Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PEDAGOGIKA ZABAWY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAUM Heike : Chodźcie, pobawimy się! : gry i zabawy na powietrzu i w pomieszczeniu. - Kielce : "Jedność", cop. 2007

BIERMANN Ingrid : Kot zdejmuje buty : propozycje zabaw wspierających spokój i koncentrację. - Kielce : "Jedność", cop. 2004

DOMAŃ Robert : Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. - Lublin : Wydaw. Przedszkolak, 2003
Filia w Bełchatowie

FLEMMING Irene : Po prostu zaczynamy : praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy. - Kielce : "Jedność", 1999

FLEMMING Irene : Zabawy na chwilkę (w domu, w przedszkolu i w szkole). - Kielce : "Jedność", 1999

FRANCZYK Anna, KRAJEWSKA Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2005

GRIESBECK Josef : Zabawy uczące współzawodnictwa i wygrywania : propozycje dla dzieci i młodzieży. - Kielce : "Jedność", cop. 2007

JĄDER Mariola : Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię. - Kraków : "Impuls", 2005

KALBARCZYK Anna : Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych). - Kraków : "Impuls", 2005

KAPŁON Małgorzata : Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi. - Kraków : "Impuls", 2006

KSZTAŁTOWANIE twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć / oprac. Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003

MIELENHAUSEN Wilmes Brigitte : Kiedy myszki skaczą żwawo : propozycje zabaw ruchowych. - Kielce : "Jedność" ; Briesgau : "Herder", cop. 2007

OKOŃSKA Halina, PAWIŃSKA Magdalena : Skąd przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, cop. 2005

PEDAGOGIKA zabawy w edukacji kulturalnej / red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. - Lublin : "Klanza", 2006

RADWAŃSKA Marta : Zabawy muzyczno-ruchowe w rozwijaniu aktywności twórczej dziecka // W: Pedagogika małego dziecka : wybrane zagadnienia / red. Małgorzata Karwowska-Struczyk, Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 179-190

SMITH Charles A. : Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy. - Kielce : "Jedność", 2007

TRUSKOLASKA Justyna : Osoba i zabawa : elementy filozofii i pedagogiki zabawy. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007

VOPEL Klaus W. : Poradnik dla prowadzących grupy : teoria i praktyka zabaw interakcyjnych. - Kielce : "Jedność", 1999

WPROWADZENIE do pedagogiki zabawy : wybór tekstów drukowanych w "Kropli" w latach 1992-1994 / wybór i red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Lublin : Wydaw. KLANZA, 2001

ZALEWSKI Mirosław : Muzyczna zabawa. - Rzeszów : "Fosze", 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZUK Elżbieta, ANCHIMOWICZ Barbara : Pedagogika zabawy w wychowaniu fizycznym, gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej i rehabilitacji ruchowej // Lider. - 2005, nr 11, s. 9-11
Zabawy i gry ruchowe.  

ASYNGIER- KOZIEŁ Anna : Zabawy teatralne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 284- 288
Zabawy z podziałem na role, z rekwizytem, z tekstem, rozluźniające, i in.

 

BAER Ulrich : Mądrość zwierząt : gra we wróżby dla 2 osób powyżej 14 r.ż // Grupa i Zabawa. - 1996, nr 1, s. 25
Pedagogika zabawy.

BISSINGER-ĆWIERZ Urszula : Animacja muzyczna w pedagogice zabawy. - Bibliogr. // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 2-6
Opis podstawowych źródeł animacji muzycznej.  

BORAWSKA Iwona : Formy spotkań z rodzicami // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 33-35 Spotkanie z rodzicami z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy.  

BORAWSKA Iwona : Zabawa rozwija // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 9, s. 60-62
Pedagogika zabawy w nauczaniu wczesnoszkolnym, jako sposób na rozwój kreatywności, rozwój woli  

CHABER Anna : Sztuka podejmowania decyzji (propozycja zabawy dla uczniów) // Nowa Szkoła. - 1999, nr 6, s. 30-33  

CICHOLSKA-ROCHNA Mirosława : Warsztaty cyrkowe - jedna z propozycji pedagogiki zabawy // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 31-34
Nauczenie dzieci i młodzieży sztuki cyrkowej na Warsztatach Cyrkowych ,,CIRCUS'' w Ciechanowie.  

DOMAŃ Robert, MALESZYK Marzena A. : Podróż do krainy świętego Mikołaja // Grupa i Zabawa. - 1996, nr 1, s. 26-28
Pedagogika zabawy. Scenariusz zabawy dla przedszkolaków.  

