOSNA, Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy V w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycielizbiór ćwiczeń. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. - S. 51-54
Tematy scenariuszy : Czasopisma, które lubię czytać ; Fikcja i rzeczywistość w mediach elektronicznych (radio, telewizja, kino, komputer)

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy VI w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. - S. 68-71
Tematy scenariuszy : Telewizja i film w moim życiu; Jakie programy telewizyjne oglądam

BLEJA-SOSNA Barbara : Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy IV w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli - zbiór ćwiczeń. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [1999]. - S. 39, 44, 46
Tematy scenariuszy : Media, z których korzystam i dlaczego?; Jakie oglądasz programy telewizyjne?; Telewizja i komputer - pomagają czy szkodzą?

FLEMMING Irene : Zabawy gazetami czyli Rozwijanie kompetencji medialnej dzieci i młodzieży. - Kielce : "Jedność", 2002

GAJEWSKA Grażyna, SZCZEŚNA Anna, DOLINSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży : scenariusze zajęć wychowawczych. - Wyd. 2 zm., uzup. I popr. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2003. - S. 175-182 : Media
Tematy scenariuszy : Media a naszym życiu; Znaczenie mediów w naszym życiu; Czym są media?; Wpływ mediów na różne sfery życia

GRODECKA Ewa, SOKOŁOWSKA Hanna : Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjum: poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe. - Lublin : Agencja "Sukurs", 2000
Tematy scenariuszy: Na czym polega magia telewizji?; Plany filmowe, czyli "zmontujemy" coś razem!; W szkole filmowej - praca nad adaptacją dzieła literackiego; O filmie i jego polskich twórcach; "Pan Tadeusz" w oczach reżysera, dziennikarza i ilustratora; Próba mikrofonu - radiowe studio nagrań; Radio Zet lub radio.?; Zalety i zagrożenia wynikające z korzystania z mediów; Co istniało przed telegazetą?

GRZESIAK Ewa, JANICKA-SZYSZKO Renata, STEBLECKA Magdalena : Edukacja medialna : scenariusze zajęć. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - (Kompetentny Nauczyciel)

HUMANISTYCZNE ścieżki edukacyjne : scenariusze, plany, konspekty, ćwiczenia, propo zycje / red. Halina Wiśniewska, Leszek Tymiakin. - Lublin : "Norbertinum", 2000
Filia w Bełchatowie; Filia w Radomsku; Filia w Tomaszowie Maz.

NOWEL Ewa : Cywilizacja mediów. Reklama. Internet. Prezentacja : scenariusze zajęć. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004. - (Program PARTNER)

NOWEL Ewa : Procesy komunikacyjne : scenariusze lekcji. - Kielce : Wydawawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2002. - (Program PARTNER)

NOWEL Ewa : Media tradycyjne. Media elektroniczne : scenariusze zajęć. - Kielce : Wydawawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2003. - (Program PARTNER)

NOWEL Ewa : Edukacja czytelnicza i medialna w szkole ponadgimnazjalnej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2002. - (Program PARTNER). - S. 184-191
Tematy scenariuszy : Media - czwarta władza; Jak odbieramy i zapamiętujemy informacje? Moje szanse w świecie multimediów.

SAWICKA Teresa : Edukacja medialna i czytelnicza : gimnazjum I-III : poradnik : materiały pomocnicze dla nauczycieli. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [ok. 2000]. - S. 14-20, 23-73
Tematy scenariuszy : Od nadawcy do odbiorcy - komunikowanie masowe; W gąszczu mass mediów.; Co trzeba wiedzieć o kulturze masowej?; Jak tworzy się idoli kultury masowej?; Prasa niejedno ma imię.; Komu służy prasa?; Czym "żywi się" prasa? Informacja czy.? Jak nie skłamać, ale i całej prawdy nie powiedzieć? - analizujemy artykuł prasowy; Co warto wiedzieć o telewizji? Wszystko co trzeba wiedzieć o cechach przekazu telewizyjnego.; Co można wyczytać z telewizyjnego planu ramowego? Jaki jest świat oglądany przez okienko "Wiadomości"? Jak przygotowujemy się wiadomości telewizyjne?; Co o filmie każdy (młody) człowiek wiedzieć powinien?; Od westernu do trillera - utrwalamy wiadomości o gatunkach filmu fabularnego; Jakie filmy znajdziemy w wypożyczalni kaset? ; Na tropie przemocy i agresji (w filmach); "Zabili go i uciekł", czyli o bohaterach "kasowych" filmów akcji; "Przepisy na film", czyli jak zahipnotyzować widza?; Iść czy nie iść do kina? - rozmawiamy o recenzjach; Najkrótsza recenzja, czyli jak oceniać filmy?

