Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

KULTURA ORGANIZACYJNA
W PALCÓWKACH KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADRJAN Beata : Kultura organizacyjna szkoły. Komunikat z badań // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / red. Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006. - S. 100-111

PRZYBOROWSKA Beata : Kultura organizacyjna w oświacie - wielość koncepcji i znaczeń // W: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / pod red. Anny Karpińskiej. - Białystok : Trans Humana, 2005. - S. 96-104

ZYBERT Elżbieta Barbara : Kultura jakości - przyszłością bibliotek // W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej / pod red. Marii Kocójowej. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - S. 256-266

ZYBERT Elżbieta Barbara : Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARDZIEJEWSKA Mariola : Kultura organizacyjna szkoły. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2004, [nr] 2, s. [135]-154

ELSNER Danuta : Kultura // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7-8, s. 22-25
Kultura organizacyjna w oświacie.

FRANKIEIWCZ Elżbieta : Kultura organizacyjna bibliotek akademickich // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 9, s. 19-21

JASKOWSKA Bożena : Kultura organizacyjna wspierająca procesy uczenia się biblioteki akademickiej. - Bibliogr. // Przegląd Biblioteczny. - 2005, z. 2, s. [176]-185

KOBYLIŃSKI Władysław : Co to jest kultura organizacyjna i na czym polega jej pedagogiczne znaczenie? // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 10, s. 27-28

KOBYLIŃSKI Władysław : Kultura organizacyjna w pracy szkoły // Nowa Szkoła. - 1994, nr 8, s. 462-465

KOBYLIŃSKI Władysław : W czym przejawia się kultura organizacyjna dyrektora szkoły? // Dyrektor Szkoły. - 1995, nr 5, s. 28-29

KORDZIŃSKI Jarosław : Skuteczność zmian // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 9, s. 22
Podstawowe dziedziny zmian: strategia, struktury, systemy, kultura organizacyjna oraz sposób zarządzania.

MAJ Jerzy : Potrzeby i możliwości opracowania standardów organizacyjnych w polskim bibliotekarstwie publicznym. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2007, [nr] 4, s. 13-17

PAJĄK Józef : Kultura organizacyjna w oświacie : teoria : praktyka : stymulacja. - Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1996. - Rec: Kowolik, Piotr // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 51-52

ROGOZIŃSKA Alicja : Kultura organizacyjna // Dyrektor Szkoły. - 2007 nr 4, s. I-VIII

ROGOZIŃSKA Alicja : Kultura organizacyjna : lekcja 8/19 rok szkolny 2006/2007 // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, dod. s. I-VIII
Pojęcie kultury organizacyjnej. Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną. Cechy kultury organizacyjnej w wybranych krajach. Kultura jakości jako przejaw kultury organizacyjnej. Wprowadzenie kultury jakości. Efekty wprowadzenia kultury jakości.

SIELATYCKI Mirosław : Dyrektor przejrzystej szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 25-28
Przejrzystość w szkole - element kultury organizacyjnej.

STANKIEWICZ Dariusz : Kultura organizacyjna : zarządzanie międzykulturowe. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 34-35
Szkolna kultura organizacyjna a wielokulturowość.

STANKIEWICZ Dariusz : Kultura organizacyjna szkoły // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 7, s. 41-44

STANKIEWICZ Dariusz : Wysoka kultura organizacyjna warunkiem osiągania jakości pracy szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 3-5

ZIĘTEK Anna : Kultura organizacyjna w szkole. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 5, s. 27-28

ZYBERT Elżbieta Barbara : Organizacyjna kultura jakości w bibliotekach. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 1, s. 2-8

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 25.03.2008


© Biblioteka Pedagogiczna