Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

AGRESJA I PRZEMOC - SCENARIUSZE ZAJĘĆ
(przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2008 r.

 

 

PRZEDSZKOLA

WYDAWNICTWA ZWARTE

DOMAGAŁA JOANNA, KUBAN Wiesława, NOWICKA Maria : Żyć w zgodzie : zabawy zapobiegające agresji wzmacniające psychikę dziecka. - Toruń : Wydaw. BEA, 2006
Filia w Radomsku; Filia w Bełchatowie
Na s. tyt.: Poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli; zajęcia profilaktyczno-wychowawcze zapobiegające agresji wśród dzieci.(...)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

CIERNIAK Wioletta, SWOSIŃSKA Elżbieta : Kto był winien? : scenariusze zajęć z zakresu profilaktyki agresji dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej // W : Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003. - S. 29-30

DOMAGAŁA JOANNA, KUBAN Wiesława, NOWICKA Maria : Żyć w zgodzie : zabawy zapobiegające agresji wzmacniające psychikę dziecka. - Toruń : Wydaw. BEA, 2006
Filia
w Radomsku; Filia w Bełchatowie
Poradnik zawiera proste i łatwe ćwiczenia, które mogą pomóc uczniom zrozumieć uczucia swoje, kolegów, czy osób dorosłych. Ćwiczenia mogą wyciszyć emocje, poprawić nastrój, ukierunkować pozytywne uczucia dzieci, wskazać zachowania pozytywne. Książka zawiera również scenariusze spotkań z rodzicami. 

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych.[T. 2]. - Wyd. 2 zm., uzup i popr. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2003. - S. 197-204 : Agresja
Zawiera scenariusze zajęć pt. : Jak poradzić sobie z agresją? ; W czym przejawia się agresja? ; Czy agresja to postawa? ; Ja - przeciw agresji

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych. [T. 2]. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2003. - S. 205-214 : Przemoc
Zawiera scenariusze zajęć pt. : Czy przemoc istnieje?, Szkoła i przemoc, Przemoc w szkole, Przemoc, Jak jest i jak sobie z nią radzić? Różne wymiary przemocy, Przemoc i uczucia

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych. [T.3]. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2002. - S. 75-90 : Agresja
Zawiera scenariusze zajęć pt. : Agresja - jak ją przechytrzyć?, Agresja - potrzebna czy szkodliwa?, Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją?, Definiowanie agresji, Przeciwdziałanie agresji, Agresja w naszym otoczeniu, Czy agresja jest obecna w szkole?

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych. [T.3]. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2002. - S. 91-97 : Przemoc - wprowadzenie
Zawiera scenariusze zajęć pt. : Jaka jest przemoc?, Świat bez przemocy, Pokojowość kontra przemoc

GAJEWSKA Grażyna, SZCZĘSNA Anna, DOLIŃSKI Artur : Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych. [T.4]. - Wyd. 2 zm., uzup. i popr. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2003. - S. 116-129 : Agresja - Przemoc
Zawiera scenariusze zajęć pt. : Agresja, Agresja jej istota, przejawy i sposoby radzenia sobie z nią, Zachowania agresywne, Źródła przemocy i zachowań agresywnych, Jak radzimy sobie z przemocą?, Czy media są źródłem przemocy?, Zjawisko przemocy w relacjach międzyludzkich, Zmniejszanie agresji

KLUS-STAŃSkA, Dorota, NOWICKA, Marzena : Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli. - Kraków : "Impuls", 1999. - S. 149-156 : Nie ucz mnie przemocy

KNEZ RENATA, SŁONINA Wojciech M. : Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 4-6 szkoły podstawowej. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2004
Program jest przeznaczony dla młodzieży ze szkoły podstawowej. Opisuje wiele ćwiczeń, które pozwolą sobie radzić z negatywnymi emocjami, inaczej niż przez agresywne działania

MOCZYDŁOWSKA Joanna, PEŁSZYŃSKA Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2006. - S. 18-30 : Profilaktyka agresji : scenariusze zajęć
Szkolnictwo specjalne młodzieży

SZMUGA Julita : Co to jest przemoc? // W : Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003. - S. 47

SZOSTAK Sylwia, TABAKA Anna : Porozmawiajmy o agresji : propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. - Kraków : ''Rubikon'', 2004

SZMUGA Julita : Trudne sytuacje w naszej klasie // W : Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003. - S. 45-46

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

FRANUSZ Barbara : Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 46-52
Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie - scenariusze zajęć.  

MORAWSKA Iwona : Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 17-19
Wybrane przykłady sytuacji lekcyjnych, które powinny zmobilizować uczniów do zastanowienia się nad problemem agresji oraz uświadomić potrzebę jej przeciwdziałania.  

PELIKAN Joanna : Porozumienie bez przemocy : (konspekt zajęć terapeutycznych) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 13  

PIERWSZE spotkania z rodzicami "pierwszaków" / oprac. Lucyna Cichewicz // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 2, dod. "Co Głowa - to Pomysł" s. I-II
Scenariusze zajęć z rodzicami uczniów klas I szkoły podstawowej. Celem jest poznanie oczekiwań rodziców wobec nauczyciela - wychowawcy oraz pozyskanie rodziców do wspólnych działań w celu pracy nad przejawami agresji wśród uczniów.