SCEANRIUSZE zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. - Poznań : Wydaw. UAM, 2002
Tematy scenariuszy dla szkoły podstawowej: Wykorzystanie Internetu przy wyszukiwaniu informacji; Media wokół nas; Różnorodne formy komunikatów medialnych w przekazywaniu tej samej treści; Zawartość programu telewizyjnego; Co oferuje nam telewizja?; Wiem , co oglądać! O wyborze wartościowych programów telewizyjnych; Czy telewizja musi być złodziejem naszego czasu?; Program telewizyjny dla mojej rodziny; Czy z telewizją trzeba rozważnie?

Tematy scenariuszy dla gimnazjum: W świecie gazet i czasopism, czyli porozmawiajmy o prasie; O czasopismach młodzieżowych; "National Geografic" jako przykład czasopisma popularnonaukowego; Przekazywanie informacji w róznych środkach masowego przekazu; Prasa jako rodzaj medium masowego; Co warto wiedzieć o radiu?; Posłuchaj radia; Media jako pomoc w zdobywaniu wiedzy; Wyszukujemy programy telewizyjne i radiowe o interesującej nas tematyce; Krytyczny odbió artykułów prasowych; Czy to naprawdę my i nasze sprawy? - krytyczny odbiór czasopism młodzieżowych; Jak redagować informację prasową; Korzystamy z różnych mediów - przygotowujemy przewodnik turystyczny

ŻUCHOWSKA Wiesława : Ścieżka medialna : otoczenie informacyjne . - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004. - (Metodyczna Biblioteka "To lubię!")

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOROWSKA Alina : Poznajemy gazety i czasopisma: (propozycja metodyczna do klasy VI) // Język Polski w Szkole 1V-VI. - 2001/2002, nr 3, s. 58-65

BORYSIK Elżbieta : Ostrożnie z telewizorem : konspekt zajęć bibliotecznych na temat zasad korzystania z telewizora // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 12-13

CHRAMĘGA Regina : Kraków w Internecie: lekcja biblioteczna: I klasa zasadniczej szkoły zawodowej // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 6, s. 26-2.

DOŃCZYK-HNAT Zofia : Uczeń jako odbiorca i recenzent kultury ponowoczesnej : (projekt lekcji literacko-kulturowych w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej) // Język Polski w Liceum . - R. 20, nr 3 (2005/2006), s. 64-72
Konspekty lekcji języka polskiego mającej na celu kształcenie umiejętności aktywnego funkcjonowania w kulturze współczesnej oraz motywowanie uczniów do krytycznego odbioru treści przekazywanych przez środki masowego przekazu. Tematy lekcji: Współczesna kobieta wobec kanonów piękna swojej pra(...)babci, oraz O tym, jak ponowoczesne trendy kształtują "tyranię wyglądu".

DUDEK Kamila : Gatunki dziennikarskie w czasopismach literackich : wykorzystanie aktywnych metod nauczania w edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 16-17
Scenariusz zajęć w szkole ponadpodstawowej.

