Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ANIMALOTERAPIA (ZOOTERAPIA)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2007

 

Zooterapia jest metodą leczenia poprzez oddziaływanie na pacjenta poprzez obecność zwierzęcia. Należą do niej terapie: dogoterapia (terapia psem), felinoterapia (terapia kotem), onoterapią (terapia osłem), hipoterapia (terapia koniem), delfinoterapia (terapia delfinem)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

FRANCZYK Anna, KRAJEWSKA Katarzyna, SKORUPA Joanna : Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy". - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

KULISIEWICZ Beata : Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

PAWLIK-POPIELARSKA Beata : TERAPIA z udziałem psa. - Gdańsk : Wydawnictwo Via Medica, 2005

ROBERTS Monty : Czego uczą nas konie. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2002 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BRZUCHACZ Małgorzata : Terapia psychomotoryczna małych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym w hipoterapii. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 295-299

 

HERZYK Ewa : Dogoterapia. - Bibliogr. // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 79-81
Zalety dogoterapii - terapii z udziałem psów umożliwiających rehabilitację ruchową i umysłową dzieci oraz dorosłych.  

KAMYK-WAWRYSZUK Agnieszka : Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitację dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku). - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 6, s. 20-21
Zajęcia z dogoterapii. Indywidualne podejście w pracy dogoterapety z dzieckiem z mózgowym porażenie dziecięcym (MPD).  

KAMYK-WAWRYSZUK Agnieszka : Dogoterapia w procesie rozwoju fizycznego dzieci głuchoniewidomych. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 12, dod. s. V-VII
Rehabilitacja ruchowa dziecka niepełnosprawnego. Ćwiczenia z psem z elementami zabawy.  

KUBACKA Jolanta : Dogoterapia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 55-56

 

MACIEJEWSKI Gabriel : Chore dzieci mówią "hau" // Charaktery. - 2006, nr 10, s. 68-70
Dogoterapia, metoda wspomagająca leczenie dziecka z ADHD, autyzmem, porażeniem mózgowym - informacje ogólne.  

MACHOŚ-NIKODEM Marzena : Nauka z pomocą psa // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 50-53
Udział psa w zajęciach terapeutycznych - dogoterapia.

OLECHNOWICZ Hanna : Hipoterapia i nie tylko... : (program autorski Mariana Jaroszewskiego) // Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 82-89
Opis programu realizowanego w trakcie obozu, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.  

WIĘCEK Jan : Zwierzyniec terapeutyczny // Ekoświat. - 2007, nr 2, s. 46-47
Hipoterapia, dogoterapia, terapia z udziałem kotów.

 

Zobacz tekże zestawienie bibliograficzne:

Zooterapia

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.06.2008


© Biblioteka Pedagogiczna