Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax : 0(prefix)44 649-50-77 http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

POLSKIE  OFICYNY  WYDAWNICZE
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE ZA LATA 1990 – 2003

Wydawnictwo A

OD BUDDY do Nietzschego… / Tomasz Porębski; oprac. Joanna Czarkowska  // Wydawca. – 2001, nr 12, s. 9–11   

Wydawnictwo „a5”

NAJBARDZIEJ  pragniemy normalności / Krystyna Krynicka, Ryszard Krynicki; rozm. przepr. Włodzimierz Braniecki // Arkusz. – 1995, nr 3, s. 13

WEDŁUG gustu / Ryszard Krynicki, Krystyna Krynicka; rozm. przepr. Grzegorz Łyś // Gazeta Bankowa. – 1999, nr 2, s. 20–21

Dom Wydawniczy ABC

PRZEWODNIKI po prawie (60 tysiecy subskrybentów) / Włodzimierz Albin; rozm. przepr. Edyta Lubawska, Piotr Dobrołęcki // Megaron. – 1996, nr 7/8, s. 4–5

Agawa

Rodzinna oficyna / Maryla Siwkowska-Łatuszyńska, Grzegorz Łatuszyński; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 38, s. 18

Wydawnictwo „Akapit Press

ZNAM się wyłącznie na książkach / Iwona Pakuła; rozm. przepr. Ewa Chuchro // Wydawca. – 2002, nr 4, s. 9–11

DLA czytelniczek (i czytelników) w każdym wieku / Ewa Chuchro // Nowe Książki. – 2002, nr 5, s. 71

Wydawnictwo „Albatros” z Gdańska

WYDAWNICTWO „Albatros” / Andrzej Sitek // Nowe Książki. – 1994, nr 1, s. 70

Wydawnictwo Fundacja Aletheia

CIĄGLE improwizacja / Anna Kurnicka, Marek Krzyśków; rozm. przepr. Zofia Zaleska // Res Publica Nowa. – 2002, nr 5, s. 108–110

Wydawnictwo „Alfa”      

KIESZEŃ na książki / Jan Wysokiński; rozm. przepr. Grzegorz Kozyra // Przegląd Tygodniowy. – 1991, nr 10, s. 11, il.

NA fali / Jan Wysokiński; rozm. przpr. E. Wilcz-Grzędzińska / Tygodnik Demokratyczny. – 1990, nr 25, s. 12–13

WZORCOWE wydawnictwo „Alfa” / Jan Wysokiński, Władysław Kierubiński; rozm. przepr. S. Marynowicz // Pismo Literacko-Artystyczne. – 1989, nr 7/8, s. 212-215

Wydawnictwo ”Amber”

AMBRAFERZYŚCI albo czubek góry lodowej / Rober Stiller // Wiadomośc  Kulturalne. – 1997, nr 24, s. 7

JEDEN tytuł dziennie / Sławomir Kryska // Prawo i Życie. – 1995, nr 1, s. 30

KRĘTE drogi do sukcesu / Małgorzata Cebo-Funiok, Zbigniew Funiok; rozm. przepr. Łukasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. – 1999, nr 34, dod. S. I, VI

NAJPIERW była pasja / Zbigniew Funkio; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 27, s. 17

ŻYCIE miedzy okładkami / Małgorzata Cebo-Funiok, Zbigniew Funiok; rozm. przepr. Dorota Bogucka // Gazeta Bankowa. – 1999, nr 12, s. 26–27       

Wydawnictwo Anagram”

MONUMENTALNE miniatury / Leszek Żuliński // Integracje.  – 1994/1995, cz. 30, s. 101–102       

Wydawnictwo „Aneks”

WYDAWNICTWO „Aneks” / Zbigniew Florczak // Nowe Książki. – 1994, nr 4, s. 36

Wydawnictwo „Antyk”   

ANTYKIEM w mrowisko / Marcin Dybowski; rozm. przepr. Marcin Masny // Ład. – 1993, nr 11, s. 3

Wydawnictwo „Arkady”

45 [CZTERDZIEŚCI PIĘĆ] lat minęło …: jubileusz Arkad / Edyta Hermanowska // Notes Wydawniczy. – 2002, nr 7/8, s. 54–59