DRYJA Elżbieta : Podróż na planetę Fantazja : scenariusz zajęć dla klasy I szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 22-25
Zajęcia zintegrowane w formie lekcji otwartej. Wykorzystanie metod z pedagogiki zabawy.  

GAŁ Dorota : Muzyka, ruch, taniec : dwugodzinne zajęcia języka polskiego przeprowadzone na podstawie baśni H. Ch. Andersena ,,Królowa Śniegu'' // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 22-24
Pedagogika zabawy na lekcji języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej.  

GAŁKIEWICZ Jolanta : Scenariusze zajęć z wykorzystaniem technik twórczego myślenia i metod pedagogiki zabawy // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 4, s.10-11
Edukacja wczesnoszkolna.  

GĄSTOŁ Barbara, RYNIEWICZ Danuta : W królestwie papieru : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III szkoły podstawowej // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 28-30
Poznanie technologii produkcji papieru i jego oszczędzania. Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy.  

HOFMAN Zdzisław : O możliwościach wykorzystania pedagogiki zabawy w działaniach wychowawczych // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 1, s. 6-9
Zasady stosowania metod zabawowych służących wzmocnieniu motywacji do pracy w grupie.

KAPEREK Krystyna : Wiosenne zabawy i spacery : piosenka strumyka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 3, s. 150-152
Praca z literaturą dziecięcą, połączona z elementami dramy pozwalająca kształtować postawy dzieci, aby mogły one odróżnić dobro od zła i kierować się w życiu najlepszymi wzorami

 
KŁOPOTOWSKA Katarzyna, SOSNOWSKA Agata : Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w przygotowaniu konkursów // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 115-116
Ramowy scenariusz konkursu.

KMITA Danuta : Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 41-45, bibliogr.)
Autorka omawia programy szkolne i metody wykorzystywane w pracy świetlicy szkolnej:
- program profilaktyczno-wychowawczy "Spójrz inaczej" Andrzeja Kołodziejczyka i jego zespołu,
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- Dziecko na drodze - zachowanie nie do przewidzenia,
- Metoda Dobrego Startu,
- Zajęcia dla uczniów klas pierwszych wg propozycji Marty Bogdanowicz z zastosowaniem elementów Metody Dobrego Staru,
- propozycje konstruowania gier matematycznych Edyty Gruszczyk-Kołczyńskiej,
- pedagogikę zabawy,
- zajęcia zespołów zadaniowych.

LEWANDOWSKA Barbara : Spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem : propozycja zajęć bibliotecznych dotyczących popularyzacji // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s. 7-8
Scenariusz lekcji bibliotecznej, dotyczącej popularyzacji twórczości Sienkiewicza, prowadzonej metodą pedagogiki zabawy (kl. V-VI).

LUBASZKA Dorota : Wykorzystanie technik Freineta oraz pedagogiki zabawy : scenariusz zajęć w klasie II // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 1, s. 28-34  

MALESZYK Marzena : Zabawy i zwyczaje związane z wiosną i Świętami Wielkanocnymi : spotkanie w domu pomocy społecznej // Grupa i Zabawa. - 1996, nr 1, s. 22-24
Metody pedagogiki zabawy wykorzystane do pracy z ludźmi starszymi.  

MALISZAK Janina : W poszukiwaniu zimy, czyli wyprawa do krainy wiecznych lodów : scenariusz zajęć świetlicowych prowadzonych metodami pedagogiki zabawy. - Bibliogr. // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 36-39  

MARCINKOWSKA Małgorzata : Zyskałam wielu przyjaciół // Grupa i Zabawa. - 1996, nr 4, s. 12-17
Pedagogika zabawy uczy, że tylko w działaniu i tylko przez kontakt z nowymi, niekiedy trudnymi sytuacjami i nowymi ludźmi człowiek staje się bardziej świadomy siebie i swoich możliwości.  

MIERZYŃSKA Renata : Bawimy się wesoło : program integracyjny w procesie edukacyjno-wychowawczym // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 18-20  

MILLER Magda : Ludendo discimus // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 9, s. 1-8
Pedagogika zabawy zastosowana do lekcji bibliotecznych.  

NAGÓRKA Anna : W trzy dni dookoła świata : pedagogika zabawy w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym. - Cz.1 // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 62-64
Opis warsztatu od A do Z.  

PARYSZ Janina, Pokorska Jolanta : Pedagogika zabawy : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 57-58

PULCYN Tadeusz : Sukces "pedagogiki zabawy" // Świat Problemów. - 2007, nr 12, s. 8-10
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.  

