Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

MUTYZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Mowa - rozwój - zaburzenia - terapia. - Wyd. [1], (dodruk). - Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1997. - S. 132-144: Mutyzm
M. in. o mutyzmie dziecięcym, organicznym, funkcjonalnym, wybiórczym, całkowitym, mutyzmie w autyzmie.

OLECHNOWICZ Hanna : Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
M. in. o niektórych przyczynach mutyzmu.  

OPOWIEŚCI terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

URBANIUK Julita : Mała Mulan - historia dziewczynki, której nikt nie rozumiał ... : wpływ procesu chorobowego na pojawienie się symptomów zaburzeń związanych z lękiem społecznym // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / red. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 235-257

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

FLOREK-MOSKAL Monika : Epidemia milczenia // Wprost. - 2006, nr 25, s. 88-[89]
Mutyzm wybiórczy u dzieci.

OLECHNOWICZ Hanna : Mutyzm selektywny a sytuacja udaremnienia spontaniczności. Cz. 2 : przebieg terapii dwóch chłopców mutystycznych : wykorzystanie ich spontanicznych dążeń do autoterapii. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 3, s. 153-163

OLECHNOWICZ Hanna : Mutyzm selektywny a sytuacja udaremnienia spontaniczności. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 2, s. 70-75

OPOWIEŚCI terapeutów . - Warszawa : WSiP, 1997. - Rec: Czaban Katarzyna // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 6, s. 22-23
Dzieci niepełnosprawne: głęboko upośledzone umysłowo, autystyczne, zaburzone emocjonalnie, z mutyzmem.

PYSZYŃSKA Halina : Jak nauczyłam Olę czytać // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 6, s. 369-370
Indywidualna praca nauczyciela z dzieckiem u którego stwierdzono zahamowania emocjonalne, mutyzm wybiórczy.

RADOMSKA Anna, JANKOWSKA Anita : W fortecy milczenia // Charaktery. - 2000, nr 4, s. 20-21
Mutyzm wybiórczy.

WALCZYKOWSKA Karolina : Mutyzm wybiórczy w praktyce pedagogicznej. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 40-43
Afazja i mutyzm dziecięcy.

WÓJCIK Ewa : Postępowanie nauczyciela klas początkowych w pracy z dzieckiem mutystycznym. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 3, s. 68-73
Co to jest mutyzm, mutyzm wybiórczy, mutyzm sytuacyjny.

ZASKALSKA Beata : Mutyzm wybiórczy : charakterystyka przyczyn i objawów. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 6-8

 

Zobacz także zestawienia bibliograficzne:

Autyzm

Mowa i jej zaburzenia

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.03.2008


© Biblioteka Pedagogiczna