O ARKADACH i Sztuce Świata / Eugeniusz Pliszka // Megaron. – 1997, nr 5, s. 11

SZTUKA wydawania książek o sztuce / Janina Krysia; rozm. przepr. Piotr Dobrołęcki // Megaron. – 1997, nr 5, s. 10

Wydawnictwo C.H. Beck

NASZĄ  dewizą jest skromność i profesjonalizm / Paweł Esse; rozm. przepr. Joanna Hetman // Magazyn Literacki. – 1999, nr 10, s. 26–28

RZETELNIE, starannie i przyjaźnie / Paweł Esse; rozm. przepr. Bogumił Paszkiewicz // Megaron. – 1996, nr 11, s. 10–11

WYDAWNICTWO C.H. Beck na polskim rynku / Stanisław Rudnicki / Przegląd Sądowniczy. – 1993, nr 7/8, s. 68-70      

Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”

ANI gangsterzy, ani filantropi / Roman Górski; rozm. przepr. A.W. Małachowski // Przegląd Tygodniowy. – 1991, nr 47, s. 10, il.

KSIĄŻKA na sprzedaż / Anna Bilska // Polityka. – 1991, nr 36, s. 9

Dom Wydawniczy Bellona

A GDY książka szła do wojska… / Józef Skrzypiec, Zbigniew Czerwiński // Wydawca. – 2002, nr 3, s. 20 = 24, 29, 35–36

JUBILEUSZ Domu Wydawniczego Bellona / Emilia Szydłowska // Notes Wydawniczy. – 2002, nr 7/8, s. 60–63

SYSTEM Bellona” się sprawdza / Zbigniew Czerwiński; rozm. przepr. Ewa Lisowska          // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 26, s. 20

Wydawnictwo „Czarne” z Wołowca

„CZARNE” – z ambicjami / Ewa Chuchro // Nowe Książki. – 2002, nr 2, s. 80–81

TRZEBA mieć kolegów / Monika Sznajdrman; rozm. przepr. Jacek Cieślak // Rzeczpospolita. – 1999, nr 34, dod. S. VII

Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”

KLASYKA i współczesność w jednym stoją domu / Irena Janowska // Nowe Książki. – 1998, nr 12, s. 77–78

POWOLNE wychodzenie z tła / Marek Żakowski; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. – 1996, nr 5, s. 6–11

STARY, dobry „Czytelnik” / Tadeusz J. Żółciński // Megaron. – 1999, nr 10, s. 56

TOAST za Nike czterdziestoletnią / Tomasz Burek // Sycyna. – 1997, nr 23, s. 7

SALON wydawców: „Czytelnik” / Henryk Chłystowski // Literatura. – 1999, nr 3, s. 56

ULICA Wiejska / P. Wojakowski // Po Prostu. – 1990, nr 34, s. 6–7

WYPEŁNIANIE luk : 55 lat „Czytelnika” / Andrzej Chłystowski ; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. – 1999, nr 109, s. 10

ZACIEKŁA obrona jakości / Lech Budrecki // Notes Wydawniczy. – 1998, nr 10, s. 14–17

ZASŁUŻONA, a nawet niezła / Stanisław Bębenek, Marek Żakowski; rozm. przepr. Tadeusz Górny // Wydawca. – 1999, nr 10, s. 10–13

Z MAISONS-LAFFITTE na Wiejską / Henryk Chłystowski; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. – 1998, nr 221, s. 23

Wydawnictwo DiG

WYDAWNICTWO DiG / Krzysztof J. Dąbrowski // Megaron. – 1999, nr 10, s. 33

Wydawnictwo Dolnośląskie

NIE ma już Koziołka Matołka / Andrzej Adamus; rozm. przepr. Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 1995, nr 26, s. 15

O CEZARYZMIE i o skromności / Andrzej Adamus; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. – 1995, nr 11/12, s. 6–12

Wydawnictwo Drzewo Babel

POWOLI spłacam dług / Barbara Stępień; rozm. przepr. Joanna Hetman // Magazyn Literacki. – 2000, nr 2, s. 10–12

Oficyna „Editions Spotkania”

KONSEKWENCJE przygody z historią / Piotr Jegliński // Wydawca. – 1994, nr 5, s. 40–42

POTRZEBA obecności / Piotr Jegliński; rozm. przepr. A. Peciak // Tygodnik          Solidarność. – 1990, nr 20, s. 10  

