Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ZDROWA ŻYWNOŚĆ/ ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

Termin zdrowa żywność, oznaczający produkt o wysokiej jakości zdrowotnej, jest obecnie w powszechnym użyciu. Synonimami terminu zdrowa żywność jest ekologiczna żywność lub bezpieczna żywność, w krajach Europy Zachodniej żywność biologiczna lub żywność naturalna.

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

NORBERG-HODGE Helena, GORELICK Steven, MERRIFIELD Todd : Powrót gospodarki żywieniowej do korzeni : lokalne alternatywy wobec globalnego przemysłu rolnego. - Kraków : "Zielone Brygady", 2007

SOBCZYK Wiktoria : Substancje obce w żywności : żywność bezpieczna. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2000  

WIĄCKOWSKI Stanisław Kazimierz : Próba ekologicznej oceny żywienia, żywności i składników pokarmowych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

WOYNAROWSKA Barbara : Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007. - S. 294-297 : Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna

ŻUKOWSKI, Paweł : Zdrowa żywność a degradacja środowiska. - Rzeszów : "FOSZE", 1994

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BONENBERG Krystyna : Lokalna gospodarka żywnościowa czy żywność genetycznie modyfikowana // Aura. - 2007, [nr] 1, s. 34-35
Produkcja bezpiecznej żywności. Problem gospodarki żywnościowej opartej na stosowaniu środków chemicznych i inżynierii genetycznej przedmiotem konferencji zorganizowanej przez Akademię Rolniczą w Krakowie.  

KOMPAŃSKA Maria Anna : Jeść, żeby... jeść? // Ekoświat. - 2003, nr 11, s. 4-5 Zdrowa żywność.  

KOTUSZ Stefan : Najzdrowszy... zdrowy rozsądek // Ekoświat. - 2005, nr 5, s. 44-45 Zdrowa żywność.  

WOJTASIŃSKI Zbigniew : Jadłospis ekomaniaka // Wprost. - 2007, nr 32/33, s. 58-[61] Żywność ekologiczna.    

WIERZBICKA Małgorzata : Czy może być zdrowa żywność w skażonym środowisku?. - Bibliogr. // Biologia w Szkole. - 2002, [nr] 4, s.194-200  

ŻYWNOŚĆ funkcjonalna - pożywieniem przyszłości / z prof. Magdaleną Włodarczyk rozm. przepr. Krystyna Bonenberg // Aura. - 1999, nr 10 , s. 20-21

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.05.2008


© Biblioteka Pedagogiczna