RAKOWIECKA Anna : Pedagogika zabawy integralną częścią pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej. - Bibliogr. // Klanza w Czasie Wolnym. - 2003, nr 1, s. 10-13
Warunki prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej. Właściwe planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej.  

RAKOWIECKA Anna : Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 45-46
Zasady, metody i techniki pedagogiki zabawy.  

REDA Alicja : Pedagogika zabawy // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 13, s. 18
Cele pedagogiki zabawy i rodzaje zabaw.  

ROZNER Danuta : Pedagogika zabawy // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 9-12
Metody aktywizujące uczniów w klasie I-III oparte na zabawie.  

RUDECKA Elżbieta : Zaproszenie do zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 10, s. 617-619
Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w pracy przedszkola, przykłady zabaw.  

SĘKOWSKA Anna : Pedagogika zabawy w rewalidacji młodzieży upośledzonej umysłowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie // Grupa i Zabawa. - 1997, nr 1, s. 22-29
Przykłady zabaw.  

SKONIECZNA Grażyna E. : Czy to jest tylko zabawa? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 46-51  

SKONIECZNA Grażyna Ewa : Język niemiecki z pedagogiką zabawy // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 1, s. 17-20
Zajęcia z języka niemieckiego w klasie IV, V, VI metodami aktywizującymi zaczerpniętymi z pedagogiki zabawy.  

STASIŃSKA Irena : Spotkania z rodzicami w konwencji pedagogiki zabawy // Grupa i Zabawa. - 1996, nr 2, s. 23-26  

STASIŃSKA Irena : W kręgu pedagogiki zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 6, s. 464-467  

SZYDEŁKO Zofia : Rada pedagogiczna inaczej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 2, s. 87-88
Zebranie prowadzone w konwencji pedagogiki zabawy.  

TOKARZEWSKA Teresa : Pierwszy Dzień Wiosny w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce - impreza dla dużej grupy szkolnej : wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi specjalnej troski // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 1, s. 31-35
Scenariusz topienia Marzanny i powitania wiosny. Inne zabawy.  

WALCZEWSKA-KLIMCZAK Grażyna : Czy pedagogika zabawy potrzebna jest bibliotekarzom? // Poradnik bibliotekarza. - 1999, nr 3, s. 2-6  

WALCZEWSKA-KLIMCZAK Grażyna : Pedagogika zabawy, czyli radość współdziałania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 10, s. 579-583  

WIĘCZKOWSKA Małgorzata, ARABSKA Beata : Podróż do bajkowego lasu // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 2, s. 18-22
Możliwości wykorzystania metod pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.  

WIMMER Toni : Pedagogika zabawy : ,,nauka zmysłowa" // Grupa i Zabawa. - 1996, nr 4, s. 2-4
Celem tej pedagogiki jest wspieranie rozwoju dziecka i wychowanie go dla jutra, którego zainteresowanie i ciekawość pobudza do ciągłego uczenia się.  

ZAORSKA Zofia : O radości animatora : refleksje osobiste // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 1, s. 2-6 Animacja grupy z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy.  

ZAORSKA Z. : Pedagogika zabawy // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 1, s.14-18
Zasady stosowania metod zabawowych służących wzmocnieniu motywacji do uczenia się i pracy w grupie.  

ZARZYCKA Irena : Metody aktywizujące w wychowaniu komunikacyjnym : pedagogika zabawy z metodą aktywizacji // Wychowanie Komunikacyjne. - 2000, nr 10, s. 4-5  

ZAWOJSKA Katarzyna Dorota : Pedagogika zabawy - czyli... jak to się zaczęło // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 7-9
Wykorzystanie doświadczeń zdobytych na warsztatach zorganizowanych przez KLANZĘ na Zielonej Szkole i lekcjach języka polskiego.  

ZIĘZIO Ryszard : Zabawki regionalne i modelarstwo - dwie formy aktywności praktycznej w pedagogice zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 6, s. 431-436  

ZIENTALSKA Anna : Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące : (scenariusz zajęć warsztatowych - propozycja metodyczna dla nauczycieli). - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 14-17
Artykuł zawiera przykłady gier i zabaw psychologicznych do wykorzystania w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub w szkole przy pogotowiu opiekuńczym.  

ZIMOCH Małgorzata : Zabawy i zajęcia w oddziale przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 1, s. 38-40

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska, Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.06.2008


© Biblioteka Pedagogiczna