Wydawnictwo „Egmont”

Z DISNEYEM przez świat / Barbara Jóźwiak, Mariusz Arno-Jaworowski; rozm. przepr. Michał Zając // Guliwer. – 1993, nr 1, s. 20–23

Studio „EMKA”

DAĆ ludziom szansę / Jacek Marciniak; rozm. przepr. Paweł Głogowski // Notes Wydawniczy. – 1997, nr 3, s. 33 – 37

KSIĄŻKA motywacyjna / Joanna Czarkowska // Wydawca. – 1995, nr 6/7, s. 18-20

Wydawnictwo „Europa” we Wrocławiu

NIE tracić gruntu pod nogami / Wojciech Głuch; rozm. przepr. Irena Janowska // Nowe Książki. – 2001, nr 12, s. 78 – 79

Wydawnictwo Harlequin

JESTEŚ piękna jak kwiat … / Sławomir Chojnacki; rozm. przepr. Leszek Żuliński // Wiadomości Kulturalne. – 1997, nr 35, s. 23

MĘŻOWIE mogliby się uczyć / Sławomir Chojnacki; rozm. przepr. Dominika          Kamińska  // Magazyn Literacki. – 2000, nr 12, s. 13–14

PAPIEROWA coca-cola / Dorota Hill // Wprost. – 1996, nr 45, s. 97, 99

W OGRODZIE miłości / Nina Kowalewska; rozm. przepr. W. Żurek // Przegląd          Tygodniowy. – 1991, nr 41, s. 10, il.

Wydawnictwo „Iskry”

GOTOWY do pojedynku / Wiesław Uchański // Res Publica Nowa. – 2002, nr 1, s. 93–94

ISKRY ku normalności / Jan Okopień // Wiadomości Kulturalne. – 1994, nr 16, s. 8

KSIĘGARNIE bez kapitału / Wiesław Uchański; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 24, s. 21

PIĘĆ ton dynamitu / Wiesław Uchański; rozm. przepr. Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 1997, nr 8, s. 15

PROFIL na przetrwanie / (LWK) // Nowe Książki. – 1995, nr 7, s. 67

PRYWATYZACJA „Iskier” / Wiesław Uchański // Wydawca. – 1994, nr 1, s. 40–42

WALKA  o oddech / Wiesław Uchański; rozm. przepr. Grzegorz Leszczyński // Guliwer. – 1994, nr 1, s. 16-20

Krajowa Agencja Wydawnicza

NOWE oblicze starej firmy / Irena Janowska // Nowe Książki. – 2001, nr 10,  s. 80–81

„Kleks” z Bielska-Białej

„KLEKS” z Bielska-Białej / Jerzy Handzlik; rozm. przepr. Maria Kulik // Guliwer. – 2001, nr 2, s. 33–34

Wydawnictwo Krakowskie

POCZĄTEK i cel / Katarzyna Szoch-Jędrys, Jan Goślicki; rozm. przepr. Małgorzata Toczydłowska // Wydawca. – 1999, nr 10, s. 20–21, 24–25

Wydawnictwo „Książka i Wiedza”

NIE KONKURUJEMY ZE WSZYSTKIMI / Stanisław Sołtys; rozm. przepr. Ewa  Likowska // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 23, s. 19

NIE odcinamy się od przeszłości / Stanisław Sołtys; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd. – 2000, nr 22, s. 28

RYNEK a szczęście  wydawcy / Stanisław Sołtys; rozm. przepr. Ewa Lisowska // Przegląd. – 2001, nr 43, s. 45–46

Wydawnictwo Księgarni św. Jacka w Katowicach

APOSTOLSTWO książki / Edward Szopa / Śląsk. – 2000, nr 4, s. 30-32

Książnica

WYDAWCA – zawód wysokiego ryzyka : 10 lat „Książnicy” / Mariusz Morga; rozm. przepr. Edward Szopa// Śląsk. – 2000, nr 11, s. 48–50

Wydawnictwo Kurpisz SC

O WSZYSTKIM decyduje ekonomia / Anna Kurpisz; rozm. przpr. Łukasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. – 1998, nr 111, dod. s. VI

„LexisNexis

KONKURENCJI depczemy po piętach / Magdalena Górczak, Witold Szlęzak; rozm. przepr. Jakub Frołow // Notes Wydawniczy. – 2002, nr 10, s. 18 – 20