 

GIMNAZJUM

WYDAWNICTWA ZWARTE

BLEJA-SOSNA, Barbara, SKŁADANOWSKA Maria : Godziny wychowawcze : gimnazjum : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w gimnazjum w klasach I-II. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, [ok. 1999]. - S. 32-34 : Radzenie sobie z własną i cudzą agresją
Propozycje zajęć na godziny wychowawcze

BLEJA-SOSNA Barbara, SKŁADANOWSKA Maria : Godziny wychowawcze : gimnazjum I-III : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w gimnazjum w klasach I-III. - S. 32-34 : Radzenie sobie z własną i cudzą agresją

DUDZIAK Urszula : Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. - Warszawa : WSiP, cop. 2002. - S. 84-89 : Przyczyny agresji

DUDZIAK Urszula : Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. - Warszawa : WSiP, cop. 2002. - S. 89-94 : Przeciwdziałanie przemocy

GRODOWSKA Małgorzata, KOWALSKA Maria : Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003. - S. 31-40 : Co to znaczy być asertywnym?

GRODOWSKA Małgorzata, KOWALSKA Maria : Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003. - S. 17-20 : Sposoby rozwiązywania konfliktów

KNEZ Renata, SŁONINA Wojciech : Poznaję - wybieram : [programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003. - S. 45-60 : Rozpoznaję zagrożenia

KOSIŃSKA Ewa, ZACHARA Barbara : Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami [gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003. - S. 47-96 : Emocje i uczucia - jak sobie z nimi radzić ; Budowanie hierarchii wartości ; Konflikty i ich rozwiązywanie ; Redukowanie stresu i napięcia

MOCZYDŁOWSKA Joanna, PEŁSZYŃSKA Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2006. - S. 18-30 : Profilaktyka agresji : scenariusze zajęć
Szkolnictwo specjalne młodzieży

PISANKO Marzena : Kształtowanie pozytywnej postawy ucznia wobec szkoły : scenariusze zajęć. - Łódź : Wydaw. WING, 2001. - S. 22-25 : Rozwiązujemy konflikty

SZMUGA Julita : Co to jest przemoc? // W : Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003. - S. 47

SZMUGA Julita : Trudne sytuacje w naszej klasie // W : Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003. - S. 45-46

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

GRYGIER Urszula : Drama w wychowaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 38-43
Scenariusze lekcji wychowawczych. Temat 1: Jakie są przyczyny agresji? Temat 2: Poznaj samego siebie. Temat 3: Co to jest szczęście?

MAJCHRZAK, Tomasz : Sąd nad agresją : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) // Wszystka dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 3-5  

MORAWSKA Iwona : Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 17-19
Wybrane przykłady sytuacji lekcyjnych, które powinny zmobilizować uczniów do zastanowienia się nad problemem agresji oraz uświadomić potrzebę jej przeciwdziałania.

SŁOWIKOWSKA Teresa : To trudne. cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 14-16
Zawiera scenariusze zajęć pt. : Czy to tylko złość, czy już agresja?, Jak radzić sobie z agresją?, Jak panować nad sobą

 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

WYDAWNICTWA ZWARTE

DUDZIAK Urszula : Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. - Warszawa : WSiP, cop. 2002. - S. 84-89 : Przyczyny agresji

DUDZIAK Urszula : Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. - Warszawa : WSiP, cop. 2002. - S. 89-94 : Przeciwdziałanie przemocy

JACHIMSKA Małgorzata : Scenariusze lekcji wychowawczych wg programu autorskiego "Żyj skuteczniej". - [Wałbrzych] : Oficyna Wydaw. UNUS, cop. 1997. - S. 103-122 : Rozwiązywanie konfliktów

KNEZ Renata, SŁONINA Wojciech : Poznaję - wybieram : [programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003. - S. 45-60 : Rozpoznaję zagrożenia

KOŁODZIEJCZYK Andrzej : Propozycje zajęć w szkole : spotkanie // W : Zanim w szkole będzie źle... : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996. - S. 151-154
Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach

KOSIŃSKA Ewa, ZACHARA Barbara : Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami [gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych]. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003. - S. 47-96 : Emocje i uczucia - jak sobie z nimi radzić ; Budowanie hierarchii wartości ; Konflikty i ich rozwiązywanie ; Redukowanie stresu i napięcia

MOCZYDŁOWSKA Joanna, PEŁSZYŃSKA Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2006. - S. 18-30 : Profilaktyka agresji : scenariusze zajęć
Szkolnictwo specjalne młodzieży

SZMUGA Julita : Trudne sytuacje w naszej klasie // W : Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Koźmińskiego. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003. - S. 45-46

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

GRYGIER Urszula : Drama w wychowaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 38-43
Scenariusze lekcji wychowawczych. Temat 1: Jakie są przyczyny agresji? Temat 2: Poznaj samego siebie. Temat 3: Co to jest szczęście?

MORAWSKA Iwona : Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 17-19
Wybrane przykłady sytuacji lekcyjnych, które powinny zmobilizować uczniów do zastanowienia się nad problemem agresji oraz uświadomić potrzebę jej przeciwdziałania.

 

Zobacz także zestawienia bibliograficzne:

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży

Przestępczość dzieci i młodzieży

Przemoc wobec nauczycieli

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.03.2008


© Biblioteka Pedagogiczna