Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

BEZDZIETNOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze  

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DABROWSKA-CABAN Zofia : Nietypowe związki małżeńskie w Polsce: doniesienia badawcze // W : Rocznik Pedagogiki Rodziny : studia i Rozprawy. T. 4, 2001. - Piotrków Trybunalski : Inst. Pedagogiki Filii kieleckiej Akademii Świętokrzyskiej, 2001. - S. 167-169

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydaw. PWN, 2005. - S. 207-208 : Kobiety bezdzietne z wyboru

PRZYBYŁ Iwona : Partnerstwo w małżeństwach bezdzietnych - jego zakres i charakter // W : Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2001 - S. 203-214

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BLAK Beata : Licealiści o alternatywnych formach życia rodzinnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 39-42
Na podstawie badań, których celem było poznanie opinii młodzieży o niektórych typach rodziny, alternatywnych wobec tradycyjnej jej formy (kohabitacja, niezamężne macierzyństwo, małżeństwa bezdzietne z wyboru, związki homoseksualne).  

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Nietypowe związki małżeńskie w Polsce : doniesienia badawcze // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 32-[40]
Małżeństwa bezdzietne z wyboru, kohabitanci polscy, małżeństwa młodocianych, małżeństwa kobiet-naukowców, małżeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie, małżeństwa mieszane kulturowo, małżeństwa byłych księży katolickich, małżeństwa i rodziny powtórne (zrekonstruowane).

DĄBROWSKA Zofia : Małżeństwo jako wartość //  Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 3-11
Zawiera: Małżeństwo a wartości rodzin; Szczęście małżeńskie jako wzorzec socjalizacyjny; Wartość małżeństw i ich rodzin rekonstruowanych; Wartość małżeństw bezdzietnych z własnego wyboru; Małżeństwo a długowieczność

GEREMEK Rafał, SIJKA Agnieszka : Rodzina Kasi i Tomka // Wprost. - 2003, nr 39, s. [58]-60
Zjawisko bezdzietności młodych małżeństw.  

GODLEWSKA Maja : Pełzacz kojcowy : w Ameryce rozwija się front walki o prawo do bezdzietności // Polityka. - 2001, nr 29, s. 38-39
Model rodziny w Stanach Zjednoczonych.

GREMPKA Grzegorz : Adopcja a piętno bezdzietności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 31-36 Społeczne postrzeganie rodzin bezdzietnych. Badania kandydatów na rodziców adopcyjnych.  

GROWIEC Katarzyna : Przymus bezdzietności? // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 31, s. 8
Aktywność zawodowa kobiet w Polsce a urodzenie dziecka.  

KALUS Alicja : Małżeństwa bezdzietne z wyboru w świetle literatury psychologicznej. - // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/5/6, s. 15-[19]
Omówienie badań.  

KALUS Alicja : Zadowolenie ze swoich małżeństw par bezdzietnych niepłodnych // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 3, s. 12-18
Badania par małżeńskich, w których niepłodna jest kobieta lub mężczyzna, bądź oboje małżonków.  

KONARSKA Iwona : Epidemia bezdzietności // Wprost. - 2005, nr 47, s. 90-91
Prokreacja a wiek kobiety.  

ŁEPECKA-KLUSEK C., SENDECKA A., BOKINIEC M. : Bezdzietne małżeństwa a adopcja // Problemy Rodziny. - 1991 nr 5 s. 32-37

NAPORA Elżbieta : Agresja u matek i kobiet bezdzietnych // Problemy Rodziny. - 1999, nr 4, s. 39-41
Omówienie badań.

PIETKIEWICZ Barbara : Gdzie te dzieci? // Polityka. - 2006, nr 4, s. 4-12
Rozważania dotyczące problemu bezdzietności Polaków. Dlaczego Polki nie chcą rodzić dzieci.  

SLANY Krystyna, SZCZEPANIAK-WIECHA Izabela : Bezdzietność jako nowy fenomen w nowoczesnym świecie // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. [23]-28
Ekonomiczne i psychospołeczne przyczyny bezdzietności. Zestawienie korzyści i strat wynikających z dobrowolnego podjęcia decyzji o bezdzietności.  

WOJTASIŃSKI Zbigniew : Kult bezdzietności : co piąta kobieta nie chce być matką // Wprost. - 2003, nr 15, s. 83-87
Przyczyny bezdzietności.

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.06.2008


© Biblioteka Pedagogiczna