Wydawnictwo Literackie

DRUGA młodość Wydawnictwa Literackiego / Grażyna Borkowska // Notes Wydawniczy. – 11997, nr 10, s. 10 – 11

GODZIĆ ambicje z ekonomią / Janusz Adamczyk; rozm. przepr. Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 1995, nr 38, s. 15

NA CZTERDZIESTOLECIE Wydawnictwa Literackiego / Henryk Markiewicz // Dekada Literacka. – 1994, nr 1, s. 10

SŁOMA (z butów) / Andrzej Nowakowski // Notes Wydawniczy. – 2001, nr 6, s. 82 – 83  

TRADYCJE, ambicje i chudy portfel / Janusz Adamczyk; rozm. przepr. Irena          Janowska-Woźniak // Nowe Książki. – 1996, nr 10, s. 74

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

DOROBEK procentuje / Jolanta Łodykowska-Sulima // Guliwer. – 1993, nr 2, s. 26–29  

Wydawnictwo „Łuk” z Białegostoku

„ŁUK” – czyli strzała w tarczy / (MŁ) // Nowe Książki. – 1994, nr 3, s. 67–68    

Marabut z Gdańska

MARABUT / Marek Adamiec // Przegląd Polityczny. – 1996, nr 31, s. 131     

Wydawnictwo „Media Rodzina” z Poznania

Z MYŚLĄ  o rodzinie / Adam Cankudis; rozm. przepr. Agnieszka Tyszka // Guliwer. – 2000, nr 4, s. 40–41      

„Medium

Z MOTYWACJĄ  o motywacji / Krzysztof Doroszewski, Tadeusz Ciołkiewicz; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. – 1996, nr 6/7, s. 6–11      

Wydawnictwo „Multico”

KSIĄŻKA to nie pasta do zębów / Mirosław Sałasiński; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Megaron. – 1997, nr 1, s. 12–14        

Wydawnictwo „Muza

DROGO, ale dobrze / Włodzimierz Czarzasty; rozm. przepr. Irena Janowska-Woźniak // Nowe Książki. – 1997, nr 1, s. 78–79

GIEŁDOWA Muza / Dariusz Wieczorek // Gutenberg. – 1999, nr 3, s. 78–79

KSIĄŻKI do których się wraca / Krzysztof Genczelewski // Guliwer. – 1992, nr 3, s. 16-18

ODCHODZIMY od serii / Krzysztof Genczelewski; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd. – 2000, nr 45, s. 24

ODMITOLOGIZOWANIE książki / Włodzimierz Czarzasty; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. – 1998, nr 23, dod. s. 1  

POWIEDZMY sobie, jako to z „Muzą” jest / Włodzimierz Czarzasty; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. – 1995, nr 9, s. 6 – 12

STALIŚMY się molochem / Krzysztof Genczelewski ; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 41, s. 23       

Nasza Księgarnia

NASZA Księgarnia / Jolanta Sztuczyńska // Megaron. – 1997, nr 1, s. 24–25        

Wydawnictwo „Noir Sur Blanc”

CZARNO na białym / J. Michalski; rozm. przepr. B. Świątkowska// Tygodnik Literacki. – 1991, nr 22/23, s. 27, il.

NADCHODZI  czas „drugiej „Europy” / J. Michalski; rozm. przepr. R. Wasita// Literatura na Świecie. – 1991, nr 6, s. 296–300

NASIONA arbuza / Jan Gondowicz // Nowe Książki. – 1999, nr 10, s. 79

POCHWAŁA dobrego gustu / Marcin Król // Megaron. – 1999, nr 10, s. 42

WYPEŁNIAMY lukę / Anna Zaremba ; rozm. przepr. Ewa Lisowska // Przegląd. –2000, nr 9, s. 24

Z EUROPY mało znanej / R. Wasita // Więź. – 1991, nr 5, s. 160-162       

„Oficyna Poetów i Malarzy” w Londynie

CHCĘ stworzyć muzeum Oficyny… / Jarosław Koźmiński // Nowe Książki. – 1996, nr 11, s. 77

HISTORIA Oficyny / Krystyna Bednarczyk, Czesław Bednarczyk; rozm. przepr. Marek Pytasz // Fraza. – 1998, nr 1/2, s. 112–118