GŁOWIENKA Dorota : Informuję, komentuję, oceniam // Język Polski w Gimnazjum. -  2002/2003 nr 2 s. 63-64
Konspekt zajęć dotyczący odbioru treści prasowych

GOŁĘBIOWSKA D. : W świecie mediów : konspekt lekcji dla klasy VI (wg KREATORA) // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 7-8, s 3

GORECKA Joanna, GIBAS Agata : Multimedialne i internetowe bazy danych : konspekt lekcji // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7-8, s. 3

GROCHOWSKA-PIRÓG Anna : Czasopisma wokół nas: scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadpodstawowej // Wychowawca. - 2001, nr 3, s. 12

KACZMAREK Longina : W jakim zakresie media wpływają na kształt edukacji XXI wieku? // Edukacja Medialna. - 2000, nr 4, s. 55-56
Temat: Sposoby komunikowania się - ćwiczenia. Konspekt dla klasy I gimnazjum.

KIBITLEWSKA Barbara : A to ciekawe : scenariusz konkursu na temat zawartości czasopism // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 16

KLEIN Maria Monika : Nagrywamy słuchowisko radiowe: [scenariusz zajęć] // Edukacja Medialna. - 2000, nr 3, s. 57

KOCZY G.: Wprowadzenie do Internetu oraz przesyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (E-mail)

KONOPNICKA Iwona : Czasopisma dziecięce // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 267-271

KRZECZKOWSKA Mariola : W gąszczu mass mediów, czyli rodzaje środków masowego przekazu : scenariusz zajęć w ramach ścieżki: edukacja czytelnicza i medialna // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 3

LITEWKA Jolanta : Media wobec obiektywnej rzeczywistości : scenariusz lekcji ścieżki czytelniczej i medialnej w kl. V, opracowany zgodnie z modelem programu KREATOR // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 50 -53

LOCH Beata : Czasopisma internetowe dla dzieci : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr11, s. 15

MICHALSKA Zyta : Czy wszystko wiemy o czasopismach ? : konspekt lekcji dla klasy VI // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 9-10

PIELACHOWSKI Józef : Prasa i czasopismo - ramowy scenariusz zajęć edukacyjnych : (edukacja czytelnicza i medialna) :[dla klasy I gimnazjum] // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 44-46

PYTEL Agnieszka : przed telewizorem : scenariusz zajęć dla klasy trzeciej // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 51-52

RÓŻYCKA Urszula : Gdybym był redaktorem czasopisma ... : scenariusz zajęć dla klasy VI // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr, s. 12-13

SAWOSZ Maria : Oblicza mediów: scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 14

SKWARKO Małgorzata : Zabawy z gazetą : (scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szkoły podstawowej) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5, 14

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Czasopisma uczą i bawią : konspekt lekcji w klasie 4 // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 8

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Czytam, słucham, oglądam czyli media źródłem informacji : konspekt lekcji w klasie 5 // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 10-11

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-DUDA Małgorzata : Media pomagają, czy szkodzą ? : konspekt lekcji w klasie 6 // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 11

SOWADA Renata : Radio i telewizja na co dzień : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w kl. IV szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 9

STĘPIEŃ Beata : Zostań recenzentem filmowym : (propozycja metodyczna do klasy V z wykorzystaniem Internetu) // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 3, s. 63-65

SZWAJDA A.: Uzależnienie od mediów : zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 7-8, s. 1-2
Scenariusz zajęć

SZYPENBEJL-GRUCA Elżbieta : Wykorzystanie możliwości współczesnej techniki w poszukiwaniu informacji: scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 16

TYMSZAN Barbara : Prasa i czasopismo jako źródła różnorodnej wiedzy : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 24

TYRALSKA-CHAJBOWICZ Monika : Prawdomówny manipulator, czyli jakimi cechami powinien charakteryzować się dziennikarz? : scenariusz lekcji z zakresu edukacji medialnej // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 14-15

ZASADA Ewa : Jak stworzyć skuteczny komunikat? : klasowe studio reklamy // Język Polski w Gimnazjum. - R. 4, nr (2002/2003), s. 65-68
Konspekt lekcji mającej na celu uświadomienie funkcji i celów reklam, utrwalenie pojęć: komunikat, reklama, środki masowego przekazu.

ŻARÓW Anna : Sąd nad mediami: scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 4-5

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2008


© Biblioteka Pedagogiczna