Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

CHORY I NIEPEŁNOSPRAWNY UŻYTKOWNIK W BIBLIOTECE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIBLIOTEKA otwarta dla czytelników niepełnosprawnych : materiały z Konferencji : Grudziądz 2001 - Warszawa 2002 / [oprac. red. Ewa Stachowska-Musiał, Franciszek Czajkowski]. - 2002

BILIŃSKI Lucjan : Biblioteki publiczne końca XX wieku. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2001. - S. 142-150: Czytelnictwo chorych i niepełnosprawnych oraz obsługa biblioteczna specjalnych grup użytkowników

CZERWIŃSKA Małgorzata : Pismo i książka w systemie L. Braille'a w Polsce : historia i funkcje rewalidacyjne / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1999

FEDOROWICZ Małgorzata : Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych : zarys dziejów, formy, obieg społeczny. - Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALEKSANDROWICZ Renata : Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 5, s. 2-5
Specjalnej uwagi bibliotekarza wymagają nie tylko uczniowie niepełnosprawni czy niedostosowani społecznie, lecz także pożeracze książek i geniusze.

BILIŃSKI Lucjan : Obsługa biblioteczna specjalnych grup użytkowników. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2000, nr 6, s. 12-14
W bibliotekach Domu Pomocy Społecznej, zakładów karnych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

BILSKA Grażyna : Specjalne kategorie użytkowników bibliotek publicznych // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 1, s. 10-13
Działania bibliotek publicznych w zakresie obsługi specjalnych kategorii użytkowników - osób upośledzonych umysłowo, osób niesłyszących, niedowidzących i niewidzących oraz starszych.

CZAJKOWSKI Franciszek : Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepełnosprawnościami. [Cz. 3] // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 11, s. 8-11
Obsługa informacyjno-bibliograficzna.

CZAJKOWSKI Franciszek : Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepełnosprawnościami : refleksje na marginesie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. [Cz. 2]. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, [nr] 11, s. 3-5

CZAJKOWSKI Franciszek : Ku bibliotekom bez barier dla osób z niepełnosprawnościami : refleksje na marginesie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. [Cz. 1] // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, [nr] 6, s. 3-6

CZAJKOWSKI Franciszek : Obsługa biblioteczna osób unieruchomionych // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 11/12, s. 7-10
Formy udostępniania zbiorów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym.

CZAJKOWSKI Franciszek : Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 234-238
Specjalistyczny dział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej. Biblioteka dla Niewidomych i Niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.

CZAJKOWSKI Franciszek : Przełamywanie barier osamotnienia : o obsłudze bibliotecznej osób unieruchomionych. - Toruń : WBPiKM, 1996. - Rec: Maria Skarżyńska // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 2, s. 22-24
Książka poświęcona chorym i niepełnosprawnym.

CZAJKOWSKI Franciszek : Wokół koncepcji biblioteki publicznej // Bibliotekarz. - 1997, nr 6, s. 12-15
O obsłudze niepełnosprawnych.

CZAJKOWSKI Franciszek, SKARŻYŃSKA Maria : Specjalistyczne punkty biblioteczne - przeżytek czy niezbędne ogniwo w przyszłościowym modelu bibliotekarstwa publicznego. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, [nr] 1, s. 6-9
Zorganizowane głównie z myślą o osobach chorych, starszych, niepełnosprawnych.

FEDOROWICZ Małgorzata : Obsługa czytelników niepełnosprawnych w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 2, s. 19-21

FEDOROWICZ Małgorzata : Specjalne materiały czytelnicze - próba zdefiniowania oraz charakterystyki // Bibliotekarz. - 1997, nr 1, s. 16-18
Specjalne materiały czytelnicze dla 5 grup niepełnosprawnych.

FEDOROWICZ Małgorzata : Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych : zarys dziejów, formy, obieg społeczny. - Toruń, 2002. - Rec.: Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 30

GAWROŃSKA Elżbieta : Oni są wśród nas // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, [nr] 2, s. 25-26
Działania terapeutyczne przeprowadzone w bibliotekach publicznych z udziałem dzieci niepełnosprawnych.

GODZIC-ŻYWICKA Dorota, PATALONG Justyna : Książka w życiu niewidomych : działalność Oddziału Książki Mówionej MBP w Katowicach // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 5, s. 4-6

GRZYBEK Danuta : Usługi specjalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krośnie // Bibliotekarz. - 1996, nr 9, s. 17-19
Usługi dla niepełnosprawnych.

HERMANOWICZ Beata : Biblioteki w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, [nr] 6, s. 26-28

IPPOLD Lidia : Formy pracy z niepełnosprawnym czytelnikiem indywidualnym // Bibliotekarz. - 1995, nr 5, s. 21-25

KŁOSIEWICZ Bożena : Działalność animacyjna Biblioteki Miejskiej w Cieszynie wśród dzieci specjalnej troski. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 10, s. 25-27

KUBÓW Stefan : Książki łatwe w czytaniu // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 2, s. 24-26

LEWY Arkadiusz : Współpraca bibliotekarza z czytelnikiem sprawnym inaczej w oddziale książki mówionej. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 1995, nr 10, s. 27-28

NIEMCZYKOWA A[nna] : Mieć mądre oczy serca w bibliotece dla niepełnosprawnych // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 9, s. 1-2
Biblioteki szkolne w szkole specjalnej - profil gromadzonych zbiorów i obsługa czytelników.

PERYT Sylwester : Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 2, s. 11-12
Biblioteka Centralna PZN im. dr Włodzimierza Dolańskiego ma swoją siedzibę w Warszawie.

PRZYDACZ Bożena : Działalność kulturalno-edukacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, [nr] 6, s. 23-25

REDMAN Krystyna : Obsługa osób niepełnosprawnych : doświadczenia WiMBP w Gańsku // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 9, s. 8-13

SIMONJETZ Monika : Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece publicznej // Bibliotekarz. - 2007, nr 3, s. 23-24

TYMOWSKA Lucyna : Czytanie bez granic // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 2, s. 21-22
Biblioteka ośrodka dla niewidomych w Olsztynie.

WOŁOSZ Jan : Książka dla niewidomych w Danii // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 4, s. 6-8
Usługi dla niewidomych i osób z osłabionym wzrokiem świadczone przez Bibliotekę Narodową dla Niewidomych w Kopenhadze.

ZYBERT Elżbieta Barbara : Działalność bibliotek publicznych na rzecz specjalnych kategorii użytkowników // Bibliotekarz. - 1996, nr 1, s. 11-15

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.03.2008


© Biblioteka Pedagogiczna