JUBILEUSZ 40-lecia londyńskiej „Oficyny Poetów i malarzy” w Krakowie / Maria Kocójowa, Wanda Pindlowa // Ruch Literacki. – 1990, z. 6, s. 471–474

MIĘDZY „Kulturą” w „Wiadomościami” / Krystyna Bednarczyk, Czesław Bednarczyk; rozm. przepr. Janusz Kryszak //  Kwartalnik Artystyczny. – 1996, nr 3, s. 70–75

POWRÓT poetów i malarzy / Krystyna Bednarczyk; rozm. przepr. Dominika          Materska, Ewa Popiołek // Wiadomości Kulturalne. – 1994, nr 21, s. 7

RYZYKO powrotu do Polski ? / Jan Zdzisław Brudnicki // Wiadomości Kulturalne. –1996, nr 33, s. 11

ZAKON poetów i malarzy / Krystyna Bednarczykowa; rozm. przepr. Jarosław Koźmiński // PAL Przegląd Artyst.-Literacki. – 1997, nr 11, s. 72–75

ŻYCIE bez korekty / Krystyna Bednarczykowa; rozm. przepr. J. Miliszkiewicz // Przegląd Tygodniowy. – 1990, nr 23, s. 10

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

ANATOMIA potentata czyli „PWN” / Michał Szewielow // Wydawca. – 1994, nr 3, s. 22–24

PIERWSZE encyklopedie uniwersalne Państwowego Wydawnictwa Naukowego / Leon Marszałek // Editor. – 1990, t. 3, s. 73–92        

Państwowy Instytut Wydawniczy

DO PRZODU / Wojciech Żyłko; rozm. przpr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. –1996, nr 4, s. 6 – 11

GONITWA po prymat / Antoni Gruszeczki; rozm. przepr. M.A. Kowalski // Przegląd Tygodniowy. – 1991, nr 27, s. 11, il.

JUBILEUSZ i życie codzienne / Wojciech Żyłko, Tadeusz Nowakowski; rozm. przepr. Bogumił Paszkiewicz // Nowe Książki. – 1996, nr 9, s. 75–76

KWADRATURA koła? / Izabela Śliwonnik  // Nowe Książki. – 1995, nr 3, s. 66-67

NIEŁATWE  czasy dla wydawców / M. kabata ; rozm. przepr. R. Ciemięski //          Inspiracje. – 1990, nr 4, s. 10–11

ODMIANA PIW-owskich przypadków / Krzysztof Masłoń // Rzczeczpospolita. – 1996, nr 156, s. 16

PAŃSTWOWY Instytut Wydawniczy czyli jak handlować dobrą książką / Bogdan Rogatko // Dekada Literacka. – 1992/1993, nr 24/1, s. 12

PIĘTNAŚCIE tysięcy tytułów / Tadeusz Nowakowski; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd. – 2000, nr 31, s. 24

PIW zawsze elitarny / Radosław J. Utnik, Dorota Koman; rozm. przepr. Andrzej Palacz, Joanna Czarkowska // Wydawca. – 2001, nr 10, s. 11–12

POLSKI Gallimard / Jan Okopień // Odra. – 1996, nr 10,s. 122-124

PRZESUWANIE akcentów : plany wydawnicze / Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita      – 1999, nr 70, dod. s. 10

ŻYCIE zaczyna się po pięćdziesiątce czyli druga młodość oficyny / Wojciech Żyłko; rozm. przepr. Bogumił Paszkiewicz // Megaron. – 1996, nr 10,s. 14–15       

Instytut Wydawniczy „PAX”

OD Małego Księcia do książek edukacyjnych / Barbara Durbajło; rozm. przepr. Irena Bolek // Guliwer. – 1992, nr 2, IMPRIMATUR. 23 - 26

Z IMPRIMATUR / Amelia Szafrańska ; rozm. przepr. Patrycja Gruszyńska // Notes Wydawniczy. – 1999, nr 8, s. 14–15

INSTYTUT Wydawniczy PAX – „magna charta” parowskiej obecności w życiu Polski powojennej / Z. Lichniak; rozm. przepr. S. Drajewski // Życie i Myśl. – 1989, nr 11/ 12, s. 14-22        

Prószyński i S-ka

DUŻEMU jest łatwiej / Dorota Malinowska, Mieczysław Prószyński; rozm. przepr. Łukasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. – 1999, nr 103, dod. s. 5

FIRMA z zasadami : Prószyński i S-ka / Luiza Zalewska // Rzeczpospolita. – 1999, nr 58, s. 4

NARODZINY koncernu / Andrzej Zeibel // Gazeta Bankowa. – 1994, nr 15, s. 12, tab.

ZAGRAĆ własnymi atutami / Dorota Malinowska, Mieczysław Prószyński; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski // Wydawca. – 1995, nr 4, s. 6-12        

Wydawnictwo „Puls”

WARSZAWA – Londyn – Warszawa / Jan Chodakowski; rozm. przepr. W. Kasper // Tygodnik Literacki. – 1990, nr 4, s. 3, 8        

Dom Wydawniczy Rebis

BEZPIECZEŃSTWO i przyszłość / Tomasz Szponder; rozm. przepr. Lesław Ciesiółka, Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński // Megaron. – 1997, nr 5, s. 26–28

CORAZ szerszy profil / Bogusław Tobiszowski; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd. – 2000, nr 8, s. 24

JEDNOŚĆ przeciwieństw : Dom Wydawniczy Rebis / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 1995, nr 35, s. 14        

Oficyna Wydawnicza Rytm w Warszawie

NIE tylko historia / Tadeusz Kotarski ; rozm. przepr. Ewa Lisowska // Przegląd Tygodniowy. -  1998, nr 45, s. 23

W DOBRYM rytmie / Irena Janowska-Woźniak  // Nowe Książki. – 2001, nr 1,  s. 78–79      

Wydawnictwo Sejmowe

WYDAWNICTWO Sejmowe / Jan Zagórski // Nowe Książki. – 1994, nr 1, s. 69–70        

Oficyna Wydawnicza „Sic!”

DOROBIŁYŚMY się na kręgosłupie / Elżbieta Czerwińska, Renata Lis //  Res Publica Nowa. – 2001, nr 11, s. 85–87

POGODNY profil wydawnictwa Sic! / Joanna Szczęsna // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 137, dod. s. 34–35

ZDYSKONTOWAĆ sukces / Irena Janowska // Nowe Książki. – 2000, nr 7, s. 81  

Wydawnictwo „Siedmioróg”

ŚWIAT pełen książek / Tomasz Michałowski; rozm. przepr. Joanna Papuzińska // Guliwer. – 1993, nr 4, s. 20–23     

„Słowo/obraz/terytoria” z Gdańska

SŁOWO/obraz/terytoria : tym razem o „tajemnicach” warsztatu wydawcy z Gdańska / Maria Smole // Wydawca. – 1999, nr 1, s. 44–45

SŁOWO/obraz/terytoria : wśród wydawców / Marek Adamiec // Przegląd Polityczny. – 1997, nr 33/34, s. 143–144

WYMAGAJĄCA oficyna / Alina Kietrys // Nowe Książki. – 1999, nr 8, s. 76-77

Wydawnictwo „Świat Książki”

KSIĄŻKI niepokorne / Wiesław Władyka // Polityka. – 1998, nr 21, s. 53–54

MOCNA, solidna stabilizacja / Andrzej Kostarczyk ; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski, Andrzej Palacz // Wydawca. – 1998, nr 1. s. 6–12

NOWY rynek czytelniczy / Andrzej Kostarczyk ; rozm. przepr. Łukasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. – 1998, nr 129, dod. s. 1

WIELKIE niemiecki pieniądze / Andrzej Kostarczyk; rozm. przepr. Tadeusz Lewandowski, Andrzej Palacz // Wydawca. – 1995, nr 5, s. 6-12

„Tenten”

WYDAWNICTWO „Tenten” / Irena Janowska – Woźniak // Nowe Książki. – 1995, nr 2, s. 69

„Uraeus” z Gdańska

NIE boją się iść pod prąd / Przemysław Wielgosz // Przegląd Tygodniowy. – 1998, nr 20, s. 16   

Wydawnictwo „Vocatio” w Warszawie

CHUDSZY naprawdę silniejszy / Piotr Wacławik // Wydawca. – 2002, nr 6, s. 25, 27

KSIĄŻKI dla tych, których kochamy / Anna Nowak ; rozm. przepr. Grażyna Lewandowicz // Guliwer. – 1998, nr 3, s. 28-29

Wydawnictwo W.A.B.

AUTOR na rynku / Adam Widmański; rozm. przepr. Ewa Likowska // Przegląd. – 2000, nr 3, s. 27

JAK sprzedać polską książkę? / Beata Stasińska; rozm. przepr. Agnieszka Herman // Magazyn Literacki. – 1997, nr 3/4, dod. s. XVI–XIX

POLSKIEJ literaturze potrzebna jest promocja / Irena Janowska-Woźniak // Nowe Książki. – 1999, nr 6/7, s. 78-79

„Wiedza i Życie”

SOLIDNOŚĆ popłaca / Jan Rurański; rozm. przepr. Maria Czernik // Guliwer. – 1993, nr 5, s. 21–26, il

„Wiedza Powszechna

STREFA rozrzedzona, czyli między historią a polityką / S. Piaście; rozm. przepr. J. Krawczyk // Przemiany. – 1989, nr 12, s. 7

WIEDZA naprawdę powszechna / Józef Chlabicz; rozm. przepr. Ryszard Pietrzak //          Nowe Książki. – 1996, nr 8, s. 74–75

„WIEDZA Powszechna” 1946 – 1994 / Wydawca. – 1994, nr 2, s. 26–28

ZAUFANIE do firmy / Andrzej Nagraba; rozm. przepr. Ewa Lisowska // Przegląd. – 2000, nr 17, s. 25

Oficyna Wydawnicza „Wolumen”

BUKOWSKI, czyli potencjalny bestseller / Adam Borowski; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. – 1998, nr 71, dod. s. I, IV

Wydawnictwo Książkowe Axela Springera

MILION marek na pracownika / Stefan Kociewski // Magazyn Literacki. – 1999, nr 11, s. 16–17

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

WNT – jubilat z dobra marką / Aniela Topulos ; rozm. przepr. Małgorzata Borczak // Nowe Książki. – 1994, nr 11, s. 68–69     

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

DWIEŚCIE firm pracuje dla nas / Andrzej Chrzanowski; rozm. przepr. Lidia  Jastrzębska // Głos Nauczycielski. – 1994, nr 18, s. 5

GDY przestaje się być monopolistą. O Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych / Bogdan Rogatko // Dekada Literacka. – 1993, nr 7, s. 4–5

PO CO PRYWATYZOWAĆ wsip / Lukasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. – 2003,  nr 24, s. 6

W 45-lecie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych / Jan Żółkiewski // Polonistyka. – 1990, nr 7, s. 382-384

Wydawnictwo „Znak” w Krakowie

BEZ imperializmu / Jerzy Illg; rozm. przepr. Sylwia Frołow // Res Publica Nowa. – 2002, nr 4, s. 109–110

BOSKIE szyfry : 40-lecie wydawnictwa „Znak” / Bronisław WIldstein // Wprost. – 1999, nr 21, s. 114–115

CZTERDZIESTOLETNIA ZNAKomitość / Małgorzta Borczak // Nowe Książki. – 1999,          nr 6, s. 78–79

MY i oni : literatura i cenzura / Jacek Woźniakowski ; rozm. przepr. Teresa Walas // Dekada Literacka. – 1996, nr 1, s. 3–5

NIE boimy się konfrontacji / Henryk Woźniakowski; rozm. przepr. Łukasz Gołębiewski // Rzeczpospolita. – 1999, nr 82, s. 24

Pan Illg Jerzy, redaktor Znaku / Joanna Szczęsna // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 39, dod. s. 12–13

O TREŚCI, formie i kreowaniu / Jerzy Illg // Wydawca. – 2001, nr 12, s. 12–16, 18

SPÓŁKA z nieograniczoną odpowiedzialnością / Marek Mikos // Notes Wydawniczy.  – 1999, nr 6/7, s. 28–33

„WYDAWCA – Anioł Stróż” : jubileusz Wydawnictwa Znak / Andrzej Franaszek, Piotr Mucharski, Michał Okoński // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 20, s. 7

ZNAK na wolnym rynku / Henryk Woźniakowski; rozm. przepr. Michał Okoński // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 18, s. 5

 

Oprac. Daria Gajda
na podstawie zbiorów filii BPP w Bełchatowie
Aktualizacja: 23.04.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna